Hopp til innhold

Makter ikke ta imot pasienter – må betale 466 millioner i sykehusbøter

Siden 2012 har kommunene betalt over 460 mill kroner til sykehusene fordi de ikke klarer å ta imot pasienter som er utskrivningsklare. Kommunene har seg selv å takke, mener fylkeslegen i Oslo og Akershus.

Petter Schou

Fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus sier kommunene ikke har klart å bygge opp nok sykehjemsplasser til å ta imot de syke pasientene som blir overført fra sykehus til kommune.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Siden samhandlingsreformen trådde i kraft i 2012, overføres pasienter tidligere til kommunene.

Det innebærer at kommunene får ansvaret for pasienter som er sykere og mer pleietrengende enn tidligere. Dersom kommunene ikke evner å ta imot utskrivningsklare pasienter, må de betale over 4000 kroner per døgn til helseforetakene.

Tall som NRK har hentet inn, viser at kommunene har betalt over 460 millioner kroner i bøter til sykehusene de siste 3 årene fordi de ikke klarer å ta imot utskrivningsklare pasienter.

Høyere utskrivningsfrekvens

Siden 2012 har Trondheim kommune betalt over 77 millioner til St. Olav Hospital. Nå må sykehuset vurdere å avlyse planlagte operasjoner fordi pasientene blir liggende for lenge på sykehus.

– Vi er frustrert over at det tar så lang tid, sier Tor Åm, samhandlingsdirektør ved St. Olavs Hospital.

– Vi er overrasket over at det har tatt så lang tid å få bygd opp kommunale tilbud til de utskrivningsklare, fordi finansieringen knyttet opp mot samhandlingsreformen skulle tilsi at det skulle være lønnsomt for kommunen, sier Åm.

Kommunaldirektør i Trondheim Helge Garåsen, mener dette skyldes en høyere utskrivningsfrekvens fra sykehuset.

– Sykehuset skriver ut nye pasienter mye raskere enn det vi har klart å tilrettelegge for nye tilbud i kommunen. Vi opplever at jo flinkere vi blir til å ta imot, så større blir behovet, sier Garåsen.

– Kasteballer i systemet

Fylkeslegen i Oslo og Akershus, Petter Schou, mener har kommunene seg selv å takke.

– Kommunene har hatt over tre år til å bygge opp kompetanse og kapasitet. Mange har ikke klart å bygge opp nok korttidsplasser til å ta imot utskrivningsklare pasienter, sier Schou.

Han tror noen kommuner føler seg presset til å ta imot pasienter de ikke har kapasitet til å behandle, på grunn av bøtene.

– Dersom kommunen sier ja til å ta imot en pasient, så forutsetter vi at de også har sykepleier og legekompetanse til å behandle disse pasientene. Staten har overført store midler til kommunene for å bygge opp kompetansen, sier Schou.

Han frykter at mange pasienter får for dårlig behandling på grunn av manglende oppfølgning og kompetansebygging i kommunene.

– Min angst er at pasientene får et dårligere og til dels uverdig tilbud. Det har vært alvorlige saker hvor pasienter har blitt kasteballer i systemet, sier Schou.

AKTUELT NÅ