Politiet: Automatisk passkontroll løser ikke utfordringene på Oslo lufthavn

GARDERMOEN (NRK): Automatisk passkontroll kan hjelpe litt, men vil ikke fjerne de lange køene, mener politiet.

Passkontrollen på Gardermoen

Automatisk passkontroll blir vanligere i flere land, men løser ikke køproblemet ved Oslo lufthavn.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Grensekontrollørene på Oslo lufthavn sitter ofte på vakt i opp mot fem timer uten pause. I går gikk politiledelsen i Øst politidistrikt hardt ut mot hvordan planene for OSL blir lagt, og frykter situasjonen blir enda mer prekær når den nye terminalen åpner neste år.

Flere har tatt kontakt med NRK og spurt om ikke automatiske passkontroller, også kalt «e-gates», kan være en løsning.

– Det vil gi bedre gjennomstrømning, ja. Men det vil ikke løse alle utfordringene, sier leder for grensekontrollen på Oslo lufthavn, politioverbetjent Lars Hegstad, til NRK.

Passkontrollen på Gardermoen

Den store køen ved passkontrollen på Gardermoen lar seg ikke løse ved bare å øke antallet automatiske passkontroller, mener lederen for grensekontrollen på lufthavnen.

Foto: Simon Solheim / NRK

Ute med tekniske problemer

På det raskeste kan en person passere e-gates på 15,3 sekunder, ifølge Hegstad. I dag er det fire slike ved ankomst, men de er ute av drift på grunn av tekniske problemer.

Når den nye terminalen åpner, blir det åtte e-gates i avgangshallen og det er lagt opp til 12 på ankomst – i tillegg til et større antall manuelle grenseposter som må bemannes av politiet.

Men det som trengs er flere folk til å bemanne boksene i grensekontrollen, mener Hegstad, og viser til at antallet passasjerer øker med nesten 1 million i året.

Vi klarer så vidt å fylle de fem grensepostene vi har på utgående i dag, og med den nye terminalen skal dette tallet tredobles. Vi har ikke sjans, sier han.

Høyt sykefravær og lav bemanning gjør at politiet frykter at grensekontrollørene på Oslo lufthavn kan slippe kriminelle eller personer med falsk ID igjennom.

Politiet mener det allerede i dag er en fare for at de ansatte som vokter inngangen til Norge ser seg blinde på passene de er satt til å kontrollere, fordi de har for få pauser.

Flere begrensninger

Utfordringen er også at e-gates kun kan brukes av borgere fra EU og EØS, mens det er reisende fra andre land som fører til køene.

Leder for grensekontrollen på Oslo lufthavn, politioverbetjent Lars Hegstad

Leder for grensekontrollen på Oslo lufthavn, politioverbetjent Lars Hegstad

Foto: NRK

– Vi må gjøre manuell sjekk og ha samtale med alle passasjerer som ikke er EU- eller EØS-borgere. Vi må se på stempel, sjekke hvor lenge de har vært her, telle penger og sjekke om de har returbillett. Det er mye som skal kontrolleres, sier Hegstad.

Barnefamilier, også europeiske, må dessuten bruke den manuelle kontrollen.

– Alle som skal bruke e-gates, må være over 18 år. Dette for blant annet unngå smugling av barn, forklarer politioverbetjenten.

– Vektere kan avlaste politiet

NHO Service mener køproblemet kan løses ved at vektere avlaster politiet.

– Vi har tilgjengelig og fleksibel kapasitet som vil kunne settes inn ved behov, sier Runar Karlsen, som er fagsjef for sikkerhetsbransjen.

Det støtter ikke lederen for grensekontrollen.

– De har ikke kompetanse til det. Det kreves ni ukers opplæring. Vektere kan ikke brukes til grensekontroll. Det er en politioppgave og man må være fast ansatt i politiet for å gjøre denne jobben, sier Hegstad.

Karlsen mener de kan gi vekterne den kursingen som trengs, og at de blir underlagt politiet mens de gjør jobben.

– De kan kontrollere pass mens politiet tar avgjørelsene og tilkalles når vekterne finner noe mistenkelig, sier han, og viser til at de har en slik ordning i Sverige som fungerer.

Høyt sykefravær og lav bemanning gjør at politiet frykter «passblindhet» blant kontrollørene på Oslo lufthavn. Hovedverneombud frykter at utvidelsen av flyplassen vil gjøre situasjonen enda mer prekær.

Hovedvernombud Audun Martinsen er bekymret for arbeidsforholdene ved Oslo lufthavn

Samferdselsministeren avviser at det er grunn til bekymring for politikapasiteten på Oslo lufthavn. I Dagsrevyen i kveld hevdet politiet at presset i grensekontrollen er så stort at kriminelle i verste fall får passere. Arbeiderpartiet ber om at det settes av mer penger til politiet på Gardermoen.

Samferdselsministeren avviser at det er grunn til bekymring for politikapasiteten på Oslo lufthavn.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger