NRK Meny
Normal

Frykter eldre blir kasteballer i helse-Norge

Sykehusene skriver ut pasientene for tidlig, advarer helsemyndighetene. Resultatet blir at sårbare mennesker flyttes fram og tilbake mellom sykehus og hjemkommune.

To ambulansesjåfører i gule og røde jakker bærer en eldre mann på båre inn i ambulansen

TILBAKE TIL SYKEHUSET: Antall pasienter som må tilbake til sykehuset etter at de har blitt skrevet ut til behandling i kommunene har økt de siste årene. (Illustrasjonsfoto).

Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

– Jeg er bekymret for at noen av pasientene blir skrevet ut for tidlig og at kommunene tar imot pasienter som de ikke kan følge opp på en god og tilstrekkelig måte. Konsekvensene er at pasientene får komplikasjoner og blir sykere, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

Nærbilde av helsedirektør Bjørn Guldvog

BEKYMRET: Helsedirektør Bjørn Guldvog mener enkelte kommuner tar imot pasienter de ikke kan følge opp godt nok.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Retur til sykehuset

Poenget med samhandlingsreformen (se faktaboks) var blant annet at kommunene skulle ta en større del av ansvaret. I stedet for at pasienter blir liggende lenge på sykehus, skal de sendes til hjemkommunen for behandling eller rehabilitering.

Men når pasienten skrives ut tidligere, øker også sjansen for at kommunene må sende vedkommende tilbake igjen. Ferske tall fra Norsk pasientregister viser at flere enn tidligere må tilbake på sykehus etter at de først ble skrevet ut. I 2014 var det 5000 flere pasienter som ble reinnlagt enn året før.

Andel reinnleggelser for øyeblikkelig hjelp

Status

2010

2011

2012

2013

2014

Ikke meldt utskrivningsklar

9,6

9,1

9,1

8,9

8,6

Meldt utskrivningsklar og ut samme dag eller neste

14,6

16,6

18,4

18,9

19,8

Meldt utskrivningsklar og ut etter to eller flere dager

14,9

14,2

15,0

16,6

17,1

*En reinnleggelse er definert som en innleggelse for øyeblikkelig hjelp innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus.

I 2011 ble ti prosent av pasientene tatt imot samme dag som de ble meldt utskrivningsklare fra sykehus, viser tall fra Helsedirektoratet. I fjor ble hele 81 prosent tatt imot samme dag.

Konsekvensen blir at kommunene tar imot pasienter som er sykere enn de pasientene de tok imot før reformen trådte i kraft.

– Tallene viser at det er en økt belastning på kommunene. Det setter mottaksapparatet i kommunene under press, sier Guldvog.

– Økt risiko for pasientene

Samtidig sier kommunene oftere nei til å ta i mot syke pasienter som trenger mer oppfølging i hjemkommunen fordi de ikke har plass.

– Når kommunene sier at flere av pasientene bør få behandling på sykehus, samtidig som antall reinnleggelser øker, betyr det at det kommunale apparatet strekkes. Det kan bety økt risiko for svikt i pasienbehandlingen, sier helsedirektøren.


Mange kommuner har klart å ta imot de utskrivningsklare pasientene i løpet av det første døgnet hvor pasienten blir registrert utskrivningsklar, og rapporterer at pasientene de mottar er sykere enn før.

Samhandlingsstatistikk 2013/14 / Helsedirekoratet

Rapporten «Samhandlingsstatistikk 2013-2014» sier lite om de helsemessige konsekvensene av at flere pasienter flyttes fra sykehus, til kommune og tilbake igjen. Men helsedirektøren liker ikke det han ser, og lover å følge situasjonen nøye.

– Det kan være bekymringsfullt at pasientene ikke får nok oppmerksomhet i overgangen mellom sykehus og kommune. Spesialisthelsetjenesten på sykehus bygger raskere ned enn det kommunene har klart å bygge opp, fortsetter han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger