Hopp til innhold

Mohammad dømt til to år og seks måneders fengsel for trusler mot Raja

Mohyeldeen Mohammad er dømt til to år og seks måneders fengsel for trusler mot stortingspolitiker Abid Raja (V). Mohammads forsvarer Brynjar Meling opplyser at dommen vil bli anket.

Moheyldeen Mohammad i video publisert 12. november

VIDEO OG SMS: Mohammad sendte flere SMS-er til Raja høsten 2016. Senere lagde Mohammad også to Youtube-videoer om saken. Den siste videoen publiserte Mohammad helgen før rettssaken skulle starte.

Foto: Skjermdump / YouTube

Mohammad var tiltalt for trusler, etter å ha sendt flere SMS-er til Raja i september 2016.

I meldingene skriver den profilerte islamisten blant annet at stortingspolitikeren er «et skittent svin», som burde brenne i helvete.

En video Mohammad la ut på Youtube om Raja etter at meldingene ble omtalt i mediene er også en del av tiltalegrunnlaget.

I videoen kommer Mohammad med en vurdering av hva som skal skje med Raja. I videoen sier Mohammad blant annet at «en fatwa ikke er nødvendig».

I dommen fra Oslo tingrett, som ble avsagt tirsdag, heter det blant annet at tiltalte bør ha vært klar over at det var snakk om en drapstrussel som var egnet til å fremkalle alvorlig frykt hos Raja.

Abid Raja i rettssaken mot Mohammad

Venstre-politiker Abid Raja i rettssaken i Oslo tingrett.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Frivillig å bo i Norge

Mohammad, som mistet Nav-støtte da han ikke møtte opp til det første rettsmøtet i oktober, dømmes også til å betale Raja oppreisning til Raja på 150.000 kroner.

Ifølge Rajas bistandsadvokat Olle Nohlin er dette «nok den høyeste oppreisningen som er idømt etter trusler i Norge».

Raja selv sier til NRK at han er lettet og glad for dommen, og at det har vært en belastning å leve med truslene.

– Jeg håper det snart blir satt endelig punktum, og at islamistene og ekstremistene lærer å følge demokratiets spilleregler.

– Liker ikke disse ekstremistene Norge og norske verdier, er det ingen tvang å bo her. Det er fritt frem å stikke et annet sted. Og velger de å bo her, må de forstå at her gjelder ytringsfriheten, religionsfrihet, likestilling og mangfold, sier Raja.

Video mest alvorlig

I dommen heter det også at alvoret i truslene først og fremst kommer frem i videoen «Sannheten - svar til Abid Raja & co av Mohyeldeen Mohammad», som Mohammad la ut på Youtube 27. september.

Her priser Mohammad Allah og leser fra Koranen, dels på norsk og dels på arabisk, til en IS-inspirert hymne som spilles i bakgrunnen. I videoen sier Mohammad blant annet:

«Det trengs ingen fatwa på at de to nevnte, de som jeg har nevnt, er kuffar (vantro) og murtadeen (frafalne), og at de ikke representerer noen muslim», sier Mohammad blant annet.

Og videre:

«Ingen oppegående muslim... kan støtte disse hundene til kuffar, og den av dere som støtter dem, Allah vil holde dere ansvarlige på dommedag...».

Statsadvokat Frederik G. Ranke er fornøyd med å ha fått medhold i sin påstand om at Mohammad må dømmes til to og et halvt år i fengsel.

– Det er en viktig dom, fordi Mohammad har vært representant for et av de mest ekstreme miljøene i Norge over lang tid. Han har truet Abid Raja, en stortingsrepresentant, på livet. Det er et angrep på demokratiet, og demokratiske verdier i det norske samfunnet, sier Ranke.

Møtte ikke opp til rettssaken - pågrepet

Mohammad befant seg etter alt å dømme i Marokko da rettssaken egentlig skulle ha startet i oktober. Påtalemyndigheten mener han hadde rømt landet, for å slippe å møte i retten.

Rettssaken ble derfor utsatt til 13. november. Kvelden før inngikk Mohammad en avtale med PST, og lot seg pågripe morgenen før rettssaken startet. Han ble også varetektsfengslet, for å sikre at han faktisk møtte opp i rettssaken.

I retten sa Mohammad at han ikke hadde ment å true Raja. Han sa samtidig at han ville «irettesette» Venstre-politikeren for uttalelser han hadde kommet med om nikab og hijab.

– Jeg har aldri truet ham, og å si hva jeg mener om ham, finner jeg er innenfor ytringsfriheten. Å si ditt svin, dra til helvete er ikke hverdagskost, men vi sier det her i Norge, sa Mohammad som har bodd i Norge siden han var tre år.

Anker

Mohammads forsvarer Brynjar Meling sier anken allerede er skrevet og blir sendt inn i dag.

Meling mener det er viktig at lagmannsretten tar stilling til spørsmålet om hva som faller inn under ytringsfriheten.

– Vi er skuffet over at han er domfelt for en ytring som vi mener er beskyttet av ytringsfriheten. Når han først er domfelt, så mener vi at dommen er alt for streng, sier Meling.

– Mohammad har vært veldig klar på at han verken har ment å true Abid Raja som privatperson, eller påvirke ham som stortingsrepresentant. Han mener det er en debatt mellom to muslimske miljøer, hvor den moderate fløyen og den konservartive har ligget i ordkrig de siste 10 årene.

Han er skuffet, fordi han mener Abid Raja gis et større ytringsrom enn det han selv gis, sier Meling.

– Regelrett trussel

Raja sa på sin side i retten at han ble svært skremt av Mohammads uttalelser, særlig i Youtube-videoen.

– Den videoen er en regelrett trussel. Det er ingen andre måte å tolke det på. Mohammad sier at muslimer må bli sinte og reagere, at man ikke trenger en fatwa, og at sånne som meg må straffes, sa Raja i sin forklaring.

Seniorforsker Thomas Hegghammer ved Senter for ekstremismeforskning sa i sin forklaring i rettssaken at uttalelsene var en legitimering av islamistisk motivert vold mot Raja.

– Det er en ikke en trussel i betydning av «jeg skal drepe deg». Det er noe i retning av «det er greit å drepe deg», innenfor vår religion, sa Hegghammer i retten.

Islamisten Mohyeldeen Mohammad er tiltalt for å ha truet Venstre-politiker Abid Raja:

Venstre-politiker Abid Raja snakker med NRK etter å ha vitnet i Oslo tingrett. Raja sier han tok truslene fra Mohyeldeen på største alvor.

AKTUELT NÅ