De er ansvarlige for 4247 lovbrudd

Disse fire var helseministre fra 2001 til 2009. Samtidig avdekket Helsetilsynet mer enn 4000 lovbrudd i helsesektoren.

Collage: Dagfinn Høybråten, Ansgar Gabrielsen, Sylvia Brustad, Bjarne Håkon Hanssen
Foto: Scanpix

Dagfinn Høybråten, Ansgar Gabrielsen, Sylvia Brustad og Bjarne Håkon Hanssen har alle vært helseministre fra 2001. I tiden de satt som øverste ansvarlige for Helse-Norge ble det registrert 4.247 lovbrudd da Helsetilsynet var på varslede kontrollbesøk i sitt tilsynsområde.

Les også: Fant tusenvis av lovbrudd i Helse-Norge

Mer enn syv av ti varslede kontrollbesøk avdekket lovbrudd i denne perioden til tross for at tilsynet i god tid varslet både når de skulle komme, og hvilke deler av lovverket de skulle sjekke.

Les også: Oversikten over de med flest lovbrudd

Her er de tidligere minstrenes fasitliste:

Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten

Helseminister i 2001 til 2004.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Dagfinn Høybråten (Krf) var helseminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering i årene 2001 til 2004.

I disse årene avdekket 1009 tilsyn 1916 lovbrudd. I gjennomsnitt ble det avdekket gjennomsnittlig 1,9 lovbrudd per tilsyn. Det ble avdekket lovbrudd i 79,3 prosent av de varslede kontrollbesøkene til Helsetilsynet i disse årene.

Kristelig Folkeparti opplyser til NRK at Høybråten ikke er tilgjengelig for kommentar.

Ansgar Gabrielsen

Ansgar Gabrielsen

Helseminister 2004 til 2005.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ansgar Gabrielsen (H) var helseminister fra 2004 til 2005 i Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

I disse årene avdekket 588 varslede kontrollbesøk 1.103 lovbrudd. Det er 1,88 lovbrudd per besøk fra Helsetilsynet. Det ble avdekket lovbrudd i 79,3 prosent av tilsynene i perioden.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Gabrielsen for å få en kommentar til tallene.

Sylvia Brustad

Sylvia Brustad

Helseminister fra 2005 til 2008.

Foto: Jarl Fr. Erichsen, Jarl Fr. Ericsen, Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Sylvia Brustad (Ap) var helseminister fra 2005 til 2008 i Stoltenbergs andre regjering.

I den perioden avdekket 1.277 varslede kontrollbesøk 1.935 lovbrudd. Det er 1,52 lovbrudd per tilsyn i gjennomsnitt. Det ble avdekket lovbrudd i 76,6 prosent av besøkene fra Helsetilsynet.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Brustad for å få en kommentar til tallene.

Bjarne Håkon Hanssen

Bjarne Håkon Hanssen

Helseminister fra 2008 til 2009.

Foto: Sara Johannessen, Johannessen, Sara

Bjarne Håkon Hanssen var helseminister i Stoltenbergs andre regjering fra 2008 til 2009.

Disse årene avdekket helsetilsynets 648 varslede kontrollbesøk 811 lovbrudd. Det ble i gjennomsnitt avdekket 1,25 lovbrudd per tilsynsbesøk i disse to årene. Det ble avdekket lovbrudd i 77,8 prosent av de varslede kontrollbesøkene.

Hanssen ønsker ikke å kommentere lovbruddene i helsevesenet under hans tid som helseminister.

Under følger en oversikt over de institusjonene med flest lovbrudd i perioden fra 2001 til 2009:

Helsetilsyn i 2009

Institusjon

Tilsyn

Fylke

År

Avvik

Merknad

Tromsø fengsel

Helsetjenesten

Troms

2009

4

2

Bergertoppen avlastingsbolig

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Oslo og Akershus

2009

4

0

Sveio kommune

Behandling av søknader og klager på vedtak om helsehjelp og sosiale tjenester, iverksetting og gjennomføring

Hordaland

2009

4

0

DPS Øyane

Tilsyn

Hordaland

2009

4

0

Åmli kommune

Saksbehandling ved tildeling eller klage på hjemmebaserte tjenester

Aust-Agder

2009

4

1

Bykle kommune

Saksbehandling ved tildeling eller klage på hjemmebaserte tjenester

Aust-Agder

2009

4

2

DPS Nordre Vestfold

Spesialisthelsetjenester ved DPS til voksne med psykiske lidelser

Vestfold

2009

3

0

Tromsø kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Troms

2009

3

1

Bø sykehjem skjermet avdeling

Tilsyn

Telemark

2009

3

0

Furulund bo og treningssenter for rusmiddelavhenging

Beboernes rettigheter ved bruk av tvang og legemiddelhåndtering

Sør-Trøndelag

2009

3

0

Bue-Stiftelsens institusjon

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Sør-Trøndelag

2009

3

0

DPS Sola

Tilsyn

Rogaland

2009

3

0

DPS Ryfylke

Tilsyn

Rogaland

2009

3

0

Vestby kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Oslo og Akershus

2009

3

0

Stiftelsen Udnes aldershjem

Helsetjenester

Oslo og Akershus

2009

3

0

Nes kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Oslo og Akershus

2009

3

0

Myrstad barnebolig

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Oslo og Akershus

2009

3

0

Lørenskog kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Oslo og Akershus

2009

3

0

Fagerborghjemmet

Nødvendig helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter

Oslo og Akershus

2009

3

0

Enebakk kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Oslo og Akershus

2009

3

0

Bydel Vestre Aker

Hjemmesykepleien

Oslo og Akershus

2009

3

0

Bydel Nordstrand

Praktisk bistand og opplæring, avlasting, støttekontakt og omsorgslønn

Oslo og Akershus

2009

3

0

Nord-Fron kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Oppland

2009

3

0

Lunner kommune

Helse-, sosial og barnevernstjenesten

Oppland

2009

3

0

Lillehammer sykehus

Journalføring, medikamenthåndtering og individuell tilrettelegging

Oppland

2009

3

0

Lurøy sykehjem

Pleie- og omsorgstjenesten

Nordland

2009

3

0

Helse Fonna

Vurdering og prioritering av tilvisninger, kontroll med ventelister og nødvendig helsehjelp

Hordaland

2009

3

1

Askøy kommune

Saksbehandling, hjemmesykepleie og rehabilitering i kortidsavdeling

Hordaland

2009

3

0

Askøy Blå Kors klinikk skjerma enhet

Tilsyn

Hordaland

2009

3

0

Elverum kommune

Funksjonshemmede i bofellesskap

Hedmark

2009

3

0

Eidskog kommune

Helse-, sosial og barnevernstjenesten

Hedmark

2009

3

0

Klinikk Kirkenes føde- og gynekologisk avdeling

Tilsyn

Finnmark

2009

3

0

Kongsberg sykehus fødeavdelingen

Gravide / fødende

Buskerud

2009

3

0

Grimstad kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Aust-Agder

2009

3

0

Tua avlastningssenter

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Vestfold

2009

2

2

Sykehuset i Vestfold

Ressursstyring for å sikre forsvarlig pasientbehandling ved overbelegg

Vestfold

2009

2

0

Holmestrand kommune

Midlertidig bolig

Vestfold

2009

2

0

Sørlandet sykehus Kristiansand

Forsvarlighet av tjenester og samhandling/kommunikasjon

Vest-Agder

2009

2

2

Farsund kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Vest-Agder

2009

2

1

Audnedal kommune

Helsemessig og sosial beredskap

Vest-Agder

2009

2

0

UNN Psykiatrisk senter for Tromsø omegn

Spesialisthelsetjenesten ved DPS til voksne med psykiske lidelser

Troms

2009

2

0

Senter for psykisk helse Ofoten

Spesialisthelsetjenesten ved DPS til voksne med psykiske lidelser

Troms

2009

2

0

Lyngen kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Troms

2009

2

0

Karlsøy kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Troms

2009

2

0

Harstad kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Troms

2009

2

0

Sykehuset i Telemark Skien

Radiologiske tjenester

Telemark

2009

2

0

Sykehuset i Telemark

Mottak, registrering og behandling av henvisninger

Telemark

2009

2

0

Notodden ReHaBo

Beboernes rettigheter ved bruk av tvang og legemiddelhåndtering

Telemark

2009

2

0

Nome sykehjem skjermet avdeling

Tilsyn

Telemark

2009

2

0

Einaren avlastningsbolig

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Telemark

2009

2

0

Selbu kommune

Personer med behov for heldøgns pleie og omsorg

Sør-Trøndelag

2009

2

0

Rissa kommune

Personer med behov for heldøgns pleie og omsorg

Sør-Trøndelag

2009

2

0

Orkdal kommune Helse og mestring

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Sør-Trøndelag

2009

2

1

Agdenes kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Sør-Trøndelag

2009

2

1

Gaular kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Sogn og Fjordane

2009

2

0

Suldal kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Rogaland

2009

2

0

Sauda kommune

Helse-, sosial og barnevernstjenesten

Rogaland

2009

2

1

Sandnes kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Rogaland

2009

2

1

Nedstrandtunet

Legemiddelbehandling

Rogaland

2009

2

0

Haugesund kommune

Tjenester til beboere i kommunal omsorgsbolig som har omfattende behov

Rogaland

2009

2

0

Eigersund kommune

Helse-, sosial og barnevernstjenesten

Rogaland

2009

2

0

Rødtvedt sykehjem

Nødvendig helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter

Oslo og Akershus

2009

2

1

Rælingen kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Oslo og Akershus

2009

2

0

Oppegård kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming

Oslo og Akershus

2009

2

0

Nittedal kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming

Oslo og Akershus

2009

2

0

Nes kommune

Hjemmesykepleien

Oslo og Akershus

2009

2

0

Haugentunet barne- og avlastningsbolig

Helse- og sosialtjenester til barn i barne- og avlastningsboliger

Oslo og Akershus

2009

2

0

DPS Tøyen

Spesialisthelsetjenester ved DPS til voksne med psykiske lidelser

Oslo og Akershus

2009

2

0

DPS Grorud

Spesialisthelsetjenester ved DPS til voksne med psykiske lidelser

Oslo og Akershus

2009

2

0

Bydel Søndre Nordstrand

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming

Oslo og Akershus

2009

2

0

Bydel Sagene

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming

Oslo og Akershus

2009

2

0

Asker kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Oslo og Akershus

2009

2

0

Vågåheimen

Legemiddelbehandling

Oppland

2009

2

0

DPS Lillehammer

Spesialisthelsetjenester ved DPS til voksne med psykiske lidelser

Oppland

2009

2

2

Steinkjer kommunes

Helse- og sosialtjenester til barna i kommunens avlastningstilbud

Nord-Trøndelag

2009

2

0

Overhalla kommune

Helse- og sosialtjenester til barn og unge i kommunens avlastingsbolig for barn og unge

Nord-Trøndelag

2009

2

0

Lonet avlastningsbolig

Helse- og sosialtjenester til barna i kommunens avlastningstilbud

Nord-Trøndelag

2009

2

0

Levanger kommune distrikt sentrum / Ytterøy

Helse- og sosialtjenester til barn i kommunens avlastningsenheter

Nord-Trøndelag

2009

2

0

Vevelstad kommune

Avlastnings- og støttekontakttjenester

Nordland

2009

2

1

Stadiontunet sykehjem

Legemiddelbehandling

Nordland

2009

2

0

Løding sykehjem

Pleie- og omsorgstjenesten

Nordland

2009

2

0

Flakstad kommune

Avlastnings- og støttekontakttjenester

Nordland

2009

2

1

DPS Ytre Helgeland avd Brønnøysund

Spesialisthelsetjenesten ved DPS til voksne med psykiske lidelser

Nordland

2009

2

1

DPS Salten

Spesialisthelsetjenesten ved DPS til voksne med psykiske lidelser

Nordland

2009

2

2

Bø kommune

Avlastnings- og støttekontakttjenester

Nordland

2009

2

2

Smøla kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Møre og Romsdal

2009

2

0

Helse Nordmøre og Romsdal klinikk for voksenpsykiatri enhet for akuttpsykiatri

Akuttpsykiatritilbudet til voksne

Møre og Romsdal

2009

2

0

Helse Nordmøre og Romsdal avdeling for voksenpsykiatri enhet for akuttpsykiatri og rehabilitering

Rehabiliterings- og sikkerhetspsykiatritilbudet til voksne med alvorlige psykiske lidelser

Møre og Romsdal

2009

2

0

Haram kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Møre og Romsdal

2009

2

0

DPS Molde

Spesialisthelsetjenester ved DPS til voksne med psykiske lidelser

Møre og Romsdal

2009

2

0

Utnehjemmet og Bråvolltunet

Opptrenings- og rehabiliteringstjenester og journalføring

Hordaland

2009

2

0

Tysnes kommune

Samarbeid mellom helse-, sosial- og barneverntjenesten

Hordaland

2009

2

0

DPS Kronstad

Tilsyn

Hordaland

2009

2

0

Bustetungata 17

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Hordaland

2009

2

0

Bergen kommune

Barne- og avlastningsbolig

Hordaland

2009

2

0

Løten helsetun

Helsetjenester i sykehjem

Hedmark

2009

2

0

DPS Hamar

Spesialisthelsetjenester ved DPS til voksne med psykiske lidelser

Hedmark

2009

2

0

Øvre Eiker kommune

Barne- og avlastningsbolig

Buskerud

2009

2

0

Skavangertun sykehjem

Legemiddelbehandling

Buskerud

2009

2

1

Ringerike kommune

Praktisk bistand og opplæring til hjemmeboende eldre over 67 år

Buskerud

2009

2

1

Nedre Eiker

Plikt til å tildele midlertidig husvær

Buskerud

2009

2

0

Kongsberg kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4 og 4 a

Buskerud

2009

2

0

Drammen kommune

Barne- og avlastningsbolig

Buskerud

2009

2

2

Lillesand kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Aust-Agder

2009

2

0

Våler kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Østfold

2009

1

0

Sarpsborg kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Østfold

2009

1

1

Peer Gynt sykehjem

Legemiddelbehandling

Østfold

2009

1

0

Nav Halden

Midlertidig bolig

Østfold

2009

1

0

Marker bo- og servicesenter

Legemiddelbehandling

Østfold

2009

1

0

Hvaler kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Østfold

2009

1

0

Hvaler kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Østfold

2009

1

1

Hobøl bo- og behandlingssenter

Legemiddelbehandling

Østfold

2009

1

0

Halden sykehjem

Legemiddelbehandling

Østfold

2009

1

0

Fredrikstad kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Østfold

2009

1

1

DPS Fredrikstad

Tilsyn

Østfold

2009

1

1

DPS Edwin Ruud

Spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser

Østfold

2009

1

1

Sykehuset i Vestfold ortopedisk avdeling

Styringssystem for å sikre oppmerksomhet mot årsak som grunnlag for, og meldeplikt til, barnevern og politi

Vestfold

2009

1

0

Sykehuset i Vestfold Akuttmottaket

Forsvarlighet og kvalitet

Vestfold

2009

1

0

Sandefjord legevakt

Styringssystem for å sikre oppmerksomhet mot årsak som grunnlag for, og meldeplikt til, barnevern og politi

Vestfold

2009

1

0

Horten interkommunale legevakt

Styringssystem for å sikre oppmerksomhet mot årsak som grunnlag for, og meldeplikt til, barnevern og politi

Vestfold

2009

1

0

BUPA i Vestfold

Styringssystem for å sikre oppmerksomhet mot årsak som grunnlag for, og meldeplikt til, barnevern og politi

Vestfold

2009

1

0

Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter

Styringssystem for oppfølging av krav til journalføring

Vestfold

2009

1

0

Vennesla kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Vest-Agder

2009

1

1

Sørlandet sykehus Flekkefjord

Forsvarlighet av tjenester og samhandling/kommunikasjon

Vest-Agder

2009

1

2

Kristiansand kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Vest-Agder

2009

1

0

Hægebostad kommune

Helsemessig og sosial beredskap

Vest-Agder

2009

1

0

DPS Lister

Spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser

Vest-Agder

2009

1

2

Skånland sykehjem

Legemiddelbehandling

Troms

2009

1

0

Silsand VOP og døgnenheten

Spesialisthelsetjenesten ved DPS til voksne med psykiske lidelser

Troms

2009

1

0

Sigma Nord AS

Spesialisthelsetjenester til rusmiddelmisbrukere

Troms

2009

1

0

Ibestad sykehjem

Legemiddelbehandling

Troms

2009

1

0

Gratangen kommune

Lov om sosiale tjenester kap 6

Troms

2009

1

0

Berg kommune

Lov om sosiale tjenester kap 6

Troms

2009

1

1

Aleris Helse AS

Private sykehus

Troms

2009

1

0

Sykehuset Telemark

Radiologiske tjenester

Telemark

2009

1

0

Skogstjerneveien avlastningsbolig

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Telemark

2009

1

0

Skien sykehjem

Legemiddelbehandling

Telemark

2009

1

0

Seljord kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Telemark

2009

1

0

Notodden kommune

Legevakttilbud

Telemark

2009

1

0

Hjartdal kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Telemark

2009

1

0

Trondheim kommune

Helse- og sosialtjenester med personer med behov for heldøgns pleie og omorg i Trohdheim.

Sør-Trøndelag

2009

1

2

St. Olavs hospital

Fødeavdelingen

Sør-Trøndelag

2009

1

0

St. Olavs hospital

Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatiske sykehus

Sør-Trøndelag

2009

1

0

Snillfjord omsorgssenter

Legemiddelbehandling i sykehjem

Sør-Trøndelag

2009

1

0

Midtre Gauldal

Lov om sosiale tjenester kap 4 og 6

Sør-Trøndelag

2009

1

0

Malvik kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4 og 4a

Sør-Trøndelag

2009

1

0

Hjemmetjenesten Vassneset

Lov om sosiale tjenester kap 4 og 4a

Sør-Trøndelag

2009

1

0

DPS Orkdal

Spesialisthelsetjenester ved DPS til voksne med psykiske lidelser

Sør-Trøndelag

2009

1

0

Seljetunet omsorg og rehabilitering

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2009

1

0

Nordfjord sykehus

Vikarordningene

Sogn og Fjordane

2009

1

0

Lærdal sykehus

Vikarordningene

Sogn og Fjordane

2009

1

0

Høyanger sykehjem

Legemiddelbehandling

Sogn og Fjordane

2009

1

0

Flora kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Sogn og Fjordane

2009

1

0

Fjaler sykehjem

Legemiddelbehandling

Sogn og Fjordane

2009

1

0

Eid kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Sogn og Fjordane

2009

1

0

Bremanger kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Sogn og Fjordane

2009

1

0

Strand kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Rogaland

2009

1

0

Stavanger universitetssykehus intensivavdelingen post 1 H

Håndtering av avvik

Rogaland

2009

1

0

Gjesdal kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Rogaland

2009

1

1

Frelsesarmeens behandlingssenter i Stavanger

Kontrolltiltak

Rogaland

2009

1

0

Vestlisvingen barne- og avlastningsbolig

Helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger

Oslo og Akershus

2009

1

0

Ullerud sykehjem

Nødvendig helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter

Oslo og Akershus

2009

1

2

Sørum kommune

Praktisk bistand og opplæring, avlasting, støttekontakt og omsorgslønn

Oslo og Akershus

2009

1

0

Sykehuset Asker og Bærum avdeling for akuttpsykiatri

Håndtering av selvmordstruede pasienter

Oslo og Akershus

2009

1

0

Skedsmo kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Oslo og Akershus

2009

1

0

Nesoddtunet sykehjem

Nødvendig helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter

Oslo og Akershus

2009

1

0

Langhus bo- og servicesenter

Nødvendig helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter

Oslo og Akershus

2009

1

1

Hurdal kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming

Oslo og Akershus

2009

1

0

Gullhella sykehjem

Nødvendig helsehjelp til akutt og/eller kritisk syke pasienter

Oslo og Akershus

2009

1

3

Grefsenkollen avlastning

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Oslo og Akershus

2009

1

0

Eidsvoll kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Oslo og Akershus

2009

1

0

DPS Vinderen

Spesialisthelsetjenester ved DPS til voksne med psykiske lidelser

Oslo og Akershus

2009

1

1

Bydel St. Hanshaugen

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming

Oslo og Akershus

2009

1

0

Bydel Gamle Oslo

Hjemmesykepleien

Oslo og Akershus

2009

1

0

Asak avlastningssenter Barnebolig 1

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Oslo og Akershus

2009

1

0

Aker-Ski sykehus

Blodbanken

Oslo og Akershus

2009

1

0

Vestre Toten kommune

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Oppland

2009

1

0

Vangsheimen

Journalføring, medikamenthåndtering og individuell tilrettelegging

Oppland

2009

1

0

Sykehuset Innlandet nevrologisk avdeling divisjon Lillehammer

Meldeplikt om førerkort

Oppland

2009

1

0

Sykehuset Innlandet medisinsk avdeling divisjon Gjøvik

Meldeplikt om førerkort

Oppland

2009

1

0

Haugtun omsorgssenter

Legemiddelbehandling

Oppland

2009

1

0

Gran kommune

Helse-, sosial og barnevernstjenesten

Oppland

2009

1

0

Verran helsetun

Legemiddelbehandling

Nord-Trøndelag

2009

1

0

Verdal kommune

Helse- og sosialtjenester til barna i kommunens avlastningstilbud

Nord-Trøndelag

2009

1

1

Stjørdal kommunes avlastningsbolig for barn og unge

Helse- og sosialtjenester til barna i kommunens avlastningstilbud

Nord-Trøndelag

2009

1

0

Hovbakken avlastningsbolig

Helse- og sosialtjenester til barn og unge i kommunens avlastingsbolig for barn og unge

Nord-Trøndelag

2009

1

0

Helse Nord-Trøndelag

Fødeavdelingen

Nord-Trøndelag

2009

1

0

Helse Nord-Trøndelag

Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatiske sykehus

Nord-Trøndelag

2009

1

0

Halsen sykehjem

Legemiddelbehandling

Nord-Trøndelag

2009

1

0

Egge Helsetun

Legemiddelbehandling

Nord-Trøndelag

2009

1

0

Vågan kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming

Nordland

2009

1

3

Stadion avslastning

Sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastingsboliger

Nordland

2009

1

0

Selfors sykehjem

Legemiddelbehandling

Nordland

2009

1

2

Saltdal kommune

Samfunnsmedisinske oppgaver

Nordland

2009

1

2

Nordlanssykehuset kirurgisk avdeling Lofoten

Ordning med pasientansvarlig lege

Nordland

2009

1

0

Nordlandsykehuset Bodø

Avvikshåndtering

Nordland

2009

1

2

Nordlandssykehuset kirurgisk avdeling Lofoten

Ordning med pasientansvarlig lege

Nordland

2009

1

0

Nesna kommune

Samfunnsmedisin

Nordland

2009

1

0

Leirfjord kommune

Samfunnsmedisin

Nordland

2009

1

1

Helsetilsyn i 2008

Institusjon

Tilsyn

Fylke

År

Avvik

Merknad

Larvik kommune Sentrum omsorgstjeneste

Saksbehandling, iverksetting og dokumentasjon av pleie- og omsorgstjenester

Vestfold

2008

4

0

Larvik kommune Tjølling omsorgstjeneste

Saksbehandling, iverksetting og dokumentasjon av pleie- og omsorgstjenester

Vestfold

2008

4

0

Gryllefjord sykehjem

Tilsyn

Troms

2008

4

0

Solbø sykehjem

Legemiddelbehandling

Rogaland

2008

4

0

DPS Jæren

Behandling med legemidler uten samtykke

Rogaland

2008

4

0

Sjøstrand omsorgssenter

Tildeling av plass i institusjon, beboernes rettigheter og rett til individuell plan og opplæring av personell

Oslo og Akershus

2008

4

0

Skjåk kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Oppland

2008

4

0

Hattfjelldal kommune

Avlastningstjenester og støttekontakt

Nordland

2008

4

2

Kongsvinger kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Hedmark

2008

4

0

Gol kommune omsorgsavdelingen

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Buskerud

2008

4

0

Nedre Eiker kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Buskerud

2008

4

0

Birkenes kommune

Sosial og helsemessig beredskap

Aust-Agder

2008

4

0

Fredrikstad kommune

Kommunale helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Østfold

2008

3

1

Tjøme kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Vestfold

2008

3

0

Larvik kommune Hedrum omsorgstjeneste

Saksbehandling, iverksetting og dokumentasjon av pleie- og omsorgstjenester

Vestfold

2008

3

0

Flekkefjord kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Vest-Agder

2008

3

0

Senter for psykisk helse Sør-Troms

Spesialisthelsetjenester ved dps til voksne med psykiske lidelser

Troms

2008

3

3

Hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger i Ørland kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Sør-Trøndelag

2008

3

0

Hå kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser som bor i bofellesskap

Rogaland

2008

3

1

Randaberg kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Rogaland

2008

3

0

Sivdahjemmet

Skjerma avdeling for demente

Rogaland

2008

3

1

Bjerkreim kommune

Avlastningstjenester og støttekontakt

Rogaland

2008

3

0

Aurskog og Høland kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Oslo og Akershus

2008

3

0

Ignagard sykehjem

Helsehjelp til akutt og/eller syke pasienter

Oslo og Akershus

2008

3

0

Østsiden bo- og behandlingssenter

Tildeling av plass i institusjon, beboernes rettigheter og rett til individuell plan og opplæring av personell

Oslo og Akershus

2008

3

0

Eidsvoll kommune

Hjemmesykepleien

Oslo og Akershus

2008

3

0

Nesna sykehjem

Pleie- og omsorgstjenesten

Nordland

2008

3

0

Ulstein kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Møre og Romsdal

2008

3

0

Norddal kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Møre og Romsdal

2008

3

0

Velferdssenteret Radøy kommune

Tilsyn

Hordaland

2008

3

0

Fitjar kommune

Hjemmetjenestene

Hordaland

2008

3

0

DPS Karmøy

Tilsyn

Hordaland

2008

3

0

Hamar kommune distrikt Sentrum

Helse- og sosialklienter for hjemmeboende

Hedmark

2008

3

0

Bakkeveien 14

Tilsyn

Hedmark

2008

3

1

DPS Kongsvinger

Spesialisthelsetjenester ved dps til voksne med psykiske lidelser

Hedmark

2008

3

0

Solsida omsorgshjem

Legemiddelbehandling

Hedmark

2008

3

0

Sykehuset Innlandet Hamar

Forsvarlighet og kvalitet i journalens innhold, kontinuitet i pasientbehandlingen og kommunikasjon mellom helsepersonell

Hedmark

2008

3

0

Ringerike kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Buskerud

2008

3

0

Rakkestad kommune

Barneverns-, helse- og sosialtjenester

Østfold

2008

2

0

Tønsberg kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Vestfold

2008

2

0

Søgne kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Vest-Agder

2008

2

1

Songdalen kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Vest-Agder

2008

2

2

Bydel Vågsbygd

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Vest-Agder

2008

2

1

Søgne kommune

Helsemessig og sosial beredskap

Vest-Agder

2008

2

0

Rus og spesialpsykiatrisk klinikk Basisenheten UNN

Spesialisthelsetjenesten til rusmiddelmisbrukere

Troms

2008

2

0

Åsen omsorgssenter

Tilsyn

Troms

2008

2

0

Salangen kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Troms

2008

2

1

LARiNord

Spesialisthelsetjenesten til rusmiddelmisbrukere

Troms

2008

2

1

Sauherad kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Telemark

2008

2

0

DPS Vestmar

Spesialisthelsetjenester ved dps til voksne med psykiske lidelser

Telemark

2008

2

3

Kragrø kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Telemark

2008

2

0

Sykehuset Telemark ortopedisk seksjon

Tilsyn

Telemark

2008

2

0

Ørland kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Sør-Trøndelag

2008

2

0

Trondheim kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Sør-Trøndelag

2008

2

0

Hitra kommune

Tjenester til personer som har behov for heldøgns omsorg og pleie

Sør-Trøndelag

2008

2

0

St. Olavs hospital

Barn i sykehus

Sør-Trøndelag

2008

2

0

Vik bygde- og sykehjem

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2008

2

1

Luster kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Sogn og Fjordane

2008

2

0

Flora kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Sogn og Fjordane

2008

2

0

Vågsøy kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Sogn og Fjordane

2008

2

0

Lunde bo- og aktivitetssenter

Sykehjemsavdelingen

Rogaland

2008

2

0

Frelsesarmeens behandlingssenter Heskestad

Tilsyn

Rogaland

2008

2

0

Sola kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Rogaland

2008

2

1

Kopervik hjemmetjeneste

Helse- og sosialtjenester til personer med psykisk utviklingshemming som bor i kommunale omsorgsboliger

Rogaland

2008

2

0

DPS Sandnes

Spesialisthelsetjenester

Rogaland

2008

2

0

Haugesund kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Rogaland

2008

2

0

Lund kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Rogaland

2008

2

0

Hjelmeland kommune

Avlastningstjenester og støttekontakt

Rogaland

2008

2

0

Psykiatrisk avdeling A2 Stavanger universitetssykehus

Behandling med legemidler uten samtykke

Rogaland

2008

2

1

Oppegård kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Oslo og Akershus

2008

2

0

Hurdal helsetun

Helsehjelp til akutt og/eller syke pasienter

Oslo og Akershus

2008

2

1

Ås kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Oslo og Akershus

2008

2

0

DPS Lillestrøm

Spesialisthelsetjenester ved dps til voksne med psykiske lidelser

Oslo og Akershus

2008

2

0

Rælingen kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Oslo og Akershus

2008

2

0

Vestby kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Oslo og Akershus

2008

2

0

Ullensaker kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Oslo og Akershus

2008

2

0

Gystadmyr bo- og aktivitetssenter

Helsehjelp til akutt og/eller syke pasienter

Oslo og Akershus

2008

2

1

Bydel Nordstrand

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Oslo og Akershus

2008

2

0

Karlsborg rehabiliteringssenter

Rusmiddelmisbrukere

Oslo og Akershus

2008

2

0

DPS Alna

Spesialisthelsetjenester ved dps til voksne med psykiske lidelser

Oslo og Akershus

2008

2

0

Nord-Aurdal kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Oppland

2008

2

0

DPS Gjøvik poliklinikk Hadeland

Spesialisthelsetjenester ved dps til voksne med psykiske lidelser

Oppland

2008

2

0

Sør-Aurdalshjemmet

Medikamenthåndtering og journalføring

Oppland

2008

2

0

Gran sykehjem

Medikamenthåndtering og journalføring

Oppland

2008

2

0

Helse Nord-Trøndelag

Barn i sykehus

Nord-Trøndelag

2008

2

0

Inderøy kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Nord-Trøndelag

2008

2

1

DPS Mo i Rana

Spesialisthelsetjenester ved dps til voksne med psykiske lidelser

Nordland

2008

2

2

Øksnes kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Nordland

2008

2

1

Furumoen sykehjem

Pleie- og omsorgstjenesten

Nordland

2008

2

0

Vågan kommune

Samfunnsmedisinske oppgaver

Nordland

2008

2

2

Hemnes kommune

Avlastningstjenester og støttekontakt

Nordland

2008

2

2

Gildeskål bo- og behandlingssenter

Legemiddelbehandling

Nordland

2008

2

0

Aure kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Møre og Romsdal

2008

2

0

Rauma kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Møre og Romsdal

2008

2

0

Aukra kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med alvorlige psykiske lidelser

Møre og Romsdal

2008

2

0

Helse Sunnmøre

Barn i sykehus

Møre og Romsdal

2008

2

0

Helse Nordmøre og Romsdal

Barn i sykehus

Møre og Romsdal

2008

2

0

Voss kommune

Hjemmetjenestene

Hordaland

2008

2

0

Engensenteret

Medisinsk tilbud

Hordaland

2008

2

0

DPS Betanien

Tilsyn

Hordaland

2008

2

0

Åsveit helsesenter AS

Tilsyn

Hordaland

2008

2

0

Ravneberghaugen rehabiliteringssenter

Tilsyn

Hordaland

2008

2

0

Sør-Odal kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Hedmark

2008

2

0

Stange kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Hedmark

2008

2

1

Kongsvinger kommune

Tjenestetilbudet til beboere i bolig for utviklingshemmede

Hedmark

2008

2

0

Gol kommune

Avlastningstjenester og støttekontakt

Buskerud

2008

2

1

Sigdal kommune

Avlastningstjenester og støttekontakt

Buskerud

2008

2

0

Nedre Eiker kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Buskerud

2008

2

0

Modum kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Buskerud

2008

2

1

Drammen kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Buskerud

2008

2

0

Eikertun sykehjem

Legemiddelbehandling

Buskerud

2008

2

0

Hønefoss og Hov omsorgsområde

Hjemmesykepleien

Buskerud

2008

2

3

Froland kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Aust-Agder

2008

2

0

Blodbanken Sykehuset Østfold Fredrikstad

Tilsyn

Østfold

2008

1

0

Våler kommune

Barneverns-, helse- og sosialtjenester

Østfold

2008

1

0

DPS Moss

Spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser

Østfold

2008

1

3

Marker kommune

Barneverns-, helse- og sosialtjenester

Østfold

2008

1

0

Moss kommune

Barneverns-, helse- og sosialtjenester

Østfold

2008

1

0

Råde kommune

Barneverns-, helse- og sosialtjenester

Østfold

2008

1

0

Spydeberg kommune

Barneverns-, helse- og sosialtjenester

Østfold

2008

1

1

Glemmen sykehjem

Legemiddelbehandling

Østfold

2008

1

0

Rolvsøy velferdssenter

Legemiddelbehandling

Østfold

2008

1

0

Origosenteret

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Østfold

2008

1

0

Ryggeheimen sykehjem

Legemiddelbehandling

Østfold

2008

1

0

Råde bo- og servicesenter

Legemiddelbehandling

Østfold

2008

1

0

Edwin Ruuds omosorgssenter

Legemiddelbehandling

Østfold

2008

1

0

Sykehuset Telemark

Prehospital klinikk, AMK-sentralen og deler av ambulansetjenesten

Vestfold

2008

1

0

Re kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Vestfold

2008

1

1

Hof kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Vestfold

2008

1

0

Sykehuset i Vestfold avdeling for geriatri og medisin

Legers meldeplikt om førerkortkrav

Vestfold

2008

1

0

Psykiatrien i Vestfold

Legers meldeplikt om førerkortkrav

Vestfold

2008

1

0

Nordre Vestfold DPS

Legers meldeplikt om førerkortkrav

Vestfold

2008

1

0

Kristiansand Sørlandet sykehus

Blodbanken

Vest-Agder

2008

1

0

Farsund kommune

Helsemessig og sosial beredskap

Vest-Agder

2008

1

0

DPS Solvang Kristiansand

Spesialisthelsetjenester ved dps til voksne med psykiske lidelser

Vest-Agder

2008

1

3

Radiologisk avdeling Sørlandet sykehus Kristiansand

Forsvarlighet av tjenester og samhandling/kommunikasjon

Vest-Agder

2008

1

0

Flekkefjord kommune

Helsemessig og sosial beredskap

Vest-Agder

2008

1

0

Tromsø universitetssykehus

Blodbanken

Troms

2008

1

0

Nordreisa kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Troms

2008

1

1

Færingen terapeutiske samfunn

Spesialisthelsetjenesten til rusmiddelmisbrukere

Troms

2008

1

0

Torsken kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Troms

2008

1

2

Nordlandsklinikken

Spesialisthelsetjenesten til rusmiddelmisbrukere

Troms

2008

1

2

Balsfjord kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Troms

2008

1

2

Målselv kommune

Sosialtjenesteloven kap 6

Troms

2008

1

0

UNN avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Harstad

Tilsyn

Troms

2008

1

0

Bamble kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Telemark

2008

1

0

Nome kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Telemark

2008

1

0

DPS Skien

Spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser

Telemark

2008

1

4

Brevik sykehjem

Legemiddelbehandling

Telemark

2008

1

0

Rauland omsorgssenter

Hjemmetjenestene

Telemark

2008

1

0

Frode Rinnansvei 6-8 Moholt botiltak

Tilsyn

Sør-Trøndelag

2008

1

0

Bjugn kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Sør-Trøndelag

2008

1

0

Skaun kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Sør-Trøndelag

2008

1

0

Rennebu kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Sør-Trøndelag

2008

1

1

DPS Tiller

Spesialisthelsetjenester ved dps til voksne med psykiske lidelser

Sør-Trøndelag

2008

1

0

St. Olavs hospital

Blodbanken

Sør-Trøndelag

2008

1

0

Åfjord helsesenter sykehjemmet

Legemiddelbehandling

Sør-Trøndelag

2008

1

0

Horg sykehjem

Legemiddelbehandling

Sør-Trøndelag

2008

1

0

Malvik kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Sør-Trøndelag

2008

1

1

Brundalen helse- og velferdssenter

Legemiddelbehandling

Sør-Trøndelag

2008

1

0

St. Olavs hospital

Helseforetak som behandler gynekologiske kreftsykdommer

Sør-Trøndelag

2008

1

1

Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter

Legemiddelforsyningen

Sogn og Fjordane

2008

1

0

Blodbanken i Førde

Blodbanken

Sogn og Fjordane

2008

1

0

Sogndal kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Sogn og Fjordane

2008

1

0

Fjaler kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Sogn og Fjordane

2008

1

0

Helse Stavanger

Blodbanken

Rogaland

2008

1

0

BUP Stavanger

Pasientrettigheter

Rogaland

2008

1

0

Tysvær kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Rogaland

2008

1

0

Faatunet

Helse- og sosialtjenester til personer med psykisk utviklingshemming som bor i kommunale omsorgsboliger

