NRK Meny
Normal

Mangler nødstrøm på operasjonssalene

Oslo universitetssykehus har gjennom flere år forsømt vedlikeholdet av det elektriske anlegget, og har nå over 11.000 feil og avvik. Ifølge hovedtillitsvalgt har operasjonsstuer blitt stengt på grunn av fare for liv og helse.

Det viser en fersk rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som gjennomførte tilsyn i slutten av september.

Sykehuset har selv avdekket feilene, og overlatt kartleggingen til DSB. Avvikene har i flere år blitt løpende rapportert til sykehusledelsen uten at det er gjort tiltak for å rette opp feil og mangler.

Feilene som meldes inn blir ikke rettet utover det som omtales som «brannslokking». Det har nå hopet seg opp til over 11.000 enkeltavvik, skriver DSB i rapporten.

Mangler nødstrøm

Ifølge DSB mangler det fortsatt nødstrømsforsyning i rom som skal forsynes med nødstrøm fra aggregater.

Nødaggregat er et krav for medisinske gruppe 2-rom. Det omfatter operasjonssaler som er fulle av elektromedisinsk utstyr.

Nødaggregatene er heller ikke testet i tråd med forskriftene, blant annet fordi mange av dem forsynes fra oljetanker som er fulle av dieseldyr.

I fjor ble også det avdekket at aggregatene ikke ble testet. Begrunnelsen var at de ikke var i god tok teknisk stand, og at eksos fra aggregatene røykla sentralblokka på Ullevål. OUS har ikke overholdt fristen for å kartlegge og lage en handlingsplan for utbedring.

Etter det NRK erfarer skorter det også på kontroll og utbedring av brannvarslingsanlegg og nødlysanlegg, noe som kan påvirke både operasjonssaler og AMK-sentralen.

Ikke ukjent for sykehuset

Direktør for Oslo sykehusservice, Geir Teigstad

Direktør for Oslo sykehusservice, Geir Teigstad.

Foto: NRK

Sykehuset har visst om avvikene i flere år. Det gjenstår fortsatt kartlegging, og tallet vil trolig bli enda høyere.

– Vi fikk kjennskap til rapporten i går og har planlagt et møte med DSB i morgen for å gå gjennom rapporten. 11.000 høres ut som et alt for stort tall, sier Geir Teigstad, direktør i Oslo sykehusservice.

– Men du er ikke ukjent med at det er en del tusen?

– Jeg er ikke ukjent med at vi har en del feil og mangler, og det er en del av bakgrunnen til hvorfor vi har bedt departementet om særskilt finansiering og fikk det på statsbudsjettet i går.

–​ Så neste år blir det orden?

– Neste år er første av i alt fire år hvor vi har en god plan på gjennomføring. Nå er det en forutsigbarhet i vår planlegging, sier Teigstad.

– Bygg nytt sykehus

OUS får også kritikk for manglende systematisering og analysering av avvikene, samt et stort etterslep i internkontrollen.

Aasmund Bredeli

Hovedtillitsvalgt Aasmund Bredeli.

Foto: Petter Olden / NRK
Per Oddvar Synnes

Hovedverdeombud Per Oddvar Synnes.

Foto: Petter Olden / NRK

– Det er svært ille. Dette er et åpenbart ledelsesansvar, og illustrerer først og fremst at vi ikke har kontroll over situasjonen. Vi har eksempler på at vi har måttet stenge ned operasjonsstuer på storbylegevakten fordi det var fare for liv og helse for både pasienter og ansatte, sier hovedtillitsvalgt Aasmund Bredeli.

Hovedverdeombud Per Oddvar Synnes mener det er vanskelig å integrere moderne infrastruktur i gamle bygg.

– Det er veldig alvorlig, og det er noe vi er nødt til å gjøre noe med. Vi er på etterskudd med mye, og volumet er så stort at den eneste gode langsiktige løsningen er å bygge et nytt Oslo universitetssykehus, sier Synnes.

Sykehusledelsen ønsker ikke å gi noen kommentar til DSB-rapporten før den er gjennomgått med direktoratet. Gjennomgangen skal skje fredag.

OUS har fått frist til 10. desember med å rette opp i avvikene eller å legge frem en forpliktende handlingsplan, og frist til 30. oktober med å uttale seg i saken.

I regjeringens forslag til statsbudsjett bevilges OUS et nødlån på 315 millioner kroner neste år, og 1,3 milliarder totalt frem mot 2019.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger