Hopp til innhold

Her er budsjettmillionene regjeringen vil ha blest om

Torsdag legger Høyre/Frp-regjeringen fram sitt siste statsbudsjett før stortingsvalgkampen. Her er gladsakene de har valgt å dele med pressen på forhånd.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen

STYRT LEKKASJE: Fredag overrasket statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) alle med å legge frem regjeringens forslag til et grønt skatteskift i statsbudsjettet for 2017.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

6. oktober presenterer finansminister Siv Jensen (Frp) statsbudsjettet Høyre og Frp skal gå til valg på.

Først da får velgerne se helheten.

I mellomtiden kan vi presentere «lekkasjene» statsrådene har solgt inn til media så langt.

Saken blir oppdatert fram til budsjettet offentliggjøres torsdag formiddag.

Energi, miljø og klima

Biltrafikk på vei ut av Oslo.

GÅR I PLUSS: Høyre/Frp-regjeringen vil øke drivstoffavgiftene. De kompenserende tiltakene sørger likevel for at bilistene går i pluss.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix
 • Bilavgifter: Regjeringen har lagt fram en pakke der bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. For å sukre pillen reduseres årsavgiften med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. Samlet sett gir dette netto skattekutt for bilister på 900 millioner.
 • Havforskning: Regjeringen foreslår 10 millioner kroner ekstra på posten for forskning på havmiljøet, skriver NTB.
 • CO2-fangst: Regjeringen vil bevilge 360 millioner kroner til konseptstudier i arbeidet med å utvikle de tre CO2-prosjektene som kan ende med fullskala anlegg, skriver E24.
 • Petroleumsteknologi: Forskningsrådet skriver at regjeringen vil foreslå 100 millioner ekstra til utvikling av teknologi innen petroleumsnæringen.
 • Flomsikring: Regjeringen vil bruke 350 millioner kroner på flom- og skredforebygging i statsbudsjettet for neste år, skriver NTB.

Arbeid

Erna Solberg

HOVEDPRIORITET: Regjeringen har sagt at sysselsetting og omstilling styrer prioriteringene i budsjettet. Her er statsminister Erna Solberg på besøk til Kleven Verft i Ulsteinvik.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kunnskap og oppvekst

Barn går over paradis på skolegård

TIDLIG INNSATS: Regjeringen ønsker å gi mer penger til skolene slik at elevene som sliter får hjelp tidlig (illustrasjonsfoto).

Foto: Roald, Berit / SCANPIX
 • Tidlig innsats: Fra høsten neste år vil regjeringen bruke 150 millioner på at de svakeste elevene skal få hjelp. TV2 forteller at det er snakk om 360 millioner på årsbasis.
 • Fjerner urettferdig regel: Kunnskapsdepartementet sier til NTB at de vil bruke 60 millioner kroner på å endre dagens regel om at innvandrere som allerede har gjennomført videregående skole i sitt eget hjemland, ikke kan få rett til videregående opplæring i Norge. Helårseffekt fra 2019 er på 235 millioner.
 • Voldsutsatte barn: Regjeringen foreslår 176 millioner kroner til forebygging og oppfølging av voldsutsatte barn.
 • Pleiepenger: Foreldre med kronisk syke barn skal få økonomisk støtte gjennom pleiepenger. Regjeringen setter av over en halv milliard kroner i året til dette, melder TV2.

Lov og orden

Politimenn i bil, snakker i radio

MER TIL POLITIET: Dersom regjeringen får viljen sin får politiet mer i frie midler.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix
 • Utjevne politiforskjeller: Politidistriktene får nesten 300 millioner i frie midler over statsbudsjettet for å jevne ut forskjellene mellom distriktene, skriver Adresseavisen.
 • Fri rettshjelp: Mennesker utsatt for tvangsbehandling skal få fri rettshjelp. Ifølge Nettavisen har regjeringen satt av 4,5 millioner til dette for siste halvår av 2017, deretter vi det koste cirka 10 millioner årlig.
 • Digitale domstoler: Regjeringen foreslår å øremerke 28 millioner til fulldigitalisering av domstoler neste år, skriver Stavanger Aftenblad.
 • Kriminalitetsbekjempelse Grønland: Regjeringen vil bevilge 10 millioner til Oslo-bydelen, skriver Aftenposten.
 • Fotlenke: Regjeringen vil bruke 10 millioner ekstra slik at langt flere kan sone med elektronisk fotlenke, melder NTB.
 • Politibiler: I budsjettforslaget er det satt av fem millioner friske kroner for at politiet kan oppgradere datautstyret i inntil 50 biler.
 • Digital spionasje: Regjeringen vil gi sju millioner kroner til Politiets sikkerhetstjeneste for å styrke arbeidet mot digital spionasje, melder P4.