Rogaland

2008

1

0

Rennesøy kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Rogaland

2008

1

1

StatoilHydro Brage

Beredskap

Rogaland

2008

1

0

Kvitsøy kommune

Helse- og sosiale tjenester

Rogaland

2008

1

0

Siratun sykestue

Legetjenesten

Rogaland

2008

1

0

Asker kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Oslo og Akershus

2008

1

1

Nesodden kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Oslo og Akershus

2008

1

0

Skytta bo- og servicesenter

Helsetjenester til eldre

Oslo og Akershus

2008

1

0

Lørenskog Akershus universitetssykehus

Blodbanken

Oslo og Akershus

2008

1

0

Fet kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Oslo og Akershus

2008

1

0

Sørum sykehjem

Helsehjelp til akutt og/eller syke pasienter

Oslo og Akershus

2008

1

2

Gjerdrum kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Oslo og Akershus

2008

1

0

Bydel Frogner

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Oslo og Akershus

2008

1

0

Ullevål universitetssykehus

Blodbanken

Oslo og Akershus

2008

1

0

Bydel Østensjø

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Oslo og Akershus

2008

1

0

Bydel Gamle Oslo

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Oslo og Akershus

2008

1

0

Bydel St. Hanshaugen

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Oslo og Akershus

2008

1

0

Bydel Stovner

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Oslo og Akershus

2008

1

0

Nord-Fron kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Oppland

2008

1

0

Sykehuset Innlandet Lillehammer

Blodbanken

Oppland

2008

1

0

Jevnaker kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Oppland

2008

1

0

Gjøvik kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Oppland

2008

1

0

Sel kommune

Legevakttjenesten

Oppland

2008

1

0

Lom kommune

Legevakttjenesten

Oppland

2008

1

0

Vågå kommune

Legevakttjenesten

Oppland

2008

1

0

Skjåk kommune

Legevakttjenesten

Oppland

2008

1

0

Lesja sykehjem

Medikamenthåndtering og journalføring

Oppland

2008

1

0

Verdal kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Nord-Trøndelag

2008

1

0

Stjørdal kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Nord-Trøndelag

2008

1

0

Sykehuset Namsos

Helseforetak som behandler gynekologiske kreftsykdommer

Nord-Trøndelag

2008

1

0

Meløy kommune

Helse-, sosial- og barnevernstjenester

Nordland

2008

1

5

Helsetilsyn i 2007

Institusjon

Tilsyn

Fylke

År

Avvik

Merknad

Prehospital klinikk Førde sentralsykehus

Akuttmottaket

Sogn og Fjordane

2007

5

0

Fosnes kommune

Legevaktstjenesten

Nord-Trøndelag

2007

5

0

Vesterålen DPS

Tilsyn

Nordland

2007

5

3

Eidsberg kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Østfold

2007

4

0

Bydel Søndre Nordstrand

Avlastning- og støttekontakttjenester

Oslo og Akershus

2007

4

0

Revita Klinikken AS

Internkontroll ved private rusinstitusjoner

Oppland

2007

4

0

Sande kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Møre og Romsdal

2007

4

0

Osterøy kommune

Helsetjenester for eldre

Hordaland

2007

4

1

Odda kommune

Helsetjenester for eldre

Hordaland

2007

4

0

Modum kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Buskerud

2007

4

0

Risør sykehjem

Tilsyn

Aust-Agder

2007

4

0

Moss kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Østfold

2007

3

1

Askim kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Østfold

2007

3

0

Kåfjord kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Troms

2007

3

1

Notodden omsorgssenter

Tilsyn

Telemark

2007

3

0

St. Hansåsen sykehjem

Tilsyn

Telemark

2007

3

0

Rennebu kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Sør-Trøndelag

2007

3

0

Lerkendal bydel

Avlastning- og støttekontakttjenester

Sør-Trøndelag

2007

3

0

Lærdals alders- og sykehjem

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2007

3

1

Gloppen kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Sogn og Fjordane

2007

3

0

Haugesund kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Rogaland

2007

3

2

Follo omsorgsboliger

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Oslo og Akershus

2007

3

1

Rælingen kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Oslo og Akershus

2007

3

1

Ullensaker kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Oslo og Akershus

2007

3

0

Nittedal kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Oslo og Akershus

2007

3

0

Bydel Alna

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Oslo og Akershus

2007

3

0

Bydel Ullern

Avlastning- og støttekontakttjenester

Oslo og Akershus

2007

3

0

Nord-Fron kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Oppland

2007

3

0

Ringebu kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Oppland

2007

3

0

Levanger kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Nord-Trøndelag

2007

3

0

Solhøgda bo- og behandlingssenter

Helsetjenester for beboere

Nordland

2007

3

0

Røst sykehjem

Helsetjenester for beboere

Nordland

2007

3

1

Moskenes kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Nordland

2007

3

1

Halsa kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Møre og Romsdal

2007

3

0

Floenkollektivet

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Hordaland

2007

3

0

Meland sykehjem

Tilsyn

Hordaland

2007

3

0

Haugesund sykehus Akuttmottak

Tilsyn

Hordaland

2007

3

0

Austrheim kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Hordaland

2007

3

0

Jondal kommune

Helsetjenester for eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig

Hordaland

2007

3

0

Våler kommune

Sosial- og helsetjenester til voksne med psykiske lidelser

Hedmark

2007

3

1

Eidskog kommune

Sosial- og helsetjenester til voksne med psykiske lidelser

Hedmark

2007

3

1

Grue kommune

Helse- og sosialtjenester for fastboende

Hedmark

2007

3

1

Nord-Odal kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Hedmark

2007

3

1

Porsanger kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Finnmark

2007

3

0

Vardø kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Finnmark

2007

3

2

Hasvik kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Finnmark

2007

3

0

Hole kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Buskerud

2007

3

0

Bråta Omsorg og PRO nattjeneste

Hjemmesykepleietjenesten

Buskerud

2007

3

3

Slemmestad distrikt

Hjemmesykepleietjenesten

Buskerud

2007

3

0

Bygland kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Aust-Agder

2007

3

0

Froland kommune

Tildeling og klage på hjemmebaserte tjenester

Aust-Agder

2007

3

2

Sykehuset Østfold Fredrikstad

Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottaket

Østfold

2007

2

0

Sarpsborg kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Østfold

2007

2

2

Sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Østfold

2007

2

1

Andebu kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Vestfold

2007

2

1

Horten kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Vestfold

2007

2

1

Svelvik kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Vestfold

2007

2

1

Vennesla kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Vest-Agder

2007

2

1

Kvinesdal kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Vest-Agder

2007

2

1

Sørlandets rehabiliteringssenter

Kommunikasjon for å sikre forsvarlig pasientbehandling og legemiddelhåndtering

Vest-Agder

2007

2

0

Farsund omsorgssenter

Pleie- og omsorgstjenesten

Vest-Agder

2007

2

1

Kvaløysletta sykehjem

Tilsyn

Troms

2007

2

3

Mortensens sykehjem avd Bjerkely

Tilsyn

Troms

2007

2

1

Rehabiliteringstjenesten i Tromsø kommune

Tilsyn

Troms

2007

2

0

Finnsnes interkommunale legevakt

Tilsyn

Troms

2007

2

2

Bø kommune

Sosialtjenesteloven kap 4

Telemark

2007

2

0

Drangedal kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Telemark

2007

2

0

Porsgrunn kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Telemark

2007

2

0

Tokke kommune

Sosialtjenesteloven kap 4

Telemark

2007

2

0

Sauherad kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Telemark

2007

2

0

Telemark Rehabiliteringssenter

Kommunikasjon for sikre forsvarlig pasientbehandling og legemiddelhåndtering

Telemark

2007

2

0

Sykehuset Telemark Ungdomspsykiatrisk senter

Forsvarlig virksomhet med fokus på søknadsbehandling, tvang og kompetanse

Telemark

2007

2

0

Oppdal kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Sør-Trøndelag

2007

2

0

Naustdal sykehjem

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2007

2

0

Askvoll kommune

Helse- og sosialtjenester for hjemmeboende eldre

Sogn og Fjordane

2007

2

0

Akutt sengepost Stavanger Universitetssykehus

Tilsyn

Rogaland

2007

2

0

Akuttmottaket ved Stavanger universitetssykehus

Tilsyn

Rogaland

2007

2

0

Vindafjord kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Rogaland

2007

2

3

Sauda kommune

Tilsyn

Rogaland

2007

2

1

Syd-Vest

Tilsyn

Rogaland

2007

2

0

Haugaland A-senter

Tilsyn

Rogaland

2007

2

0

Time kommune

Tilsyn

Rogaland

2007

2

1

Stavanger kommune

Tilsyn

Rogaland

2007

2

0

Ramsvigtunet sykehjem

Tilsyn

Rogaland

2007

2

1

Ila fengsel

Tilsyn

Oslo og Akershus

2007

2

2

Ås kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Oslo og Akershus

2007

2

0

Fet kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Oslo og Akershus

2007

2

2

Røverstien barnebolig

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Oslo og Akershus

2007

2

0

Oslo fengsel

Tilsyn

Oslo og Akershus

2007

2

1

Furuset sykehjem

Helsetjenester

Oslo og Akershus

2007

2

0

Bydel Vestre Aker

Avlastning- og støttekontakttjenester

Oslo og Akershus

2007

2

0

Hovinveien boliger

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Oslo og Akershus

2007

2

1

Bydel Nordstrand

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Oslo og Akershus

2007

2

0

Bydel Stovner

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Oslo og Akershus

2007

2

0

Nordre Land kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Oppland

2007

2

3

Gausdal kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Oppland

2007

2

1

Øyer kommune

Tjenester til psykisk utviklingshemmede

Oppland

2007

2

0

Namsskogan kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Nord-Trøndelag

2007

2

1

Lierne kommune

Legevaktstjenesten

Nord-Trøndelag

2007

2

4

Ballangen sykehjem

Helsetjenester for beboere

Nordland

2007

2

1

Narvik kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Nordland

2007

2

0

Røsvik bo- og behandlingssenter

Tilsyn

Nordland

2007

2

6

Steigen kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Nordland

2007

2

2

Sørfold sykehjem avd 1

Pleie- og omsorgstjenesten

Nordland

2007

2

0

Narvik kommune

Samfunnsmedisinske oppgaver

Nordland

2007

2

3

Vanylven kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Møre og Romsdal

2007

2

0

Vestnes kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Møre og Romsdal

2007

2

2

Ålesund kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Møre og Romsdal

2007

2

0

Volda kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Møre og Romsdal

2007

2

0

Tingvoll kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Møre og Romsdal

2007

2

0

Etne kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Hordaland

2007

2

0

Samnangerheimen

Grunnleggende behov og journalføring

Hordaland

2007

2

0

Tysnes kommune

Helsetjenester for eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig

Hordaland

2007

2

0

BUP Fjell

Inntak, utredning, behandling og samarbeid med kommunale tjenester

Hordaland

2007

2

0

Os kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Hedmark

2007

2

0

Sykehuset Innlandet Elverum

Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottaket

Hedmark

2007

2

0

Ringsaker kommune

Sosial- og helsetjenester til voksne med psykiske lidelser

Hedmark

2007

2

0

BUP Kongsvinger

Helsetjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Hedmark

2007

2

0

Prestøyhjemmet

Tilsyn

Finnmark

2007

2

3

Loppa kommune

Helsemessig og sosial beredskap

Finnmark

2007

2

2

Kvalsund kommune

Helsemessig og sosial beredskap

Finnmark

2007

2

2

Karasjok kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Finnmark

2007

2

0

Lier kommune

Hjemmesykepleietjenesten

Buskerud

2007

2

1

Hokksund/Skotselv distrikt

Hjemmesykepleietjenesten

Buskerud

2007

2

2

Hole kommune

Hjemmesykepleietjenesten

Buskerud

2007

2

2

Røyken kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Buskerud

2007

2

0

Ringerike kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Buskerud

2007

2

0

Modum kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Buskerud

2007

2

0

Hemsedal kommune

Hjemmesykepleietjenesten

Buskerud

2007

2

2

Tvedestrand kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Aust-Agder

2007

2

0

Lillesand kommune

Helse- og sosial beredskap

Aust-Agder

2007

2

0

Evjeklinikken

Kommunikasjon for å sikre forsvarlig pasientbehandling og legemiddelhåndtering

Aust-Agder

2007

2

1

DPS Edwin Ruud

Oppfølging selvmordstruede pasienter

Østfold

2007

1

3

Trøgstad kommune

Barnevern, skole og helse- og sosialtjenesten

Østfold

2007

1

2

Hvaler kommune

Barnevern, skole og helse- og sosialtjenesten

Østfold

2007

1

0

Sarpsborg og Rakkestad legevakt

Tilsyn

Østfold

2007

1

2

Sande kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Vestfold

2007

1

0

Holmestrand kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Vestfold

2007

1

1

BUP i Vestfold

Tilsyn

Vestfold

2007

1

0

Tjøme kommune

Tannhelsetjenester og ernæringstiltak til beboere i sykehjem og vederlag for opphold i institusjon

Vestfold

2007

1

2

Hof kommune

Tannhelsetjenester og ernæringstiltak til beboere i sykehjem og vederlag for opphold i institusjon

Vestfold

2007

1

1

Larvik kommune

Kjøp av plasser i private sykehjem og tjenester i omsorgsboliger

Vestfold

2007

1

0

Sørlandet sykehus Kristiansand

Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottaket

Vest-Agder

2007

1

0

Hægebostad kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Vest-Agder

2007

1

1

Kristiansand kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Vest-Agder

2007

1

2

Ternevik sykehjem

Pleie- og omsorgstjenesten

Vest-Agder

2007

1

1

Lavangen kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Troms

2007

1

1

Kroken sykehjem

Tilsyn

Troms

2007

1

1

Karlsøy kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Troms

2007

1

1

Salangen kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Troms

2007

1

1

Sykehuset Telemark Skien

Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottaket

Telemark

2007

1

0

Sykehuset Telemark Kragerø

Kommunikasjon for å sikre forsvarlig pasientbehandling

Telemark

2007

1

0

Gjerpen sykehjem

Tilsyn

Telemark

2007

1

0

Gulset sykehjem

Tilsyn

Telemark

2007

1

0

Samtun AS

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Telemark

2007

1

0

Orkdal kommune

Eldre i sykehjem

Sør-Trøndelag

2007

1

3

Rissa kommune

Eldre i sykehjem

Sør-Trøndelag

2007

1

0

Klæbu kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Sør-Trøndelag

2007

1

1

St. Olav hospital avd Trondheim

Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottaket

Sør-Trøndelag

2007

1

0

Tydal kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Sør-Trøndelag

2007

1

0

Midtbyen og Østbyen

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Sør-Trøndelag

2007

1

0

Rissa kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Sør-Trøndelag

2007

1

0

Bjugn kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Sør-Trøndelag

2007

1

0

Orkdal kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Sør-Trøndelag

2007

1

0

St. Olavs hospital

Håndtering av uønskede hendelser

Sør-Trøndelag

2007

1

0

Klæbu sykehjem

Eldre i sykehjem

Sør-Trøndelag

2007

1

0

Rossvollheimen

Eldre i sykehjem

Sør-Trøndelag

2007

1

1

Førde sentralsykehus og Lærdal sykehus

Kvalitetsutvalg og meldeplikt

Sogn og Fjordane

2007

1

1

Flora kommune

Helse- og sosialtjenester for hjemmeboende eldre

Sogn og Fjordane

2007

1

2

Gulen kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Sogn og Fjordane

2007

1

0

Eid kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Sogn og Fjordane

2007

1

1

Gaular kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Sogn og Fjordane

2007

1

0

Psykiatrisk klinikk avd Tronvik

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2007

1

0

Duedalen Blå kors behandlingssenter

Tilsyn

Rogaland

2007

1

0

Sokndal kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Rogaland

2007

1

0

Strand kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Rogaland

2007

1

0

Østerås bo- og behandlingssenter

Helsetjenester

Oslo og Akershus

2007

1

1

Bærum kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Oslo og Akershus

2007

1

1

Akershus universitetssykehus

Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottaket

Oslo og Akershus

2007

1

0

Bydel Sagene

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Oslo og Akershus

2007

1

2

Sør-Fron kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Oppland

2007

1

0

Sykehuset Namsos

Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottaket

Nord-Trøndelag

2007

1

0

Orkdal sykehus

Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottaket

Nord-Trøndelag

2007

1

0

Stjørdal kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Nord-Trøndelag

2007

1

2

Breidablikktunet

Helse- og sosialtjenester

Nord-Trøndelag

2007

1

4

Fossen rusomsorg

Sosialtjenesten

Nord-Trøndelag

2007

1

0

Nordlandssykehuset Lofoten

Akuttmottaket

Nordland

2007

1

1

Nesna kommune

Legevaktstjenesten

Nordland

2007

1

2

Tjeldsund kommune

Legevaktstjenesten

Nordland

2007

1

2

Beiarn kommune

Legevaktstjenesten

Nordland

2007

1

2

Evenes kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Nordland

2007

1

1

Herøy kommune

Avlastning- og støttekontakttjenester

Nordland

2007

1

1

Vefsn kommune

Samfunnsmedisinske oppgaver

Nordland

2007

1

5

Ålesund sykehus

Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottaket

Møre og Romsdal

2007

1

0

Kristiansund sykehus

Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottaket

Møre og Romsdal

2007

1

0

Volda sykehus

Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottaket

Møre og Romsdal

2007

1

0

Molde sykehus

Forsvarlighet og kvalitet i akuttmottaket

Møre og Romsdal

2007

1

0

Sula kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Møre og Romsdal

2007

1

2

Kristiansund kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Møre og Romsdal

2007

1

0

Helsetilsyn i 2006

Institusjon

Tilsyn

Fylke

År

Avvik

Merknad

Blefjell sykehus kirurgisk klinikk

Helsetjenestetilbudet

Telemark

2006

11

0

Nordlandssykehuset Bodø somatikk

Smitteisolering

Nordland

2006

6

4

Drangedal kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Telemark

2006

6

2

Narvik kommune

Legevaktstjenesten

Nordland

2006

6

2

Nissedal kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Telemark

2006

5

4

Tokke kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Telemark

2006

5

3

Seljord kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Telemark

2006

5

3

Sør-Tromsøya sykehjem

Tilsyn

Troms

2006

5

1

Kragerø kommune

Fengselshelsetjenesten

Telemark

2006

5

0

Bø kommune

Sosialtjenesteloven kap 4a

Nordland

2006

5

0

Øvre Eiker kommune

Habiliteringstjenester til barn

Buskerud

2006

5

0

Saltrød bo- og omsorgssenter

Tilsyn

Aust-Agder

2006

4

4

Frivolltun bo- og omsorgssenter

Tilsyn

Aust-Agder

2006

4

3

Leira avlastingstiltak

Sosial- og helsetjenesten

Nord-Trøndelag

2006

4

2

Nes kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Buskerud

2006

4

2

Berg kommune

Hjemmebaserte tjenester

Troms

2006

4

1

Tautunet

Helsetjenester i sykehjem

Rogaland

2006

4

1

Ringsaker kommune

Habiliteringstjenester til barn

Hedmark

2006

4

1

Grue kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4 og kap 4a

Hedmark

2006

4

1

Øvre Eiker kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Buskerud

2006

4

1

Tønsberg kommune

Vederlag for opphold

Vestfold

2006

4

0

Stokke kommune

Vederlag for opphold

Vestfold

2006

4

0

Sandefjord kommune

Habiliteringstjenester til barn

Vestfold

2006

4

0

Re kommune

Vederlag for opphold

Vestfold

2006

4

0

Nøtterøy kommune

Habiliteringstjenester til barn

Vestfold

2006

4

0

Avdeling for Rus- og avhengighetsbehandling

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Vest-Agder

2006

4

0

Sør-Telemark tannhelsedistrikt

Den offentlige tannhelsetjenesten

Telemark

2006

4

0

Siljan kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Telemark

2006

4

0

Porsgrunn kommune

Habiliteringstjenester til barn

Telemark

2006

4

0

Notodden kommune

Habiliteringstjenester til barn

Telemark

2006

4

0

Elverum kommune

Helse- og sosialtjenester til hjemmeboende eldre

Hedmark

2006

4

0

Hurum kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Buskerud

2006

4

0

Øksnes kommune

Legevaktstjenesten

Nordland

2006

3

4

Rana kommune

Legevaktstjenesten

Nordland

2006

3

4

Flora omsorgssenter

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2006

3

3

Molde sykehus

Smitteisolering

Møre og Romsdal

2006

3

3

Ullevål universitetssykehus

Habiliteringstjenester til barn

Oslo og Akershus

2006

3

2

Gamle Oslo

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Oslo og Akershus

2006

3

2

Aker Universitetssykehus

Smitteisolering

Oslo og Akershus

2006

3

2

Habiliteringstjenesten for Oppland

Habiliteringstjenester til barn

Oppland

2006

3

2

Legevakten for Aremark og Halden

Legevaktstjenesten

Østfold

2006

3

1

Vestfoldklinikken

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Vestfold

2006

3

1

Salangen kommune

Praktisk bistand og opplæring

Troms

2006

3

1

Lenvik kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Troms

2006

3

1

Bamble kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Telemark

2006

3

1

Tysvær kommune

Tilsyn

Rogaland

2006

3

1

Strand kommune

Habiliteringstjenester til barn

Rogaland

2006

3

1

Sykehuset Innlandet

Indremedisinsk avdeling

Oppland

2006

3

1

Korgen sykehjem

Tilsyn

Nordland

2006

3

1

Nesset kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Møre og Romsdal

2006

3

1

Haram kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Møre og Romsdal

2006

3

1

Fræna kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Møre og Romsdal

2006

3

1

Sykehuset Innlandet

Habiliteringstjenester til barn

Hedmark

2006

3

1

Eidskog kommune

Habiliteringstjenester til barn

Hedmark

2006

3

1

BUP Hamar og Østerdalen

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Hedmark

2006

3

1

Stiftelsen Rus-Nett Solvang

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Østfold

2006

3

0

Rygge kommunes tjenester til barn med sammensatte behov

Tilsyn

Østfold

2006

3

0

Mosseregionens legevakt

Legevaktstjenesten

Østfold

2006

3

0

Marker kommune

Helse- og sosialtjenester til personer med langvarige og sammensatte behov

Østfold

2006

3

0

Fredrikstad kommunes tjenester til barn med sammensatte tjenester

Tilsyn

Østfold

2006

3

0

Askim kommunes tjenetster til barn med sammensatte behov

Tilsyn

Østfold

2006

3

0

Loland behandlingssenter

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Vest-Agder

2006

3

0

Farsund kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Vest-Agder

2006

3

0

Skånland kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Troms

2006

3

0

Dyrøy kommune

Praktisk bistand og opplæring

Troms

2006

3

0

Bjarkøy kommune

Praktisk bistand og opplæring

Troms

2006

3

0

Skien kommune

Fengselshelsetjenesten

Telemark

2006

3

0

Borgestadklinikken BA

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Telemark

2006

3

0

Ørlandet kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Sør-Trøndelag

2006

3

0

Helse Førde klinikk for rehabilitering og kronisk sykdom

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2006

3

0

Sentrum røntgeninstitutt

Tilsyn

Rogaland

2006

3

0

Bydel Frogner

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Oslo og Akershus

2006

3

0

Østre Toten kommune

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Oppland

2006

3

0

Vollsletta sykehjem

Helsetjenester til beboere

Nordland

2006

3

0

Fauske helsetun avd A og B

Tilsyn

Nordland

2006

3

0

Skodje kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Møre og Romsdal

2006

3

0

Haram kommune

Tilsyn

Møre og Romsdal

2006

3

0

Averøy kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med sammensatte problemer

Møre og Romsdal

2006

3

0

Trysil kommune

Helse- og sosialtjenesten til hjemmeboende

Hedmark

2006

3

0

Stange kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Hedmark

2006

3

0

Karasjok kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Finnmark

2006

3

0

Båtsfjord kommune

Habiliteringstjenester til barn

Finnmark

2006

3

0

Sykehuset Buskerud

Habiliteringstjenester til barn

Buskerud

2006

3

0

Lier kommune

Sosialtjenesteloven kap 4

Buskerud

2006

3

0

Hålogalandssykehuset divisjon Stokmarknes

Legemiddelhåndtering

Nordland

2006

2

4

Skaun kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Sør-Trøndelag

2006

2

3

Kongsvinger kommune

Helse- og sosialtjenester til hjemmeboende

Hedmark

2006

2

3

Gol kommune

Hjemmesykepleien

Buskerud

2006

2

3

Vennesla kommune

Helsemessig og sosial beredskap

Vest-Agder

2006

2

2

Lyngdal kommune

Helsemessig og sosial beredskap

Vest-Agder

2006

2

2

Harstad kommune

Habiliteringstjenester til barn

Troms

2006

2

2

Roan kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Sør-Trøndelag

2006

2

2

Hemne kommune

Tilsyn

Sør-Trøndelag

2006

2

2

Årdal sykehjem

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2006

2

2

Madla barnebolig

Tilsyn

Rogaland

2006

2

2

Lovisenberg Diakonale sykehus

Smitteisolering

Oslo og Akershus

2006

2

2

Eidsvoll kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Oslo og Akershus

2006

2

2

Helse Finnmark klinikk Kirkenes

Smitteisolering

Finnmark

2006

2

2

Gjerstad kommune

Legetjenesten

Aust-Agder

2006

2

2

Torsken kommune

Hjemmebaserte tjenester

Troms

2006

2

1

Nordreisa kommune

Habiliteringstjenester til barn

Troms

2006

2

1

Målselv kommune

Fysioterapitjenesten

Troms

2006

2

1

Sykehuset Telemark Skien

Smitteisolering

Telemark

2006

2

1

Frøya kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Sør-Trøndelag

2006

2

1

BUP i Klostergaten

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sør-Trøndelag

2006

2

1

Solås bo- og rehabiliteringssenter

Helsetjenester i sykehjem

Rogaland

2006

2

1

Eigersund kommune

Tilsyn

Rogaland

2006

2

1

Regional avdeling for spiseforstyrrelser

Samhandling og pasientrettigheter

Oslo og Akershus

2006

2

1

Enebakk kommunes habiliteringstjenester til barn

Tilsyn

Oslo og Akershus

2006

2

1

Bydel Grorud

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Oslo og Akershus

2006

2

1

Aurskog og Høland kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Oslo og Akershus

2006

2

1

Nord-Aurdal kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4 og kap 4a

Oppland

2006

2

1

Sykehuset Levanger

Smitteisolering

Nord-Trøndelag

2006

2

1

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Habiliteringstjenester til barn

Nordland

2006

2

1

Midsund kommune

Tilsyn

Møre og Romsdal

2006

2

1

Radøy kommune

Avlastning og støttekontakt

Hordaland

2006

2

1

Klostihagen sykehjem

Tilsyn

Hordaland

2006

2

1

Helse Fonna

Tilsyn

Hordaland

2006

2

1

Fyllingsdalen pleie- og omsorg

Praktisk bistand og opplæring

Hordaland

2006

2

1

Austevoll kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Hordaland

2006

2

1

Åmot kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4 og kap 4a

Hedmark

2006

2

1

Hamar kommune

Helse- og sosialtjenester til personer med langvarige og sammensatte behov

Hedmark

2006

2

1

Hammerfest kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Finnmark

2006

2

1

Finnmarksklinikken Karasjok

Tilsyn

Finnmark

2006

2

1

Evje og Hornnes kommune

Saksbehandling ved tildeling og klagesaker av hjemmebaserte tjenester

Aust-Agder

2006

2

1

Trøgstad kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Østfold

2006

2

0

Eidsberg kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Østfold

2006

2

0

BUP Moss

Psykisk helsevern for barn og unge

Østfold

2006

2

0

St. Olavs hospital

Habiliteringstjenester til barn

Sør-Trøndelag

2006

2

0

Nidarosklinikken

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Sør-Trøndelag

2006

2

0

Vikedal ressurssenter

Tilsyn

Rogaland

2006

2

0

Suldal kommune

Tilsyn

Rogaland

2006

2

0

Rogaland A-senter

Tilsyn

Rogaland

2006

2

0

Kvinne- og barneklinikken avdeling barnerehabilitering Østerlide

Tilsyn

Rogaland

2006

2

0

Sosialmedisinsk klinikk DPS Follo

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Oslo og Akershus

2006

2

0

Sagene hjemmetjeneste

Helsetjenester til pasienter i hjemmesykepleien

Oslo og Akershus

2006

2

0

Pålestunet bo- og servicesenter

Tilsyn

Oslo og Akershus

2006

2

0

Bydel Nordstrand

Helsetjenester til pasienter i hjemmesykepleien

Oslo og Akershus

2006

2

0

Bydel Arna

Helsehjelp til brukere

Oslo og Akershus

2006

2

0

Behandlingsinstitusjonen Veksthuset

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Oslo og Akershus

2006

2

0

Akershus universitetssykehus' habiliteringstjenester til barn

Tilsyn

Oslo og Akershus

2006

2

0

Akershus universitetssykehus

Konfidensialitet og tilgjengelighet til elektronisk postjournal

Oslo og Akershus

2006

2

0

Vågå kommune

Tilsyn

Oppland

2006

2

0

Vestre Slidre Fengsel

Legemiddelhåndtering

Oppland

2006

2

0

Dovre kommune

Tilsyn

Oppland

2006

2

0

Verran kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Nord-Trøndelag

2006

2

0

Helse Nord-Trøndelag

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Nord-Trøndelag

2006

2

0

Nesna kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Nordland

2006

2

0

Herøy alders- og sykehjem

Tilsyn

Nordland

2006

2

0

Molde kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Møre og Romsdal

2006

2

0

Helse Sunnmøre

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Møre og Romsdal

2006

2

0

Øygarden kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykisk sykdom

Hordaland

2006

2

0

Osterøy kommune

Avlastning og støttekontakt

Hordaland

2006

2

0

Fantoft omsorgssenter

Tilsyn

Hordaland

2006

2

0

Lier kommune

Habiliteringstjenester til barn

Buskerud

2006

2

0

Hurum kommune

Sosialtjenesteloven kap 4

Buskerud

2006

2

0

Drammen kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Buskerud

2006

2

0

Åmli kommune

Helsemessig og sosial beredskap

Aust-Agder

2006

2

0

Vegårshei kommune

Tilsyn

Aust-Agder

2006

2

0

Sørlandet sykehus Arendal

Habiliteringstjenester til barn

Aust-Agder

2006

2

0

Risør kommune

Helsemessig og sosial beredskap

Aust-Agder

2006

2

0

Gjerstad kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Aust-Agder

2006

2

0

Froland kommune

Helsemessig og sosial beredskap

Aust-Agder

2006

2

0

Krødsherad kommune

Hjemmesykepleien

Buskerud

2006

1

5

Flatanger kommune

Legevaktstjenesten

Nord-Trøndelag

2006

1

4

Helgelandssykehuset Mosjøen

Legemiddelhåndtering

Nordland

2006

1

4

Gratangen kommune

Habiliteringstjenester til barn

Troms

2006

1

3

Avdeling for behandling av rusmiddelmisbruk UNN

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Troms

2006

1

3

Malvik kommune

Sosialtjenesteloven kap 4a

Sør-Trøndelag

2006

1

3

Furulund bo- og treningssenter

Kvalitet og tvang

Sør-Trøndelag

2006

1

3

Vågsøy kommune

Helse- og sosialtjenester til hjemmeboende eldre

Sogn og Fjordane

2006

1

3

Stjørdal kommune

Legevaktstjenesten

Nord-Trøndelag

2006

1

3

Ruspoliklinikken Sanderud

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Hedmark

2006

1

3

Hurum kommune distrikt Sør

Hjemmesykepleien

Buskerud

2006

1

3

Phoenix Haga

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Østfold

2006

1

2

Tønsberg interkommunale legevaktssentral

Tilsyn

Vestfold

2006

1

2

Sørlandet Sykehus Kristiansand

Smitteisolering

Vest-Agder

2006

1

2

Grimetunet bokollektiv

Pleie- og omsorgstjenesten

Vest-Agder

2006

1

2

Midtre Gauldal kommune

Tilsyn

Sør-Trøndelag

2006

1

2

Vik kommune

Helse- og sosialtjenester til hjemmeboende eldre

Sogn og Fjordane

2006

1

2

Førde sentralsykehus

Smitteisolering

Sogn og Fjordane

2006

1

2

Nannestad kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Oslo og Akershus

2006

1

2

Asker kommune

Sosiale tjenester

Oslo og Akershus

2006

1

2

Vefsn sykehjem

Tilsyn

Nordland

2006

1

2

Bindal kommune

Samfunnsmedisinske oppgaver med vekt på MHV

Nordland

2006

1

2

Sigdal kommune

Hjemmesykepleien

Buskerud

2006

1

2

Grimstad kommune

Habiliteringstjenester til barn

Aust-Agder

2006

1

2

Centrum fysikalske institutt

Tilsyn

Aust-Agder

2006

1

2

Råde kommunes habiliteringstjenester til barn

Tilsyn

Østfold

2006

1

1

Halden kommunes habiliteringstjeneste til barn

Tilsyn

Østfold

2006

1

1

Tjøme kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Vestfold

2006

1

1

Andebu kommune

Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Vestfold

2006

1

1

Sørlandet sykehus Kristiansand

Habiliteringstjenester til barn

Vest-Agder

2006

1

1

Mandal kommune

Habiliteringstjenester til barn

Vest-Agder

2006

1

1

Skjærvøy kommune

Fysioterapitjenesten

Troms

2006

1

1

Trondheim kommune

Nødvendig helsehjelp til eldre med behov for pleie- og omsorgstjenester

Sør-Trøndelag

2006

1

1

Lade behandlingssenter

Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Sør-Trøndelag

2006

1

1

Vestby kommunes habiliteringstjenester til barn

Tilsyn

Oslo og Akershus

2006

1

1

Ullersmo fengsel

Fengselshelsetjenesten

Oslo og Akershus

2006

1

1

Helsetilsyn i 2005

Institusjon

Tilsyn

Fylke

År

Avvik

Merknad

Sofienberg helse- og rehabiliteringssenter

Tilsyn

Oppland

2005

9

1

Bragernes

Hjemmetjenesten

Buskerud

2005

8

2

Bydel Vestre Aker

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Oslo og Akershus

2005

8

0

Bydel Alna

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Oslo og Akershus

2005

7

0

Rødøy sykehjem

Tilsyn

Nordland

2005

5

7

Kviteseid omsorgssenter

Helsetjenester til eldre

Telemark

2005

5

3

Nordlandssykehuset Bodø post R3

Tilsyn

Nordland

2005

5

3

Ringshaug ungdomsskole

MHV, elevenes skolemiljø og HMS

Vestfold

2005

5

2

Gratangen kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Troms

2005

5

2

Lenvik kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Troms

2005

5

1

Notodden kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Telemark

2005

5

1

Midtre Gauldal kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Sør-Trøndelag

2005

5

1

Vefsn kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Nordland

2005

5

1

Alta kommune

Helse- og sosialtjenester

Finnmark

2005

5

1

Drammen kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Buskerud

2005

5

1

Stiftelsen Finnerud gård

Spesialisthelsetjenestens tilbud til rusmiddelavhengige

Buskerud

2005

5

1

Divisjon for psykisk helsevern ved Sykehuset Østfold

Psykisk helsevern for barn og unge

Østfold

2005

5

0

Narvik kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Nordland

2005

5

0

Elverum kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Hedmark

2005

5

0

Plankemyra bo- og omsorgssenter

Tilsyn

Aust-Agder

2005

4

4

Modum kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Buskerud

2005

4

3

Tromsø kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Troms

2005

4

2

Ringerike kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Buskerud

2005

4

2

Sykehuset Østfold divisjon kirurgi

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Østfold

2005

4

1

Holmestrand kommune

Saksbehandling av helse- og sosialtjenester

Vestfold

2005

4

1

Namsos kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Nord-Trøndelag

2005

4

1

Lødingen kommune

Helse- og omsorgstjenester

Nordland

2005

4

1

Øksfjord helsesenter sykehjem, sykestue og legevakttjensten

Tilsyn

Finnmark

2005

4

1

Lilletorget omsorgsboliger

Helsetjenester

Oslo og Akershus

2005

4

0

Andøya bo- og behandlingssenter

Tilsyn

Nordland

2005

4

0

Hadsel kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Nordland

2005

4

0

Tolga kommune

Kommunale helse- og sosialtjenester

Hedmark

2005

4

0

Kautokeino kommune

Helse- og sosialtjenester

Finnmark

2005

3

5

Tønsberg kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Vestfold

2005

3

4

Brønnøy kommune

Helsetjenester til asylsøkere

Nordland

2005

3

4

Sarpsborg kommune

Sosialtjenesteloven 4-2 og helsetjenesteloven 2-1

Østfold

2005

3

3

Kvænangen kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Troms

2005

3

3

Solund kommune

Helse- og sosialtjenester til hjemmeboende

Sogn og Fjordane

2005

3

3

Skei omsorgssenter

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2005

3

3

Aker universitetssykehus

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Oslo og Akershus

2005

3

3

Dønna omsorgssenter

Tilsyn

Nordland

2005

3

3

Hvaler kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Østfold

2005

3

2

Eik skole

MHV, elevenes skolemiljø og HMS

Vestfold

2005

3

2

Hof kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Vestfold

2005

3

2

Nøtterøy kommune

Saksbehandling av helse- og sosialtjenester

Vestfold

2005

3

2

Bærum kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Oslo og Akershus

2005

3

2

Akershus universitetssykehus kirurgisk avdeling seksjon for gastroenterologisk kirurgi

