Hopp til innhold

Ny rapport: 286 hendelser i ambulanseflytjenesten siden Babcock overtok

– Dette er en alvorlig situasjon og vi er lei av at helsemyndighetene på topplan, våre eiere, skjønnmaler dette og sier at alt er i orden, sier overlege Mads Gilbert.

Mads Gilbert

REAGERER: Overlege Mads Gilbert sier han har merket en klar økning i antall hendelser etter 1. juli da Babcock tok over. Totalt har det vært 286 registrerte hendelser, der 15 var avviksmeldinger.

Foto: Pål Hansen / NRK

NRK har 13.12.19 gjort endringer i artikkelen etter at UNN presiserte at det er snakk om 286 registrerte hendelser, ikke avvik. Hendelsene har medført forsinkelser, eller at oppdrag har blitt overført til andre ressurser enn ordinære ambulansefly. Ingen av hendelsene har vært på grunn av været. Antallet avviksmeldinger i samme periode er 15, ifølge UNN.

Den 1. juli overtok Babcock ansvaret for ambulanseflytjenesten. Ifølge Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Tromsø har det vært en «betydelig økning» i registrerte forsinkelser siden selskapet tok over.

Antallet registrerte hendelser der oppdrag har blitt forsinket eller har måtte bli overført fra fly til andre ressurser, som f.eks. Forsvarets helikopter eller redningshelikopter, teller nå 286.

De ferske tallene kommer fra Universitetssykehuset i Nord-Norge. Tallene gjelder fra 1. juli til 30. november i år.

Overlege Mads Gilbert sier til NRK at han har merket en forverring og at det er pasientene i nord som blir skadelidende.

Babcocks luftambulansefly på bakken i Tromsø

PÅ BAKKEN: Fire av 11 Babcock-fly sto på bakken mandag morgen.

Foto: Pål Hansen / NRK

– Dette er akuttmedisinske situasjoner i all hovedsak, og der er tiden er kritisk faktor. For hjerne, for hjerte og ved alvorlige skader. Det vi alltid ønsker å unngå er tidstap, sier han til NRK.

I sum utgjør de 286 hendelsene en betydelig økning sammenliknet med tidligere, ifølge Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Tromsø.

– Dette er en alvorlig situasjon og vi er lei av at helsemyndighetene på topplan, våre eiere, skjønnmaler dette og sier at alt er i orden, sier Gilbert til NRK.

Ifølge overlegen fører den økte mengden til at problemene forplanter og at regnestykket derfor ikke går opp.

– Det rammer pasientene, sier han.

Det har stormet rundt selskapet Babcock etter at fem av selskapets totalt 11 ambulansefly ble satt på bakken i helgen.

– Krevende overgangsperiode

Babcock sier til NRK at de ikke er fornøyd med sin egen leveranse så langt. Operativ direktør i selskapet, Hans Skog-Andersen, sier at overgangsperioden har vært krevende.

– Det har vært en krevende overgangsperiode, men situasjonen var i ferd med å bedre seg i slutten av november. Nå er vi satt tilbake på grunn av en teknisk feil på fem av de nye flyene. Vi jobber intensivt med å utbedre feilen, sier han til NRK.

Skog-Andersen sier at de nå har satt inn to ekstra ambulansefly slik at de dekker alle flybasene.

Helseminister Bent Høie måtte svare for seg om situasjonen i Luftambulansetjenesten da han møtte i Stortinget mandag.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet i dag et forslag i Stortinget om at regjeringen måtte trygge beredskapen inntil staten kan overta driften av ambulanseflyene.

Helseministeren erkjente i dag at han var klar over problemene med luftambulansen allerede i august i år.

– Når det gjelder de tekniske utfordringene, er det riktig at de har vært kjent siden august. Det er også noe det har vært jobbet med, det har ikke vært holdt hemmelig eller skjult, svarte Høie.

– Flysikkerheten ivaretatt

Håvard Vikheim, kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, sier at de følger med på situasjonen med selskapet. Mandag morgen sto fire av Babcocks fly fortsatt på bakken.

– Selskapet har satt de aktuelle flyene på bakken og innført strengere restriksjoner på sikt og skydekke på de flyene som er i drift. På bakgrunn av den informasjonen vi har mener Luftfartstilsynet at flysikkerheten er ivaretatt gjennom de tiltakene som blir gjennomført, sier Vikheim til NRK.

Luftfartstilsynet sier at de får kontinuerlig oppdateringer fra selskapet.

 • Basene for luftambulansefly

  Kun ambulansefly
 • Juni 2017
  Babcock får anbudet

  I juni 2017 blir det kjent at det svensk-engelske selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance AB overtar driften av ambulansefly i Norge. «Det vinnende tilbudet er rangert som nummer fire på kvalitet. Dette skyldes primært at tilbudt beredskap er levert med færre piloter og færre reservefly enn konkurrerende tilbud», heter det i tildelingsdokumentet.

 • Mars 2018
  Svekket beredskap

  I mars 2018 kom den første meldingen om svekket beredskap. Flere flygere valgte å søke seg bort da Lufttransport tapte anbudet.

