Åtte av ti organiserte politifolk ønsker å bære våpen fast

I en ny undersøkelse Politihøgskolen har gjort blant Politiets Fellesforbunds medlemmer svarer 80 prosent av politifolkene at de ønsker å bære våpen. I 2011 svarte kun 20 prosent ja.

Bevæpnet politi på Karl Johan

VIL HA VÅPEN PÅ HOFTA: Av 5000 politifolk som er medlem av Politiets Fellesforbund svarte 80 prosent i undersøkelsen at de er for fast bevæpning.

Foto: Tore Linvollen/ NRK Grafikk / NRK

Presisering: I en tidligere versjon av artikkelen kom det ikke tydelig fram at undersøkelsen er utført blant politifolk som er medlem av Politiets Fellesforbund. Dette er nå lagt til.

Av de 5000 politifolkene som har svart i undersøkelsen, sier kun 15 prosent nei til fast bevæpning.

For seks år siden svarte hele 60 prosent nei på samme spørsmål, skriver fagbladet Politiforum.

– Det er tydelig at politifolk opplever situasjonen annerledes i dag enn i 2011, sier forsker Tor-Geir Myhrer til fagbladet.

Mens politifolk ser ut til å ønske generell bevæpning, er det fleste politimestrene i landet og Bevæpningsutvalget negative.

Bevæpningsutvalget konkluderte i mars med at en videreføring av dagens ordning, med våpen innelåst i bil, er den beste løsningen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har derimot anbefalt at politiet bevæpnes, fordi de mener trusselbildet har endret seg de siste åra med jihadistisk terror på europeisk jord. Også fagforeninga Politiets Fellesforbund er for fast bevæpning.

Politiet som vokter landets hovedflyplass risikerer å måtte løpe langt for å hente våpen i en akuttsituasjon.

Politimenn i Romerike politidistrikt illustrerer hvor lang tid det tar å bevæpne seg i en akutt situasjon.

Delte meninger blant publikum

Forskerne fra Politihøgskolen har også gjennomført en representativ undersøkelse blant publikum med samme tema. Den viser delte meninger om politiet bør bære skytevåpen på hofta fast.

Den viser at folk i Oslo er minst positive til bevæpning, på tross av at det er i hovedstaden det er flest potensielle terrormål og mest kriminalitet.

Sørlendingene er de som er mest positive til politibevæpning blant publikum, ifølge undersøkelsen.

9. november innførte justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) midlertidig bevæpning på Oslo lufthavn. Han vil også endre lovverket, så det skal bli enklere å bevæpne politiet på utsatte steder, såkalt punktbevæpning.

Etter at Bevæpningsutvalgets utredning, NOU 2017: 9 Politi og bevæpning, ble overlevert i mars, har den vært ute på høring.

Høringsfristen er 1. desember 2017. Deretter skal Justisdepartementet legge fram sitt forslag om politiet bør bevæpnes eller ikke for Stortinget. Avgjørelsen tas av Stortinget.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger