Hopp til innhold

Her blir det begått flest lovbrudd i Helse-Norge

I ni av landets 19 fylker avdekker Helsetilsynet lovbrudd ved mer enn åtte av 10 kontroller. Her er lista.

Tilsyn

Moss sykehus, Fredrikstad sykehus, Sentralsykehuset i Telemark og Sykehuset Innlandet Elverum er blant institusjonene der det er avdekket lovbrudd i Hedmark og Østfold.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Hvert eneste år gjennomfører Helsetilsynet mer enn 330 varslede kontrollbesøk for å sjekke at de som driver innen helse- og sosialtjenesten driver innenfor lovverket.

Les også:

Fra 2005 til i dag har tilsynet vært på 1.606 slike besøk, og til tross for at institusjonene blir varslet om når tilsynet kommer og nøyaktig hva de skal sjekke, avdekker Helsetilsynet lovbrudd i 78,5 prosent av kontrollene.

I tillegg kommer tilsynet ofte med merknader i forhold til ting som kan forbedres men ikke er direkte brudd på loven.

Lovbrudd i «alle» besøk

NRK har gjennomgått hver eneste rapport som er lagt ut med registreringer av lovbrudd Helsetilsynet har funnet. Gjennomgangen viser at de varslede kontrollene avdekker lovbrudd i mer enn åtte av ti tilfeller.

I de to verste fylkene avdekkes det lovbrudd i nesten hvert eneste besøk. I Hedmark ble det avdekket lovbrudd i 92,9 prosent av kontrollene, mens det ble avdekket lovbrudd i 92,1 prosent av kontrollene i Østfold.

Her er fylkeslisten:

Helsetilsynsbesøk 2005-2010:

Fylke

Antall tilsyn

Antall tilsyn uten avvik

Antall avvik

Andel tilsyn med avvik

Hedmark

70

5

150

92,9

Østfold

76

6

105

92,1

Rogaland

94

10

143

89,4

Møre og Romsdal

96

11

134

88,5

Buskerud

98

13

181

86,7

Telemark

72

13

146

81,9

Nordland

114

22

191

80,7

Oslo og Akershus

174

36

274

79,3

Aust-Agder

71

16

103

77,5

Oppland

62

15

97

75,8

Troms

90

22

134

75,6

Sør-Trøndelag

90

22

106

75,6

Finnmark

52

13

73

75,0

Nord-Trøndelag

65

18

72

72,3

Vestfold

79

24

110

69,6

Vest-Agder

75

23

66

69,3

Hordaland

158

54

170

65,8

Sogn og Fjordane

70

24

76

65,7

Sum

1606

347

2331

78,5

Video Kommuner i Sogn og Fjordane med avvik etter helsetilsyn

– De fleste lovbruddene vi avdekker er temmelig alvorlige i den forstand at det kan gå utover tryggheten i tjenestene som pasientene og tjenestemottakerne mottar. I verste fall kan disse lovbruddene gå utover liv og helse, men det er ikke bare et spørsmål om at det går ut over liv og helse i snever forstand.

Braut kommenterer tilsyn i helsenorge

Fungerende sjef i Helsetilsynet Geir Sverre Braut avdekker lovbrudd på lovbrudd innen helse- og sosialsektoren i Norge.

Foto: NRK

– Det er òg et spørsmål om man tråkker på folk sin integritet, om man tråkker på folks selvråderett og bygger ned selvrespekten folk skal ha i møte med helse- og sosialtjenesten, sier fungerende leder Geir Sverre Braut i Helsetilsynet til NRK.

– Ikke solskinn andre steder heller

Helsetilsynet sier til NRK at de bevisst leter etter områder der de mistenker lovbrudd når de skal gjennomføre kontrollbesøkene sine. Det betyr imidlertid ikke at de friskmelder resten av helse- og sosial-Norge.

– Det er ingen grunn til å tro at det bare er solskinn i de områdene vi ikke har kontrollert heller.

Han avviser at de mange lovbruddene skyldes et uoversiktlig og vanskelig lovverk.

– De områdene vi undersøker ligger i kjernen av det vi må føre tilsyn med for å sikre kvaliteten i tjenestene. Vi prøver å unngå å kontrollere områder der det bare er bagateller å finne, sier Braut.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