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Oslo og Akershus

2005

3

2

Frogn kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Oslo og Akershus

2005

3

2

Lillehammer kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Oppland

2005

3

2

Nordlandssykehuset

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Nordland

2005

3

2

Alvdal kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Hedmark

2005

3

2

Legevaktstjenesten i Ringerike kommune

Tilsyn

Buskerud

2005

3

2

Nordreisa kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Troms

2005

3

1

Hålogalandsykehuset Harstad

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Troms

2005

3

1

Porsgrunn kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Telemark

2005

3

1

Klæbu kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Sør-Trøndelag

2005

3

1

Røros kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Sør-Trøndelag

2005

3

1

Randaberg kommune

Helse- og sosialtjenester

Rogaland

2005

3

1

Vindafjord kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Rogaland

2005

3

1

Skjåk kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Oppland

2005

3

1

Aure kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Møre og Romsdal

2005

3

1

Alvdal kommune

Miljørettet helsevern og smittevern

Hedmark

2005

3

1

Sykehuset Innlandet divisjon kirurgi

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Hedmark

2005

3

1

Elverum kommune legevaktstjenesten

Tilsyn

Hedmark

2005

3

1

Sør-Odal kommune legevaktstjenesten

Tilsyn

Hedmark

2005

3

1

Sykehuset innlandet fødeavdelingen

Tilsyn

Hedmark

2005

3

1

Hammerfest sykehus

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Finnmark

2005

3

1

Kongsberg kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Buskerud

2005

3

1

Rollag kommune

Hjemmesykepleien

Buskerud

2005

3

1

Arendal kommune

Helsemessig og sosial beredskap

Aust-Agder

2005

3

1

Bø kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Telemark

2005

3

0

Flora kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Sogn og Fjordane

2005

3

0

Aker universitetssykehus

Tilbud til akuttpsykiatriske pasienter

Oslo og Akershus

2005

3

0

Lovisenberg Diakonale sykehus

Tilbud til akuttpsykiatriske pasienter

Oslo og Akershus

2005

3

0

Gran kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Oppland

2005

3

0

Molde kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Møre og Romsdal

2005

3

0

Bergen kommune tjenesteområde Åsane

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Hordaland

2005

3

0

Bergen kommune tjenesteområde Fana

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Hordaland

2005

3

0

Våler kommune

Kommunale helse- og sosialtjenester

Hedmark

2005

3

0

Vardø sykehjem

Tilsyn

Finnmark

2005

3

0

Alta kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Finnmark

2005

3

0

Kongsberg kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Buskerud

2005

3

0

ARP Tyrifjord

Spesialisthelsetjenestens tilbud til rusmiddelavhengige

Buskerud

2005

3

0

Lier kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Buskerud

2005

3

0

Ringerike kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Buskerud

2005

3

0

Lillesand kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4 og 4a

Aust-Agder

2005

3

0

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Troms

2005

2

4

Hornindal omsorgssenter

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2005

2

4

Larvik kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Vestfold

2005

2

3

Brøsetveien bofellesskap

Tilsyn

Sør-Trøndelag

2005

2

3

Bydel Søndre Nordstrand

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Oslo og Akershus

2005

2

3

Stjørdal kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Nord-Trøndelag

2005

2

3

Stranda kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Møre og Romsdal

2005

2

3

Songdalen kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Aust-Agder

2005

2

3

Legevakten for Fredrikstad kommune

Tilsyn

Østfold

2005

2

2

Svelvik ungdomsskole

MHV, elevenes skolemiljø og HMS

Vestfold

2005

2

2

Sørreisa kommune

Helse- og sosialtjenester

Troms

2005

2

2

Bardu kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Troms

2005

2

2

Notodden rehabo

Tilsyn

Telemark

2005

2

2

Klepp kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Rogaland

2005

2

2

Gildeskål kommune

Helse- og sosialtjenester

Nordland

2005

2

2

Grane sykehjem

Tilsyn

Nordland

2005

2

2

Sundheimen

Infeksjonskontroll

Hordaland

2005

2

2

Hospitalet Betaninen somatisk senter

Infeksjonskontroll

Hordaland

2005

2

2

Nord-Odal kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Hedmark

2005

2

2

Åmot kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Hedmark

2005

2

2

Våler kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Østfold

2005

2

1

Aremark kommune

Sosialtjenesteloven 4-2 og helsetjenesteloven 2-1

Østfold

2005

2

1

Telemark røntgensenter

Tilsyn

Telemark

2005

2

1

Førde kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Sogn og Fjordane

2005

2

1

Sogndal kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Sogn og Fjordane

2005

2

1

Tasta hjemmebaserte tjenester

Tilsyn

Rogaland

2005

2

1

Time kommune

Helse- og sosialtjenester

Rogaland

2005

2

1

Sauda legevaktssentral

Tilsyn

Rogaland

2005

2

1

Bodø kommunale legevakt

Tilsyn

Nordland

2005

2

1

Surnadal kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Møre og Romsdal

2005

2

1

Fødeavdelinga Stord sykehus

Tilsyn

Hordaland

2005

2

1

Hamar kommune legevaktstjenesten

Tilsyn

Hedmark

2005

2

1

Ringsaker kommune legevaktstjenesten

Tilsyn

Hedmark

2005

2

1

Stange kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Hedmark

2005

2

1

Bygland kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4 og 4a

Aust-Agder

2005

2

1

Froland kommune

Helse- og sosialtjenester

Aust-Agder

2005

2

1

Halden kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Østfold

2005

2

0

Sykehuset Telemark

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Vestfold

2005

2

0

Sykehuset Vestfold

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Vestfold

2005

2

0

Sørlandet sykehus

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Vest-Agder

2005

2

0

Søgne kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Vest-Agder

2005

2

0

Kragerø kommune

Tilsyn

Telemark

2005

2

0

Orkdal kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Sør-Trøndelag

2005

2

0

Årdal kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Sogn og Fjordane

2005

2

0

Urologisk poliklinikk Stavanger universitetssykehus

Pasientrettigheter

Rogaland

2005

2

0

Akershus universitetssykehus

Tilbud til akuttpsykiatriske pasienter

Oslo og Akershus

2005

2

0

Sykehuset Asker og Bærum

Tilbud til akuttpsykiatriske pasienter

Oslo og Akershus

2005

2

0

Greverud sykehjem

Helsetjenester til eldre

Oslo og Akershus

2005

2

0

Bjerke bydel

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Oslo og Akershus

2005

2

0

Ullevål universitetssykehus

Tilbud til akuttpsykiatriske pasienter

Oslo og Akershus

2005

2

0

Langerud sykehjem

Tilsyn

Oslo og Akershus

2005

2

0

Gjøvik kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Oppland

2005

2

0

Nærøy kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Nord-Trøndelag

2005

2

0

Rana kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Nordland

2005

2

0

Molde sykehus

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Møre og Romsdal

2005

2

0

St. Olavs hospital

Sikret rett til vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg

Møre og Romsdal

2005

2

0

Askøy kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Hordaland

2005

2

0

Tysnes kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Hordaland

2005

2

0

Voss kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Hordaland

2005

2

0

Kongsvinger kommune

Kommunale helse- og sosialtjenester

Hedmark

2005

2

0

Rendalen sykehjem

Tilsyn

Hedmark

2005

2

0

Røyken kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Buskerud

2005

2

0

Bygland kommune

Helsemessig og sosial beredskap og legevakt

Aust-Agder

2005

2

0

Askvollheimen

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2005

1

5

Selje kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Sogn og Fjordane

2005

1

5

Hyllestad kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Sogn og Fjordane

2005

1

4

Luster kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Sogn og Fjordane

2005

1

4

Legevaktstjenesten i Sørfold kommune

Tilsyn

Nordland

2005

1

4

Spesialistlegesenteret

Private sykehus

Møre og Romsdal

2005

1

4

Engensenteret

Infeksjonskontroll

Hordaland

2005

1

4

Hobøl kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Østfold

2005

1

3

Farsund legevakt

Tilsyn

Vest-Agder

2005

1

3

Dyrøy sykehjem

Tilsyn

Troms

2005

1

3

Harstad kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Troms

2005

1

3

Legevakten Målselv kommune

Tilsyn

Troms

2005

1

3

Hitra kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Sør-Trøndelag

2005

1

3

Akershus universitetssykehus kvinneklinikken fødeavdelingen

Tilsyn

Oslo og Akershus

2005

1

3

Sykehuset Levanger

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Nord-Trøndelag

2005

1

3

Vikna kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Nord-Trøndelag

2005

1

3

Legevaktstjenesten i Grong kommune

Tilsyn

Nord-Trøndelag

2005

1

3

Fræna kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Møre og Romsdal

2005

1

3

Medi 3 Molde AS

Private sykehus

Møre og Romsdal

2005

1

3

Rosenborgklinikken

Private sykehus

Møre og Romsdal

2005

1

3

Vegårshei kommune

Saksbehandling ved tildeling av tjenester i hjemme og klage på vedtak

Aust-Agder

2005

1

3

Kristiansand kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Vest-Agder

2005

1

2

Balsfjord sykehjem

Tilsyn

Troms

2005

1

2

Oppdal kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser

Sør-Trøndelag

2005

1

2

Rehabiliteringsklinikken seksjon Lassa

Pasientrettigheter

Rogaland

2005

1

2

Sykehuset innlandet divisjon kirurgi Gjøvik

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Oppland

2005

1

2

Legevaktstjenesten i Levanger kommune

Tilsyn

Nord-Trøndelag

2005

1

2

Aukra kommune

Legemiddelhåndtering

Møre og Romsdal

2005

1

2

Sandøy kommune

Legemiddelhåndtering og smittevern i pleie- og omsorgstjenesten

Møre og Romsdal

2005

1

2

Fødeavdelinga Voss sykehus

Tilsyn

Hordaland

2005

1

2

Haukeland universitetssykehus

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Hordaland

2005

1

2

Betanien DPS

Poliklinikk for voksne

Hordaland

2005

1

2

Valle kommune

Saksbehandling og klagesaksbehandling ved tildeling om tjenester om praktisk bistand

Aust-Agder

2005

1

2

Tvedestrand kommune

Saksbehandling ved tildeling av tjenester i hjemme og klage på vedtak

Aust-Agder

2005

1

2

Horten kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Vestfold

2005

1

1

Ebbestad skole

MHV, elevenes skolemiljø og HMS

Vestfold

2005

1

1

Sykehuset Vestfold

Overbelegg og forsvarlighet

Vestfold

2005

1

1

Kvinneklinikken Sørlandet Sykehus Kristiansand

Fødeinstitusjoner

Vest-Agder

2005

1

1

Levangsheimen sykeheim

Tilsyn

Troms

2005

1

1

Kvæfjord kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Troms

2005

1

1

Tinn kommune

Helse- og sosialtjenester til voksne med langvarige og sammensatte behov

Telemark

2005

1

1

Sørum gård

Omsorgsinstitusjon

Sør-Trøndelag

2005

1

1

Stavanger universitetssykehus

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Rogaland

2005

1

1

Helgelandssykehuset avdeling Sandnessjøen

Kommunikasjon i helseforetak som behandler gastrokirurgiske sykdommer

Rogaland

2005

1

1

Statoil ASA

Helsetjenesten

Rogaland

2005

1

1

Alderspsykiatrisk poliklinikk Stavanger universitetssykehus

Tilsyn

Rogaland

2005

1

1

Sørum kommune

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Oslo og Akershus

2005

1

1

Bøn sykehjem

Helsetjenesten

Oslo og Akershus

2005

1

1

Bydel Nordre Aker

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Oslo og Akershus

2005

1

1

Vinderen bo- og servicesenter

Tilsyn

Oslo og Akershus

2005

1

1

Helsetilsyn i 2004

Institusjon

Tilsyn

Fylke

År

Avvik

Merknad

Leka kommune

Pleie- og omsorg for personer utenfor institusjon

Nord-Trøndelag

2004

9

3

Vevelstad alders- og sykehjem

Pleie- og omsorgstjenesten

Nordland

2004

7

5

Nome statlige mottak for asylsøkere

Helsetjenester til asylsøkere

Telemark

2004

7

2

Grue kommune

Helsetjenesten for eldre

Hedmark

2004

7

1

Lom kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familigjenforente

Oppland

2004

6

5

Marienlyst sykehjem

Helsetjenestetilbudet

Telemark

2004

6

1

Leirfjord sykehjem

Pleie- og omsorgstjenesten

Nordland

2004

6

1

Ørskog kommune

Tilsyn

Møre og Romsdal

2004

6

1

Syke- og akuttavdeling ved Porsanger helsetun

Tilsyn

Finnmark

2004

6

0

Elverum kommune

Helse- og sosialtjenster

Hedmark

2004

5

5

Snåsa kommune

Pleie- og omsorg for personer utenfor institusjon

Nord-Trøndelag

2004

5

4

Lærdals alders- og sykehjem

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2004

5

3

Ørnes sykehjem

Helsetjenesten for eldre

Nordland

2004

5

3

Askim kommune

Tjestetilbudet til rusmiddelbrukere

Østfold

2004

5

2

Fednes sykehjem

Helsetjenestetilbudet

Telemark

2004

5

2

Bø sjukeheim

Helsetjenestetilbudet

Telemark

2004

5

2

Ringsaker kommune

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Hedmark

2004

5

2

Sandvold statlige mottak

Helsetjenester til flyktninger og familiegjenforente

Akershus

2004

5

1

Rygge kommune

Kommunens saksbehandling ved søknad om tjenester

Østfold

2004

5

0

Storfjord kommune

Helsetjenester til asylsøkere

Troms

2004

5

0

Gulen kommune

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2004

5

0

Træna kommune

Helsetjenesten for eldre

Nordland

2004

5

0

Nøtterøy kommune Teigar ungdomskole

MHV og miljø og sikkerhet ved skolen

Vestfold

2004

4

4

Hjemmetjenesten sentrum

Tildeling og utæving av støttekontakt og avlastingstjenester

Troms

2004

4

4

Ibestad sykehjem

Tilsyn

Troms

2004

4

4

Mosseporten sykehjem

Pleie- og omsorgstjenesten

Østfold

2004

4

2

Sandefjord kommune Ranvik ungdomsskole

MHV og miljø og sikkerhet ved skolen

Vestfold

2004

4

2

Sykehuset Telemark ortopedisk avdeling

Spesialisthelsetjenesten

Telemark

2004

4

2

Sykehuset Telemark urologisk avdeling

Spesialisthelsetjenesten

Telemark

2004

4

2

Flatanger kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Nord-Trøndelag

2004

4

2

Inderøy kommune

Sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere

Nord-Trøndelag

2004

4

2

Blefjell sykehus Kongsberg

Fødeavdelingen

Buskerud

2004

4

2

Nore og Uvdal kommune

Helsetjenester til rusmiddelbrukere etter sosialtjenestelovens p 4

Buskerud

2004

4

2

Nore og Uvdal kommune

Helsetjenester til demente

Buskerud

2004

4

2

Råde kommune

Kommunens saksbehandling ved søknad om tjenester

Østfold

2004

4

1

Eidsberg kommune

Tjestetilbudet til rusmiddelbrukere

Østfold

2004

4

1

Sirdal kommune

Sosialtjenesteloven kap 4

Vest-Agder

2004

4

1

Ullevål universitetssykehus - fødeavdelingen

Tilsyn

Oslo

2004

4

1

Bergen kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjeforente

Hordaland

2004

4

1

Lebesby kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Finnmark

2004

4

1

Hole kommune

Helsetjenester til rusmiddelbrukere etter sosialtjenestelovens p 4

Buskerud

2004

4

1

Bolig og omsorgsinstituttet

Helse- og sosialtjenster

Buskerud

2004

4

1

Trondheim kommune Stubban sone

Faglig forsvarlig virksomhet - legemiddelhåndtering

Sør-Trøndelag

2004

4

0

Rennebu kommune

Hjemmebaserte tjenester

Sør-Trøndelag

2004

4

0

Ålesund kommune

Tilsyn

Møre og Romsdal

2004

4

0

Os kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Hordaland

2004

4

0

Fauske kommune distrikt Fauske

Pleie- og omsorgstjenesten

Nordland

2004

3

6

Gjerpen sykehjem

Helsetjenesten for eldre

Telemark

2004

3

5

Sandnes kommune

Sosialtjenesteloven kap 4

Rogaland

2004

3

5

Vestre Slidre kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familigjenforente

Oppland

2004

3

5

Karlsøy kommune

Tildeling og utæving av støttekontakt og avlastingstjenester

Troms

2004

3

4

Balestrand

Helse- og sosialtjenester til hjemmeboende eldre

Sogn og Fjordane

2004

3

4

Nøtterøy kommune Grindløkken skole

MHV og miljø og sikkerhet ved skolen

Vestfold

2004

3

3

Bømlo sykehjem

Infeksjonskontrollen

Hordaland

2004

3

3

Nedre Eiker kommune Solberglia bo- og aktivitetssenter og Spinnerisletta bofelleskap

Helsetjenester til demente

Buskerud

2004

3

3

Gjerstadheimen

Tilsyn

Aust-Agder

2004

3

3

Fødeavdelingen Sykehuset Østfold

Tilsyn

Østfold

2004

3

2

Lyngen kommune

Samfunnsmedisinske oppgaver

Troms

2004

3

2

Ørland fødestue

Fødeavdelingen

Sør-Trøndelag

2004

3

2

Trondheim kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Sør-Trøndelag

2004

3

2

Vågsøy kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Sogn og Fjordane

2004

3

2

Nord-Aurdal kommune

Helsetjenester og smittevern til bosatte flyktninger og familiegjenforente

Oppland

2004

3

2

Kastvollen opptreningssenter

Tilsyn

Nord-Trøndelag

2004

3

2

Alta kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjeforente

Finnmark

2004

3

2

Sør-Varanger kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktnigner og familiegjenforente

Finnmark

2004

3

2

Gol kommune omsorgstjenesten

Tilsyn

Buskerud

2004

3

2

Ringerike kommune pleie- og omsorgstjenesten i Heradsbygda omsorgsområde

Helsetjenester til demente

Buskerud

2004

3

2

Flosta bo- og omsorgssenter/bokollektivet og hjemmetjenesten

Tilsyn

Aust-Agder

2004

3

2

Nesodden kommune - Avlastning og støttekontakt

Tilsyn

Akershus

2004

3

2

Sykehuset i Vestfold

Fødeavdelingen

Vestfold

2004

3

1

Rossfjord sykehjem

Tilsyn

Troms

2004

3

1

Klæbu kommune

Hjemmebaserte tjenester

Sør-Trøndelag

2004

3

1

Stryn kommune

Helsetjenester til asylsøkere

Sogn og Fjordane

2004

3

1

Sentralsykehuset i Rogaland, psykiatrisk klinikk Stavanger DPS avd Randaberg psykiatriske senter

Tilsyn

Rogaland

2004

3

1

Meråker kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Nord-Trøndelag

2004

3

1

Leira asylmottak

Helsetjenester til asylsøkere

Nord-Trøndelag

2004

3

1

Helse Nord-Trøndelag

Pasientrettigheter

Nord-Trøndelag

2004

3

1

Bodø kommune

Helsetjenester til flyktninger og familiegjenforente

Nordland

2004

3

1

Evenes kommune

Helsetjenester til flyktninger og familiegjenforente

Nordland

2004

3

1

Valen sykehus

Tilsyn

Hordaland

2004

3

1

Sykehuset Innlandet Elverum Fødeavdelingen

Tilsyn

Hedmark

2004

3

1

Tana kommune

Tjenestetilbud til rusmiddelmisbrukere

Finnmark

2004

3

1

Ringerike kommune

Tjenestetilbud til rusmiddelbrukere etter sosialtjenesteloven 4

Buskerud

2004

3

1

Tromsø kommune

Helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Troms

2004

3

0

Porsgrunn kommune

Tjenestetilbud til rusmiddelbrukere etter sosialtjenesteloven 4

Telemark

2004

3

0

Skien kommune

Helsetjenester til flyktninger og familiegjenforente

Telemark

2004

3

0

Notodden kommune

Tjenestetilbud til rusmiddelbrukere etter sosialtjenesteloven 4

Telemark

2004

3

0

Fyresdal pleie- og omsorgssenter

Helsetjenestetilbudet

Telemark

2004

3

0

Kvinneklinikken

Fødeavdelingen

Sør-Trøndelag

2004

3

0

Snillfjord kommune

Hjemmebaserte tjenester

Sør-Trøndelag

2004

3

0

Bydel Alna - Oslo kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familigjenforente

Oslo

2004

3

0

Flakstad kommune

Miljørettet helsevern

Nordland

2004

3

0

Lindås kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Hordaland

2004

3

0

Kvam herad

Helsetjenester til asylsøkere

Hordaland

2004

3

0

Tynset kommune

Tjenestetilbud til rusmiddelbrukere etter sosialtjenesteloven 4

Hedmark

2004

3

0

Blefjell sykehus Lykkeliten fødestue

Fødeavdelingen

Buskerud

2004

3

0

Narvik kommune distrikt Frydenlund

Pleie- og omsorgstjenesten

Nordland

2004

2

7

Hattfjelldal sykehjem

Pleie- og omsorgstjenesten

Nordland

2004

2

6

Prestøyhjemmet

Tilsyn

Finnmark

2004

2

6

Tranøy kommune

Tildeling og utæving av støttekontakt og avlastingstjenester

Troms

2004

2

5

Kåfjord helsesenter avdeling sykehjemmet

Tilsyn

Troms

2004

2

5

Gaular kommune

Helse- og sosialtjenester til hjemmeboende eldre

Sogn og Fjordane

2004

2

5

Sykehuset Levanger

Fødeavdelinger

Nord-Trøndelag

2004

2

5

Hadsel kommune distrikt Melbu

Hjemmesykepleien

Nordland

2004

2

5

Hemne kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjeforente

Sør-Trøndelag

2004

2

4

Fjaler kommune

Helse- og sosialtjenester til hjemmeboende eldre

Sogn og Fjordane

2004

2

4

Hauge og Dalane mottakssenter

Helsetjenester til asylsøkere

Rogaland

2004

2

4

Gausdal kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familigjenforente

Oppland

2004

2

4

Lier kommune Liertun og Frogner sykehjem samt hjemmesykepleien i Egge, Oddevall og Sylling

