Hopp til innhold

Justisministeren: – Vil ikke stoppe utsendelser av barn

Lengeværende asylbarn har blitt sendt ut av landet på bekostning av asylbarn med kortere opphold. – Justisministeren bør sørge for at ingen flere barn blir sendt ut før de nye reglene er på plass, sier lederen for biskopene.

Justisministeren og preses i Bispekollegiet i diskusjon om asylbarn

Justisminister Anders Anundsen vil ikke stoppe utsendelser før det nye regelverket er på plass, og han vil ikke si når det nye regelverket er på plass. – Det blir så snart vi klarer det, sier han.

Minst 526 barn er sendt ut av Norge i 2014. 84 av disse har vært i Norge i mer enn tre år og 41 av dem er sendt ut i høst.

Lederen for biskopene, presens Helga Haugland Byfuglien, er opprørt.

Hun ber justisminister Anders Anundsen sørge for at asylbarn som har vært her lenge ikke blir sendt ut før reglene som skal ta mer hensyn til barnas situasjon er på plass, og sakene deres kan vurderes ut ifra disse. Og hun sier regelverket må på plass nå.

– Barndommen er dyrebar og dette handler om barn som har sterk tilknytning til landet vårt, og derfor haster det. Det er ingen tid å miste, sier hun.

Byfuglien påpeker at bispemøtet i oktober sa at de mente å ha sett en markant økning av utsendelser av lengeboende barn, og ba regjeringen stoppe utsendelsene. De mente da som nå at det ikke blir tatt nok hensyn til barna.

– Dette er det altfor tidlig å konkludere med. Vi må gå igjennom sakene for å se om det stemmer. Det er også slik at det totalt sett har vært flere utsendelser under denne regjeringen enn den forrige, så da er det også sendt ut flere barn, sier justisministeren.

På Byfugliens oppfordring om å la alle utsendelser av barn som har bodd i Norge lenge stanse, til det nye regelverket er på plass svarer Anundsen nei.

– Det er helt uaktuelt å stoppe planlagte utsendinger i påvente av at det nye regelverket kommer på plass, sier han.

LES OGSÅ: Dobbelt så mange barn ble sendt ut av landet i september

– Må få en ny vurdering

Lengeværende asylbarn som har blitt sendt ut av landet den siste tiden bør få lov til å komme tilbake til Norge for å få en ny vurdering av deres selvstendige tilknytning til Norge, mener Norsk Organisasjon for Asylsøkere (Noas).

– Det er viktig at Politiets utlendingsenhet nå kommer med en detaljert oversikt over hvem som har blitt sendt ut, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (Noas).

I kjølvannet av justisministerens beklagelse, har politiet har fått beskjed om å undersøke hvilke konsekvenser det har fått at Politiets utlendingsenhet aldri fikk regjeringens instruks om at lengeværende asylbarn ikke skal være en ekstra prioritert gruppe når det gjelder utsendelser.

Austenå sier at barns tilknytning til riket er et selvstendig grunnlag for opphold.

– Det vi ser er at det er mange lengeværende barnefamilier blant dem som har blitt returnert. Det er barnas selvstendige tilknytning til landet som må vurderes og være avgjørende for vurderingen om opphold, sier Austenå.

– Dersom noen av de lengeværende asylbarna har blitt sendt ut av landet før de har fått en mulighet til en selvstendig vurdering av deres sak, uavhengig av foreldrenes sak, så må man vurdere disse sakene på nytt, sier Austenå.

Tall som Noas har samlet inn viser at minst 31 av de 41 lengeværende barna som ble sendt ut i september og oktober hadde mer enn fire års oppholdstid i Norge. Også minst tre barn som er sendt ut i november har mer enn fire års oppholdstid.

– Vi har ikke fullstendig oversikt over utsendelsene. Sannsynligvis er det også andre familier med mer enn fire års oppholdstid som er sendt ut i denne perioden. Derfor er det viktig å få en detaljert oversikt fra PU, sier Austenå.

Generalsekretæren i Noas mener det skal være mulig å hente personer tilbake dersom det viser seg at barnas tilknytning til riket er meget sterkt.

Hun mener at utsendte lengeværende asylsøkere bør få en ny vurdering av tilknytning og barnas beste der dette ikke ble gjort før utsending. Dette for å sikre at alle barns tilknytning per dags dato blir lagt til grunn og at en oppdatert vurdering av saken blir gjort med større vekt på barns beste.

– Nå er familier sendt ut uten at en oppdatert vurdering av barnas beste er gjort, sier hun.

– Dersom det ikke er ikke andre tungtveiende innvandringsregulerende hensyn som oppveier dette, så skal man legge vekt på hensynet til barnas beste og da vil man kunne hente dem tilbake til Norge, sier Austenå.

LES OGSÅ: KrF krever nye regler for asylbarn innen 14 dager

– Ikke aktuelt å revurdere utsendelser

Venstre har i tillegg bedt om en ny gjennomgang av alle saker med lengeværende barn som har blitt behandlet under denne regjeringen.

Men justisminister Anders Anundsen sier dette ikke er aktuelt ettersom disse barna uansett skulle sendes ut av landet.

– Det er ikke slik at noen er sendt ut, når de ikke skal sendes ut. De hadde ikke lovlig opphold i Norge og det er ikke tvil om at de har returplikt innenfor de reglene som gjelder, sier Anundsen.

– Det er sendt ut lengeværende barn, og det hadde det blitt både under den nye og den gamle instruksen. Jeg vil understreke at dette er familier som ikke har lovlig opphold i Norge, og som har fått behandlet saken sin svært grundig, sier Anundsen til NRK.

Odd Reidar Humlegård, leder for Politidirektoratet, sier på onsdag at han ikke ser noen grunn til å endre eller stoppe pågående utsendelser av asylbarn fra Norge.

Statsminister Erna Solberg svarte i onsdagens spørretime på Stortinget at justisministeren har vært tydelig på at lengeværende barn ikke skal prioriteres.

– Det har heller aldri vært meningen at en skal stoppe all utsendelse av lengeværende asylbarn, som blant annet KrF og Venstre har tatt til orde for det siste døgnet, sa Solberg.

LES OGSÅ: Politiet beklager i asylbarn-saken

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger