Hopp til innhold

Hver fjerde lege som mister lisensen i Norge, er en utlending

– Et bemerkelsesverdig høyt tall, sier seniorrådgiver i Helsetilsynet, Jostein Vist.

Operasjon

Selv om leger mister retten til å operere i ett land, kan de fortsette i et annet. Bildet er et illustrasjonsbilde.

Foto: Alexander Schulz / SCHULZ/MAXPPP

Tall fra Helsetilsynet viser at av helsepersonell som fremdeles er i yrkesaktiv alder, er det 829 som har helt eller delvis mistet autorisasjonen.

Av disse er 267 leger, hvorav hver fjerde har bostedsadresse i utlandet:

  • 38 leger har bostedsadresse i Sverige
  • 17 i Danmark
  • 4 på Island
  • 2 i Finland
  • 1 i Finland/Spania
  • 1 i Frankrike
  • 1 i Irak
  • 1 i Italia
  • 1 i Litauen
  • 1 i Sverige/Eritrea

Reiser rundt

– Disse tallene viser at det i Norden er en stor grad av felles arbeidsmarked hvor helsepersonell reiser rundt, sier seniorrådgiver i Helsetilsynet, Jostein Vist.

Så lenge legene har bostedsadresse i utlandet, betyr det at de kun har hatt kortere opphold i Norge.

– Er det slik at helsepersonell som gjør feil, har en større tendens til å søke seg rundt for å få jobb?

– Vi kan ikke si det med sikkerhet, men vi har jo sett at noen gjør det, sier Vist.

Rusproblemer og seksuelle relasjoner

Han tror den relativt høye andelen av utenlandske leger i oversikten over leger som har mistet sin opprinnelige lisens, skyldes to forhold.

– Det ene er at det kan være helsepersonell som har mistet sin autorisasjon i landene de opprinnelig kommer fra. Da har de etter en relativt kort saksbehandlingsprosess også mistet den i Norge, sier Vist.

– Så er det selvsagt noe personell også fra de nordiske landene som kommer hit, som gjør feil i yrkesutøvelsen sin og får reaksjoner knyttet til det.

Helsepersonell som har mistet lisensen, fordeler seg slik:

Yrke

Antall

Sykepleiere

304

Leger

267

Hjelpepleiere

131

Tannleger

  34

Psykologer

  30

Vernepleire

  15

Apotek-teknikere

    8

Helsesekretærer

    8

Jordmødre

    7

Ambulansearbeidere

    6

Omsorgsarbeidere

    6

Fysioterapeuter

    4

Reseptarfarmasøyter

    4

Ergoterapeuter

    2

Tannhelsesekretærer

    2

Provisorfarmasøyter

    1

Hovedårsaken til at helsepersonell mister lisensen, er rusproblemer.

– Da mister man som hovedregel autorisasjonen sin. Andre årsaker er uprofesjonelt forhold til pasientene, for eksempel en seksuell relasjon, og psykisk sykdom hos helsepersonellet som gjør dem uegnet til å jobbe, forteller Vist.

– Så er det noen saker som handler om at helsepersonell blir fratatt autorisasjonen på grunn av direkte feil i yrkesutøvelsen. Men det skal graverende feil til før noen mister autorisasjonen.

Mister retten i ett land - kan fortsette videre i et annet

Jostein Vist i Helsetilsynet

Jostein Vist i Helsetilsynet mener det er alvorlig at så mange utenlandske leger har mistet lisensen sin i Norge.

Foto: NRK

Men leger som mister retten til å operere i ett land, kan fortsette i et annet.

NRK fortalte i helgen om den danske kirurgen Johanne Krogh. Hun er den legen som har fått flest klager i Norge noensinne, og har kostet 10,7 millioner kroner i pasientskadeerstatning.

Etter en rekke feiloperasjoner, ble hun i 2005 fratatt retten til å operere i Norge.

– Vår beslutning kom på grunn av grove, faglige feil i behandlingen av pasienter, forteller Vist.

– Hun er uegnet til å jobbe som spesialist fordi hun har påført pasienter betydelige skader og ved det vist at hun ikke er tilstrekkelig faglig dyktig til å være spesialist innen dette området.

Men til tross for dette flyttet hun til Sverige og fortsatte i tilsvarende jobb der.

Har varslet kun de tre siste månedene

Ledelsen ved det svenske sykehuset ble først kjent med hennes fortid da NRK tok kontakt - selv om norske myndigheter hadde varslet nabolandet om at Krogh var fratatt sin spesialistgodkjenning her.

– Hver gang det fattes et vedtak, går det melding til de andre nordiske landene. Skulle de ønske info om hva som ligger bak disse vedtakene, tar de kontakt med oss, så får de det, sier Vist.

Men avtalen om utveksling av informasjon om advarsler gjelder bare fra februar i år, da NRK avslørte at leger med skjult fortid pendler mellom de nordiske landene.

– Advarsler som er gitt før februar i år, er ikke sendt til de andre landene, bekrefter Jostein Vist.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