Hopp til innhold

Klomsæt: – Politiet viste ingen interesse for å ta andre enn Viggo

Advokat Sigurd Klomsæt jobbet i mange år for at Viggo Kristiansen skulle få saken gjenopptatt. Han er glad for at politiet nå undersøker overgrepsanklagene mot Jan Helge Andersen.

Sigurd Klomsæt, forsvarsadvokat. Her i Kristiansand i samband med sak.

Sigurd Klomsæt, forsvarsadvokat. Her avbildet i Kristiansand i fjor.

Foto: Kai Stokkeland

I morgen er det et år siden saken mot Viggo Kristiansen ble gjenopptatt fordi bevisene mot ham er svekket, ifølge Gjenopptakelseskommisjonen.

NRK har fortalt om to hittil ukjente overgrepsanklager mot Jan Helge Andersen, som undersøkes av politiet i Oslo. De gjelder overgrep mot to mindreårige før Baneheia-drapene.

Jeg er ikke overrasket. Jeg synes det er flott det kommer nå, og dette viser at Oslo politidistrikt gjør en grundig etterforskning, som skulle vært gjort i år 2000 både av politiet i Agder og Kripos, sier advokat Sigurd Klomsæt.

– Med på å tegne et annet bilde

Siden dommen i 2002 har Kristiansen og hans forsvarere levert inn totalt fem begjæringer og to klager.

Advokat Sigurd Klomsæt forsøkte flere ganger å få saken tatt opp for domstolene igjen. Det lyktes ikke før over 20 år etter drapene, da Gjenopptakelseskommisjonen med knappest mulig margin stemte for å ta opp saken.

06 rekonstruksjon Baneheia farger uten utsnitt

REKONSTRUKSJON: Jan Helge Andersen under rekonstruksjonen på åstedet i Baneheia etter drapene.

Foto: Politiet

Arvid Sjødin, som er Viggo Kristiansens forsvarer i dag, ønsker ikke å kommentere overfor NRK.

Klomsæt mener de nye opplysningene har betydning for den gjenopptatte saken mot Viggo Kristiansen.

De som kjenner historien om disse, vet at det Kristiansen selv forklarte om tidligere overgrep førte til at det ble skapt et inntrykk av at det var han som var monsteret av de to. Dette kan være med på å tegne et annet bilde av både Andersen og Kristiansen, sier Klomsæt.

Moduskandidater?

Andersens forklaring ble lagt til grunn i 2002, og Viggo Kristiansen ble også dømt for et straffbart forhold begått før Baneheia.

I dommen fra byretten i 2001, kommer det frem at Kristiansen tilsto at han hadde forgrepet seg på ei ung jente i årene 1994 til 1996.

Retten fant det også bevist at Kristiansen fra mai 1998 til januar 1999 hadde plaget en kvinne i nabolaget.

Tiltalen mot Kristiansen omfattet også overgrep mot en 5–6 år gammel gutt.

Han ble dømt for det i tingretten, men frikjent i lagmannsretten fordi han var under den kriminelle lavalder på 15 år da overgrepene skjedde. Kristiansen ble i en senere rettssak dømt til å betale erstatning til gutten.

Politiet mente dette bildet kunne peke mot Kristiansen som en moduskandidat.

– Ingen interesse for å ta andre enn Viggo

I forbindelse med den siste begjæringen om gjenopptakelse, innstilte påtalemyndigheten på at saken mot Viggo Kristiansen ikke skulle gjenopptas.

I politiets anføring sies det følgende om Jan Helge Andersen:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig. Han er heller ikke omtalt av noen som aggressiv, seksuelt utagerende eller som spesielt opptatt av mindreårige barn.»

Politihuset på Grønland i Oslo.

OSLO: Politihuset på Grønland i Oslo avbildet denne uken. Det er her etterforskningen av den gjenopptatte saken til Viggo Kristiansen pågår.

Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Hverken politimesteren i Agder, tidligere politiledelse eller statsadvokatene i Agder vil kommentere saken overfor NRK. De viser til at saken er under etterforskning i Oslo. Statsadvokat i Oslo, Andreas Schei, vil ikke kommentere saken.

Heller ikke advokat for Jan Helge Andersen, Svein Holden, har ønsket å kommentere saken. Han har ikke svart NRK på de siste utsagnene i denne artikkelen.

NRK får opplyst at politiet i Oslo har gjennomført avhør knyttet til begge overgrepsanklagene.

Hva tenker du om at det dukker opp først nå?

Politiet viste ingen interesse for å ta andre enn Viggo Kristiansen. Andersen ble tatt i med silkehansker, sier Klomsæt.

Bjørn Olav Jahr

Journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr har skrevet to bøker om Baneheia-saken og Viggo Kristiansen.

Foto: Iselin Fjeld / NRK

Hva om det var Viggo Kristiansen det kom slike tips på. Ville man da latt være å rapportere videre? Spør Bjørn Olav Jahr.

Den prisvinnende journalisten og forfatteren har skrevet to bøker om Baneheia-saken. Den siste heter «Prosessen mot Viggo Kristiansen». Allerede tre-fire år før saken ble gjenopptatt, skrev han den første boken hvor han hevder Viggo Kristiansen er uskyldig.

– Ikke tilstrekkelig etterforsket

Jeg har lest alle saksdokumentene. I den finnes det bare ett tilfelle av påstand om seksuelle overgrep begått av Jan Helge Andersen før ugjerningene i Baneheia. Da er det minst et forhold som ikke er omtalt i saksdokumentene, kanskje to – og det stusser jeg over, sier Jahr.

Han stusser spesielt på opplysningene om to overgrep sett opp mot anføringen fra politiet i Agder om at «Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn.»

Påtaleansvarlig som sender saken videre til Agder statsadvokatembeter tar jo positivt feil når han skriver at det ikke foreligger opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg mot barn. Det foreligger definitivt en slik påstand i saksdokumentene, sier Jahr.

– Er du overrasket over opplysningene som kommer frem nå om to saker?

Jeg er ikke overrasket at det finnes forhold i Jan Helge Andersens fortid, men jeg er overrasket over at påstandene ikke er tilstrekkelig etterforsket. Og det er overraskende at ikke alle potensielle overgrep finnes i dokumentene. Det skulle de vært, sier Jahr.

NRK har vært i kontakt med påtalelederen i Agder politidistrikt. Han viser til politimesteren i Agder som heller ikke vil kommentere saken av hensyn til den pågående etterforskningen i Oslo.

AKTUELT NÅ