Helsetjenester til demente

Buskerud

2004

2

4

Gloppen sykehjem

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2004

2

3

Aurland kommune

Helse- og sosialtjenester til hjemmeboende eldre

Sogn og Fjordane

2004

2

3

Haraldsvang omsorgssenter

Hjemmesykepleien

Rogaland

2004

2

3

Meråker sanitetsforenings kurbad

Tilsyn

Nord-Trøndelag

2004

2

3

Levanger kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Nord-Trøndelag

2004

2

3

Risør kommune

Tjenesteutøvelse etter lov om sosiale tjenester kap 4a

Aust-Agder

2004

2

3

Marker kommune

Sosialtjenesteloven kap 6 A

Østfold

2004

2

2

Samdefjord kommune Haukerød skole

MHV og miljø og sikkerhet ved skolen

Vestfold

2004

2

2

Dovre kommune

Tjenestetilbud til rusmiddelbrukere etter sosialtjenesteloven 4

Oppland

2004

2

2

Østre Toten kommune

Tjenestetilbud til rusmiddelbrukere etter sosialtjenesteloven 4

Oppland

2004

2

2

Sundheim bo- og treningssenter

Tilsyn

Oppland

2004

2

2

Averøy kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Møre og Romsdal

2004

2

2

Osterøytunet

Infeksjonskontrollen

Hordaland

2004

2

2

Odda sjukeheim

Infeksjonskontrollen

Hordaland

2004

2

2

Bråvolltunet

Infeksjonskontrollen

Hordaland

2004

2

2

Daletunet omsorgssenter

Infeksjonskontrollen

Hordaland

2004

2

2

Mehamn sykehjem og sykestue

Tilsyn

Finnmark

2004

2

2

Øvre Eiker kommune

Tjenestetilbud til rusmiddelbrukere etter sosialtjenesteloven 4

Buskerud

2004

2

2

Ål kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familigjenforente

Buskerud

2004

2

2

Valle kommune

Habilitering og rehabilitering og individuell plan

Aust-Agder

2004

2

2

Bygland kommune

Tjenestetilbud til rusmiddelbrukere

Aust-Agder

2004

2

2

Skedsmo kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familigjenforente

Akershus

2004

2

2

Emil Mørchs minne

Pleie- og omsorgstjenesten

Østfold

2004

2

1

Vårli asylmottak

Helsetjenesten for flyktninger og asylsøkere

Østfold

2004

2

1

Tjøme kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familigjenforente

Vestfold

2004

2

1

Nissedal kommune

Tjenestetilbud til rusmiddelbrukere etter sosialtjenesteloven 4

Telemark

2004

2

1

Vinje sjukeheim

Helsetjenestetilbudet

Telemark

2004

2

1

Bjugn kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Sør-Trøndelag

2004

2

1

Holtålen kommune

Hjemmebaserte tjenester

Sør-Trøndelag

2004

2

1

Årdal kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Sogn og Fjordane

2004

2

1

Selje kommune

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2004

2

1

St. Hanshaugen bydel - Oslo kommune

Tjestetilbudet til rusmiddelbrukere

Oslo

2004

2

1

Lillehammer kommune

Praksis ved bruk av tvang og makt mot psykisk utviklingshemmede etter 4a

Oppland

2004

2

1

Sykehuset Innlandet Gjøvik - fødeavdelingen

Tilsyn

Oppland

2004

2

1

Lunner kommune

Tilsyn

Oppland

2004

2

1

Steinkjer kommune

Sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere

Nord-Trøndelag

2004

2

1

Narvik kommune

Tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere

Nordland

2004

2

1

Halsa kommune

Tilsyn

Møre og Romsdal

2004

2

1

Rauma kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjeforente

Møre og Romsdal

2004

2

1

Fjell kommune

Tilsyn

Hordaland

2004

2

1

Stor-Elvdal kommune

Helsetjenester til flyktninger og familiegjenforente

Hedmark

2004

2

1

Vestby kommune

Tjestetilbudet til rusmiddelbrukere

Akershus

2004

2

1

Flekkefjord kommune

Helsemessig sosial beredskap

Vest-Agder

2004

2

0

Sentralsykehuset i Rogaland Psykiatrisk klinikk Varatun psykiatriske senter

Tilsyn

Rogaland

2004

2

0

Søraurdalsheimen

Tilsyn

Oppland

2004

2

0

Andøy kommune

Helsetjenester til asylsøkere

Nordland

2004

2

0

Ulstein kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjeforente

Møre og Romsdal

2004

2

0

Sveio kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4a

Hordaland

2004

2

0

Hammerfest kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Finnmark

2004

2

0

Frydenborgsenteret

Tilsyn

Aust-Agder

2004

2

0

Kvinneklinikken Sørlandet sykehus Arendal

Fødeavdelingen

Aust-Agder

2004

2

0

Stavanger universitetssykehus BUP post C1A og C1B

Tilsyn

Rogaland

2004

1

7

Drammen kommune Åssiden bo- og servicesenter og Fredholt bo- og servicesenter

Helsetjenester til demente

Buskerud

2004

1

5

Helgelandssykehuset fødeavdelingen

Tilsyn

Nordland

2004

1

4

Øvre Eiker kommune pleie- og omsorgstjenesten i Skotselv-Hokksund distrikt og Eikertun sykehjem

Helsetjenester til demente

Buskerud

2004

1

4

Holmestrand kommune

Tjenestetilbud til rusmiddelbrukere etter sosialtjenesteloven 4

Vestfold

2004

1

3

Larvik kommune

Tjenestetilbud til rusmiddelbrukere etter sosialtjenesteloven 4

Vestfold

2004

1

3

Søgne kommune

Helsehjelp med endra befolkningsgrunnlag

Vest-Agder

2004

1

3

Vestvågøy sykehjem

Helsetjenesten for eldre

Nordland

2004

1

3

Bodø kommune

Tjenestetilbudet til rusmiddelbrukere

Nordland

2004

1

3

Vadsø kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjeforente

Finnmark

2004

1

3

Hol kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familigjenforente

Buskerud

2004

1

3

Horten kommune

Hjemmebaserte tjenester

Vestfold

2004

1

2

Lindesnes kommune

Sosialtjenesteloven kap 4

Vest-Agder

2004

1

2

Sørlandet sykehus Flekkefjord

Fødeavdelingen

Vest-Agder

2004

1

2

Kvæfjord kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjeforente

Troms

2004

1

2

Bardu kommune

Lov om sosiale tjenester kap 4

Troms

2004

1

2

Malvik kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjeforente

Sør-Trøndelag

2004

1

2

Trondheim kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjeforente

Sør-Trøndelag

2004

1

2

Øystre Slidre kommune

Tjenestetilbud til rusmiddelbrukere etter sosialtjenesteloven 4

Oppland

2004

1

2

Namsos kommune

Helsetjenester til flyktninger og familiegjenforente

Nord-Trøndelag

2004

1

2

Kvinneklinikken Nordlandssykehuset Fødeavdelingen

Tilsyn

Nordland

2004

1

2

Sande kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Møre og Romsdal

2004

1

2

Ørsta kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Møre og Romsdal

2004

1

2

Stordal kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Møre og Romsdal

2004

1

2

Sveio omsorgssenter

Infeksjonskontrollen

Hordaland

2004

1

2

Kongsvinger kommune

Tjenestetilbud til rusmiddelbrukere etter sosialtjenesteloven 4

Hedmark

2004

1

2

Sykehuset Buskerud kvinneklinikken

Fødeavdelingen

Buskerud

2004

1

2

Bykle kommune

Habilitering og rehabilitering og individuell plan

Aust-Agder

2004

1

2

Froland kommune

Sosialtjenesteloven kap 4a

Aust-Agder

2004

1

2

Valle kommune

Sosialtjenesteloven paragraf 4-2a

Aust-Agder

2004

1

2

Trøgstad kommune

Kommunens saksbehandling ved søknad om tjenester

Østfold

2004

1

1

Spydeberg kommune

Tjestetilbudet til rusmiddelbrukere

Østfold

2004

1

1

Sarpsborg kommune

Helsetjenester til flyktninger og familiegjenforente

Østfold

2004

1

1

Marnadal kommune

Sosialtjenesteloven kap 4a

Vest-Agder

2004

1

1

Hægebostad kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Vest-Agder

2004

1

1

Kristiansand kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familigjenforente

Vest-Agder

2004

1

1

Nordfjord sykehus fødeseksjonen

Fødeavdelingen

Sogn og Fjordane

2004

1

1

Flora kommune

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjeforente

Sogn og Fjordane

2004

1

1

Naustdal sykehjem

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2004

1

1

Helsetilsyn i 2003

Institusjon

Tilsyn

Fylke

År

Avvik

Merknad

Værøy omsorgssenter

Helsetjenester for eldre

Nordland

2003

7

6

Bokn

Kommunehelsetjenesten

Rogaland

2003

7

1

Porsgrunn kommune

Sosial- og helsetjenesten til personer med psykisk utviklingshemming

Telemark

2003

7

0

Risenga bo- og omsorgssenter

Tilsyn med helsetjenester

Akershus

2003

7

0

Sykehuset Telemark psykiatrisk sykehusklinikk på Bamble psykiatriske senter

Tilsyn

Telemark

2003

6

1

Moskenes kommune

Helsetjenester til eldre

Nordland

2003

6

1

Sykehuset Innlandet Sanderud

Journalføring, epikriser, kontinuitet og kvalitet i pasientbehandling

Hedmark

2003

6

1

Notodden kommune

Sosial- og helsetjenesten til personer med psykisk utviklingshemming

Telemark

2003

6

0

Eid sykehjem

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2003

5

5

Lyngen sykehjem

Tilsyn

Troms

2003

5

3

Vindafjord kommune

Fengselshelsetjenesten og MHV og skolehelsetjenesten

Rogaland

2003

5

3

Hjartdal kommune

Helsetjenesten til eldre

Telemark

2003

5

2

Tokke kommune

Helsetjenester til eldre

Telemark

2003

5

2

Os kommune

Helsetjenesten for eldre

Hedmark

2003

5

2

Bergen kommune

Tilsyn

Hordaland

2003

5

1

St. Olavs hospital Østmarka sykehus

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Sør-Trøndelag

2003

5

0

Engerdal kommune

Helsetjenesten for eldre

Hedmark

2003

4

4

Skien kommune

Sosial- og helsetjenesten til personer med psykisk utviklingshemming

Telemark

2003

4

3

Sentralsykehuset i Rogaland ortopedisk poliklinikk

Pasientrettigheter

Rogaland

2003

4

3

Helse Nordmøre og Romsdal

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Møre og Romsdal

2003

4

3

Grimstad kommune

Sosialtjenesteloven 6a

Aust-Agder

2003

4

3

Lyngdal kommune

Sosialtjenesteloven kap 4

Vest-Agder

2003

4

2

Blefjell sykehus DPS

Tilsyn

Telemark

2003

4

2

Nes distrikt i Ringsaker kommune

Helsetjenesten for eldre

Hedmark

2003

4

2

Folldal kommune

MHV med smittevern, skolehelsetjeneste og helsestasjonvirksomhet

Hedmark

2003

4

2

Etne kommune

Tilsyn

Hordaland

2003

4

1

Åsnes kommune

MHV og smittevern

Hedmark

2003

4

1

Sykehuset Buskerud indremedisinsk poliklinikk

Pasientrettigheter ved somatiske poliklinikker

Buskerud

2003

4

1

Nordfjord sykehus kirurgisk poliklinikk

Pasientrettigheter

Sogn og Fjordane

2003

4

0

Molde sykehus voksenpsykiatrisk akuttpost

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Møre og Romsdal

2003

4

0

Fusa kommune

Tilsyn

Hordaland

2003

4

0

Ringerike sykehus Medisinsk poliklinikk

Pasientrettigheter ved somatiske poliklinikker

Buskerud

2003

4

0

Nittedal kommune

Skolehelsetjenesten

Akershus

2003

4

0

Trysil kommune

Sosiale hjelpetjenester

Hedmark

2003

3

8

Lenvik kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Troms

2003

3

4

Skjervøy kommune

Tildeling og utæving av støttekontakt og avlastingstjenester

Troms

2003

3

4

Valen sykehus

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Hordaland

2003

3

4

Lillesand kommune

Habilitering og rehabilitering og individuell plan

Aust-Agder

2003

3

4

Ullensaker kommune

Utøvelse av praktisk bistand - hjemmehjelpstjenesten

Akershus

2003

3

4

Ringebu kommune

Avlastingstjenester til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid

Oppland

2003

3

3

Sykehuset Innlandet Gjøvik

Vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg

Oppland

2003

3

3

Sykehuset Innlandet Lillehammer

Vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg

Oppland

2003

3

3

Tvedestrand kommune

Sosialtjenesteloven 6a

Aust-Agder

2003

3

3

Akershus Universitetssykehus - Barneavdelingen

Styring, ledelse, bruk av tvang etc.

Akershus

2003

3

3

Sørlandet sykehus psykiatrisk avdeling

Tilsyn

Vest-Agder

2003

3

2

DPS Lister

Tilsyn

Vest-Agder

2003

3

2

Forsand

Kommunehelsetjenesten

Rogaland

2003

3

2

Jæren DPS

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Rogaland

2003

3

2

Bydel Sagene - Torshov - Oslo kommune

Internkontroll vedr opplæring og saksbehandling

Oslo

2003

3

2

Rana kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Nordland

2003

3

2

Medisinsk poliklinikk i Bodø

Tilsyn

Nordland

2003

3

2

BUP-Stord

Tilsyn

Hordaland

2003

3

2

Austrheim kommune

Tilsyn

Hordaland

2003

3

2

Haukeland universitetssykehus kvinneklinikken fødeseksjonen

Tilsyn

Hordaland

2003

3

2

Kirurgisk poliklinikk ortopedisk del Haraldsplass Diakonale sykehus

Pasientrettigheter

Hordaland

2003

3

2

Sykehuset Innlandet Elverum - Hamar

Vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg

Hedmark

2003

3

2

Krødsherad kommune pleie- og omsorgstjenesten

Helsetjenester til demente

Buskerud

2003

3

2

Grimstad kommune

Habilitering og rehabilitering og individuell plan

Aust-Agder

2003

3

2

Frogn kommune

Internkontroll vedr opplæring og saksbehandling

Akershus

2003

3

2

Sykehuset Vestfold medisinsk poliklinikk Larvik

Ivaretakelse av pasientrettigheter

Vestfold

2003

3

1

BUP poliklinikken Lister avdeling Farsund Vest-Agder sykehus

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Vest-Agder

2003

3

1

Lunge poliklinikk

Pasientrettigheter

Sør-Trøndelag

2003

3

1

St. Olavs hospital Gastroentrologisk poliklinikk

Pasientrettigheter

Sør-Trøndelag

2003

3

1

Malvik kommune

Hjemmebaserte tjenester

Sør-Trøndelag

2003

3

1

Hyllestad kommune

MHV i skoler og barnehager

Sogn og Fjordane

2003

3

1

Indre Sogn psykiatrisenter

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Sogn og Fjordane

2003

3

1

Haugesund sykehus kirurgisk poliklinikk

Pasientrettigheter

Rogaland

2003

3

1

Sykehuset Levanger

Pasientrettigheter

Nord-Trøndelag

2003

3

1

Rødøy kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Nordland

2003

3

1

Medisinsk poliklinikk i Stokmarknes

Tilsyn

Nordland

2003

3

1

Medisinsk poliklinikk i Mo i Rana

Tilsyn

Nordland

2003

3

1

Odda kommune

Tilsyn

Hordaland

2003

3

1

Masfjorden kommune

Tilsyn

Hordaland

2003

3

1

Somatisk poliklinikk kirurgisk del Voss sykehus

Pasientrettigheter

Hordaland

2003

3

1

Sykehuset Innlandet Kongsvinger

Vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg

Hedmark

2003

3

1

Gamvik kommune

Tilsyn

Finnmark

2003

3

1

Åmli kommune

Sosialtjenesteloven 6a

Aust-Agder

2003

3

1

Nannestad kommune

Helsetjenester til eldre i hjemmesykepleien

Akershus

2003

3

1

Gjerdrum kommune

Helsetjenester til eldre

Akershus

2003

3

1

Ahus HF - Lillestrøm DPS

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Akershus

2003

3

1

Midisinske poliklinikker i Farsund og Flekkefjord på Sørlandet sykehus

Tilsyn

Vest-Agder

2003

3

0

Ortopedisk poliklinikk Universitetssykehuset i Nord-Norge

Tilsyn

Troms

2003

3

0

Leistad DPS

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Sør-Trøndelag

2003

3

0

Frøya kommune

Hjemmebaserte tjenester

Sør-Trøndelag

2003

3

0

Bremanger kommune

Skolehelsetjenesten

Sogn og Fjordane

2003

3

0

Førde sentralsykehus ortopedisk poliklinikk

Pasientrettigheter

Sogn og Fjordane

2003

3

0

Sykehuset Innlandet Gjøvik

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Oppland

2003

3

0

Ålesund sykehus medisinsk poliklinikk og lunge- og gastroseksjon

Nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg

Møre og Romsdal

2003

3

0

Molde sykehus lungemedisinsk poliklinikk

Nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg

Møre og Romsdal

2003

3

0

BUP-Sentrum

Tilsyn

Hordaland

2003

3

0

Haukeland universitetssykehus

Akuttmottaket

Hordaland

2003

3

0

Sykehuset Innlandet Tynset - Avdeling akutt og føde

Tilsyn

Hedmark

2003

3

0

Stensby sykehus - medisinsk poliklinikk

Tilsyn

Akershus

2003

3

0

Sømna omsorgssenter

Helsetjenester for eldre

Nordland

2003

2

6

DPS-Ofoten

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Nordland

2003

2

6

Skånland kommune

Tildeling og utæving av støttekontakt og avlastingstjenester

Troms

2003

2

5

Målselv kommune

Tildeling og utæving av støttekontakt og avlastingstjenester

Troms

2003

2

5

Førde helsetun

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2003

2

5

Ullevål universitetssykehus - avdeling for akuttpsykiatri

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oslo

2003

2

4

Aker universitetssykehus - Akuttpsykiatrisk avdeling

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oslo

2003

2

4

Krødsherad kommune pleie- og omsorgstjenesten

Tilsyn

Buskerud

2003

2

4

Vegårshei bo- og omsorgssenter

Tilsyn

Aust-Agder

2003

2

4

Sykehuset i Vestfold Gastroenterologisk poliklinikk

Pasientrettigheter ved somatiske poliklinikker

Vestfold

2003

2

3

Vennesla kommune

Sosialtjenesteloven kap 4

Vest-Agder

2003

2

3

Kvaløysletta

Helsetjenester til aldersdemente

Troms

2003

2

3

Akuttpost nord 1 allmennpsykiatrisk avdeling Universitetssykehuset Nord-Norge

Tilsyn

Troms

2003

2

3

Psykiatrisk avdeling på Veum

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Østfold

2003

2

2

Sykehuset i Vestfold onkologisk poliklinikk

Pasientrettigheter ved somatiske poliklinikker

Vestfold

2003

2

2

Medisinsk avdeling og midisinske poliklinikker Sørlandet sykehus Kristiansand

Tilsyn

Vest-Agder

2003

2

2

Sogndalen kommune

Sosialtjenesteloven kap 4

Vest-Agder

2003

2

2

Lærdal sykehus kirurgisk poliklinikk

Pasientrettigheter

Sogn og Fjordane

2003

2

2

Bremanger kommune

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2003

2

2

Ullevål universitetssykehus - Josefinesgate DPS

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oslo

2003

2

2

Gamle Oslo

Hjemmesykepleien

Oslo

2003

2

2

Bydel Hellerud, Tveita område - Oslo kommune

Hjemmesykepleien

Oslo

2003

2

2

Kvinherad kommune

Helsetjenester til eldre

Hordaland

2003

2

2

BUP-Fana

Tilsyn

Hordaland

2003

2

2

Ortopedisk klinikk, poliklinikken ved Haukeland universitetssykehus

Pasientrettigheter

Hordaland

2003

2

2

Sykehuset Innlandet Sanderud

Helsetjenesten for voksne med psykiske problemer

Hedmark

2003

2

2

Sykehuset Innlandet Elverum - Hamar

Vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg

Hedmark

2003

2

2

Hole kommune pleie- og omsorgstjenesten

Helsetjenester til demente

Buskerud

2003

2

2

Ringerike sykehus DPS poliklinikken døgavdelingen - Røyse og Hallingdal sjukestugu psykiatrisk enhet

Tilsyn

Buskerud

2003

2

2

Hurum kommune pleie- og omsorgstjenesten

Tilsyn

Buskerud

2003

2

2

Sykehuset i Østfold - Fredrikstad

Nevrologisk poliklinikk

Østfold

2003

2

1

BUP og BUP-avdeling Vest-Agder sykehus

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Vest-Agder

2003

2

1

Junoveien botiltak

Sosialtjenesteloven 6a

Telemark

2003

2

1

St. Olavs hospital fødeavdelingen

Tilsyn

Sør-Trøndelag

2003

2

1

Ørland kommune

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Sør-Trøndelag

2003

2

1

Skaun kommune

Hjemmebaserte tjenester

Sør-Trøndelag

2003

2

1

Dalane psykiatriske senter

Tilsyn

Rogaland

2003

2

1

Dønna kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Nordland

2003

2

1

Ulstein kommune

Tilsyn

Møre og Romsdal

2003

2

1

Stord kommune

Tilsyn

Hordaland

2003

2

1

DPS Stord

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Hordaland

2003

2

1

Nordliheimen

Tilsyn

Hordaland

2003

2

1

Sør-Varanger kommune

Tilsyn

Finnmark

2003

2

1

Hol kommune pleie- og omsorgstjenesten

Helsetjenester til demente

Buskerud

2003

2

1

Sørlandet sykehus Arendal Distriktspsykiatrisk avdeling

Tilsyn

Aust-Agder

2003

2

1

Sørlandet sykehus Arendal psykiatrisk avdeling

Tilsyn

Aust-Agder

2003

2

1

Nes kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Akershus

2003

2

1

Ahus HF - Akuttpsykiatrisk avdeling

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Akershus

2003

2

1

Ahus HF - Akuttpsykiatrisk avdeling

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Akershus

2003

2

1

Oppegård kommune

Lom om sosiale tjenester paragraf 6 a

Akershus

2003

2

1

Nesodden kommune - Hjemmesykepleien

Tilsyn

Akershus

2003

2

1

DPS Moss

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Østfold

2003

2

0

Lardal kommune

Lov om sosiale tjenester kap 6 a

Vestfold

2003

2

0

Hålogalandsykehuset Harstad medisinsk poliklinikk

Tilsyn

Troms

2003

2

0

Medisinsk poliklinikk Universitetssykehuset Nord-Norge

Tilsyn

Troms

2003

2

0

Orkdal santitesforenings sykehus medisinsk poliklinikk

Pasientrettigheter

Sør-Trøndelag

2003

2

0

Vågsøy kommune

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2003

2

0

Sentralsykehuset i Rogaland

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Rogaland

2003

2

0

Bydel Sogn - Oslo kommune

Skolehelsetjenesten

Oslo

2003

2

0

Diakonhjemmet sykehus AS - Generell indremedisinsk poliklinikk

Tilsyn

Oslo

2003

2

0

Bydel Furuset - Oslo kommune

Skolehelsetjenesten

Oslo

2003

2

0

Masfjorden sykehjem

Helsetjenester til eldre

Hordaland

2003

2

0

Sørlandet sykehus Arendal ØNH-avdelingen

Tilsyn

Aust-Agder

2003

2

0

Eidsvoll kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Akershus

2003

2

0

Stabekk bo- og behandlingssenter

Helsetjenester til eldre

Akershus

2003

2

0

Sykehuset Telemark Seksjon for akuttpsykiatri post 19 B

Tilsyn

Telemark

2003

1

4

Suldal kommune

Helsetjenesten

Rogaland

2003

1

4

Helse Nord-Trøndelag

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Nord-Trøndelag

2003

1

4

Lurøy sykehjem

Helsetjenester for eldre

Nordland

2003

1

4

Lillesand kommune

Sosialtjenesteloven 6a

Aust-Agder

2003

1

4

Akuttpost sør 1 allmennpsykiatrisk avdeling Universitetssykehuset Nord-Norge

Tilsyn

Troms

2003

1

3

Bjerkrheim kommune

Internkontroll alle deltjenester i kommunehelseloven

Rogaland

2003

1

3

Hovseterhjemmet

Tilsyn

Oslo

2003

1

3

Spesialistlegesenteret i Karasjok

Tilsyn

Finnmark

2003

1

3

Enebakk kommune

Skolehelsetjenesten

Akershus

2003

1

3

Hvaler kommune

Tilsyn

Østfold

2003

1

2

Flekkefjord kommune

Hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester

Vest-Agder

2003

1

2

Osen kommune

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Sør-Trøndelag

2003

1

2

Luster kommune

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2003

1

2

Sykehuset Namsos

Pasientrettigheter

Nord-Trøndelag

2003

1

2

BUP Sandnessjøen

Tilsyn

Nordland

2003

1

2

BUP Rana

Tilsyn

Nordland

2003

1

2

Rauma kommune

Tilsyn

Møre og Romsdal

2003

1

2

Tysnes kommune

Tilsyn

Hordaland

2003

1

2

Sykehuset Innlandet DPS Tynset

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Hedmark

2003

1

2

Kirkenes sykehus medisinsk poliklinikk

Tilsyn

Finnmark

2003

1

2

Ål kommune pleie- og omsorgstjenesten

Helsetjenester til demente

Buskerud

2003

1

2

Skiptvet kommune

Tilsyn

Østfold

2003

1

1

Kragerø kommune

Sosial- og helsetjenesten til personer med psykisk utviklingshemming

Telemark

2003

1

1

Røros kommune

Hjemmebaserte tjenester

Sør-Trøndelag

2003

1

1

Ølen kommune

Hjemmehjelp og hjemmesykepleie

Rogaland

2003

1

1

Aker universitetssykehus - Furuset DPS

Helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oslo

2003

1

1

Bydel Ullern - Oslo kommune

Skolehelsetjenesten

Oslo

2003

1

1

Bydel Gamle Oslo - Oslo kommune

Skolehelsetjenesten

Oslo

2003

1

1

Bydel Manglerud - Oslo kommune

Skolehelsetjenesten

Oslo

2003

1

1

Sykehuset Innlandet DPS Gjøvik - Land - Valdres avd Aurdal

Helsetjenesten for voksne med psykiske problemer

Oppland

2003

1

1

Beiarn kommune

Helsetjenester til eldre

Nordland

2003

1

1

Nordlandssykehuset Lofoten fødeenheten

Tilsyn

Nordland

2003

1

1

Sande kommune

Tilsyn

Møre og Romsdal

2003

1

1

Ørsta kommune

Tilsyn

Møre og Romsdal

2003

1

1

Samnanger kommune

Tilsyn

Hordaland

2003

1

1

DPS Midt-Finnmark

Kvalitetsutvalgets funksjon

Finnmark

2003

1

1

Hammerfest sykehus medisinsk poliklinikk

Tilsyn

Finnmark

2003

1

1

Hurum kommune pleie- og omsorgstjenesten

Helsetjenester til demente

Buskerud

2003

1

1

Sykehuset Buskerud psykiatrisk avdeling Akuttposten G 21

Tilsyn

Buskerud

2003

1

1

Enebakk kommune

Skolehelsetjenesten

Akershus

2003

1

1

Helsetilsyn i 2002

Institusjon

Tilsyn

Fylke

År

Avvik

Merknad

Wolla Gård opptreningssenter AS

Tilsyn

Oppland

2002

13

1

Bøheimen bo- og behandlingssenter og Bø kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Nordland

2002

10

2

Tysfjord syke- og aldershjem og Tysfjord kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Nordland

2002

9

1

Sauherad kommune

Helsetjenester til eldre

Telemark

2002

7

2

Gjerpen sykehjem

Helsetjenesten til eldre

Telemark

2002

7

2

Stjørdal kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problem

Nord-Trøndelag

2002

7

0

Alstahaug sykehjem og Alstahaug kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Nordland

2002

6

4

Evenes syke- og bygdehjem

Tilsyn

Nordland

2002

6

3

Ballangen syke- og aldershjem og Ballangen kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Nordland

2002

6

2

Radøy kommune velferdssenteret

Tilsyn

Hordaland

2002

6

2

Luranetunet omsorgsbustader og Os sjukeheim

Helsetjenester til eldre

Hordaland

2002

6

2

Hamarøy bygdeheim og Hamarøy kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Nordland

2002

5

3

Aurskog- Høland kommune, Søndre Høland distrikt

Tilsyn med helsetjenester for aldersdemente

Akershus

2002

5

3

Vennesla kommune

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Vest-Agder

2002

5

1

Seljebjørn pleie- og omsorgssenter

Helsetjenester til eldre

Hordaland

2002

5

1

Kviteseid omsorgssenter

Helsetjenester til eldre

Telemark

2002

4

4

Sogndal alders- og sykehjem

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2002

4

2

Vinderen bo- og servicesenter

Tilsyn

Oslo

2002

4

2

Tynset sykehus - Kirurgisk avd

Tilsyn

Hedmark

2002

4

2

Sentralsykehuset i Hedmark - Medisinsk klinikk Elverum

Tilsyn

Hedmark

2002

4

2

Sofienberg Opptreningssenter AS

Tilsyn

Oppland

2002

4

1

Nord-Aurdal kommune

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Oppland

2002

4

1

Nærøy kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problem

Nord-Trøndelag

2002

4

1

Arna bydel

Skolehelsetjenesten

Hordaland

2002

4

1

Rygge kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Østfold

2002

4

0

Stryn kommune

Skolehelsetjenesten

Sogn og Fjordane

2002

4

0

Levanger kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problem

Nord-Trøndelag

2002

4

0

BUP-Sentrum

Tilsyn

Hordaland

2002

4

0

Vest-Agder sykehus

Psykiatrisk spesialisthelsetjeneste

Vest-Agder

2002

3

4

Ruspoliklinikken

Psykiatrisk spesialisthelsetjeneste

Vest-Agder

2002

3

3

Notodden kommune

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Telemark

2002

3

3

Selli opptreningssenter AS

Internkontroll og faglig virksomhet

Sør-Trøndelag

2002

3

3

Lillehammer kommune

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Oppland

2002

3

3

BUP Sykehuset i Levanger

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problem

Nord-Trøndelag

2002

3

3

Arendal kommune

Helse- og miljøsamfunnsmedisinske oppgaver

Aust-Agder

2002

3

3

Høyås bo- og rehabiliteringssenter og Distrikt 1

Tilsyn med helsetjenester for aldersdemente

Akershus

2002

3

3

Farsund kommune

Helsetjenester til eldre

Vest-Agder

2002

3

2

Solund kommune

Skolehelsetjenesten

Sogn og Fjordane

2002

3

2

Meland kommune

Skolehelsetjenesten

Hordaland

2002

3

2

BUP-Fjell

Tilsyn

Hordaland

2002

3

2

Røyken kommune Midtbygda distrikt

Helsetjenester til demente

Buskerud

2002

3

2

Sauherad kommune

Skolehelsetjenesten

Telemark

2002

3

1

Porsgrunn kommune

Saksbehandling ved søknad om hjemmesykepleie, sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

Telemark

2002

3

1

BUP i Trondheim

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sør-Trøndelag

2002

3

1

Namsos kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problem

Nord-Trøndelag

2002

3

1

Surnadal kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Møre og Romsdal

2002

3

1

Askøy kommune

Helse- og sosialtjenesten til eldre

Hordaland

2002

3

1

Tolga kommune

Miljørettet helsevern

Hedmark

2002

3

1

Stange sykehjem

Tilsyn

Hedmark

2002

3

1

Kongsvinger kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Hedmark

2002

3

1

Arendal kommune omsorg vest

Helsetjenester til aldersdemente

Aust-Agder

2002

3

1

Ullensaker kommune

Skolehelsetjenesten

Akershus

2002

3

1

Våler kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Østfold

2002

3

0

BUP Universitetssykehuset i Nord-Norge barnepsykiatrisk avdeling

Tilsyn

Troms

2002

3

0

Trondheim kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sør-Trøndelag

2002

3

0

Klæbu kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sør-Trøndelag

2002

3

0

Bydel Søndre Nordstrand

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Oslo

2002

3

0

Bydel Helsfyr - Sinsen - Oslo kommune

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Oslo

2002

3

0

Bydel Grefsen - Kjelsås - Oslo kommune

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Oslo

2002

3

0

Jevnaker kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Oppland

2002

3

0

Sykkylven kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Møre og Romsdal

2002

3

0

Kysthospitalet Hagevik

Tilsyn

Hordaland

2002

3

0

Tranøy kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Troms

2002

2

5

Lier kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Buskerud

2002

2

5

BUP Universitetssykehuset i Nord-Norge ungdomspsykiatrisk avdeling

Tilsyn

Troms

2002

2

4

Vinje kommune

Skolehelsetjenesten

Telemark

2002

2

4

Majorstutunet bo- og behandlingssenter

Tilsyn

Oslo

2002

2

4

Rørvik sykestue

Helsetjenester i sykehjem

Nord-Trøndelag

2002

2

4

Vadsø kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Finnmark

2002

2

4

Ringerike kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Buskerud

2002

2

4

BUP Drammen

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Buskerud

2002

2

4

Mandal kommune

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Vest-Agder

2002

2

3

Vik kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sogn og Fjordane

2002

2

3

Hornindal kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sogn og Fjordane

2002

2

3

Skogn helsetun

Helsetjenester i sykehjem

Nord-Trøndelag

2002

2

3

Inderøy kommune

Helsetjenester i sykehjem

Nord-Trøndelag

2002

2

3

Brønnøy kommune

Helsetjenesten for eldre

Nordland

2002

2

3

Lebesby kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Finnmark

2002

2

3

Nore og Uvdal kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Buskerud

2002

2

3

Bygland kommune

Habilitering og rehabilitering og individuell plan

Aust-Agder

2002

2

3

Arendal kommune

Legevakt

Aust-Agder

2002

2

3

Sarpsborg kommune

Skolehelsetjenesten

Østfold

2002

2

2

Askim kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Østfold

2002

2

2

Farsund kommune

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Vest-Agder

2002

2

2

Bø kommune

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Telemark

2002

2

2

Naustdal sykehjem

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2002

2

2

BUP Førde

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sogn og Fjordane

2002

2

2

Gausdal kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Oppland

2002

2

2

Årstad bydel

Tilsyn

Hordaland

2002

2

2

Sotra legevakt

Legevaktstjenester

Hordaland

2002

2

2

Sør-Odal kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Hedmark

2002

2

2

Flesberg kommune

Helsetjenester til demente

Buskerud

2002

2

2

Arendal kommune

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Aust-Agder

2002

2

2

Holmestrand kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Vestfold

2002

2

1

Orkdal

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sør-Trøndelag

2002

2

1

BUP Sogndal

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sogn og Fjordane

2002

2

1

BUP Nordfjord

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sogn og Fjordane

2002

2

1

Stavanger kommune

Faglig forsvarlige helsetjenester i sykehjem

Rogaland

2002

2

1

Rennesøy kommune

Tilsyn

Rogaland

2002

2

1

Lund kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Rogaland

2002

2

1

BUP Sykehuset i Namsos

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problem

Nord-Trøndelag

2002

2

1

Kristiansund kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Møre og Romsdal

2002

2

1

Bergenhus bydel

Tilsyn

Hordaland

2002

2

1

Åmot kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Hedmark

2002

2

1

Kongsvinger sykehus

Sykehushygiene og infeksjonskontroll

Hedmark

2002

2

1

Tvedestrand kommune

Skolehelsetjenesten

Aust-Agder

2002

2

1

Risør kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Aust-Agder

2002

2

1

Stalsberg bo- og behandlingssenter

Helsetjenester til eldre

Akershus

2002

2

1

Trøgstad kommune

Skolehelsetjenesten og MVH i skoler og barnehager

Østfold

2002

2

0

Lindesnes kommune

Helsetjenester til eldre

Vest-Agder

2002

2

0

Gratangen kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Troms

2002

2

0

Hitra kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sør-Trøndelag

2002

2

0

Hemne kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sør-Trøndelag

2002

2

0

Kvitsøy

Kommunehelsetjenesten

Rogaland

2002

2

0

Haugesund kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Rogaland

2002

2

0

Prestrudsenteret Sykehjemsavdeling 1 og 2 Hamar kommune

Tilsyn

Hedmark

2002

2

0

Frogn kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Akershus

2002

2

0

Bilambulansetjenesten i Finnmark

Tilsyn

Finnmark

2002

1

7

Universitetssykehuset Nord-Norge Barneavdelingen Store barn

Tilsyn

Troms

2002

1

6

BUP Øst-Finnmark

Helsetjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Finnmark

2002

1

6

Seljord kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Telemark

2002

1

5

Nissedal kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Telemark

2002

1

5

Betania somatiske senter

Helsetjenester i sykehjem

Nord-Trøndelag

2002

1

5

BUP Midt-Finnmark

Helsetjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Finnmark

2002

1

5

Siljan kommune

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Telemark

2002

1

4

BUP Sykehuset i Telemark

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Telemark

2002

1

4

Lærdal kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sogn og Fjordane

2002

1

4

Askvoll kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sogn og Fjordane

2002

1

4

Karasjok kommune

Tilsyn

Finnmark

2002

1

4

Berlevåg kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Finnmark

2002

1

4

Hemsedal kommune

Helsetjenester til demente

Buskerud

2002

1

4

Drammen kommune Konnerud helsestasjondistrikt

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Buskerud

2002

1

4

BUP Aust-Agder sjukehus

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Aust-Agder

2002

1

4

Porsgrunn kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Telemark

2002

1

3

Nome kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Telemark

2002

1

3

Flora kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sogn og Fjordane

2002

1

3

Nærøy sykehjem

Helsetjenester i sykehjem

Nord-Trøndelag

2002

1

3

Fosnes syke- og aldershjem

Helsetjenester i sykehjem

Nord-Trøndelag

2002

1

3

Nes kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Buskerud

2002

1

3

Åmli kommune

Skolehelsetjenesten

Aust-Agder

2002

1

3

Karrestad sykehjem og Bergheim distrikt - Halden

Tilsyn

Østfold

2002

1

2

Re kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Vestfold

2002

1

2

Larvik kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Vestfold

2002

1

2

Horten kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Vestfold

2002

1

2

Frøya kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sør-Trøndelag

2002

1

2

Sandnes kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Rogaland

2002

1

2

Verdal bo- og helsetun

Helsetjenester i sykehjem

Nord-Trøndelag

2002

1

2

Lødingen kommune

Skolehelsetjenesten

Nordland

2002

1

2

Smøla komunne

Miljørettet helsevern

Møre og Romsdal

2002

1

2

Norddal kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Møre og Romsdal

2002

1

2

Eide kommune

Miljørettet helsevern

Møre og Romsdal

2002

1

2

Øygarden kommune

Tilsyn

Hordaland

2002

1

2

Sykehuset Buskerud Intensivavdelingen

Tilsyn

Buskerud

2002

1

2

BUP Ringerike

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Buskerud

2002

1

2

Grimstad kommune sone øst

Helsetjenester til aldersdemente

Aust-Agder

2002

1

2

Skiptvet kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Østfold

2002

1

1

BUP Moss

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Østfold

2002

1

1

BUP Askim

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Østfold

2002

1

1

Lardal kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Vestfold

2002

1

1

BUP poliklinikken i Tønsberg

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Vestfold

2002

1

1

Vågsbygdtunet

Helsetjenesten for eldre

Vest-Agder

2002

1

1

Torsken kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Troms

2002

1

1

Lenvik kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Troms

2002

1

1

BUP Midt-Troms

Helsetjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Troms

2002

1

1

Aurland kommune

Skolehelsetjenesten

Sogn og Fjordane

2002

1

1

Sentralsykehuset i Rogaland Intensivavdelingen seksjon 1 H

Tilsyn

Rogaland

2002

1

1

Sauda kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Rogaland

2002

1

1

Eigersund kommune

Tilsyn

Rogaland

2002

1

1

OmniaSykehuset AS

Tilsyn

Oslo

2002

1

1

BUP Gjøvik

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Oppland

2002

1

1

Steigen fødestue Steigentunet

Tilsyn

Nordland

2002

1

1

BUP poliklinikk Kristiansund sykehus

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Møre og Romsdal

2002

1

1

Fjell og Sund kommuner

Ambulansetjenesten

Hordaland

2002

1

1

Tynset kommune

Skolehelsetjenesten og MVH

Hedmark

2002

1

1

BUP poliklinikk i Kongsvinger

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Hedmark

2002

1

1

Kongsberg kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Buskerud

2002

1

1

BUP Kongsberg

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Buskerud

2002

1

1

Folloklinikken BUP

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Akershus

2002

1

1

BUP poliklinikken i Larvik

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Vestfold

2002

1

0

BUP Ungdomsklinikken Vest-Agder sykehus

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Vest-Agder

2002

1

0

Intensiv/overvåkingsseksjonen Univeritetssykehuset i Nord-Norge

Tilsyn

Troms

2002

1

0

BUP Notodden sykehus

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Telemark

2002

1

0

Selbu kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Sør-Trøndelag

2002

1

0

Rogaland psykiatriske sjukehus barnepsykiatrisk poliklinikk Sandnes

Tilsyn

Rogaland

2002

1

0

Gjesdal kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Rogaland

2002

1

0

Ullevål universitetssykehus - Intensivavdelingen

Tilsyn

Oslo

2002

1

0

BUP Tøyen

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Oslo

2002

1

0

BUP Holmlia

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Oslo

2002

1

0

Namsos sykehjem

Helsetjenester i sykehjem

Nord-Trøndelag

2002

1

0

BUP poliklinikk i Elvrum

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Hedmark

2002

1

0

Bærum sykehus

Tilsyn

Akershus

2002

1

0

Grong sykehjem

Helsetjenester i sykehjem

Nord-Trøndelag

2002

0

6

Gloppen kommune

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Sogn og Fjordane

2002

0

5

Nordagutu opptreningssenter

Internkontroll i sykehuset

Telemark

2002

0

4

Karmøy kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Rogaland

2002

0

4

Stjørdal sykehjem

Helsetjenester i sykehjem

Nord-Trøndelag

2002

0

4

Steinkjer kommune

Helsetjenester til barn og unge med psykiske problem

Nord-Trøndelag

2002

0

4

Leka sykestue

Helsetjenester i sykehjem

Nord-Trøndelag

2002

0

4

Frostatunet

Helsetjenester i sykehjem

Nord-Trøndelag

2002

0

4

Helsetilsyn i 2001

Institusjon

Tilsyn

Fylke

År

Avvik

Merknad

Hurdal kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Akershus

2001

7

0

Balestrand helsetun og åpen omsorg i Balestrand

Helsetjenester til aldersdemente

Sogn og Fjordane

2001

6

1

Målselv kommune

Internkontroll for helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med psykiske lidelser

Troms

2001

5

2

Rendalen kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Hedmark

2001

5

2

Grimstad kommune

Skolehelsetjenesten

Aust-Agder

2001

5

0

Drangedal kommune

Helsetjenester til demente

Telemark

2001

4

4

Halden kommune

Skolehelsetjenesten

Østfold

2001

4

3

Regionssykehuset i Trondheim

Tilsyn

Sør-Trøndelag

2001

4

3

Haugesund kommune

Fengselshelsetjenesten

Rogaland

2001

4

3

Nesna kommune pleie- og omsorgstjenesten

Helsetjenesten til aldersdemente

Nordland

2001

4

3

Alvdal kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Hedmark

2001

4

3

Lønnås bo- og behandlingssenter

Helsetjenester til aldersdemente

Akershus

2001

4

3

Moss fengsel

Helsetjenesten

Østfold

2001

4

2

Trondheim kommune

Fengselshelsetjenesten

Sør-Trøndelag

2001

4

2

Bjugn kommune

Helsetjenester til demente

Sør-Trøndelag

2001

4

2

Vassenden omsorgssenter og åpen omsorg i Jølster kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Sogn og Fjordane

2001

4

2

Luster omsorgsenter og åpen omsorg i Luster kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Sogn og Fjordane

2001

4

2

Leikanger kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Sogn og Fjordane

2001

4

2

Randaberg kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Rogaland

2001

4

2

Bodø fengsel

Fengselshelsetjenesten

Nordland

2001

4

2

Etne kommune

Tilsyn

Hordaland

2001

4

2

Bergenhus bydel domkirkehjemmet

Tilsyn

Hordaland

2001

4

2

Tromsø fengsel

Fengselshelsetjenesten

Troms

2001

4

1

Mosjøen hjelpefengsel

Helsetjenesten

Nordland

2001

4

1

Hospitalet Betanien

Tilsyn

Hordaland

2001

4

1

Fyllingsdalen bydel og Fyllingsdalen sykehjem

Helsetjenester til eldre og pleie- og omsorgstjenestene

Hordaland

2001

4

1

Ringerike kommune

Skolehelsetjenesten

Buskerud

2001

4

1

Bondi bo- og rehabiliteringssenter og Bondi distrikt

Tilsyn med helsetjenester for aldersdemente

Akershus

2001

4

1

Midtre Gauldal kommune

Helsetjenestene

Sør-Trøndelag

2001

4

0

Bergen fengsel

Fengselshelsetjenesten

Hordaland

2001

4

0

Hasvik kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Finnmark

2001

4

0

Haukeland sykehus

Tilsyn

Hordaland

2001

3

11

Karlsøy kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Troms

2001

3

6

Ullevål sykehus

Tilsyn

Oslo

2001

3

5

Rena kommune Gruben distrikt

Helsetjenesten til aldersdemente

Nordland

2001

3

5

Skien kommune

Fengselshelsetjenesten

Telemark

2001

3

4

Stovner bydel

Helsetjenesten for aldersdemente

Oslo

2001

3

4

Hjelmeland kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Rogaland

2001

3

3

Valen sykehus

Tilsyn

Hordaland

2001

3

3

BUP poliklinikk

Tilsyn

Hedmark

2001

3

3

Rennebu kommune

Helsetjenestene

Sør-Trøndelag

2001

3

2

Engerdal kommune

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Hedmark

2001

3

2

Brumunddal bo- og aktivitetssenter - avd 4

Tilsyn

Hedmark

2001

3

2

Kautokeino kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Finnmark

2001

3

2

Arendal kommune psykiatrisk helsetjeneste

Tilsyn

Aust-Agder

2001

3

2

Løvenstadtunet

Tilsyn med helsetjenester for aldersdemente

Akershus

2001

3

2

Sarpsborg kretsfengsel

Helsetjenesten

Østfold

2001

3

1

Tønsberg kommune

Helsetjenester for eldre

Vestfold

2001

3

1

Nøtterøy kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Vestfold

2001

3

1

Skien kommune

Helsetjenester til demente

Telemark

2001

3

1

Holtålen kommune

Helsetjenestene

Sør-Trøndelag

2001

3

1

Vik kommune

Fengselshelsetjenesten

Sogn og Fjordane

2001

3

1

Stange kommune

Fengselshelsetjenesten

Hedmark

2001

3

1

Hamar kommune

Fengselshelsetjenesten

Hedmark

2001

3

1

Vardø kommune

Pleie- og omsorgstjenesten

Finnmark

2001

3

1

Arendal kommune

Fengselshelsetjenesten

Aust-Agder

2001

3

1

Moertunet bokollektiv

Helsetjenester til aldersdemente

Akershus

2001

3

1

Tinn kommune

Helsetjenester til demente

Telemark

2001

3

0

Trondheim kommune

Lov om helsetjenester i kommunene par 2-1

Sør-Trøndelag

2001

3

0

Gulen sykehjem og åpen omsorg i Gulen kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Sogn og Fjordane

2001

3

0

Verdal kommue

Skolehelsetjenesten

Nord-Trøndelag

2001

3

0

Vefsn kommune

Skolehelsetjenesten

Nordland

2001

3

0

Haukeland sykehus psykiatrisk klinikk

Tilsyn

Hordaland

2001

3

0

Kvitseid kommune

Skolehelsetjenesten

Telemark

2001

2

6

Tustna kommune

Skolehelsetjenesten

Møre og Romsdal

2001

2

5

Sør-Varanger kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Finnmark

2001

2

5

Tønsberg interkommunale legevaktsentral

Revisjon

Vestfold

2001

2

4

Marnadal kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Vest-Agder

2001

2

4

Tranøy kommune

Internkontroll for helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med psykiske lidelser

Troms

2001

2

3

Regionssykehuset i Tromsø

Tilsyn

Troms

2001

2

3

Lyngen kommune

Internkontroll og helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med psykiske lidelser

Troms

2001

2

3

Kragerø kommune

Fengselshelsetjenesten

Telemark

2001

2

3

Snillfjord kommune

Helsetjenester til demente

Sør-Trøndelag

2001

2

3

Sula kommune

Skolehelsetjenesten

Møre og Romsdal

2001

2

3

Tokke kommune

Skolehelsetjenesten

Telemark

2001

2

2

Rissa kommune

Helsetjenestene

Sør-Trøndelag

2001

2

2

Ryenhjemmet

Tilsyn

Oslo

2001

2

2

Rikshospitalet

Tilsyn

Oslo

2001

2

2

Gran kommune

Helsetjenesten for aldersdemente

Oppland

2001

2

2

Aure kommune

Skolehelsetjenesten

Møre og Romsdal

2001

2

2

Eidfjord kommune

Helsetjenester til eldre

Hordaland

2001

2

2

Våler kommune

Miljørettet helsevern

Hedmark

2001

2

2

Løten kommune

Skolehelsetjenesten

Hedmark

2001

2

2

Kongsvinger kommune

Fengselshelsetjenesten

Hedmark

2001

2

2

Modum kommune

Helsetjenester til demente

Buskerud

2001

2

2

Drammen kommune

Fengselshelsetjenesten

Buskerud

2001

2

2

Fredrikstad kretsfengsel

Helsetjenesten

Østfold

2001

2

1

Hof fengsel i Hof kommune

Fengselshelsetjenesten

Vestfold

2001

2

1

Helse- pleie og omsorgstjenesten i Audnedal kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Vest-Agder

2001

2

1

Melhus kommune

Helsetjenestene

Sør-Trøndelag

2001

2

1

Vågsøy sykehjem

Tilsyn

Sogn og Fjordane

2001

2

1

Fjaler kommune

Skolehelsetjenesten

Sogn og Fjordane

2001

2

1

Cathinka Guldberg Senteret

Sykehjemstjenesten

Oslo

2001

2

1

Bredtveit fengsel og sikringsanstalt

Tilsyn

Oslo

2001

2

1

Lom kommune

Helsetjenesten for aldersdemente

Oppland

2001

2

1

Mosvik syke- og aldershjem

Helsetjenester til eldre

Nord-Trøndelag

2001

2

1

Lierne kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Nord-Trøndelag

2001

2

1

Flatanger kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Nord-Trøndelag

2001

2

1

Ulstein kommune

Miljørettet helsevern

Møre og Romsdal

2001

2

1

Sveio kommune

Tilsyn

Hordaland

2001

2

1

Fylkessykehuset i Odda

Tilsyn

Hordaland

2001

2

1

Nord-Odal kommune

Skolehelsetjenesten

Hedmark

2001

2

1

Vadsø fengsel

Tilsyn

Finnmark

2001

2

1

Lier kommune

Skolehelsetjenesten

Buskerud

2001

2

1

Vegårshei kommune

Tilsyn

Aust-Agder

2001

2

1

Melløsparken sykehjem

Helsetjenester til aldersdemente

Østfold

2001

2

0

Løkentunet og åpen omsorg i Askim kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Østfold

2001

2

0

Fyresdal kommune

Fengselshelsetjenesten

Telemark

2001

2

0

Rogaland psykiatriske sjukehus

Internkontroll i sykehuset

Rogaland

2001

2

0

Akuttinstitusjonen Ullevål

Tilsyn

Oslo

2001

2

0

Røyrvik kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Nord-Trøndelag

2001

2

0

Namsskogan kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Nord-Trøndelag

2001

2

0

Ålesund kommune

Fengselshelsetjenesten

Møre og Romsdal

2001

2

0

Storfjord kommune

Internkontroll og helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med psykiske lidelser

Troms

2001

1

5

Øvre Eiker kommune

Fengselshelsetjenesten

Buskerud

2001

1

5

Tydal kommune

Helsetjenester til demente

Sør-Trøndelag

2001

1

4

Bastøy landsfengsel og Bastøy kretsfengsel i Borre kommune

Fengselshelsetjenesten

Vestfold

2001

1

3

Kristiansand kretsfengsel

Fengselshelsetjenesten

Vest-Agder

2001

1

3

Helse- og sosialetaten i Hægebostad kommune

Tilsyn

Vest-Agder

2001

1

3

Gratangen kommune

Internkontroll for helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med psykiske lidelser

Troms

2001

1

3

Verdal fengsel

Fengselshelsetjenesten

Nord-Trøndelag

2001

1

3

Ringerike kommune

Fengselshelsetjenesten

Buskerud

2001

1

3

Evje og Hornnes kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Aust-Agder

2001

1

3

Ullersmo landsfengsel

Systemrevisjon med helsetjenesten

Akershus

2001

1

3

Sykehuset Østfold - Moss

Internkontroll ved sykehuset

Østfold

2001

1

2

Eskelund omsorgsbolig og Ryggeheim sykehjem

Helsetjenester til aldersdemente

Østfold

2001

1

2

Sandefjord kretsfengsel

Fengselshelsetjenesten

Vestfold

2001

1

2

Lyngdal kommune

Helsetjenesten til barn og unge med psykiske problemer

Vest-Agder

2001

1

2

Skjervøy kommune

Internkontroll for helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med psykiske lidelser

Troms

2001

1

2

Kåfjord kommune

Internkontroll og helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med psykiske lidelser

Troms

2001

1

2

Tingvoll kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Møre og Romsdal

2001

1

2

Nesset kommune

Skolehelsetjenesten

Møre og Romsdal

2001

1

2

Haram kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Møre og Romsdal

2001

1

2

Halsa kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Møre og Romsdal

2001

1

2

Lyngdal kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Vest-Agder

2001

1

1

Nordreisa kommune

Internkontroll for helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming

Troms

2001

1

1

Harstad kommune

Internkontroll for helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming

Troms

2001

1

1

Åna fengsel i Hå kommune

Fengselshelsetjenesten

Rogaland

2001

1

1

Bygdøy Frogner bydel

Helsetjenesten for aldersdemente

Oslo

2001

1

1

Fylkessykehuset på Voss

Tilsyn

Hordaland

2001

1

1

Sentralsykehuset i Hedmark

Internkontroll i sykehuset

Hedmark

2001

1

1

Kongsberg kommune senter for aldersdemens

Helsetjenester til demente

Buskerud

2001

1

1

Tanum og Lysaker mottakersentraler

Tilsyn med helsetjenesten

Akershus

2001

1

1

Solliheimen sykehjem og kommunedel Kråkerøy - Fredrikstad

Helsetjenester til aldersdemente

Østfold

2001

1

0

Skautum sykehjem

Helsetjenester til aldersdemente

Østfold

2001

1

0

Hobøl bo- og behandlingssenter

Helsetjenester til aldersdemente

Østfold

2001

1

0

Berg kommune

Internkontroll for helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med psykiske lidelser

Troms

2001

1

0

Bamble kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Telemark

2001

1

0

Roan kommune

Skolehelsetjenesten

Sør-Trøndelag

2001

1

0

Gaular kommune

Skolehelsetjenesten

Sogn og Fjordane

2001

1

0

Lille Tøyen sykehjem

Tilsyn

Oslo

2001

1

0

Vestre Slidre fengsel

Tilsyn

Oppland

2001

1

0

Oppland sentralsykehus avd Lillehammer

Fødeavdelingen

Oppland

2001

1

0

Frosta kommune

Skolehelsetjenesten

Nord-Trøndelag

2001

1

0

Risør kommune

Tilsyn

Aust-Agder

2001

1

0

Rjukan sykehus

Internkontroll i sykehuset

Telemark

2001

0

6

Bodø kommune distrikt nord sone 2

Helsetjenesten til aldersdemente

Nordland

2001

0

6

Kristiansand kommune Lund bydel

Omsorgstjenesten

Vest-Agder

2001

0

4

Torsken kommune

Internkontroll for helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med psykiske lidelser

Troms

2001

0

4

Ibestad kommune

Internkontroll og helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med psykiske lidelser

Troms

2001

0

4

Kragerø sykehus avdeling B 30

Internkontroll i sykehuset

Telemark

2001

0

4

Betanien hospital Øyeavdelingen

Internkontroll i sykehuset

Telemark

2001

0

4

Salangen kommune

Internkontroll og helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med psykiske lidelser

Troms

2001

0

3

Balsfjord kommune

Internkontroll for helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med psykiske lidelser

Troms

2001

0

3

AS Telelab

Laboratoriets internkontrollsystem

Telemark

2001

0

3

Sentralsykehuset i Sogn og Fjordane

Kvalitetsutvalget

Sogn og Fjordane

2001

0

3

Fylkessykehuset i Nordfjordeid medisinsk avdeling og Nordfjord psykiatrisenter

Systemrevisjon

Sogn og Fjordane

2001

0

3

Vefsn sykehus

Kvalitetsutvalgets funksjon

Nordland

2001

0

3

Volda kommune

Miljørettet helsevern

Møre og Romsdal

2001

0

3

Molde kommune

Fengselshelsetjenesten

Møre og Romsdal

2001

0

3

Midsund kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Møre og Romsdal

2001

0

3

Fylkessykehuset i Molde

Tilsyn

Møre og Romsdal

2001

0

3

Gjerstad kommune

Tilsyn

Aust-Agder

2001

0

3

Bykle kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Aust-Agder

2001

0

3

Birkenes kommune

Skolehelsetjenesten

Aust-Agder

2001

0

3

Arendal kommune sone vest

Skolehelsetjenesten

Aust-Agder

2001

0

3

Lavangen kommune

Internkontroll for helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med psykiske lidelser

Troms

2001

0

2

Harstad kommune

Helsetjenester til aldersdemente

Troms

2001

0

2

Dyrøy kommune

Internkontroll og helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med psykiske lidelser

Troms

2001

0

2

Bjarkøy kommune

Internkontroll og helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med psykiske lidelser

Troms

2001

0

2

Byåsen

Skolehelsetjenesten

Sør-Trøndelag

2001

0

2

Grefsen Kjelsås bydel

Helsetjenesten for aldersdemente

Oslo

2001

0

2

Pettershagen psykiatriske senter

Tilsyn

Oppland

2001

0

2

Leksvik kommune

Skolehelsetjenesten

Nord-Trøndelag

2001

0

2

Sortland kommune

Skolehelsetjenesten

Nordland

2001

0

2

Fredrikstad kommune - sentrum

Skolehelsetjenesten

Østfold

2001

0

1

Bardu kommune

Internkontroll for helsetjenester til personer med psykisk utviklingshemming og personer med psykiske lidelser

Troms

2001

0

1

Fylkessykehuset i Lærdal

Kvalitetsutvalget

Sogn og Fjordane

2001

0

1

Haugesund legevakt

Systemrevisjon

Rogaland

2001

0

1

Aker sykehus

Internkontroll

Oslo

2001

0

1

Søndre Land kommune

Helsetjenester til demente

Oppland

2001

0

1

Overhalla kommune

Skolehelsetjenesten

Nord-Trøndelag

2001

0

1

Legetjenesten i Høylandet kommune

Tilsyn

Nord-Trøndelag

2001

0

1

Inderøy kommune

Fysioterapitjenesten

Nord-Trøndelag

2001

0

1

Grong kommune

Skolehelsetjenesten

Nord-Trøndelag

2001

0

1

Rana sykehus

Kvalitetsutvalgets funksjon

Nordland

2001

0

1

Fylkessykehuset i Volda

Tilsyn

Møre og Romsdal

2001

0

1

Kongsberg kommune

Skolehelsetjenesten

Buskerud

2001

0

1

Fredrikstad kommune og Borge sykehjem

Helsetjenester til aldersdemente

Østfold

2001

0

0

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger