Økokrim slaktes for Transocean-etterforskning

–Økokrim får skarp kritikk for håndteringen av Transocean-saken. Manglende styring og ad hoc-preget etterforskning er bare noe av kritikken. – Ikke slik vi jobber nå, sier Økokrim-sjefen.

MALTA-ENERGY/ File photo of three oil and gas rigs owned by Transocean Ltd sitting idle in the Grand Harbor in Valletta

Økokrim tapte på alle punkt i skattesaken mot tre av Transocean-selskapene og tre norske skatteadvokater. Nå får Økokrim skarp kritikk for etterforskningen

Foto: STAFF / Reuters

–Vi innrømmer at det er begått feil, og vi har allerede lært av det, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea.

Sjef for Økokrim Trond Eirik Schea.

Sjef for Økokrim Trond Eirik Schea.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Han mener Transoceansaken ikke er representativ, men tar kritikken til seg:

–Vi må jobbe aktivt for å bli bedre, og denne rapporten hjelper oss særlig når det gjelder kvalitetssikring, sier Schea.

Les også: Presset Økokrim-sjef: Vi må lære av denne saken

Mye gikk galt

I over ett år har et utvalg nedsatt av Riksadvokaten gransket hva som gikk galt da Økokrim gikk til sak mot verdens største riggselskap.

Utvalgslederen mener det ble gjort mange graverende feil.

Utredningens leder Liv Synnøve Taraldsrud

Utredningens leder Liv Synnøve Taraldsrud har ledet utvalget, som kritiserer Økokrim i Transoceansaken

Foto: Knut Falch / NTB scanpix

– Mangler som er skjedd under etterforskningen preget fremdriften i saken, sier sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud.

Hun det var stor utskifting av folk og mangel på politikompetanse. Hvem som skulle være med og føre saken for retten var heller ikke klart før tre måneder før den skulle opp i Oslo Tingrett:

– Og det var ikke medaktor på plass før fem uker før ankeforhandlingen skulle starte, sier Taraldsrud.

Les alt om Transocean-saken her

Lyttet ikke til advarsler

Økokrim tapte på alle punkter i det som blir kalt Norges største skattesak.

I straffesaken, som ble etterforsket av Økokrim i 10 år fra 2005, ble samtlige tiltalte frifunnet i tingretten (se faktaboks).

I rapporten kommer det frem at mange av etterforskerne forsøkte å advare Økokrim-ledelsen underveis:

– De følte at det var vanskelig å komme med motforestillinger. Synspunktene de hadde ble ikke hørt, sier Taraldsrud.

Tidligere førstestatsadvokat Morten Eriksen

Førstestatsadvokat Morten Eriksen tapte den prestisjetunge saken mot verdens største riggselskap. Han blir kritisert for etterforskningen

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Riksadvok Tor-Aksel Busch sa i sin innledning at enkelte kan føle at de blir uthengt i granskingsrapporten, og kritikken synes å ramme Økokrim-leder Trond Eirik Schea og førstestatsadvokat Morten Eriksen spesielt.

Utvalget mener Transocean-saken delvis bærer preg av liten eller ingen oppfølging og involvering fra ledelsen. Det var også stor utskifting blant dem som jobbet med saken, og Morten Eriksen var den eneste som var med hele tiden.

– Utvalget finner få spor av ledelsesmessig oppfølging og kontroll med etterforskningen og fremdriften, skriver utvalget.

Fikk millioner av finansministeren

Taraldsrud mener det også er betenkelig hvordan Økokrim finansierte etterforskningen.

Blant annet søkte de midler direkte fra Finansdepartementet og fikk 30 millioner kroner som var øremerket Transocean-saken:

– Finansdepartementet ble dermed nærmest å anse som fornærmet i saken, sier hun.

Økokrim er organisert slik at statsadvokaten både etterforsker og fører saken for domstolen.


Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) mener sviktene rapporten avdekker viser skuffende mangel på profesjonalitet:


– Transocean-rapporten forsterker behovet for å revudere organiseringen av Økokrim, mener han.

En utredning har tatt til orde for å slå sammen Økokrim og Kripos.

Busch sier rapporten ikke er noen fasit i organiseringsspørsmålet.

Rapporten skal nå oversendt til Økokrim for at de skal kunne komme med innspill og kunne sette inn umiddelbare tiltak i løpende enkeltsaker.

– Jeg har full tillit til at økokrim tar imot rapporten på en god møte og bruker den for å bli bedre, sier riksadvokaten.

Granskingsrapporten om Økokrims håndtering av Transocean-saken

Granskingsrapporten om Økokrims håndtering av Transocean-saken ble overlevert Riksadvokaten tirsdag. Riksadvokat Tor Aksel Busch mottar rapporten av utvalgets leder sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Les også: Full frifinnelse i Transocean-saken

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger