Hopp til innhold

Dobbelt så mange barn ble sendt ut av landet i september

106 barn i følge med sine familier ble sendt ut av landet i september. Det er dobbelt så mange sammenlignet med tidligere måneder.

asylbarn

Justisministeren forsikret Stortinget under trontaledebatten forrige uke at han ikke prøver å sende ut flest mulig før det nye regelverket trår i kraft. Illustrasjonsfoto

Ifølge tall fra politiet ble i gjennomsnitt 46 barn i måneden fra januar til august i år sendt ut, mens det i 2013 snitt ble sendt ut 33 barn i måneden. I september ble 106 barn i følge med sine familier sendt ut av Norge.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (Noas) reagerer på at norske myndighetene har intensivert utsendelsene.

– Regjeringen har sagt at de skal innføre nye regler som legger mer vekt på barnets beste og senker terskelen for opphold. Da er det helt uholdbart at myndighetene samtidig intensiverer tvangsutsendelser av familier som kan kvalifisere for opphold, sier rådgiver i Noas Mari Seilskjær.

– Noen av barna har vært her lenge

Mari Seilskjær, saksbehandler i JussBuss

Mari Seilskjær fra Noas sier hun er bekymret for barnas rettssikkerhet.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Mari Seilskjær fra Noas sier hun er bekymret for barnas rettssikkerhet, og ber myndighetene stoppe utsendelsespraksisen slik at alle familier får en oppdatert vurdering av saken sin.

– Det har vært en veldig satsing på retur. PU får store økninger i budsjettene, men det blir veldig problematisk når utsendelsene også omfatter de som har grunnlag for opphold, sier Seilskjær.

Noas sier mange av barna som er sendt ut, har sterk tilknytning til Norge, og at 32 av dem har bodd her i over fire år.

PU ønsker ikke å kommentere saken til NRK. Men NRK har derimot fått innsyn i et brev hvor PU de bekrefter at 32 av totalt 107 mindreårige som ble uttransportert i september, har hatt mer enn tre års oppholdstid i Norge.

Totalt har Politiets utlendingsenhet (PU) hittil i år sendt ut 5.036 personer. I september gjennomførte utlendingsenheten 763 uttransporter, som er det høyeste antallet på én måned i enhetens historie.

– Lengeværende barn bør får bli

Justispolitisk talskvinne i Venstre, Iselin Nybø sier det er enighet om at barn som ikke har vært her så lenge og som har fått avslag, skal sendes raskt ut etter at avslaget foreligger.

– Det er ikke særlig humant for barna om det går for lang tid mellom avslag og utsendelsestidspunkt, sier Nybø.

– Når det gjelder lengeværende asylbarn som kan omfattes av det nye regelverket, så forsikret justisministeren forrige uke om at en prioritert utsendelse av disse er uakseptabelt i forhold til den avtalen regjeringspartiene har med KrF og Venstre, sier Nybø.

Iselin Nybø, stortingsrepresentant for Venstre

Iselin Nybø, stortingsrepresentant for Venstre.

Foto: Johan B. Sættem

– Jeg forutsetter at både justisministeren og Politiets utlendingsenhet (PU) ikke har stelt seg slik at justisministeren ikke kan ha sine ord i Stortinget i behold, sier Nybø.

Geir Toskedal, innvandringspolitisk talsmann i KrF, mener det er svært bekymringsfullt dersom opplysningene til Noas stemmer.

– Jeg vil bli veldig skuffet og overrasket om justisministeren og politiet sender ut barn som kan bli omfattet av den varige ordningen, sier Toskedal.

– Vi er enige om at retur av dem som har fått avslag, skal bli intensivert. Men dette skal ikke inkludere barn som har vært i Norge så lenge at de kommer inn under den varige ordningen som vi nå forhandler om, sier Toskedal.

– Ikke gitt signaler om hasteutkastelse

Regjeringen har nylig lagt frem og hatt en høring om en varig ordning for lengeværende barn.

– Høringen ble nylig avsluttet, og vi har blitt love nye forskrifter i månedsskiftet. Det kan ikke være en slik hastverk med å kaste ut barn som kan omfattes av den varige ordningen, sier Toskedal.

Justisminister Anders Anundsen forsikret Stortinget under trontaledebatten forrige uke at han ikke prøver å sende ut flest mulig før det nye regelverket trår i kraft.

– Det er ikke sendt noen signaler fra regjeringens side som skal bety at en skal prioritere lengeværende barn for at en skal sende dem raskere ut i forkant av et regelverk, svarte Anundsen på spørsmålet fra Venstres Trine Skei Grande.

– Det mener jeg også ville vært en uakseptabel opptreden i forhold til den avtalerelasjonen som regjeringen har med Venstre og Kristelig Folkeparti, sa Anundsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger