Laster kart, vennligst vent...

De forskjellige fargene viser hvor mye støy områdene rundt Oslo Lufthavn blir utsatt for. Kartet er laget av NRK basert på kartdata fra Avinor, og er et utkast til støysonekart. Det endelige kartet skal komme før sommeren 2018.

Ni av ti må trolig leve med kraftig flystøy

Over to hundre hus vil ligge i området med mest støy, dersom det bli en ny rullebane på Gardermoen. Men Avinor anslår at bare ti prosent av dem trenger å flytte.