 • 22. mars 2018
  "Ambulansefly-krise i nord"

  Vinteren 2018 skrev man om ambulansefly-krise. Fylkeslegen i Troms gikk så lang som å advare folk mot å være uforsiktige i påska, fordi det ikke var sikkert at det var hjelp å få.

 • Mai 2018
  Overføring av piloter

  Norsk Flygerforbund foreslår en kollektiv overføring av piloter fra Lufttransport til Babcock. Etter brudd i forhandlingene lå det an til at 110 piloter kunne stå uten jobb.

 • 7. mai 2018
  Sier nei

  Bent Høie sier nei til en ny anbudsrunde hvor virksomhetsoverdragelse var et krav. Seks ambulansefly står nå helt eller delvis på bakken.

  Helseminister Bent Høie (H)
  Foto: Stortingets nett-TV
 • Vår 2018
  Kritisk til anbud

  På vårparten begynner kritikken å komme mot selve anbudskonkurransen. Lena Amalie Hemnes i Vågan Arbeiderparti sier at «pris ble prioritert over kvalitet i den nye luftambulansekontrakten.»

  Lena Hamnes, Vågan Ap
  Foto: Barbro Andersen / NRK
 • 8. mai 2018
  – Galskap med anbud

  Kort tid senere gikk også den erfarne ambulansesjåføren Charles Aune-Lundberg ut og sa at luftambulansen ikke bør være på anbud, men offentlig slik den vanlige ambulansen er. For flere år siden kjempet han for å få ambulansetjenesten over til det offentlige.

  Charles Aune-Lundberg
  Foto: eric kama steinberg / NRK
 • 30. mai 2018
  Ber gravide planlegge fødsel bedre

  Alle førstegangsfødende og risikofødende bør oppholde seg i nærheten av stedet de skal føde i siste uke før termin. Det er beskjeden fra Helse Nord i forbindelse med ambulanseflysituasjonen. Finnmark Venstre mener dette er sterkt kritikkverdig, og at man skyver ansvaret over på dem som føder.

 • 02. april 2019
  Stanser all opplæring av piloter

  Tre måneder før Babcock skulle overta driften av luftambulansetjenester i Norge ble det stans i opplæringsløpet for pilotene. Pilotene mente opplæringsløpet var for dårlig. De nektet å møte på treninger. En bekymringsmelding ble sendt til Luftfartstilsynet.

 • 01. juli 2019
  Babcock tar over ambulanseflytjenesten

  Kontrakten med Babcock Scandinavian AirAmbulance AB har virkning fra 1. juli 2019. Den er av seks års varighet og har en verdi på nesten 2,6 milliarder NOK, med mulighet for forlengelse på inntil fem år.

 • 02. juli 2019
  Beredskapen ikke god nok

  Allerede dagen etter overtakelsen 1. juli kom meldinger om at beredskapen ikke var god nok. Flere av flyene i Babcock sin beredskap kan ikke lande på flere flyplasser i Norge. Det får Senterpartiets Sandra Borch til å reagere kraftig. – Nå må helseministeren på banen, sier Borch til NRK.

  Ambulansefly Babcock LN-SAA (jetflyet)
  Foto: Knut Haarvik / Luftambulansetjenesten HF
 • 26. juli 2019
  – Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs

  Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF sier at de siste ukene har vært krevende. Etter at det svenske selskapet Babcock overtok ambulanseflyene i Norge, har beredskapen i tjenesten vært svekket. – Vi har daglige møter med helseforetakene som sier at ting går bra. Pasientene får hjelp, og det er ikke meldt om noen avvik så langt, sier Juell til NRK.

  Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell
  Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK
 • 09. august 2019
  Babcock: – Vi vet at beredskapen tidvis har vært for dårlig

  I august sa Babcock selv at beredskapen tidvis har vært for dårlig. Den første måneden etter at det svenske selskapet Babcock overtok ambulanseflyene i Norge, fløy de mer enn 80 prosent av oppdragene selv. – Disse tallene sier mye, men ikke alt. Vi vet at beredskapen tidvis har vært for dårlig, men det er bra at det meldes om at alle som har hatt behov for ambulansefly, har fått det, sier daglig leder i Babcock Scandinavian AirAmbulance, Marius Hansen.

 • 06. november 2019
  Styrker beredskapen i nord

  – Beredskapen i nord er ikke god nok, sier helseminister Bent Høie om beredskapen som Babcock leverer i luftambulansetjenesten i nord. Babcock setter inn ekstra fly for å avhjelpe situasjonen.

  Ambulansefly Babcock LN-SAA (jetflyet) tar av fra Bodø
  Foto: Knut Haarvik / Luftambulansetjenesten HF
 • 08. desember 2019
  Fem fly tatt ut av tjeneste

  Lørdag blir fem ambulansefly satt på bakken. Babcock vet ikke hva feilen er. Flyfabrikken er tilkalt for å bistå i arbeidet med å finne årsaken til uregelmessighetene. – Vi beklager at vi har satt tjenesten i en ny vanskelig situasjon. Det har vært mange tekniske utfordringer etter sommeren og gjennom høsten – betydelig større utfordringer enn vi har kunnet forutse, sier driftssjef Hilde Sjurelv.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger