Breivik oppfyller alle kravene for schizofrenidiagnose

Anders Behring Breivik oppfyller fem av fem kriterier for å få diagnosen schizofreni, ifølge rettspsykiaterne som har erklært ham strafferettslig utilregnelig.

Tegning av Anders Behring Breivik

Rettstegning av Anders Behring Breivik.

Foto: Esther Maria Bjørneboe (rettstegning)

NRK kjenner til deler av innholdet i sakkyndigrapporten som denne uka ble lagt fram.

I rapporten, utarbeidet av Torgeir Husby og Synne Sørheim, slås det fast at Breivik oppfyller alle de fem kriteriene for schizofreni, og at tilstanden hans vurderes som alvorlig.

For å få diagnosen schizofreni, trenger i utgangspunktet bare to av fem kriterier å være oppfylt.

Kriteriene som oppfylles dreier seg om varighet, funksjonsnivå og bisarre vrangforestillinger.

Les: Hva er paranoid schizofreni?
Les: Spørsmål og svar om rapporten

Symptomene skal ha vært til stede siden 2006, muligens helt tilbake til 2002. Oppførselen hans skal først ha endret seg markant i begynnelsen av 2010.

Tror det er borgerkrig i Norge

Rapporten trekker blant annet frem Breiviks «selvhenførende vrangforestillinger», som går ut på at han mener han har blitt spesielt lagt merke til ved flere anledninger.

Breivik mener at han gjennom hele livet har blitt lagt merke til som helt spesiell, og at alle husker ham som ekstraordinær.

Breivik fikk diagnosen paranoid schizofren, og de sakkyndige har funnet tydelige tegn på forfølgelsesvrangforestillinger.

«Han mener seg truet på livet av Arbeiderpartiets politikk, tror det foregår borgerkrig i landet. Han tror han selv, venner og familie står overfor snarlig utryddelse, men genocid og fordrivelse fra hjemstedet,» heter det i rapporten.

Les også: – Feil å samanlikna Breivik med andre som er paranoid schizofrene
Les også: Fengselsdirektør: – Eg er uroa for helsa til Breivik

Mener han kan bli konge

Et annet punkt dreier seg om såkalte grandiose vrangforestillinger.

Breivik mener han kan bestemme hvem som skal leve og dø i Norge, at han kan bli konge, og at organisasjonen Knights Templar vil overta makten i Europa.

Han skal ha beskrevet seg selv som den mest perfekte ridder etter 2. verdenskrig, og hevder han har stor støtte i befolkningen.

«Han mener han ved dette (...) er eslet til å regjere og forandre Europa. Fenomenet vurderes som bisart,» heter det i rapporten.

Han oppfyller likevel kriteriet for viljesvakhet, ettersom han ikke klarte å bo alene, jobbe eller ta utdannelse.

Vrangforestillingene skal ikke ha antatt religiøse former, men Breivik bruker ord som «frelse» og «gave» om sine egne mål og skrifter.

Rapporten peker også på at Breivik snakker usammenhengende, og stadig sporer av for å snakke om innholdet i vrangforestillingene sine.

Synne Sørheim og Torgeir Husby

Synne Sørheim og Torgeir Husby har utarbeidet rapporten.

Foto: Haakon Mosvold Larsen / Afp

Vil bli martyr

Når han snakker om ugjerningene sine, oppfyller han kriteriet for «grovt upassende affekt», og viser ingen anger.

«Når han forteller om å ha drept en rekke personer, sier han seg stolt og fornøyd, og fremstår med latter og smil. Han har ingen synlig opplevelse av skyld eller skam», heter det.

Breivik nekter selv for å ha selvmordstanker, men ønsker å dø som en martyr.

Rettspsykiaterne mener imidlertid at selvmordsfaren er stor, og Breivik skal ha sagt at han vurderer å «selvterminere» dersom rettssaken blir en fiasko for hans del.

Breivik er også vurdert for mani, depresjon, hallusinasjoner og psykiske utviklingshemninger.

Konklusjonen er at han var psykotisk , men ikke bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet. Han skal heller ikke ha handlet under «sterk bevissthetsforstyrrelse».

Les: Dette kan bli Breiviks nye hverdag
Les: – Breivik blir aldri sluppet fri

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger