NRK Meny
Normal

Lover fokus på pasientsikkerhet

Helse- og omsorgsdepartementet lover ekstra fokus på pasientsikkerhet til neste år. Det planlegges hyppigere kontroller, bedre oppfølging av avvik og man skal lære bedre av feilene som gjøres.

Tord Dale

Politisk rådgiver Tord Dale i Helse- og omsorgsdepartementet lover økt fokus på pasientsikkerhet i 2011.

Foto: Henrik Mevold

NRK fant at det har blitt avdekket lovbrudd i mer enn 7 av 10 varslede kontrollbesøk i Helse-Norge fra 1996 til i dag.

Les også: Fant 5263 lovbrudd i Helse-Norge

Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut i Helsetilsynet ser alvorlig på alle lovbruddene i Helse-Norge.

Foto: Tormod Strand / NRK

Ved å gå gjennom alle offentlig tilgjengelige rapporter fra Helsetilsynet viser det seg at norske helseinstitusjoner har brutt lovene hele 5263 i denne perioden.

Les også: Fire helseministre ansvarlige for 4.247 lovbrudd

– De fleste lovbruddene vi avdekker er temmelig alvorlige i den forstand at det kan gå utover tryggheten i tjenestene som pasientene og tjenestemottakerne mottar. Vi prøver å unngå å føre tilsyn på områder der det så å si bare er bagateller å finne, sa fungerende leder i Helsetilsynet, Geir Sverre Braut, til NRK etter gjennomgangen.

Les også: Her blir det begått flest lovbrudd i Helse-Norge

Også regjeringen tar tallene alvorlig. Helse- og omsorgsdepartementet som er ansvarlig for norske helsetjenester varsler nå et ekstra fokus på pasientsikkerhet i året som kommer.

– Ekstra fokus i 2011

– Vi tar tallene svært alvorlig, og vi er glad for at Helsetilsynet gjør denne jobben, avdekker disse feilene og følger det opp, sier politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet Tord Dale (Ap).

Fra den rødgrønne regjeringen overtok regjeringskontorene i 2005 er det avdekket 1.606 lovbrudd i helse- og sosialsektoren. I tillegg er andelen varslede kontrollbesøk der man har funnet lovbrudd steget til 78,5 prosent i samme periode.

Det ansvarlige departementet vil nå sette et ekstra fokus på denne problematikken i året som kommer.

– I 2011 skal vi ha et år med ekstra fokus på pasientsikkerhet, sier Dale og går langt i å love at man nå virkelig vil ta denne problematikken på alvor.

Ifølge Helsedepartementet vil det til neste år både bli endringer i rutiner og økt dialog om kvalitet og kontroll i helsevesenet.

– Da skal vi ha skjerpede kontroller, og vi skal også forbedre læringssystemene når svikt og avvik blir avdekket. Blant annet legger vi om tilsynsmeldingene slik at de kommer til Kunnskapssenteret i helsetjenesten, sier Dale til NRK.

Hittil har det vært et problem at institusjoner og kommuner ikke har lært av hverandres feil, og de samme lovbruddene har gått igjen selv om Helsetilsynet tidligere har påpekt dem i lignende foretak.

Medisinutdeling

Medisinutdeling er et av områdene flere kommuner har fått påpakninger for å bryte lover og regler innen.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Tror på større enheter

Helsetilsynet har uttrykt bekymring for at helsevesenet ikke har vist interesse for å lære av nabokommunen eller nabo-helseenheten.

– Det at man gjør noe som avdekkes som ulovlig på én plass, bør jammen skjerpe interessen hos andre til å lære, men vår erfaring er at det er lite læring på tvers, uttalte Geir Sverre Braut som er assisterende direktør i Helsetilsynet.

Helsedepartementet mener at oppfølging fra det nasjonale kunnskapssenteret for helsetjenesten i framtida vil hjelpe. I tillegg mener de at kommunene må selv må ta tak og skjerpe seg.

Les også: KS: – Vi blir aldri helt fornøyd

– Det finnes veldig tydelige lover og regler, for eksempel på legemiddelutdeling. Da er det kjempeviktig at kommunene skjerper seg og følger opp dette. Det er deres ansvar, og det er en diskusjon vi også vil ta opp med KS, sier Tord Dale som er politisk rådgiver i departementet.

Han tror også at samarbeid på tvers av kommunegrensene kan gi bedre kvalitet og sikkerhet, og trekker fram flere eksempler på større enheter som en løsning.

– Flere kommuner kan samarbeide, og vi ser det både innen felles legevakttjenester og barnevern. Da kan man sette pasientsikkerhet og kvalitet enda bedre i fokus.

– Regjeringen har fokus på dette

– Vi skal ha stort fokus på disse avvikene. Denne regjeringen har et høyt fokus på kvalitet i helsetjenesten og på pasientsikkerhet. Så vi skal sørge for hyppigere kontroller, bedre oppfølging av avvikene som oppdages, vi skal lære bedre av feilene som gjøres og så skal vi selvfølgelig ha stort fokus på utdanning av personell, sier Dale til NRK.

Les også: Vil straffe helse-lovbryterne

Hvorfor har det da vært vedvarende høy andel avvik hos helsevesenet i Norge helt siden 1995?

– Det skal sies at Helsetilsynet går ut og undersøker der de vet at det finnes stort forbedringspotensial. Så det gir ikke et godt bilde av helsevesenet som helhet. Likevel endrer vi systemene for tilsynsmeldinger slik at Kunnskapssenteret for helsetjenesten i større grad skal håndtere slike meldinger og at vi da får en større læringseffekt, sier Dale.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger