Hopp til innhold

Lagmannsretten omgjør Klomsæt-dom

Borgarting lagmannsrett har omgjort Oslo tingretts frifinnelse av Sigurd Klomsæt for å ha lekket dokumenter fra 22. juli-rettssaken.

Sigurd Klomsæt

Sigurd Klomsæt har hele tiden nektet for at han eller andre fra hans kontor har lekket etterforskningsmateriale til pressen.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Dette er nedslående og meget overraskende, sier Sigurd Klomsæt i en kommentar til NTB.

– I en sak hvor politiets hovedvitne er tatt i uriktig forklaring på vesentlige punkter, hvor sikkerhetsopplegget er beskrevet som katastrofalt og hvor flere vitner hevder at det umulig kan være jeg som har gjort dette, har retten ikke engang funnet at det er «rimelig tvil», mener han.

Sigurd Klomsæt ble 15. august 2012 fratatt advokatbevillingen fordi han var anklaget for å ha lekket bilder av Anders Behring Breivik til pressen 3. februar 2012. Klomsæt var bistandsadvokat i 22. juli-saken.

Politiets bilder dukket opp i flere medier få timer etter politiet hadde gitt dem til bistandsadvokatene. Politiet hadde merket bildene med unike koder, og to av de lekkede bildene hadde Klomsæts kode.

Politiet fikk kritikk

Klomsæt ble kort tid etter fratatt oppnevningen som bistandsadvokat i terrorsaken. Klomsæt har hele tiden benektet å ha noe med lekkasjen å gjøre, og nektet å vedta forelegget på 20.000 kroner som han ble ilagt av Asker og Bærum politidistrikt. Dermed ble saken brakt inn for retten.

Oslo tingrett fant det i mars i fjor ikke bevist at Sigurd Klomsæt lekket bilder og materiale fra 22. juli-etterforskningen til pressen. I dommen fra i fjor rettet tingretten også kraftig kritikk mot politiet for mangelfull etterforskning.

Nå har lagmannsretten snudd, og dømt Klomsæt for å ha lekket bildene.

– Sigurd Klomsæt var klar over at han ikke kunne gi fra seg dokumentene til pressen, og at lekkasjer skapte problemer for politiets arbeid med saken. Han var også klar over at mange fornærmede og etterlatte opplevde gjengivelse fra lekkede politidokumenter som belastende. Det er ikke tvilsom at hans handlemåte innebar et markert og alvorlig brudd på hans tjenesteplikter, heter det i dommen.

– Grundigere sak

Statsadvokat Kristian Jarlen sier han er tilfreds med avgjørelsen til lagmannsretten.

Han mener lagmannsretten hadde en grundigere sak å ta stilling til enn dommerne i tingretten.

– Det har vært ført flere vitner og saken har vært bredere lagt opp. Det har også vært bevis i lagmannsretten som ikke var tilgjengelige i tingretten. Dommen i lagmannsretten er grundigere og går i større grad inn i sakens realiteter enn det som var tilfelle i tingretten, sier Jarlen til NTB.

Han mener dommen er viktig, og særlig av to grunner.

– Det er en stor belastning for fornærmede, pårørende og andre vitner at det de forklarer blir spredt videre til uvedkommende. De skal kunne føle trygghet i å gi informasjon til politiet. For det andre er det viktig at politiets arbeid ikke blir vanskeliggjort gjennom lekkasjer av slik karakter. Det er viktig for politiet å få straffesaker så godt opplyst som mulig, sier han.

– Ikke noe punktum

Klomsæts forvarer, Arvid Sjødin, sier til NRK.no at saken vil bli fulgt opp.

– Dette er ikke noe punktum. Man må konstatere at lagmannsretten kanskje ikke har forstått de datatekniske tingene i denne saken. Det er en del finurlige oppfatninger av data i dommen, som vi vurderer som noe spesielt, sier Sjødin.

– Det er heller ikke ofte man ser bort fra vitneutsagn fra så mange personer, for å skape det bevisbildet som ligger til grunn.

Sjødin sier han i samråd med sin klient vil gå gjennom dommen med sakkyndige eksperte, før man til ta stilling til ankespørsmålet. Sjødin sier også at man vil avvente utfallet av etterforskningen mot en politimann som er siktet for falsk forklaring i forbindelse med saken.

Ber mediene om hjelp

Klomsæt mener det nå er opp til pressen og til redaktørene i de seks mediene som publiserte bildene, å se hva dette betyr for kildevernet.

– Det er åpenbart at pressen her har blitt lurt og latt seg misbruke. En verner nå en uredelig kilde, samtidig som en ser på at et justismord finner sted. Jeg vil innstendig oppfordre mediene til å gjøre en ny vurdering av hvilken informasjon de kan gi retten. De kan fortsatt avkrefte meg som mulig kilde, uten å peke på deres egentlige kilde, sier Sigurd Klomsæt.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger