Hopp til innhold

NOAH slakter Senterpartiets dyrepolitikk: – En krise for dyra

Dyrevernsorganisasjonen NOAH har klare formeninger om hvilke partier som er best - og dårligst - på å verne om dyr og natur. Aller verst er Senterpartiet, mener NOAH.

NOAH har kåret valgets vinnere og tapere på dyrevern.

Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

– Senterpartiet jobber aktivt mot dyrs rettigheter. De er en krise for dyrene, hevder Siri Martinsen som er leder av dyrevernsorganisasjonen NOAH.

Martinsen forteller at NOAH har sett på både hva de ulike partiene har gjort i inneværende stortingsperiode og i hvilken grad de har prioritert dyr i sine partiprogrammer.

– Senterpartiet jobber også mot vern av naturen, de vil ha økt kjøttproduksjon, skyte mange flere rovdyr og de bryr seg ikke spesielt om andre dyrevernssaker heller, fortsetter Martinsen.

Hun trekker imidlertid fram ett område der NOAH og Senterpartiet er enige:

– De erkjenner at vi trenger å øke grøntproduksjonen innenfor landbruket og de ønsker at dette skal dekkes med norske landbruksprodukter. Det er noe vi også synes er viktig.

– Hadde forventet mer av Ap

Martinsen forteller at hun hadde forventet mer fra styringspartiet Arbeiderpartiet. De er, etter NOAHs vurdering, blant de dårligste partiene på dyrevernspolitikk.

Siri Martinsen, faglig leder i NOAH. er bekymret for økt risiko for dumping av såkalte korona-kjæledyr, særlig siden det var et problem fra før av.

Siri Martinsen forteller at NOAH har forsøkt å påvirke alle partiene i en mer dyrevennlig retning.

Foto: Bente Isefjær / NOAH

Martinsen mener venstresida i andre europeiske land ofte viser et større engasjement omkring dyrevern. Hun sier hun derfor er skuffet over at Ap ikke har prioritert dette høyere. Hun trekker særlig fram Aps rovdyrpolitikk som noe hun synes er negativt.

Ap skriver i partiprogrammet sitt at de vil åpne opp for en «lav terskel for felling av rovvilt i beiteprioriterte områder». Samtidig ønsker de «høy terskel for uttak i rovviltprioriterte områder».

– Har du forståelse for at det kan være belastende å leve tett på ulv?

– Det er viktig at vi mennesker slutter å se på ville dyrs tilstedeværelse som belastende, og isteden har fokus på best mulig sameksistens. Det er skremmende at så få partier løfter fram det, mener Martinsen.

Hun påstår at de fleste som lever i områder med ulv og andre ville dyr, ser på dette som noe positivt.

Den siste supermålinga til NRK antyder et klart rødgrønt flertall. Senterpartiet har gjentatte ganger sagt at de ønsker en regjering bestående av kun dem og Ap.

– Hva tenker du om en slik regjering?

– Det hadde vært helt krise med en regjering uten noen partier som er gode på dyrevelferd. Det er det verst tenkelige scenarioet for dyrene, mener Martinsen.

– Norske dyr har det bra

Sandra Borch, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, er sterkt uenig i kritikken fra NOAH.

– Er det noen som er opptatt av dyr og dyrevelferd, så er det Senterpartiet. Jeg mener vi er det partiet som er mest opptatt av å legge til rette for å drive med gårdsbruk og å ha husdyr. De er en viktig kilde til norsk mat, men også for å bevare kulturlandskapet, sier Borch.

Sandra Borch Sp

Sandra Borch (Sp) mener Senterpartiet er gode på dyrevelferd.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Målet er at dyrene skal slaktes til slutt. Det er virkeligheten – selv om det kanskje ikke er den virkeligheten NOAH lever i, sier hun.

– Det har jo vært en del fokus på dårlige forhold i blant annet griseindustrien. Hva mener du om det?

– De fleste bøndene driver godt, og er glade i dyrene sine. Så jeg er uenig i premisset om at dyr har det vondt. Norske dyr har det bra, mener Borch og viser til at bøndene må forholde seg til gjeldende lover.

LES OGSÅ: Bilder fra innsiden avslører: Her er griseindustriens løftebrudd

Sp-politikeren mener vernelinja overfor rovdyr blir prioritert altfor høyt i forhold til beitedyrene.

– Min familie eier sauer i et såkalt beiteprioritert område. I sommer har vi gått og lett etter skadde sau og har funnet dyr som har lidd i tre dager. Er det god dyrevelferd? sier Borch.

Heller ikke Stortingsrepresentant fra Ap, Nils Kristen Sandtrøen, kjenner seg igjen i kritikken.

– Dette er fullstendig skivebom fra NOAH. Arbeiderpartiet har politikk for å sikre velferden til både folk og dyr, sier han og viser til at Ap vil styrke Mattilsynet for å sikre god dyrevelferd hos både produksjons- og kjæledyr.

Roser MDG, Venstre og SV

Martinsen mener det ofte er de små partiene som er flinkest til å prioritere dyr og natur. Hun roser særlig Venstre og MDG, men mener også SV og Rødt gjør det bra på området.

NOAH-lederen mener dessuten at den sittende borgerlige regjeringen har gjort en del bra.

Hun nevner at Høyre og Frp stemte for å avskaffe pelsdyrnæringen, samt at de har innført dyrepoliti og ønsker strengere straffer for dyremishandling.

Martinsen legger imidlertid til at hun mener Høyre, Frp og KrF fremdeles har en del å gå på når det gjelder å prioritere dyrevelferd.

– Hvis man er lei av at næringsinteresser stort sett alltid settes foran hensyn til dyrene og naturen, må man stemme på noen som lover å prioritere annerledes. Dyrene har ingen stemme, de er avhengige av at hver og en av oss tenker på dem når vi gjør vårt valg, avslutter Martinsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger