Meling antyder at Sandberg røpet hemmelig Krekar-plan i NRK-intervju

OSLO TINGRETT (NRK): Advokat Brynjar Meling vurderer å stevne justisminister Anders Anundsen og tidligere statssekretær Jøran Kallmyr som vitner i en ankesak, dersom PST får medhold i at mulla Krekar kan utleveres til Italia.

Mulla Krekar og Brynjar Meling i retten i juni

VIL IKKE TIL ITALIA: Mulla Krekar og hans forsvarer Brynjar Meling møtte torsdag i retten for å kjempe mot utleveringsbegjæringen fra Italia.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Det våker sterke politiske signaler over denne saken, uttalte Meling, da utleveringssaken mot mulla Krekar og en 42 år gammel iraker bosatt i Drammen, startet i Oslo tingrett torsdag.

I sitt innledningsforedrag sa Signe Aalling, politiadvokat i PST, at den italienske etterforskningen viser at Krekars angivelige terrornettverk, «Rawti Shax», har til hensikt å begå terrorhandlinger i Europa.

Dette avviser Krekar og hans forsvarer Brynjar Meling på det sterkeste. I sitt innledningsforedrag viste Meling blant annet til at Krekar har forklart at Rawti Shax er en ideologisk plattform for et demokratisk parti og ikke har noe med terror å gjøre.

– Mulla Krekar har tatt avstand fra London-terrorangrepet, Madrid-angrepet og har på generelt grunnlag tatt avstand til alle former for terror eller angrep på sivile mål, sier Meling.

Vurderte Anundsen som vitne

I sitt møte med journalister torsdag morgen, gjentok også Brynjar Meling en påstand Krekar har kommet med flere ganger tidligere: At utleveringssaken skyldes et politisk spill fra norske myndigheter for å få Krekar utlevert fra Norge.

Meling sa også at «fire regjeringer har vært hissige på grøten» for å få sendt Krekar ut av Norge.

Meling la vekt på at norske myndigheter flere ganger har vært i Italia for å diskutere Krekars sak. Aftenposten har tidligere skrevet at det allerede i 2014 var flere møter på embetsverksnivå om en mulig utlevering for Krekar. Tidligere Frp-statssekretær Jøran Kallmyr ønsket da ikke å kommentere avisens opplysninger.

Etter det NRK kjenner til har Meling også vurdert å kalle inn nåværende justisminister Anders Anundsen (Frp) og Kallmyr, som i dag er partner i advokatfirmaet Ræder, for å vitne i den pågående utleveringssaken i Oslo tingrett.

– De sto på bevisoppgaven opprinnelig, så valgte man å ikke kalle dem inn. Det er fordi jeg mener det ikke er nødvendig slik saken står nå. Lovens vilkår for utlevering er ikke oppfylt uansett, sier Meling.

Anundsen og Bjørnland

Krekars forsvarer Brynjar Meling sier han vil kalle inn justisminister Anders Anundsen som vitne dersom Krekar taper utleveringssaken i tingretten. Her er Anundsen med PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Sandberg-intervju er interessant

Den italienske etterforskningen av Krekars angivelige terrornettverk ble kjent i norske medier 12. november i fjor. Allerede samme dag sa justisminister Anders Anundsen at Norge skulle legge til rette for at Krekar skulle utleveres «rasket mulig» etter at saken var godkjent av domstolene. I retten torsdag langet Meling også ut mot Frps partileder Siv Jensen.

– Frps leder har sagt at man er villige til å bryte menneskerettighetene for å få Krekar ut av landet. Det er politiske signaler som gjør at det hviler et særlig ansvar på retten, sa Meling.

Meling sier det fortsatt kan være aktuelt å kalle inn Anundsen og Kallmyr som vitner i en eventuell ankesak for å belyse den politiske prosessen rundt Krekar, dersom PST får medhold i utleveringsbegjæringen. Forsvareren antyder også at Per Sandberg allerede i januar 2015 snakket om utleveringssamtalene med Italia i et intervju med NRK.

– Det er interessant å vite hva Per Sandberg viste til i intervjuet med Anders Magnus da han sa «kanskje jeg vet noe du ikke vet», sier Meling.

Han legger til at reiseregningene etter en Italia-tur en tidligere FRP-statssekretær tok var merket med «Krekar».

– Det er også interessant om Jøran Kallmyr kan fortelle om hva han sa da han var i Italia.

NRK har torsdag forsøkt å komme i kontakt med Per Sandberg både gjennom Fiskeridepartementet og Fremskrittpartiets kommunikasjonsavdelig, men statsråden er på Russland-besøk og har vært vanskelig å nå i dag.

Per Sandberg om Krekar

VIDEO: Per Sandberg snakker om Krekar-saken i et intervju med NRKs reporter Anders Magnus i januar 2015.

– PST hadde full oversikt

I retten torsdag ba Meling også retten om å avvise den italienske etterforskningen, fordi han mener bevisgrunnlaget i de italienske kjennelsene er for tynt. I tillegg mener Meling at PST burde opprettet en egen, norsk sak mot Krekar, dersom de mente det forelå noe straffbart i samtalene han har hatt på chattenettstedet PalTalk.

Meling mener PST har hatt oversikt over Krekars aktivitet på PalTalk, og pekte på at uttalelser Krekar har kommet med her dannet grunnlaget for at Krekar i 2012 ble dømt for trusler.

– Hadde PST funnet noe som hadde med terror å gjøre i sine undersøkelser, hadde de siktet ham på selvstendig grunnlag, sier Meling i retten.

NRK har tidligere skrevet at Krekars angivelige terrornettverk har vært et tema i flere rettsrunder med Krekar, uten at Krekar har blitt dømt.

PST avviser press

Oslo tingrett skal også ta stilling til om en 42 år gammel irakisk statsborger som ble pågrepet samtidig som Krekar kan utleveres til Italia. Forsvarer Solveig Høgtun har overfor NRK beskrevet 42-åringens posisjon som «perifer», og sa i retten torsdag at hun ikke mener etterforskningsmaterialet fra Italia holder til utlevering.

Signe Kathrine Aalling, politiadvokat i PST, er uenig i dette og peker på at det er gjort omfattende etterforskning i flere europeiske land. Dette innebærer også avlytting av Krekars celle i Kongsvinger fengsel.

Aalling påpeker også at det er italienske myndigheter som har drevet etterforskningen, og mener derfor det naturlig at de også fører for domstolen.

Aalling avviser at PST har blitt påvirket av samtaler mellom norske og italienske myndigheter, og peker på at den italienske etterforskningen begynte allerede i 2011.

– Det har ikke vært noen form for press fra norske myndigheter. Det er et valg italienske myndigheter har tatt.

Aalling sier hun ikke kan svare på når spørsmålet om utlevering første gang ble brakt på banen.

– Vi ble nok varslet av våre italienske kollegaer om at det lå i løypa noe tid før vi mottok den formelle begjæringen. Akkurat når det var, husker jeg ikke.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Per Sandberg til denne saken, foreløpig uten hell.

SISTE NYTT

Siste meldinger