Lungekreft blant storbymenn synker kraftig

Lungekreft er på kraftig retur i norske storbyer. Oslo har gått fra å være en lungekreftversting til å bli blant de beste i klassen. Se hvordan utviklingen er i ditt fylke.

Lungekreft blant menn er på kraftig retur i norske storbyer. Aller mest positiv er utviklingen i Oslo. Se den fylkesvise oversikten på NRK.no.

Menn i storbyene kan glede seg over synkende andel nye tilfeller av lungekreft daler. Finnmark har derimot den høyeste forekomsten av lungekreft i landet - dobbelt så høy som i Oslo, viser tall fra Kreftregisteret.

Forsker ved Kreftregisteret, Tom Grimsrud.

Forsker ved Kreftregisteret, Tom Grimsrud.

Foto: Fredrik Lauritzen / NRK

Mandag klokka 12 legger Kreftregisteret frem kreftstatistikken for 2013. Noen av tallene, som NRK har fått tilgang til i forkant, inneholder en gledelig nyhet.

Mens forekomsten av de fleste kreftformer i Norge øker, synker nemlig andelen nye tilfeller av lungekreft hos menn. Mest dramatisk er nedgangen i hovedstaden.

– Oslo har gått fra være verst i klassen til å bli et av de fylkene som har lavest forekomst av lungekreft blant menn, sier forsker ved Kreftregisteret, Tom Grimsrud til NRK.

  • Sjekk utviklingen i alle fylker helt nederst i artikkelen!

Mest lungekreft og røyk i nord og sør

Også Bergen, Trondheim og Tromsø kan skilte med synkende andel nye tilfeller av den krefttypen som tar flest liv i Norge - både blant kvinner og menn. Flest lungekrefttilfeller per 100.000 er det i Finnmark og Agder-fylkene.

I Finnmark er lungekreftforekomsten nesten dobbelt så høy som i Oslo - og den øker.

Lungekreft blant menn er på kraftig retur i norske storbyer. Aller mest positiv er utviklingen i Oslo. Se den fylkesvise oversikten på NRK.no.

Menn i storbyene kan glede seg over synkende andel nye tilfeller av lungekreft daler. Finnmark har derimot den høyeste forekomsten av lungekreft i landet - dobbelt så høy som i Oslo, viser tall fra Kreftregisteret.

Likevel er hovedtendensen positiv. Den gledelige nyheten skyldes at stadig flere nordmenn stumper røyken, som er hovedårsaken til lungekreft. På ti år har det skjedd en halvering i røyking blant voksne, fra 26 til 13 prosent, ifølge Helsedirektoratet.

Pågangen hos Røyketelefonen er bare en fjerdedel av det den var i toppårene.

– Røyking og lungekreft følger hverandre når man ser på trender over tid, forteller røykeforsker ved Sirus, Marianne Lund.

Lungekreftutviklingen sammenfaller derfor i stor grad med andelen dagligrøykere, som også varierer stort fra fylke til fylke. Finnmark og Agder har en større andel dagligrøykere enn landsgjennomsnittet. I Oslo og Akershus er andelen lavere enn snittet.

– Svært gledelig

– Det er svært gledelig at vi ser en nedgang nå blant menn. Vi håper at det kan spre seg utover i landet og at vi også kan få en nedgang blant kvinner, sier kreftforsker Grimsrud.

Ifølge Kreftregisteret har tilfellene av lungekreft blant kvinner økt kraftig over en lengre periode. Nå mener forskeren at man kanskje kan øyne en utflating, men tallene er usikre og det er for tidlig å konkludere.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Lungekreft blant menn i Norge» i nytt vindu

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger