Full frifinnelse i skattesaken mot Transocean

Riggselskapet Transocean og tre skatterådgivere er i Oslo tingrett frikjent på alle punkter i norgeshistoriens største skattesak.

Boreriggen som står for avlastningsbrønnen, har nådd fram

VERDENS STØRSTE: Transocean er verdens største riggselskap. Her er boreriggen The Transocean Developement Driller III.

Foto: Patrick Semansky / Ap

Saken har vært etterforsket siden 2005. Selve rettssaken tok ni måneder, og dommerne har brukt like lang tid på å skrive dommen, ifølge Dagens Næringsliv.

«Etter dette blir alle tiltalte å frifinne for samtlige forhold som de er tiltalt for og for erstatningskravene som er rettet mot dem», heter det i tingrettsdommen.

Økokrim hadde tatt ut tiltale for unndragelse av 7 milliarder kroner til beskatning. Rådgiverne advokat Sverre Koch, advokat Einar Brask og revisor Klaus Klausen var alle tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik. Tiltalen omfattet også datterselskaper i Transocean.

Staten ved Finansdepartementet må betale sakskostnader på til sammen 41 millioner kroner, skriver E24. Det omfatter blant annet nesten 14 millioner kroner til Sverre Koch, samt 11,8 millioner kroner til selskapet Transocean Offshore Deepwater Drilling.

(Saken fortsetter under bildet)

Erling O. Lyngtveit
Foto: NRK

– Svært gledelig

– Det er svært gledelig for alle som har stått tiltalt at de har blitt hørt, at retten har gitt dem støtte til hvordan de har opptrådt, sier advokat Erling O. Lyngtveit, forsvarer for de tre tiltalte selskapene.

Advokaten fra advokatfirmaet Hjort mener dommen er fyldig og svært velskrevet. På spørsmål om hvilken betydning dommen får, hvis den blir stående, svarer han slik:

– Det som er veldig interessant, er at i alt det vesentlige har tingretten stoppet tiltalen allerede på den grunnleggende skatterettslige forståelse av tematikken. Tingretten har frifunnet med den begrunnelse at rådgiverne og selskapene ikke har anvendt noen feilaktig skatterettslig forståelse, forklarer Lyngtveit.

Ved at tiltalen stanser på et tidlig tidspunkt, har ikke retten gått inn på spørsmålet om hvorvidt det er gitt tilstrekkelige opplysninger, eller hvorvidt det er utvist subjektiv skyld.

– Stopper ved det basale

– Det stopper allerede på det basale, hvor vi og de andre hadde god støtte fra noe av landets fremste skatterettslig ekspertise, sier Lyngtveit.

Advokaten sier at teamet som jobbet med saken har følt at de har hatt en god sak, og at rådgiverne og selskapene har opptrådt på en skikkelig måte.

Økokrim har 14 dager på å bestemme seg for om de vil anke.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Økokrim om dommen, men Økokrim har så langt ikke besvart NRKs henvendelser.

SISTE NYTT

Siste meldinger