Klomsæt krever advokatbevillingen tilbake

Denne uka avgjør tingretten i Oslo om Sigurd Klomsæt får tilbake advokatbevillingen sin. Han mistet den da politiet beskyldte ham for å lekke materiale fra Utøya til mediene.

Sigurd Klomsæt

Sigurd Klomsæt får denne uka vite om hans karriere som profilert forsvarsadvokat er over.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Politiet var lei av alle lekkasjene til mediene under etterforskingen av 22. juli-saken, og derfor merket de materiale, blant annet bilder fra åstedet, som ble gitt på CD-er til bistandsadvokatene.

Politiet: Grov uforstand

Da bildene av pågripelsen av Anders Behring Breivik dukket opp i mediene samme dag som de var utlevert, mente politiet å kunne slå fast at bildene stammet fra den CD-platen som bistandsadvokat Klomsæt hadde fått.

– Grov uforstand, slo Asker og Bærum politidistrikt fast.

Klomsæts protester hjalp ikke, politiet holdt på sitt og bevillingsnemnda vedtok i august i fjor å trekke inn advokatbevillingen hans. Da var det alt et halvt år siden han ble strøket fra lista over bistandsadvokater i terrorsaken – selv om de pårørende han representerte ba pent om å få beholde ham.

En bot fra politiet på 20.000 kroner for lekkasjene til mediene strødde ekstra salt i såret sist november.

Høyesterett sa nei

Klomsæt har tatt saken gjennom flere rettsinstanser uten å nå fram. I april ba han retten om å omgjøre bistandsadvokat-nekten. Både tingretten og lagmannsretten kom fram til at det er skjellig grunn til å mistenke ham for å ha lekket bildene.

Han gikk helt til Høyesterett og ba om å få beholde bevillingen inntil endelig dom er falt i saken. Men også Høyesterett vendte tommelen ned.

I dag møtes hans advokatkontor og advokatbevillingsnemnda i retten i Oslo. Der vil tvistesaken pågå resten av uka.

Klomsæt har varslet framlegging av fakta og dokumentasjon som han mener politiet ikke har brydd seg med under etterforskingen.

Ekspertene uenige

Advokat Arvid Sjødin fører tvistesaken for Sigurd Klomsæt. Blant vitnene er hans kone og sekretær Lisbeth Klomsæt, som hentet CD-en med bevismaterialet, og to advokater i advokatfirmaet Klomsæt & Co., som var til stede på kontoret da CD-en ankom.

Advokat Siri Kristiansen fra Regjeringsadvokaten er prosessfullmektig for nemnda som har fratatt Klomsæt bevillingen. Hun kan ikke se noen grunn til å forstå saken annerledes enn bevillingsnemnda har gjort.

Hun holder fast ved at advokaten har mistet den tilliten som er nødvendig i yrket – det er det som skal til for å bli fratatt bevillingen.

Samtidig minner Kristiansen om at Klomsæts bevilling også tidligere har vært ute i hardt vær. Advokaten har flere ganger fått advarsler fra disiplinærnemnden. Etter alt å dømme kommer Kristiansen til å påpeke at når disse advarslene ikke har hatt den ønskede virkningen, er det bevillingen som står for fall.

Begge parter vil stille med dataeksperter som sakkyndige vitner. Disse vil langt fra være enige om hvor sikkert det er at bildene som ble lekket, var en tur innom Klomsæts kontor på vei til mediene.

Det er det som er spørsmålet.

Klomsæt i retten i 2003

Sigurd Klomsæt er en kjent skikkelse i norske rettssaler, og har blant annet forsvart kjendiser, sportsfolk og drapsmenn: Her i Aust-Agder tingrett i 2003.

Foto: Søreide, Kjell Inge / NTB scanpix

SISTE NYTT

Siste meldinger