Hopp til innhold

Regjeringa satsar millionar på fysiske bøker i skulen

Regjeringa gir 300 millionar kroner til nye lærebøker i skulen. Ein bra start, men vi skulle hatt mykje meir, seier barneskulelærar.

Randi Horn Mathismoen hjelper elev i klasserommet.

Pengane frå regjeringa er ein god start, men langt frå nok, ifølge lærar Randi Horn Mathismoen.

Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Elevane i klasse 2B ved Bryn og Hammerbakken skole i Bærum sit konsentrerte og gjer matteoppgåver på læringsbrettet i samband med årets mattemaraton.

Læraren Randi Horn Mathismoen hjelper og rettleiar. Ho vedgår at ho saknar fleire fysiske lærebøker.

– Vi har digitale bøker på nettbrettet, men når dei er så små, er ikkje det bra nok. Det er noko med den fysiske boka som du kan bla i.

Godt brukt ipad ligger på et kateter

Nettbrettet blir flittig brukt i undervisninga.

Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Ho meiner alle dei digitale hjelpemidla gjer at ho ikkje klarer å gjere ein like god jobb som tidlegare.

– Når eg tenker tilbake på når eg var best som lærar, var det for 10–15 år sidan. Då hadde vi noko data, men ikkje for mykje. Og vi hadde eingongsbøker, bøker du skriv rett inn i, i dei tre første klassetrinna, seier ho.

En stabel med bøker i et klasserom.

Fysiske lesebøker blir framleis brukt i undervisninga, men i langt mindre grad enn tidlegare.

Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Fleire fysiske bøker til hausten

Regjeringa vil satse på fysiske lærebøker i skulen. No skal dei gje 300 millionar som skal vere øyremerka føremålet.

– Dette er starten på ein veldig tydeleg markering på at ungane våre skal lese meir, sa Jonas Gahr Støre.

Støre, Nordtun og Toppe med bøker i henda.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Kari Nessa Nordtun og Kjersti Toppe.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Han oppmodar foreldre og besteforeldre om å lese meir for deira barnebarn.

Regjeringa seier at dei tek på alvor at lesemotivasjonen hjå barn har gått ned i fleire europeiske land, mellom anna Noreg.

No skal norske elevar få ein million bøker til skulestart i haust.

Det blir omtrent ei bok per elev.

Bøker.

Norsk skule skal tilbake til fleire bøker sa statsrådane.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Vil ha meir

For eitt år sidan kom regjeringa med ei ekstraløyving på 115 millionar kroner til trykte lærebøker. Den gongen fekk elevane ved Bryn og Hammerbakken skole ei ny lærebok. No kjem det nye millionar som kan gi dei komande 3.-klassingane ei ny bok til hausten.

Det er bra, men ikkje bra nok, seier Mathismoen.

– Eg er veldig glad for at dette kjem, men eg skulle gjerne hatt mykje meir. Skal vi ha ein god skule, må vi ha skikkelege bøker. I alle fall til dei yngste.

Men elevane hennar gler seg til å få nye bøker.

– Eg synest det er ganske ålreit. Ein blir veldig smart av nye bøker. Dersom vi les bøker ein har lest før, kan det bli litt kjedeleg, og då vil ein kanskje ikkje lese meir, seier Aina Furnes Kallestad (7).

Alma Furnes Kallestad (7)

Aina Furnes Kallestad gjer matteoppgåver på nettbrettet.

Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Ho får støtte frå Johan Engh Larsen (8), som også gjerne vil ha fleire nye, spennande bøker.

– Eg har lest ganske mange bøker. Så det kan hende at dei kan bruke pengar på å kjøpe spennande bøker. Spennande bøker er viktige for meg, for det er gøy med spennande bøker.

Johan Engh larsen

Johan Engh Larsen gler seg til å få nye bøker til hausten.

Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Kommunane må ta mesteparten av ansvaret

– Vi er fornøgde med at det kjem fleire millionar kroner til fleire lærebøker. Det har vore eit stort etterslep etter fagfornyinga, som framleis treng midlar.

Det seiar påtroppande leiar for Elevorganisasjonen Madelen Kloster.

Ei lærebok er nærmast ei drope i havet?

– Eg høyrer kva dei seier, difor satsar vi òg på lærebøker i statsbudsjettet i førre år. Difor gjer vi det i år med nesten ei tredobling. Det er ein betydeleg satsing, svarar Nordtun.

Les også Skolebøker og skole-nettbrett behandles ulikt i loven

Eksempel på en lærebok og et nettbrett.

Skjermbruk utfordrar konsentrasjonen

Skjermbrukutvalet vart oppnemnt av regjeringa for å gje eit betre kunnskapsgrunnlag om korleis skjermbruk påverkar helse og læring hos unge.

Utvalet overleverte fyrste utkast av forskinga si til kunnskapsministeren på slutten av førre år.

Les også Er skjermtid egentlig farlig?

Jente på ett år stirrer på en skjerm rett mot kamera

Dei meiner at skjermbruk utfordrar konsentrasjonen til elevane og at det er best å lese lange tekstar på papir for å hugse betre.

Utvalet skal levere heile rapporten sin på slutten av året.

AKTUELT NÅ