Hopp til innhold

Mohyeldeen om SMS-ene til Raja: – Jeg ville irettesette ham

OSLO TINGRETT (NRK): Trusseltiltalte Mohyeldeen Mohammad varetektsfengsles for å sørge for at han møter i sin egen rettssak for trusler mot Abid Raja. Han hevder han aldri mente å true Venstres stortingsrepresentant.

Moheyldeen Mohammad i video publisert 12. november

NY VIDEO: Denne helgen dukket Mohyeldeen Mohammad opp i en ny video, kalt «TRUSLER ELLER YTRINGSFRIHET?». Her forsvarer Mohammad SMS-ene han sendte til stortingsrepresentant Abid Raja.

Foto: Skjermdump / YouTube

SISTE: Oslo tingrett kommer til at Mohammad kan holdes varetektsfengsles til rettssaken mot ham er ferdig, 19. november.

«I lys av rettens begrunnelse for at det foreligger unndragelsesfare, er det ikke tilstrekkelig grunnlag for å stole på at Mohammad på eget initiativ gjennomfører hovedforhandlingen», heter det i kjennelsen avsagt tirsdag ettermiddag.

Mohammad (32), som ikke dukket opp i sin egen rettssak i oktober, ble tirsdag morgen pågrepet utenfor hjemmet sitt av tjenestemenn fra PST.

Brynjar Meling i rettssaken mot Mohyeldeen Mohammad

Mohyeldeen Mohammads forsvarer Brynjar Meling.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Pågripelsen skjedde etter at Mohammad, som har vært etterlyst internasjonalt, inngikk en avtale med PST i går kveld. Pågripelsen skal ha skjedd uten dramatikk.

Klokken 08.30, en halvtime før trusselrettssaken skulle starte, ble Mohammad fremstilt for fengsling i Oslo tingrett.

Mohammad møtte med sin forsvarer Brynjar Meling, iført en mørkegrå Adidas hettegenser og en liten, sort «kufi» (islamsk bønnelue). Han ønsket ikke å la seg fotografere, eller snakke med pressen.

– Bevis nok at jeg er her

PST mener det er nødvendig å fengsle Mohammad for å sørge for at han møter i rettssaken der han er tiltalt for trusler mot stortingspolitiker Abid Raja (V).

Mohammad mener selv at det ikke er behov for varetektsfengsling.

– Når det gjelder unndragelsesfare, så er det bevis nok i seg selv at jeg har kommet tilbake hit. Så fort jeg fikk vite at min tilstedeværelse var nødvendig, kom jeg tilbake, sa Mohammad i fengslingsmøtet.

Han hevdet også at hans tidligere forsvarer ikke hadde fortalt hvor viktig det var at han møtte i rettssaken mot ham.

– Jeg var ikke klar over at jeg måtte være til stede, jeg trodde rettssaken kunne gå uten meg, sier Mohammad.

Mohyeldeen Mohammad

27. september 2015 holdt Mohammad en åtte minutter lang videotale på Youtube, med tittelen «Sannheten – Svar til Abid Raja & co. av Moheyldeen Mohammad». I videoen spilles det av det påtalemyndigheten beskriver som «en ISIL-inspirert hymne» i bakgrunnen.

Foto: Skjermdump Youtube

Rett til rettssak

Etter fengslingsmøtet måtte Mohammad haste videre til sal 207 i Oslo tingrett, der trusselrettssaken umiddelbart kunne begynne.

Rettssaken mot Mohammad skulle egentlig ha kommet i gang 22. oktober. Den ble imidlertid utsatt fordi 32-åringen ikke møtte opp, angivelig fordi han befant seg i Marokko.

Mohammad (32) er tiltalt etter straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganers virksomhet, herunder trusler mot stortingsmedlemmer. Paragrafen har en strafferamme på fengsel i inntil 10 år.

Bakgrunnen er at Mohammad sendte flere SMS-er til Venstre-politiker Abid Raja 24. september 2015. I en av meldingene, sendt 04.27 på morgenen, skrev Mohammad blant annet:

«Din (sic) skitne svin, må Allah Brenne deg i Jahannam (islamsk motstykke til helvete, journ.anm.) din uoppdratte (sic) murtad kafir (frafallen/fornekter) hund».

– Raja ikke muslim

Aktørene i rettssaken mot Mohyeldeen Mohammad

Rajas bistandsadvokat Olle Nohlin (f.v.), statsadvokat Frederik G. Ranke og politiadvokat Thomas Blom i PST.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

På spørsmål om Mohammad erkjente straffskyld for trusler mot Raja, svarte Mohammad høyt og tydelig «nei».

Like før klokken 11 begynte Mohammad sin forklaring. Mohammad avviser at han hadde til hensikt å true Raja, men sier innholdet i SMS-ene kan tolkes som hans religiøse overbevisning.

Mohammad sier han ville «irettesette» Raja etter uttalelser han hadde kommet med om nikab og burka.

– Jeg prøvde å ringe ham, fordi han hadde sagt at han fikk vemmelse og ble kvalm av nikab. Han mobbet en allerede svak gruppe i samfunnet, sier Mohammad.

– Jeg fikk ikke svar. Da sendte jeg melding. Jeg er klar over at at jeg uttrykket meg vulgært og grovt, men det var ikke et poeng å true.

Ranke spurte også Mohammad om hvordan han ser på sjiamuslimer og moderate muslimer. Mohammad sier han ikke ser på noen av dem som muslimer.

– Raja da, er han muslim? spør statsadvokat Ranke.

– Min religiøse overbevisning er at han ikke er muslim, sier Mohammad.

Laster Twitter-innhold

IS-musikk tema

Statsadvokat Frederik G. Ranke spurte blant annet om hvorfor en video der Mohammad snakker om Raja har en IS-hymne i bakgrunnen.

Mohammad sier det ikke var ham selv som la på denne musikken, men viste til en annen person. Vedkommende har vært en del av islamistgruppen Profetens Ummah. Mohammad sier han først så den ferdige versjonen etter at den var publisert.

I retten tirsdag hevdet Mohammad at han problematiserte bruken av IS-musikk i avhør med PST. Da var statsadvokat Ranke raskt på plass, og viste til notatene fra avhøret. Her sa ikke Mohammad at han så noen problemer med å bruke IS-musikk i videoen.

Senere spurte Ranke også om Arfan Bhatti var til stede da filmen ble spilt inn.

– Må jeg svare på det? Han bare var med, sier Mohammad.

11. september-kake

32-åringen ble en kjent skikkelse i norsk offentlighet, da han i 2010 «advarte mot et 11. september på norsk jord», under en appell mot Mohammed-karikaturene. Dommer Ole Kristen Øverberg spurte tirsdag om bakgrunnen for disse uttalelsene.

– Jeg hadde lest PSTs trusselvurdering. Der kom det frem at det kunne komme slike reaksjoner, sier Mohammad.

– Vil det være rettmessige reaksjoner, for eksempel 11. september? spurte dommeren.

– 11. september er ikke rettmessig, svarte Mohammad, hvorpå Øverberg spurte om 32-åringen tar avstand fra terrorangrepet

– Det er galt å gjøre det, sier Mohammad, før aktor Ranke skjøt inn et spørsmål.

– Har du spist 11. september-kake?

– Ja, det har jeg. Det var på besøk hos en person, det var hans måte å være satirisk på, sier Mohammad.

Det er tidligere kjent at Ubaydullah Hussain la ut et bilde av kakespisingen på Facebook i 2013, på dagen tolv år etter terrorangrepet i New York.

– Ytringsfrihet?

Rajas bistandsadvokat Olle Nohlin spurte også Mohammad om han anser sine uttalelser for å være vernet av ytringsfriheten. Det mener Mohmmad at de er.

– Det er hverdagskost å si «dra til helvete», eller «svin». Raja har kalt meg skadedyr en gang, noe jeg bare lov av.

– Du forholder deg til ytringsfrihet? spurte Nohlin videre.

– Jeg gjør det når jeg er i Norge.

– Men er ikke det en norsk lov? Hvordan er ditt syn på norske lover?

– Jeg mener Allahs lover er de beste lovene. Jeg respekterer ikke lovene, men jeg er påtvunget dem.

– Du vil at dine handlinger skal beskyttes av en lov du selv ikke respekterer?

– Vi er i Norge. Jeg regner med at disse lovene gjelder her. Det er frihet her, og jeg bør bli behandlet likt som alle andre, sier Mohammad.

Profilert islamist

Forsvarer Brynjar Meling mener det er viktig å se på Mohammads egen forklaring om hvorvidt SMS-ene til Raja skal vurderes som trusler.

– Jeg vil mane til en edruelighet og varsomhet. Man har fått en bevisoppgave der en rekke personer skal vurdere det Mohammad har sagt. Men jeg ber retten bruke mest tid på å vurdere Mohammads egen forklaring, sier Meling.

I sitt innledningsforedrag sa Statsadvokat Frederik G. Ranke at det er viktig å se på Mohyeldeens bakgrunn for å kunne vurdere de angivelige truslene.

Ranke viser blant annet til at Mohyeldeen i 2012 og 2013 skal ha operert som fremmedkriger i Syria.

Ranke ber også retten legge vekt på at Mohyeldeen har blitt avbildet, poserende med våpen, sammen med den nå avdøde «ISIL-terroristen» Bastian Vazquez. Beskrivelsen av Vazques får Mohammad til å riste kraftig på hodet. 32-åringen noterer ellers hyppig under Rankes innledningsforedrag.

– Saken føyer seg inn i rekken av saker i Europa med trusler fra islamister som ikke deler deres verdensanskuelse. Det har kommet trusler over personer over flere år, som har blitt hengende over dem som et «damoklessverd». Så har de blitt tatt av dage, gjerne lenge etterpå, sier Ranke, som blant annet viste til attentatet på den nederlandske filmskaperen Theo van Gogh.

Ny video i helgen

Som en del av grunnlaget for tiltalen er også en YouTube-video fra 27. september 2015, der Mohammad forsvarer innholdet i SMS-ene. Ifølge påtalemyndigheten spilles det av en «ISIL-inspirert hymne» i bakgrunnen i opptaket.

I helgen dukket Mohammad, som har vært internasjonalt etterlyst, opp i en ny YouTube-video.

I videoen kalt «TRUSSEL ELLER YTRINGSFRIHET?» sier Mohammad blant annet at han er «100 prosent enig» i at det ikke skal være lov å true maktpersoner.

– Jeg er ikke en kriminell, og jeg har ikke gjort noe kriminelt, selv om jeg urettmessig er blitt fremstilt slik. Denne saken har blitt blåst opp og vært en belastning for meg og min familie, sier Mohammad i den 22 minutter lange videoen.

Det fremkommer ikke hvor videoen er lastet opp.

Abid Raja forteller om meldingene fra islamisten Mohyeldeen Mohammad

I april ble det klart at statsadvokaten tar ut tiltale mot Mohammad. Raja sa da at han opplever meldingene som krenkende og truende. Han skal forklare seg i retten onsdag.

– Unndro seg

I retten i dag påpekte Ranke at påtalemyndigheten mener Mohammad unndro seg rettssaken i oktober med vilje.

Påtalemyndigheten uttalte i oktober at de mener å kunne dokumentere at Mohammad har gjort internettsøk på land som ikke har utleveringsavtale med Norge, deriblant Marokko.

Forsvarer Brynjar Meling har avvist dette, og sier fraværet var gyldig, fordi Mohammad ikke var lovlig stevnet.

Mohammad ble uansett internasjonalt etterlyst, og mistet også Nav-støtten fra norske myndigheter for november, ifølge statsadvokaten Frederik B. Ranke. 32-åringen har vært en vanskelig mann å få tak i denne høsten.

5. november skulle Mohammad også møtt i retten i en annen sak, der han er tiltalt for motarbeidelse av rettsvesenet.

Dette fordi Mohammad skal ha brukt vold mot en politiansatt som forkynte et forelegg og en stevning. Bakgrunnen var at 32-åringen hadde fylt bensin uten å betale for seg, og brukt stjålne skilter. Denne saken er nå berammet til 30. januar 2019.

Det er satt av fem rettsdager til å behandle trusselsaken mot Mohammad, som avsluttes neste mandag. Raja er innkalt for å vitne onsdag.

AKTUELT NÅ