Innvandring og integrering

Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen

RETUR: Regjeringen vil styrke returarbeidet. Nylig åpnet 90 nye plasser på Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix
 • Frivillig retur: Listhaug sier til NRK at regjeringen setter av fem millioner kroner på budsjettet for å styrke veiledningsarbeidet om frivillig retur på norske asylmottak.
 • Tvangsretur: VG kan fortelle at regjeringen vil bruke 105 millioner kroner ekstra på uttransport i 2017.
 • Saksbehandling: Regjeringen vil videreføre de 177 millionene til saksbehandling i UDI, skriver NTB. Det skjer selv om asylankomstene er langt lavere i år enn i fjor. Målet er å avsløre juks. Bevilgning til Utlendingsnemnda (UNE) økes med 15,7 millioner.
 • Bekjempe ID-juks: PU og politiet får 81 millioner ekstra, skriver Dagbladet. Pengene skal gå til en ID-pakke for å styrke kampen mot falske ID-papirer.
 • Integreringsmottak: Til neste år er nærmere 20 millioner øremerket til etablering av særskilte integreringsmottak for flyktninger.
 • «Hurtigspor» inn i arbeidslivet: Regjeringen vil at flyktninger med etterspurt kompetanse skal raskere inn i jobb, skriver VG. I tillegg skal Nav gi yrkesveiledning på asylmottak. Prislapp: 23 millioner.
 • Asylmottak: Regjeringen foreslår å sette av 34 millioner kroner på statsbudsjettet for neste år til forskjellige tiltak i asylmottakene, skriver Dagbladet. Pengene skal gå til norskopplæring og forebygging av vold.

By og land

Utsikt mot øst fra tårnet i Nidarosdomen

MER TIL BYENE: Trondheim er én av fire storbyer som nyter godt av regjeringens bevilgning til byutvikling.

Foto: Løvland, Marianne / NTB scanpix

Helse

Kirurgisk inngrep på operasjonsstue på St. Olavs Hospital
Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix
 • Kommunepsykologer: Regjeringen foreslår å gi mer penger til psykologer i kommunene. Ytterligere 20 millioner kroner settes av på neste års budsjett, skriver NTB.
 • Helsearkiv: Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å legge det digitale helsearkivet til Tynset. Prislappen er 50 millioner kroner, skriver Arbeidets Rett.
 • Folkehelse: NTB melder at regjeringen ruller ut et folkehelseprogram til 56 millioner kroner. Målet er blant annet å fange opp unge som sliter psykisk.

Forsvar

Erna Solberg, Ine Søreide Eriksen og Siv Jensen på på Kystvaktskipet KV Andenes

FREMSKYNDER: Fra langtidsplanen for forsvaret er det allerede kjent at regjeringen vil erstatte «Andenes» og de to andre skipene i Nordkappklassen i 2020. I budsjettet for 2017 varsler regjeringen at de fremskynder planene to år, til 2018.

Foto: Emil Weatherhead Breistein / NTB scanpix
 • Friske midler: Regjeringen foreslår 1,9 milliarder kroner i økte forsvarsbevilgninger. Etter det NRK får opplyst er 1,1 milliarder av denne summen friske midler til oppfølging av Langtidsplanen for forsvarssektoren.
 • Hæren: Regjeringen foreslår 216 millioner kroner til vedlikehold, reparasjoner og andre oppgraderinger av utstyr i Hæren. Forsvarsministeren sier til NRK at målet er «å få det vi har til å virke».
 • Kystvaktskip: Som en håndsrekning til norsk verftsindustri i krise fremskynder regjeringen byggingen av tre kystvaktskip. Kontraktene er på om lag seks milliarder, men vil ikke gjøre store innhogg i 2017-budsjettet.

Samferdsel

Fornebubanen med knutepunkt på Skøyen

LANG TID: Fornebubanen har tatt betydelig lenger tid å planlegge og regulere enn først antatt. Her vises hvordan et trafikknutepunkt på Skøyen kan bli seende ut.

Foto: Illustrasjon Placebo Effects for Ruter As

Kultur

Lysøen Os

LYSØEN: Kulturministeren setter av penger på statsbudsjettet til en ny passasjerbåt som skal frakte folk til museet på Lysøen i Os i Hordaland.

Foto: Marit Hommedal / Scanpix

AKTUELT NÅ