Hopp til innhold

– Folk syntes det var gøy å ta bort stolen min

Isabel Engan (26) vet hvordan det føles å ikke kunne se når alle rundt deg plutselig bryter ut i latter. Ofte når hun spurte om de lo av henne, svarte medelevene nei, selv om hun skjønte at de løy.

Isabel Engan med blindestokk

– SOM ALLE ANDRE: – For meg så handler mobbing om uvitenhet, og at ting som gjøres kanskje er ment humoristisk, men som tydeliggjør at jeg ikke er som alle andre. For det er jeg jo, bare at jeg ikke kan se, sier Isabel Engan.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Isabel Engan smiler

Isabel Engan mener alle på skolen burde gjennomføre en skoledag i rullestol eller bruke hørselvern for å kjenne litt på hvordan det er å være en elev med funksjonsutfordringer.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– I denne trappa pleier jeg å løpe intervall, forteller Isabel, mens hun går ned den bratte og svingete trappa.

– Den er ikke så lang, men den duger, sier hun, og legger til at hun finner fram ved å holde i rekkverket.

Isabel er blind. Hun synes ikke det er et problem, men en utfordring. Likevel legger hun ikke skjul på at funksjonshemningen har ført til at hun ble mobbet.

Norges Blindeforbund roper varsko etter deres undersøkelse som viser at to av tre svaksynte elever sier de mobbes i skolen. Nesten 70 prosent mener mobbingen hadde direkte sammenheng med funksjonshemningen.

Tenk deg at du er skolebarn, blind OG blir mobbet på skolen. For to av tre synshemmede barn og unge er dette realiteten, ifølge en fersk undersøkelse som Blindeforbundet har gjort. Svært mange funksjonshemmede blir mobbet på skolen, bekrefter både forskere og interesseorganisasjoner for funksjonshemmede.

Vanskelig å finne folk i friminuttene

Isabel Engan (26) husker mange fine dager fra barne- og ungdomsskolen, men også mange vanskelige. Medelevene var ofte mer opptatt av at hun ikke kunne se enn hvem hun var.

– Jeg husker at folk syntes det var gøy å ta bort stolen min for eksempel. Det var sikkert humoristisk ment, men jeg følte meg jo tråkka på, og mobba, sier Engan.

Det var de små tingene i hverdagen. Hun forteller om episoder hvor hun kunne spørre medelever om en gitt person var i rommet. Medelevene svarte nei, men så viste det seg likevel at vedkommende var der. Eller at hun sølte når hun spiste, og at medelevene lo.

Hun følte seg ofte alene.

– Det var vanskelig å finne folk i friminuttene fordi jeg ikke kunne delta på ballspill, og det var ikke like enkelt å løpe sisten. Veldig mange bare løp ut i friminuttene, og så var jeg igjen med læreren.

Isabel Engan utenfor Bjølsen studenthjem

I dag studerer Isabel Engan spesialpedagogikk, og er sterkt engasjert i spørsmålet om mobbing. Her står hun utenfor studentboligen på Bjølsen i Oslo.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Alle burde prøve

Hun sier det er veldig individuelt hva man opplever som mobbing, og at mye egentlig handler om at elevene er nysgjerrige på dem som har funksjonshemninger.

– For meg så handler mobbing om uvitenhet, og at ting som gjøres kanskje er ment humoristisk, men som tydeliggjør at jeg ikke er som alle andre. For det er jeg jo, bare at jeg ikke kan se.

Engan, som i dag studerer spesialpedagogikk, tror veien ut av problemet er å ikke tenke på funksjonshemmede elever som annerledes, men som en naturlig del av klassen.

– Alle på skolen burde prøve å sitte i rullestol en dag eller ha på hørselsvern slik at man får oppleve hvordan det er å ikke høre noe. Det gir innsikt som jeg tror man vil tjene på på sikt.

NRK har kontaktet skolen Engan gikk på da hun opplevde mobbing. I en e-post skriver de:

«Det er alltid trist å høre om episoder hvor enkeltelever er berørt. Det har vært en utvikling de 10–15 siste årene hvor elevens rettigheter har blitt løftet fram og styrket. Det er bra! Undersøkelsen gir oss nyttig kunnskap og informasjon om hvorledes det kan oppleves å være elev med funksjonshemning. Vi vil ta med oss resultatene av denne undersøkelsen inn i planleggingen av skolehverdagen.»

AKTUELT NÅ