Hopp til innhold

Justisministeren varsler gransking av Baneheia-saken

Justisministeren kaller saken mot Viggo Kristiansen en rettsskandale og varsler gransking av Baneheia-saken.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

VARSLER: GRANSKING: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Som justisminister kan jeg ikke kommentere de vurderingene som er gjort av påtalemyndigheten. Intill saken er avgjort av retten er det fortsatt en pågående straffesak.

– Likevel vil jeg si at jeg er sterkt prega av det som har kommet frem i dag. Hvis Lagmannsretten avsier en frifinnende dom så er dette en av de største rettsskandalene i Norges historie i nyere tid, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Hun varsler samtidig en gransking av Baneheia-saken.

– Regjeringen mener det er helt nødvendig med et granskingsutvalg som skal gå gjennom alle sider av saken, sier Mehl videre.

– En stor tragedie

Lederen for forsvarergruppen i Advokatforeningen kaller saken en stor tragedie.

 Forsvarer Marius Dietrichson

TRAGEDIE: Leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, kaller det som har skjedd en stor tragedie. Han håper at gjenopptakelseskommisjonen vil se på flere gamle saker med nye øyne.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Dette er en stor tragedie for rettsordenen, for de pårørende, for samfunnet og ikke minst for den det gjelder: Viggo Kristiansen selv, som urettmessig har måttet tåle og bli dømt og fordømt og deretter har måttet sone lovens strengeste straff, sier Marius Dietrichson.

Han leder forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Les også Ber om at Viggo Kristiansen frifinnes

Viggo Kristiansen og faren vinket da de forlot Ila fengsel tirsdag kveld.

Dietrichson mener Baneheia-saken er en av de verste sakene en kan bli urettmessig dømt i.

– Fra nyere tid er dette den verste saken. Det er snakk om voldtekt, lemlestelse og drap på to små jenter, det er det anklagen går på, sier han.

– Systemet har sviktet

Justispolitisk talsperson i SV, Andreas Sjalg Unneland, sier at systemet har sviktet i Baneheia-saken.

– Det er en politi- og rettsskandale at det har skjedd et justismord i Baneheia-saken. Nå må vi snu alle steiner. Det er også et politisk ansvar å lære av feilene. Vi støtter at det må foretas en uavhengig gransking av Baneheia-saken.

Han synes det er helt grusomt å tenke på at de etterlatte til ofrene fremdeles ikke har svar på hva som skjedde i Baneheia i 2000, og at det er forferdelig å tenke på at Kristiansen har sittet uriktig i fengsel i så lang tid.

Flyfoto over Baneheia fra år 2000

Riksadvokaten vil frifinne Viggo Kristiansen for drapene i Baneheia i Kristiansand i år 2000.

Foto: Lise Åserud / NTB

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drap og seksuelle overgrep på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand i 2000.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel for drap på Stine Sofie og medvirkning til seksuelle overgrep mot begge.

– Andersen tar riksadvokatens beslutning til etterretning. Vi har ikke ytterligere kommentarer til avgjørelsen, sier Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, til NRK.

Fredag ble det klart at Riksadvokaten mener det ikke finnes bevis mot Kristiansen og vil be lagmannsretten om å frifinne han.

Kristiansen ble løslatt fra Ila fengsel og forvaringsanstalt i fjor sommer, etter å ha sonet i 21 år. Dersom statsadvokaten ikke hadde bedt om at han ble løslatt ville han trolig sittet enda lenger.

Svein Kristiansen kommer for å hente Viggo Kristi­ansen etter at Høyesterett har avgjort at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen kan løslates.

Viggo Kristiansen ble løslatt fra Ila fengsel og forvaringsanstalt sommeren 2021.

Foto: Heiko Junge / NTB

– Svakheter ved forvaringsordningen

Marius Dietrichson i Advokatforeningen mener saken viser svakheter ved forvaringsordningen.

– Forvaringsstraffen som ble idømt er i prinsippet en livstidsstraff. Han ville sittet livet ut i fengsel hvis ikke saken hadde blitt gjenopptatt, for domstolen som skulle tatt stilling til forlenging av forvaringsstraffen ville bare ha tatt stilling til om den dømte var rehabilitert eller ikke, sier spør Dietrichson

– Hvor absurd hadde ikke det vært: om han i den rettssaken hadde hatt håndfaste bevis på sin uskyld, samtidig som dommeren skulle ha forlenget straffen inn i evigheten, fordi han der ikke erkjente skyld i det forhold han var uskyldig i?

– Et av Norges største justismord

Privatetterforsker Tore Sandberg, som blant annet var pådriver for å avdekke justismordet mot Fritz Moen, mener at saken mot Viggo Kristiansen er et av norgeshistoriens største justismord.

Tore Sandberg

Privatetterforsker Tore Sandberg mener Baneheia-saken er et av Norges verste justismord.

– Saken mot Viggo Kristiansen er helt klart i den aller øverste klassen blant justismord vi har sett, sier Sandberg.

Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin har allerede varslet et erstatningskrav på flere titalls millioner.

– Vi står uten tvil overfor norgeshistoriens største oppreisnings- og erstatningssak her, sier privatetterforskeren.

Ber om at Viggo Kristiansen frifinnes: Kan kreve mer enn 30 millioner i erstatning

Etterlyser flere lignende avgjørelser

Dietrichson i Advokatforeningen berømmer gjenopptakelseskommisjonen for å ha tatt tak i saken, men etterlyser flere lignende avgjørelser fra kommisjonen.

Han mener de fleste sakene fra kommisjonen går på at det blir begått tekniske feil.

– Vi savner avgjørelser som går på at feil mann er dømt. Det ser vi fra andre land. Det er naturlig, gitt ny DNA-teknologi, at man kan oppklare andre saker og ansvarliggjøre den som egentlig gjorde det. Men det ser vi lite av her i Norge, sier han.

AKTUELT NÅ