NJ om funn i metoo-undersøkelse: – Det er et høyt tall

For første gang har mediebransjen undersøkt omfanget av seksuell trakassering i egen bransje.

Pressekonferansen holdes i Amedias lokaler i Akersgata 34 i Oslo.

I høstens bølge av rapporter om seksuell trakassering, har flere av sakene vært fra mediebransjen.

Resultatene fra en undersøkelse av omfanget av problemet i bransjen ble lagt fram fredag.

Her kommer det fram at 11 prosent av kvinnene i mediebransjen mellom 18 og 30 år, sier at de i løpet av de siste seks månedene har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep på jobb, eller av kolleger i andre sammenhenger.

– 178 personer har svart at de er seksuellt trakassert bare de siste seks månedene. Det er et veldig høyt tall synes vi, sier Hege Iren Frantzen, leder i Norsk journalistlag.

Hun påpeker at det ikke er snakk om hendelser langt tilbake i tid, men de siste seks månedene.

hege iren frantzen

– 178 personer er et stort tall når man ser på tidsaspektet. Dette skjer i redaksjonene nå, det siste halve året. Det er grunn til å ta dette på alvor i redaksjonene, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen.

Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

83,71 prosent av disse 178 utsatte personene er kvinner, ifølge rapporten fra undersøkelsen.

Flere hendelser tilbake i tid

Langt flere har svart at de er utsatt for uønska oppførsel fra kolleger eller i jobbsammenhen lengre tilbake i tid. Disse blir ikke spurt om hvorvidt de kaller det seksuell trakassering.

1607 personer - 28 prosent av de 5741 som har svart, sier de er utsatt for den uønska oppførselen for lengre tid siden enn 6 måneder.

Thor Gjermund Eriksen

– Det er avgjørende å sikre en likestilt kultur og kjønnsbalanse på alle nivå, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen etter funnene fra undersøkelsen er presentert.

Foto: Anders Leines / NRK

– Tallene viser at vi må jobbe målretta mot trakssering. Spesielt viktig er det å senke terskelen for å si fra, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, og påpeker at han synes det er fint med en kartlegging av det han kaller et stort samfunnsproblem.

– Må gjøre noe med det

På et spørsmål om hvilken atferd personene er utsatt for, sier tilsammen 33,8 prosent av alle kvinnene som har svart i undersøkelsen, at de er utsatt for enten uønska kommentarer med seksuelt innhold eller uønska kommentarer om kropp, klesdrakt eller livsstil.

Under pressekonferansen kommer det spørsmål om hvorfor undersøkelsen fokuserer på hendelser kun de siste seks måneder, og ikke lengre tilbake i tid.

Til det svarer bransjeorganisasjonene at det har vært viktig for dem å «se på et nå-bilde».

– Vi vet nå nok om problemene i egen bransje til at vi vet at vi må gjøre noe med det, sier Arne Jensen, leder i Norsk redaktørforening.

Arne Jenssen i Redaktørforeningen mener trakassering er et problem i bransjen.

Arne Jensen, leder av Norsk redaktørforening kommenterer funnene.

Fem bransjeorganisasjoner står bak

Det er de midlertidig ansatte som opplever mest seksuell trakassering, viser undersøkelsen. 7,5 prosent av de midlertidig ansatte sier de har blitt seksuelt trakassert.

– Det er et høyt tall for en sårbar gruppe, sier Frantzen i en pressemelding på NJ.no.

Det viser seg også at personer som har vært ansatt mellom 1-4 år har blitt mer utsatt for seksuell trakassering siste 6 måneder, enn personer med kortere eller lengre ansiennitet.

– Her er det bare å sette i gang tiltak, sier kulturminister Linda Helleland.

51 prosent av de som svarte på undersøkelsen var kvinner og 49 prosent var menn.

– Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke har turt å snakke om dette tidligere. Det er bra at noen spør, slik svarte noen av de som svarte i undersøkelsen. Tusen takk til alle som har svart, sier Reidun Nybø i Norsk redaktørforening før resultatene ble lagt fram.

14 % av de som har svart oppgir at de kjenner til andre i sin omgangskrets som har vært utsatt for seksuell trakassering eller overgrep.

NJ-leder Hege Iren Frantzen har uttalt til bransjeavisa Journalisten at hun er fornøyd med antall svar på undersøkelsen.

Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag syns det er mange som har opplevd trakassering i mediebransjen.

NJ-leder Hege Iren Frantzen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger