Hopp til innhold

Krekar: – Jeg har ikke truet noen

Forsvarer Brynjar Meling varsler at han kommer til å gå for full frifinnelse i Krekars ankesak, der både Siv Jensen og Erna Solberg er innkalt som vitner. – Jeg har ikke truet noen, sier Krekar.

Mulla Krekar

Mualla Krekar nekter skyld på alle punkter i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Krekar, eller Najumuddin Faraj Ahmad som er mullaens egentlige navn, har anket to dommer som har falt i Oslo tingrett i løpet av 2011.

Aktor Marit Bakkevig brukte en drøy halvtime av den første rettsdagen i Borgarting lagmannsrett på å lese opp den omfattende listen med tiltalepunkter. Med jevne mellomrom sa Krekar seg ikke skyldig på alle punkter.

På spørsmål om han hadde ringt til en av de fornærmede kurderne i saken for å true ham på livet, svarte Krekar på etter hvert kjent vis:

– Nei, dette har jeg ikke gjort. Jeg svarte på et spørsmål, og svaret var i forhold til sharia (tradisjonell islamsk lov, journ. anm.). Jeg har ikke truet noen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Mulla Krekar i Borgarting lagmannsrett

Mulla Krekar, med sine forsvarere Brynjar Meling (t.v.) og Arvid Sjødin (t.h.).

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Uvanlige trusler

I mars ble Krekar dømt til fem års fengsel for å ha drapstruet flere personer, en av dem Høyre-leder Erna Solberg. Krekar ble også dømt for å ha truet tre kurdere. To av disse utstedte han en såkalt fatwa mot, etter at de la ut en video på Youtube der de brant deler av koranen.

Drøyt fem måneder senere ble Krekar igjen dømt, da til ett år i fengsel. Denne gang var Krekar tiltalt for trusler og oppfordring til terror. I tillegg ble han dømt for å ha forsøkt å påvirke de tre kurderne da de skulle vitne i saken i mars.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik var også nevnt i uttalelsene, som blant annet kom på nettstedet PalTalk.

Aktor Marit Bakkevig sier truslene Krekars kommer med er uvanlige i strafferettslig forstand.

– De skiller seg fra andre trusler fordi de er utformet som beskrivelser av hva som kan skje dersom noe skjer med Krekar, eller hva som kan skje med navngitte kurdere, sier Bakkevig.

Hun mener det er viktig å ta hensyn til Krekars posisjon når man skal vurdere om Krekars ytringer er straffbare.

– Det er viktig å vurdere om Krekars posisjon kan gjør at det er en reel fare for at terrorhandlinger utføres, sier Bakkevig, vel vitende om at aktoratet gjennom to tidligere rettsrunder har argumentert for at det er tilfelle.

I retten torsdag ble det også spilt av flere dokumentarer der Krekars rolle som tidligere leder og stifter av den kurdiske opprørsgruppen Ansar al-Islam ble belyst.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Høyre og Frp

Erna Solberg og Siv Jensen er begge innkalt som vitner i ankesaken.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Solberg og Jensen innkalt som vitner

Ankesaken gjelder både bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen i Oslo tingrett.

– I denne saken er det viktig å få fram hva Krekar har ment, og i hvilken kontekst han har kommet med disse uttalelsene. Vi kommer til å fokusere på at det ikke foreligger subjektiv skyld i forhold til terroroppfordring eller trusler, sier Meling til NRK.no.

Forsvarer Brynjar Meling sier til NRK.no at han vil gå for full frifinnelse på alle punkter.

– Det er naturlig, i og med at Krekar mener alt han har sagt faller innenfor religions - og ytringsfriheten, sier Meling.

Han har blant annet innkalt FrP-leder Siv Jensen som vitne, fordi det var hun som i sin tid anmeldte Krekar for deler av det han ble dømt for i mars.

– Det blir viktig å belyse hvorfor hun anmeldte Krekar, sier Meling.

På aktors vitneliste står, i tillegg til de fornærmede kurderne, også Høyre-leder Erna Solberg. Det var i 2010 Krekar sa at Solberg måtte «betale prisen» dersom han ble sendt til hjemlandet og drept.

I retten torsdag ble det også brukt mye tid på spille av opptaket, der Krekar snakker med utenlandske journalister.

– Jeg vet ikke hvem som kommer til å ta hevn for meg, det vet jeg ikke. Jeg er ansvarlig for meg og mine handlinger, sier Krekar i opptaket.

Krekar har i begge de tidligere rettsrundene avvist samtlige punkter i tiltalene. I august nektet han inneledningsvis å svare dommeren, men i en emosjonell tale sa Krekar at han ikke ønsket å true noen, eller å spre frykt i befolkningen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Dommer Einar Kaspersen i Krekar-saken

Dommer Einar Kaspersen setter rett i ankesaken mot mulla Krekar.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Krekar mistenkt i Sveits-sak

Tidligere denne uken ble det kjent at to brødre i Sveits er siktet for å ha startet en ny terrorgruppe sammen med Mulla Krekar. I den forrige rettsrunden forklarte den rettsoppnevnte sakkyndige, terrorekspert Brynjar Lia, at Krekar siden 2006 har jobbet med å sette sammen organisasjonen «Rawt».

Lia forklarte at dette var et forsøk på å bygge opp et nettverk i iransk og irakisk Kurdistan, med støttegrupper i Europa.

Lia sa også at det virket som om Krekar hadde en ambisjon om å gjøre gruppen til en væpnet, operativ gruppe.

Forsvarer Brynjar Meling sa i Oslo tingrett at nettverket er til for å spre islams lære. Det har tidligere blitt meldt at sveitsisk politi har vært i Norge for å avhøre Krekar i forbindelse med siktelsene.

– Det stemmer at sveitsisk politi har vært i Norge for å snakke med politiet. Krekar har ikke lagt skjul på hvem han har vært i kontakt med. Det viser seg også at Krekar hadde status som mistenkt i saken. Så vidt jeg husker var dette noe vi ba om av hensyn til klientens rettigheter, sier Meling til NRK.no.

Han presiserer at han har blitt kjent med de nye siktelsene gjennom media, og at han dermed bare kan anta at det snakk om samme sak.

Aktor Marit Bakkevig har samtidig understreket at det ikke vil bli aktuelt å ta ut flere siktelser mot Krekar på grunn av Sveits-saken, og at de nye opplysningene ikke kommer til å påvirke ankesaken direkte.

Den pågående ankesaken i Borgarting lagmannsrett vil vare til 24. oktober.

Ankesak mot mulla Krekar

Mulla Krekar ankommer Borgarting lagmannsrett. Til venstre politioverbetjent Geir Øvstedal (PST) og aktor Marit Bakkevig.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix