Hva er paranoid schizofreni?

Denne uken slo de rettsoppnevnte psykiaterne fast at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig fordi han er paranoid schizofren. Hva innebærer en slik diagnose?

Tegning av Anders Behring Breivik

Rettspsykiaternes diagnose på Anders Behring Breivik har ført til at mange er nysgjerrige på hva paranoid schizofreni innebærer.

Foto: Esther Maria Bjørneboe (rettstegning)

– Det er ingen som er schizofrene slik flere medier har uttrykt det. Det er en sykdom eller lidelse, ikke en personkarakteristikk. Omtrent én prosent av Norges befolkning har eller har hatt schizofreni, og de er like forskjellige som andre mennesker.

Les hele artikkelen hos forskning.no.