Hopp til innhold

Krekar utlevert til Italia: Meling krever svar på hvem som betalte

Mulla Krekar er sendt ut av Norge, bekrefter justisminister Monica Mæland. Krekars forsvarer reagerer kraftig på at en 63-åring med diabetes og høyt blodtrykk sendes til et av landene som er hardest rammet av koronaepidemien.

Krekar-Kake

KAKEFEST: De tidligere justisministrene Jøran Kallmyr og Sylvi Listhaug feiret utleveringen med kake nå i ettermiddag.

Foto: Olav Døvik / NRK

Najmuddin Faraj Ahmad, også kjent som mulla Krekar, ble hentet på cella i Oslo fengsel i morgentimene torsdag, og fraktet til Gardermoen.

Etter det NRK forstår skal utleveringen i stor grad ha skjedd i regi av norske myndigheter, etter planlegging fra PST, i nær forståelse med justisdepartementet. Italia skal ikke ha vært den aktive part i selve utsendelsen.

NRK vet at Krekar ble eskortert på flyet, som ble leid inn fra et dansk selskap, av både etterforskere og jurister i PST, i tillegg til operativt personell.

Etter ankomst i i Roma ble Krekar overlevert til italienske myndigheter på flyplassen i Roma i en kort seanse, før flyet returnerte til Gardermoen.

Krever svar om finansiering

Etter utleveringsregelverket er det normalt det landet som ber om å få en person utlevert som selv skal stå for transporten.

Det var også signalet da justisdepartementet besluttet utlevering i februar, da het det at italienske myndigheter selv skulle sende et fangefly som kunne frakte ham ut.

Meling krever nå svar på hvem som betalte for transporten.

– Jeg kommer til å forlange å få et svar på fra justisministeren hvem det er som har organisert uttransporteringen. Etter utleveringsinstituttet er det Italia som skal gjøre det. Her tyder alt på at dette er iscenesatt, iverksatt og finansiert av norske myndigheter, sier Meling i Dagsnytt 18.

Meling har gjentatte ganger hevdet at den italienske terrorsaken mot Krekar er et resultat av et politisk spill i Norge.

Justisminister Mæland sier hun ikke ønsker å kommentere detaljer rundt uttransporteringen.

– Det er ikke naturlig, det er norsk og italiensk politi som har gjennomført dette, i tråd med gjeldende praksis, sier Mæland.

Flyet som fraktet Krekar til Italia

Dette flyet ble brukt til å transportere Krekar til Roma. Uttransporteringen skjedde i stor grad i regi av norske myndigheter. Flyet ble leid inn fra et dansk selskap.

Foto: flexflight.dk

Krekar i risikogruppe for covid-19

Krekar har sittet varetektsfengslet i påvente av utlevering til Italia. Onsdag ble fengslingen forlenget. I fengslingskjennelsen sto det at det ikke var inngått noen avtale om utlevering ennå, men at PST var i dialog med Italia om dette.

Dagen etter hadde det skjedd.

– PST kan bekrefte at vi har bistått med å få transportert ut Krekar i dag og han er nå i Italia, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST.

I fengslingskjennelsen kommer det fram at retten mener det er mulig å reise ut av Norge, til tross for korona-situasjonen i Italia.

Landet har 80.539 smittede og 8.165 døde, flest av alle land i verden.

I kjennelsen kommet det også fram at mulla Krekar er i en risikogruppe når det gjelder koronasmitte.

«Det skal imidlertid påpekes at siktede er i risikogruppen ved smitte av covid-19, og det vises til legeerklæring av 17. mars 2020,» står det i kjennelsen.

– Jeg vil også ha et svar fra justisministeren hvem som bestemte å sende en mann på 63 år med diabetes og høyt blodtrykk til Italia. Jeg lurer på hvilke garantier hun har fått for at denne epidemien ikke skal ramme ham, sier Krekars forsvarer Brynjar Meling.

Retten skriver at Korona-pandemien påvirker hele Europa, og at dette har vært grunnen til at Krekar ikke er blitt sendt ut tidligere.

«Retten har vurdert det forhold at muligheten til å forlate Norge nå er svært begrenset grunnet corona-situasjonen, men det er likevel anledning til å reise ut av landet. Selv om det er vanskeligere å dra ut av landet, er ikke dette tilstrekkelig til at vilkåret per nå ikke er oppfylt, slik det er lagt til grunn bl.a. i Borgarting lagmannsretts kjennelse 7. august 2019 og senere kjennelser. Også innenlands unndragelsesfare omfattes.»

Listhaug feiret med kake

Nå i ettermiddag samlet flere Frp-politikere seg på Stortinget for å feire at mulla Krekar er utlevert til Italia. Blant dem var de tidligere justisministrene Sylvi Listhaug og Jøran Kallmyr.

– Vi sier bare god tur og håper han aldri kommer tilbake, sier Listhaug.

Politikerne forsynte seg av en kake dekorert med et norsk og et italiensk flagg og med påskriften «God tur, Krekar».

– Midt oppe i disse koronatider, så trengte det norske folk en god nyhet, sier Listhaug.

– Hvorfor feirer dere med kake?

– Det er rett og slett fordi vi hadde behov for å markere det og møtes og være glad og feire.

Mener det er trygt

Krekar-kake

– GOD TUR: Frp kastet seg rundt og bestilte en spesiallaget kake i anledning dagen.

Foto: Olav Døvik / NRK

Justisminister Monica Mæland kunngjorde utleveringen på en hasteinnkalt pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Krekar er ikke lenger i Norge. Krekar er i dag utlevert til Italia, sa Mæland.

På spørsmål om det er forsvarlig å sende en 63-åring med helseutfordringer til Italia nå, svarer Mæland i Dagsnytt 18 at man har fått forsikringer fra Italia om at det var forsvarlig å utlevere, og at Krekar vil bli ivaretatt på best mulig måte.

– Vi har fått forsikringer om at han vil få den hjelpen han skal og har krav på, sa Mæland på pressekonferansen i ettermiddag.

Mæland sier det ikke er satt som en forutsetning at Krekar skal få returnere til Norge etter endt soning i Italia.

– Krekar er besluttet utvist til Norge, så han har ingen returbillett. Men han kan som alle søke om å få komme tilbake, sier Mæland.

– Vi har fått forsikringer om at han vil få den hjelpen han skal og har krav på, sier Mæland.

– Du råder ikke nordmenn å dra til Italia?

– Vi har effektuert et vedtak som er truffet. Vi mener det er grundig behandlet og forsvarlig gjennomført, sier Mæland.

– Kunne man ikke ventet til situasjonen roet seg i Italia?

– Vi har avventet til Italia mente det var forsvarlig å gjennomføre, og det mente de at det var i dag, svarer Mæland.

BEKREFTET KREKAR-UTSENDELSE: Justisminister Monica Mæland holdt pressekonferanse om utleveringen av mulla Krekar torsdag ettermiddag.

Meling: – En skammens dag

Krekar-advokat Brynjar Meling tordner mot en rekke samfunnsaktører.

– Det er en skammens dag for PST, for statsadvokatembetet, for Riksadvokaten, for regjeringen, for departementet, for domstolen. Det er sånn man lager et justismord på best mulig måte. Man pulveriserer ansvar, slik at ingen må ta ansvar for det som er gjort. Slik at alle kan, som Pilatus gjorde, vaske hendene sine, sier Meling.

– Kom det uventet på deg?

– Jeg hadde trodd det var et snev av anstendighet, svarer Meling.

Han sier han hadde håpet på en bedring da Frp forlot regjeringen, og at han hadde forventet mer av KrF.

– Når man fikk koronaviruset på toppen av det hele, så trodde jeg i hvert fall man skulle vise en viss menneskelighet. I stedet bruker man det og oppmerksomheten koronaviruset tar til å gjennomføre et justismord uten å få oppmerksomheten det fortjener, sier Meling.

Han skal nå være med i forsvarerteamet i Italia. Krekar er dømt til 12 års fengsel Italia for terrorforbund, men har anket saken. Det er foreløpig uklart når denne skal opp.

SE VIDEO: Krekars advokat Brynjar Meling reagerer sterkt på utleveringen av hans klient.

– Lot ham ikke ta farvel

Meling reagerer på at Krekar ikke fikk ta farvel med familien.

– De sendte ham ut i nattens mulm og mørke, sier Meling til NRK.

– De lot ham ikke engang ta farvel med familien, vel vitende om at det er umulig for dem å komme til Italia. Jeg vet at justisministeren er jurist, og har lagt ned en ed om å hindre urett. Og at hun ble løst fra den da hun ble politiker, sier Meling.

Torsdag ettermiddag sier Meling at han fortsatt ikke har fått kontakt med Krekar, etter at han ble hentet på cella i Oslo fengsel.

– Naturligvis ikke. Når de hentet en syk mann fra cella, så fikk han ikke tid til å kontakte sin familie, sin forsvarer: Jeg har forsøkt å komme i kontakt med det fengselet han skal sitte i, uten å lykkes. Slik sett har de fortsatt det overgrepet de har begått mot denne mannen, sier Meling.

På pressekonferansen ble Mæland spurt om hvorfor Krekar ikke fikk ta farvel med familien, men det spørsmålet mente hun politiet måtte svare på.

– Så er det jo sånn at det for lenge siden er fattet et endelig vedtak knyttet til dette, svarer Mæland.

– Er det en seier for regjeringen?

– Det er viktig at vi iverksetter de beslutninger som treffes både i domstolen og Kongen i statsråd. Vi har effektuert det vedtaket vi skal. Vi har gjort det i henhold til de lover og regler som gjelder, svarer Mæland.

Vil ta saken til menneskerettighetsdomstolen

Fredag 13. mars kom beslutningen i statsråd om at mulla Krekars klage er avvist, og at han dermed kan utleveres til Italia.

– Dette er et vedtak som er endelig. Et endelig utleveringsvedtak skal i utgangspunktet effektueres så raskt som mulig. Det er på vanlig måte norsk og italiensk politi som sørger for at utleveringsvedtaket iverksettes, sa Mæland 13. mars.

På grunn av koronasituasjonen i Italia forklarte hun at utsendelsen må utsettes, men at effektueringen skulle skje «så raskt det lot seg gjøre».

Krekars forsvarer har tidligere sagt at de vil klage saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Blir det mottatt en klage til EMD, så må vi selvfølgelig avvente den avgjørelsen som formodentlig vil komme ganske raskt, uttalte Mæland 13. mars.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger