Hopp til innhold

Likestillingsombudet: – Veldig alvorlig at barn tas ut av klassen

– Mange skoler har gode intensjoner, men får ikke til å ta godt nok vare på elever med funksjonsnedsettelser, sier Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hun mener det er for lett å ta elevene ut av klassen.

Hanne Bjurstrøm

– ISOLERES FRA FELLESSKAPET: Likestillings- og diskrimineringsombudet, Hanne Bjurstrøm, reagerer på at så mange elever med fysiske funksjonsnedsettelser ikke får tilrettelegging i klassen, men blir tatt ut i spesialundervisning.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Flere interesseorganisasjoner og skoleforskere advarer mot at mange barn med fysiske funksjonsnedsettelser tas ut av klassemiljøet istedenfor å få tilrettelagt undervisning i klassen. Dette skaper grobunn for at barna isoleres fra de andre og forsterker risikoen for mobbing.

– Dette er veldig alvorlig og noe vi jobber med, sier Likestillings- og diskrimineringsombudet Hanne Bjurstrøm.

– En ting er at man blir isolert. En annen ting er at den undervisningen som gis i spesialundervisningen er gjennomgående for dårlig. Den gis i for stor grad av ufaglærte, slik at resultatet blir at barn med funksjonsnedsettelser er sterkt representert når det gjelder ungdom som ikke fullfører videregående skole.

Stor samfunnskostnad

Hun understreker at det noen ganger er riktig å gi spesialundervisning:

– Men da kan man ikke bruke ufaglært ungdom. Jeg hører historier om at man ikke driver med fag, men egentlig bare underholder barna framfor å gi dem den undervisninga de har krav på, sier Bjurstrøm.

Ombudet peker på at utviklingen også har større konsekvenser for samfunnet: Arbeidsgivere går glipp av viktig kompetanse og det er en stor utgift at mange ikke kommer inn i arbeid seinere.

– Kunnskapsministeren bør umiddelbart be om en gjennomgang av hva skolene gjør for å ha barn i klassene, at man ikke for lett bare tar dem ut. Så må man se på kvaliteten på undervisningen som disse barna får.

– Vi må se på spesialundervisningen

Ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er målet i norsk skole at elever med

 Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier han vil styrke spesialundervisningen for dem som trenger den, men også få flere elever tilbake i fellesklassen.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

fysiske funksjonsnedsettelser i så stor grad som mulig skal gis støtte de trenger i klasserommet.

– Hvis spesialundervisningen blir en måte å dytte folk ut av fellesskapet på og over i spesialundervisning som kanskje til og med er dårligere, så er ikke spesialundervisning godt nytt for den som får det, sier Isaksen.

Han poengterer at det fortsatt er viktig å ha spesialundervisning som et støttesystem. Å styrke den for dem som trenger spesialundervisning, men samtidig få flere elever, som ikke egentlig skal ha spesialundervisning, tilbake i vanlige klasserom.

– Vi må vurdere om vi skal ha en ny runde hvor vi ser på hele spesialundervisningen, hvordan den er lagt opp og organisert, sier kunnskapsministeren.

AKTUELT NÅ