Kan gå 40 år før færre dør av lungekreft og kols

Tross røykelov og kampanjer mot røyking er det fortsatt rekordmange som dør av lungekreft og kols. Og det kan ta opptil 40 år før denne trenden snur.

Færre røyker - mange dør av lungekreft

RØYKING: Det er over 3000 nye tilfeller av lungekreft årlig. Røyking er den viktigste årsaken til lungekreft. Illustrasjonsbilde.

Foto: Frank May / NTB scanpix

I 40 år har politikerne strammet inn lovverket for å begrense skadene av røyking, men statistikken har gått motsatt vei: Kols og lungekreft rammer stadig flere.

Bare fire prosent av befolkningen mellom 16 og 24 år røyker daglig. Men selv om nesten ingen av de yngste røyker, dør flere enn 4000 nordmenn av lungekreft og kols hvert år.

Ved Kreftregisteret frykter forskere at vi må vente i 40 år til før trenden snur.

– I verste fall må vi vente til de røykfrie generasjonene blir 60–70 år gamle. Det er mange tiår frem i tid, sier forsker Tom Grimsrud ved Kreftregisteret.

Over 3000 nye tilfeller av lungekreft i året

Røyking er den viktigste årsaken til lungekreft og kols. Risikoen for å dø av lungekreft er anslagsvis ti ganger høyere hos en person som røyker 20 sigaretter daglig, enn hos en ikke-røyker.

Risikoen øker med økende tobakksforbruk og antall røykeår.

Nye tall fra kreftregisteret viser at det i 2005 ble registrert 2369 nye tilfeller av lungekreft.

I 2014 var det tallet steget til 3019 nye tilfeller, en økning på 27 prosent i antall nye tilfeller på ti år.

Økningen skyldes at kvinner nå rammes nesten like ofte som menn.

– Det hjelper å slutte å røyke nesten i en hvilken som helst alder, sier Grimsrud.

Nøytrale tobakkspakker

NØYTRALE PAKKER: For å hindre at barn og unge begynner med tobakk har Helsedepartementet foreslått at alle røykpakker og snusbokser som selges, må ha samme nøytrale farge og en standardisert logo.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Størst risiko etter 65-årsalderen

Lenge har lungekreft har vært en dyster og dødelig sykdom – og fortsatt er den en av de mest dødelige sykdommene, både målt i hvor mange liv den tar, og i hvor mange av dem som rammes som dør.

Grimsrud opplyser at risikoen for lungekreft øker mest etter 65-årsalderen.

De som i dag er 65 år, har potensielt hatt mange år som røykere uten røykelov og dagens strenge reguleringer. Det samme gjelder 70- og 80-åringer.

Derfor venter ikke Kreftregisteret at det blir en kraftig nedgang i forekomst av lungekreft og kols med det første.

Viser hvordan røykpakker og snusesker vil se ut i framtiden

VISTE FREM: Helseminister Bent Høie viste tirsdag hvordan røykpakker og snusesker vil se ut i framtiden.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Høie viste fram nye tobakkspakker

Samtidig regner helseminister Bent Høie med at tobakksindustrien vil prøve alt for å stanse de nye reklamefrie tobakkspakkene, men er sikker på at de ikke vil lykkes.

Høie viste tirsdag fram de nye sigarettpakkene og snusboksene slik han vil de skal se ut: Mørkt skittengrønne pakker med store bilder av skadene produktet forårsaker. Ingen logo, alle merkevarenavn trykkes i samme skrifttype.

Slik skal tobakksindustrien fravristes sitt siste lokkemiddel. Høie vil i løpet av de neste ukene sende forslaget til Stortinget.

Han er helt sikker på at dette tiltaket vil være viktig for å nå målet om å hindre nye generasjoner i å begynne med tobakk.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger