Blindeforbundet: – Svaksynte barn mobbes i skolen

To av tre svaksynte elever sier de mobbes i skolen på grunn av synshemmingen sin, viser en ny undersøkelse fra Norges Blindeforbund. – Kjent problemstilling og svært alvorlig, sier Utdanningsdirektoratet.

Et barn leser punktskrift

MOBBES FOR SYNSHEMMING: Skolen er hovedarena for mobbing av svaksynte og blinde barn, ifølge en undersøkelse fra Norges Blindeforbund. 65 prosent svarer at de har snublet over ting som er satt i veien av medelever. Illustrasjonsfoto.

Foto: NIR ELIAS / Reuters Creative

– Dette er veldig skremmende. Vi har lenge visst at synshemmede barn utsettes for mobbing. Det har undersøkelser blant foreldre vist tidligere, men at tallene skulle være så store, det har vi ikke trodd, sier Sverre Fuglerud, informasjonsansvarlig i Norges Blindeforbund.

Sverre Fuglerud

– Mobbing skaper store problemer. En del bytter klasse eller skole. Mange får angst, sier Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund.

Foto: Inger Lee / NRK

Ifølge svarene i undersøkelsen opplevde mange av elevene å bli mobbet over ett år eller mesteparten av oppveksten.

De sier skolen sliter med å ta tak i mobbing fordi den skjer i det skjulte og snakkes ikke om.

Undersøkelsen er basert på intervju med barn og unge mellom 8 og 22 år. Dette er noen av funnene:

  • To av tre (65 prosent) sier de er blitt mobbet. Halvparten mener mobbinga var alvorlig. Skolen er den klart mest vanlige stedet for mobbing av blinde og svaksynte.
  • 69 prosent mener mobbingen hadde direkte sammenheng med synshemningen.
  • To av tre (65 prosent) sier de har snublet over ting som er satt i veien av medelever.

I over halvparten av tilfellene oppdaget ikke skolen eller læreren mobbingen. Mobbingen begynner som oftest de første årene på barneskolen.

– Mobbing skaper store problemer. En del bytter klasse eller skole. Mange får angst. Vi vet ikke hvilke konsekvenser dette får for videre skolegang, men det er klart det får konsekvenser når du har opplevd mobbing i mange år, sier Fuglerud.

Gjelder flere grupper funksjonshemmede

Lilly Ann Elvestad

– Vi får tilbakemelding om at mange mobbes i skolen, og vår kartlegging viser at barn med funksjonshemninger i større grad enn andre opplever mobbing og netthets, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Foto: Truls Antonsen / NRK

Blindeforbundet tror ikke undersøkelsen gjelder spesielt for synshemmede:

– Dette gjelder mange grupper av funksjonshemmede, så her må man lage et program hvor man fanger opp at funksjonshemmede blir mobbet, og få satt en stopper for det, sier Fuglerud.

Også Funksjonshemmede Fellesorganisasjon bekrefter overfor NRK at mange barn med funksjonshemninger tar kontakt med dem fordi de mobbes i skolen.

– Vi får tilbakemelding om at mange mobbes i skolen, og vår kartlegging viser at barn med funksjonshemninger i større grad enn andre opplever mobbing og netthets, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Hege Nilssen

Direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen, sier mye forskning bekrefter at funksjonshemmede elever er en utsatt gruppe for mobbing.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Også flere forskere NRK har snakket med sier at annen forskning viser at barn som skiller seg ut løper en større risiko for å bli mobbet.

Utdanningsdirektoratet: – Svært alvorlig

Utdanningsdirektoratet har ansvar for opplæringen i barnehage, grunnskole og videregående skole. De er bekymret for resultatene i mobbeundersøkelsen.

– Vi vet fra annen forskning at dette er en sårbar og utsatt gruppe, så det stemmer med det bildet vi kjenner til fra før. Disse tallene er svært høye, og dermed også svært alvorlige, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Hun sier det er viktig at lærerne har kompetansen de trenger til å jobbe med hele elevgruppa.

– En av grunnene til at Regjeringen nå har en satsing på lærerkompetanse er nettopp at vi vet at lærerne trenger mer kompetanse for å kunne handle riktig i disse alvorlige sakene, sier Nilssen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger