Hopp til innhold

Mer penger i kommunekassa

Hyggelig overraskelse til kommunenorge, som ikke bare får mer penger fra høye skatteinntekter, men også fire milliarder ekstra i frie inntekter.

Statsråd Jan Tore Sanner

KOMMUNEØKONOMI: Veksten i kommunenes samlede inntekter i 2016 vil være på 12,1 milliarder, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Skatteveksten i 2016 har økt med 3,8 milliarder siden revidert nasjonalt budsjett. Og selv om skattene ikke har blitt høyere, har inntektene blitt det.

Nordmenn tjener mer og det går bedre i norsk økonomi, det betyr mer penger til kommunene. I tillegg får kommunene over 4 milliarder ekstra i frie inntekter i statsbudsjettet for 2017.

Det er penger kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten.

– Vi legger opp til en god vekst for kommunene også i 2017. Det gjør at kommunene til neste år kan styrke eldreomsorgen, skolen og andre viktige tiltak, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Sanner sier at kommuneøkonomien er styrket mer denne stortingsperioden enn den forrige regjeringen.

Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen som ble lagt frem i mai, at veksten i kommunesektorens inntekter skulle bli på mellom 3,75 og 4 milliarder kroner i 2017. De får over 4 milliarder – altså mer, men ikke mye mer enn varslet.

MOLDE JAZZFESTIVAL 2016

KOMMUNEFEST: Slik gikk dansen med kommunalministeren under jazzfestivalen i Molde. Kanskje er han like glad under statsbudsjettfremleggelsen i dag.

Foto: NTB scanpix / NTB scanpix

Mer penger fra skatt

Og da blir kommunene kanskje ekstra glad for at skattetallene fra 2016 ble så gode.

– Skatteinngangen til kommunene blir 4,5 milliarder mer enn det vi trodde da vi la frem budsjettet i fjor. Det meste kom etter revidert nasjonalbudsjett, sier Sanner.

Når det blir høyere skattevekst, får kommunene beholde pengene selv. Når skatteinngangen derimot var synkende, krevde kommunene at staten skulle betale underskuddet.

– Dette viser at mye har gått bra, kommunene får høye skatteinntekter og det gjør at de har mulighet til å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne, sier han.

– Hvor kommer disse pengene fra?

– Det ser ut til at en del skattytere har tilpasset seg skattereformen og betaler mer skatt nå. Samtidig er det en positiv utvikling i norsk økonomi, arbeidsledigheten synker i store deler av landet. Når skatteinntektene går opp, blir det mer til kommunene, svarer Sanner.

2015 ble det beste året for kommunene siden 2006, og i år ser det også ut til å gå bra. Tallene blir presentert i budsjettfremleggelsen senere i dag.

Martin Giæver forklarer hva som skjer på dagen det blir lagt fram.

Lær mer om statsbudsjettet i filmen: Statsbudsjettet for «dummies»

AKTUELT NÅ