NRK Meny
Normal

Politiet beklager i asylbarn-saken

Politidirektoratet beklager at styringssignalene om utsendelse av asylbarn, ikke ble videreformidlet til Politiets utlendingsenhet og politidistriktene.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

Politidirektør Odd Reidar Humlegård kalles inn på teppet av justisministeren for ikke å ha fulgt ordre om å nedprioritere uttransportering av lengeværende asylbarn uten lovlig opphold i Norge.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

I tildelingsbrevet for 2014 fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet kom det endrede styringssignaler om prioriteringer i uttransportering av asylbarn som har vært lenge i landet.

– Politidirektoratet skulle formidlet dette videre i disponeringsskriv til Politiets utlendingsenhet og politidistriktene. Dette ble ikke gjort, og det er vår feil, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til NTB.

Direktoratet skal nå gå grundig gjennom alle saker der endret praksis kunne fått betydning.

Tidligere ble det klart at justisminister Anders Anundsen (Frp) har bedt om et møte med Humlegård for å få en forklaring på hvorfor politiske signaler om uttransportering av asylbarn ikke er fulgt.

Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen (Frp) krever svar fra politidrektøren fordi for mange barn kan ha blitt sendt ut av Norge.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Regjeringen lovet i fjor høst at de lengeværende asylbarna skulle skjermes fra uttransportering. Men beskjeden nådde aldri politiet og asylbarn har blitt sendt ut i rekordfart så langt i år.

Justisministeren ser nå et «misforhold» mellom styringssignalene i tildelingsbrevet fra Justisdepartementet og budskapet som Politidirektoratet har sendt underliggende etater, ikke minst Politiets utlendingsenhet.

– Politidirektoratet har ikke fulgt opp den viktige policy-endringen som vi har kommet med. Det er en svært uheldig situasjon og noe som ikke skal forekomme, sier Anundsen til NTB.

Stanser utsendinger og krever svar

Regjeringspartiene og samarbeidspartnerne Venstre og KrF gikk allerede i fjor høst inn for en oppmykning av regelverket for asylbarn som har vært lenge i Norge.

En formulering i styringsbrevet til Politidirektoratet (POD) ble følgelig endret fra å beordre prioritering av «saker som omfatter barn som har oppholdt seg lenge i Norge uten tillatelse» til at «saker som omfatter barn skal prioriteres».

Ifølge Anundsen ble det gitt klar beskjed fra departementet om at barn generelt skulle prioriteres for uttransportering, og ikke lengeværende barn spesielt.

Likevel ble den gamle formuleringen beholdt i PODs instrukser til blant annet Politiets Utlendingsenhet (PU).

Justisministeren ser alvorlig på saken og besluttet tirsdag å kalle politidirektør Odd Reidar Humlegård inn på teppet for å få en forklaring.

Tirsdag ettermiddag skal Humlegård møte opp hos statsråden for å forklare hvorfor politiske styringssignaler øyensynlig ikke er fulgt.

– Frustrasjon og forbannelse

Det var Bergens Tidende som først omtalte at politiet ikke har tatt regjerings ordre til etterretning.

At denne beskjeden ikke har gått ut fra Politidirektoratet, har skapt sterke reaksjoner, også hos regjeringens samarbeidspartier.

– At dette ikkje har nådd fram til politiet er svært spesielt, seier Andre Skjesltad i Venstre.

Venstre sier til NRK at de som følge av situasjonen krever to tiltak fra regjeringen:

  • Umiddelbarn stans i utsending av lengeværende barn
  • Ny gjennomgang av alle saker med lengeværende barn som har blitt behandlet under denne regjeringen.

– Jeg skjønner godt den frustrasjonen og forbannelsen. Nå må vi finne ut hvordan dette kunne skje og hva slags konsekvenser saken har fått, sier Anundsen.

Kraftig økning i barnereturer

Totalt 220 barnefamilier med 527 barn ble transportert ut av Norge i løpet av årets ti første måneder. I september slo Norsk Organisasjon for Asylsøkere (Noas) alarm om at utsendelsene brått var doblet sammenlignet med tidligere måneder.

Senest i oktober i år ble justisministeren stilt til veggs av Venstre-leder Trine Skei Grande. Bakgrunnen var påstander om at asylfamilier ble sendt ut i en forrykende fart før det nye regelverket som gir enkelte lengeværende barn krav på å få bli i Norge trer i kraft.

Justisministeren forsikret da Grande om at det ikke er regjeringens ønske å sende ut flest mulig.

– Det er ikke sendt noen signaler fra regjeringens side som skal bety at en skal prioritere lengeværende barn for at en skal sende dem raskere ut i forkant av et regelverk, svarte Anundsen på spørsmålet fra Grande.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger