Hopp til innhold

Norge har hatt hemmelige samtaler med houthiene i flere år

I det stille har norske diplomater og politikere møtt representanter for houthiene i Jemen, som nå står på USAs terrorliste.

Houthi-støttespillere demonstrerer i Sanaa i Jemen

DEMONSTRASJON: Houthi-støttespillere i hovedstaden Sanaa demonstrerer mot amerikanske angrep mot houthiene. Etter krigen i Gaza har sjiabevegelsen angrepet skip med tilknytning til Israel. USA har svart med luftangrep.

Foto: Osamah Abdulrahman / AP

Utenriksdepartementet vil ikke stille til intervju, men bekrefter i en e-post til NRK at Norge «har hatt kontakt med houthiene i lengre tid knyttet til konflikten og FNs fredsinnsats i Jemen».

Konfrontert med konkrete opplysninger, bekrefter UD også både at statssekretær Andreas Kravik (Ap) nylig har møtt houthiene i Oman, og at representanter fra UD tidligere har vært på besøk i Jemens hovedstad Sanaa.

Houthiene tok hovedstaden med makt fra landets daværende regjering i 2014.

UD sier formålet med kontakten har vært å bidra til en løsning på den langvarige konflikten i Jemen.

Jemen-kjenner og professor ved NMBU Stig Jarle Hansen mener Norge balanserer på en tynn linje.

Houthiene står på terrorlisten. De har gått inn og ut av den, men det betyr at Norge er i kontakt med en terrororganisasjon, påpeker han.

Stig Jarle Hansen

NØDVENDIG: Professor Stig Jarle Hansen mener det er nødvendig at Norge har kontakt med houthiene ettersom de sitter med mulighet til å utøve makt over områder som er vitale for Norge.

Foto: Håkon Sparre / UMB

«Død over Israel»

Houthiene er i verdens søkelys etter en rekke angrep mot skip i Rødehavet og Adenbukta. Houthiene har angrepet skip de sier har «tilknytning til Israel» som svar på krigen i Gaza.

I forrige uke sa houthi-lederen Abdul Malik al-Houthi at grupperingen vil trappe opp. Nå truer de også med å angripe skip i Indiahavet med kurs for Kapp det gode håp.

Bevegelsen som er kjent for slagordet «Død over USA, død over Israel, forbannelse over jødene», ble nylig terrorstemplet på ny av USA.

Amerikanerne begrunnet dette med angrepene mot skipsfarten i området, som er en av verdens viktigste handelsruter.

Det britiskeide skipet Rubymar etter å ha blitt truffet av antiskip-missil skutt av houthiene

TRUFFET: I februar ble det britiskeide skipet Rubymar truffet av et antiskip-missil skutt av houthiene. I mars sank skipet, og ble dermed det første skipet som har blitt ødelagt av et houthi-angrep.

Foto: United States Central Command / Reuters

Houthiene kontrollere store deler av Jemen, men er ikke anerkjent som den legitime styresmakten i landet. De er støttet militært og politisk av Iran.

JEMEN: Houthiene kontrollerer omtrent 30 prosent av Jemen, og omtrent 60 prosent av befolkningen i landet bor i houthi-kontrollerte områder. (Kilde: ACAPS)

Houthiene: – Norge er fantastisk

Abdul Majid Hanash er medlem av houthienes forhandlingsdelegasjon. Han forteller til NRK at det er kontakt på høyt nivå mellom houthiene og norske myndigheter.

Abdul Majid Hanash, representant for houthi-opprørerne

GLAD: Abdul Majid Hanash er medlem av houthienes forhandlingsdelegasjon. Han bekrefter at houthiene er i dialog med Norge. Her avbildet i Stockholm i 2018 i forbindelse med fredssamtaler der.

Foto: Henrik Montgomery / TT NYHETSBYRÅN

For oss er Norges standpunkt fantastisk, sier Hanash til NRK.

Han peker blant annet på at Norge ikke har stanset bistandsarbeid i Jemen til tross for houthi-angrepene mot skipstrafikken i området.

USA og Storbritannia leder en koalisjon som har gått til motangrep på houthiene. Det norske forsvaret har kun bidratt med stabsoffiserer til dette oppdraget. Dette til tross for at USA har bedt om mer, slik Klassekampen har fortalt.

Norge har rene hender i Jemen. Folk i Jemen stoler på Norge, sier Hanash.

Kommunikasjonsdirektør Tuva Raanes Bogsnes i UD bekrefter at dialogen med houthiene også har foregått på politisk nivå. Nylig har statssekretær Andreas Kravik snakket med houthiene.

Andreas Kravik

FORSTERKET BUDSKAP: Statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet har hatt enkelte samtaler med houthiene for å forsterke budskapet om at Norge fordømmer angrepene i Rødehavet og for å se på mulighetene for en deeskalering, skriver UD.

Foto: NRK

Norge møtt houthiene flere ganger

Kravik har blant annet møtt houthiene i Oman. Ifølge UD har statssekretæren sagt at Norge fordømmer gruppens angrep i Rødehavet.

UD svarer ikke konkret på hvor lenge norske diplomater og politikere har snakket med houthiene.

UD vil heller ikke si hvor høyt i bevegelsen Norge har kontakter – og om det strekker seg helt til toppledelsen.

Sayyid Abdul-Malik al-Houthi

SJEFEN: Abdul Malik al-Houthi er den øverste politiske, militære og spirituelle lederen i houthi-bevegelsen.

Foto: AKG images

I februar sa viseutenriksminister Hussein al-Ezzi på en pressekonferanse at Norge hadde fungert som en mellommann i samtaler mellom EU og houthi-bevegelsen. Ifølge houthiene var formålet at EU-tilknyttede skip kunne krysse Rødehavet trygt.

Det er ikke kjent om Kravik eller andre har møtt al-Ezzi. Viseutenriksministeren er regnet som svært sentral i houthi-hierarkiet, ifølge professor Stig Jarle Hansen.

Hussein al-Ezzi, viseutenriksminister i houthi-bevegelsen

MEKTIG: Viseutenriksminister Hussein al-Ezzi snakket om Norge som en megler på en pressekonferanse i februar.

Foto: Khaled Abdullah / Reuters

EU har avvist påstandene om at Norge har forhandlet mellom dem og houthiene.

– Det er ikke noe sannhet i det hele tatt i påstandene om at Norge er involvert samtaler eller forhandlinger mellom EU og houthibevegelsen i Jemen, sier talsperson i EU-kommisjonen Peter Stano til NRK.

– Houthiene er ikke vår relevante og naturlige motpart, sier Stano.

UD skriver at Norge «ikke har vært involvert i samtaler mellom houthiene og EU».

Listhaug mener regjeringen er naive i møte med terrorister

Frp-leder Sylvi Listhaug reagerer på at politisk ledelse fra Utenriksdepartementet har møtt houthi-bevegelsen fra Jemen til samtaler.

– Jeg tror vi kommer svært kort med å sitte og prate med dem. Jeg mener at norske myndigheter dessverre opptrer veldig naivt i møter med terrororganisasjoner, enten det er Hamas, det er Taliban, eller det er houthiene i Jemen, sier Listhaug til NRK.

Sylvi Listhaug

KRITISK: Frp-leder Sylvi Listhaug reagerer på regjeringens håndtering.

Foto: William Jobling / NRK

Listhaug mener Norge heller burde bidra sammen med USA, Storbritannia og andre land i militære angrep på gruppen. Dette fordi hun mener det må til når gruppen angriper sivile skip i Rødehavet.

– Det som er spesielt er at internasjonale skip, sivile skip, blir beskutt av disse terrororganisasjonene. Der er selvfølgelig også norske skip utsatt. Samtidig som den norske regjeringen sitter og prater med terroristene. Det reagerer jeg sterkt på, sier Listhaug.

Hun stiller nå spørsmål til utenriksminister Espen Barth Eide i Stortinget om:

  • Hvor lenge har det pågått dialog på politisk og administrativt nivå med houthiene?
  • Hvor mye bistand har Norge gitt til Jemen i samme periode?

– Jeg er jo redd for at Norge kan ha bidratt til å opprettholde denne houthi-terroristorganisasjonen, og sånn sett også indirekte støttet de som faktisk angriper sivile skip, inklusive norske som da er i faresonen, sier Listhaug.

NRK har spurt UD om de vil kommentere Listhaugs utspill.

Statssekretær Andreas Kravik svarer i en e-post via sin kommunikasjonsavdeling:

Houthienes angrep på sivile skip i Rødehavet er totalt uakseptabelt og må ta slutt. Det har Norge vært svært tydelige på. Vi har også tatt opp behovet for deeskalering av situasjonen i Rødehavet med regionale myndighetspersoner og aktører, uttaler Kravik.

Han forteller at Norge og USA er enige om at angrepene på sivile skip må ta slutt, men at Norge spiller en annen rolle.

Statssekretær Kravik reagerer på Listhaugs utfall mot norske samtaler med houthiene.

– Det er oppsiktsvekkende naivt av Listhaug å tro at dette problemet kan løses ved at vestlige land bomber houthiene i Jemen. Det mener heller ikke USA, men det virker å være Frps forslag, uttaler Kravik.

To fredsprosesser

Krigen som har rast i Jemen har fått lite internasjonal oppmerksomhet, men en humanitær katastrofe har utspilt seg i landet. FN har omtalt situasjonen som en av de mest alvorlige humanitære krisene i vår tid.

Les også Velkommen til helvete

Krigen i Jemen ødelegger mennesker, familier og samfunn på begge sider av konflikten.

Siden 2015 har en koalisjon ledet av Saudi-Arabia kjempet mot houthiene.

I april i 2022 forhandlet FN frem en våpenhvile, som nå har utgått. Partene overholder den stort sett likevel.

Samtidig har det foregått samtaler mellom houthiene og Saudi-Arabia. Houthiene ser på Saudi-Arabia som sin egentlige motpart.

Derfor har det knyttet seg mest forventning til disse samtalene.

Nordmenn i houthi-hovedstaden

Ifølge UD er Norge kun involvert i samtalene som er ledet av FN.

Det opprinnelige formålet med kontakten med houthiene var å se på om og hvordan Norge kan støtte opp om FNs innsats for å finne en løsning på konflikten i Jemen, skriver UD til NRK.

Tuva Raanes Bogsnes

FREDSSAMTALER: Norge har over flere år støttet FNs innsats for å finne en løsning på denne langvarige konflikten, skriver kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes i UD.

Foto: William Jobling / NRK

Houthiene sier til NRK at representanter for Norge også har besøkt Sanaa.

Dette er hovedstaden i Jemen, som houthiene inntok i 2014. Landets egentlige regjering rømte senere fra Sanaa.

På spørsmål bekrefter UD et besøk, og forteller at to personer fra UD og den norske ambassaden i Riyadh var i hovedstaden i oktober 2021.

Sanaa Jemen

HOVEDSTAD: Norske diplomater besøkte hovedstaden i Jemen i oktober 2021. Houthiene tok makten her i 2014 og kastet ut den internasjonalt anerkjente regjeringen. Dette bildet er fra gamlebyen i Sanaa.

Foto: Mohammed Huwais / AFP

– Mange fallgruver

Professor ved NMBU og Jemen-kjenner Stig Jarle Hansen karakteriserer UDs kontakt med houthiene som unik og spesiell.

– Jeg synes det er positivt, men det må håndteres på en varlig måte. Kontakten er et tegn på norsk diplomatisk modenhet, men krevende. Det er mange fallgruver, sier professoren til NRK.

– Oppfatter du at kontakten har vært hemmelig?

– Ja.

Han mener det kompliserer bildet for Norge at USA nylig har satt houthiene på en av sine terrorlister.

– Dette må balanseres på en ordentlig måte i forhold til USA, men også andre allierte i EU-systemet. Man må rett og rett få legitimitet for det man gjør, sier Hansen om den norske kontakten.

Han peker også på at Norge må være varsom slik at man ikke legitimerer statskravet houthiene har.

– Houthiene er veldig opptatt av å ha et ytre som en stat. De vil være den legitime jemenittiske staten. Besøk fra Norge og slik ting kan brukes til å legitimere deres ønske, men Norge har anerkjent presidentrådet som Jemens øverste myndighet, sier Hansen til NRK.

Har Norge kun vært involvert i FN-prosessen?

– Jeg er helt sikker på at det har vært flere prosesser der Norge har vært involvert.

UD skriver til NRK at «de har merket» seg USAs listeføring.

USAs listeføring har ellers ikke direkte implikasjoner for norske myndigheters kontakt, skriver kommunikasjonsdirektør Tuva Raanes Bogsnes i UD.

I juni i fjor var daværende utenriksminister Anniken Huitfeldt i regjeringskontrollerte områder i Jemen. Da møtte hun statsministeren og utenriksministeren i landet.

Les også Over 10.300 barnesoldater: – Jemen er det verste stedet i verden for barn å vokse opp i

Delebilde

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger