NRK Meny
Normal

Justisdepartementet om 200 gamle voldtektssaker: – Helt uakseptabelt

Justisdepartementet vil vurdere om det skal innføres tidsfrister for etterforskning av voldtekter. Riksadvokaten er kritisk, og frykter det vil gå ut over etterforskningskvaliteten.

Anundsen og Humlegård

Politidirektoratet, her ved politidirektør Odd Reidar Humlegård (t.v.), har sendt ut brev til landets politidistrikt om status for gamle voldtektssaker. Justis – og beredskapsdepartementet, representert her av statsråd Anders Anundsen, var ikke klar over omfanget av gamle saker.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

NRK kunne i helgen fortelle at over 200 voldtektssaker har vært under etterforskning i et halvt år eller mer, uten at det er bestemt om det skal tas ut tiltale eller ikke.

Politidirektoratet (POD) mener tallet er for høyt, og sendte tidligere i år ut et brev til samtlige politidistrikt, med krav om at det ryddes opp.

Statssekretær i Justis – og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, sier til NRK at han er overrasket over det høye tallet voldtektssaker som ikke er påtaleavgjort.

– For oss er det helt uakseptabelt at så alvorlig kriminalitet blir liggende, uten at man får en avgjørelse, sier Brein-Karlsen til NRK.

Ikke klar over antallet

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen sier Justis – og beredskapsdepartementet vil ta tak i de mange gamle voldtektssakene.

Foto: NRK

I brevet som ble sendt i mai, het det at 267 voldtektssaker hadde blitt etterforsket lengre enn seks måneder. Ifølge POD har tallet gått ned, men etter det NRK forstår er det fortsatt snakk om over 200 gamle saker.

– I hvilken grad har Politidirektoratet informert om de store utfordringene på dette feltet?

– De informerer oss om den statistikken de har til enhver tid. Vi har vært oppmerksomme på at de tallene ikke nødvendigvis er veldig gode. Nå var ikke jeg klar over at det var så mange saker, og det er også noe vi kommer til å ta tak i, sier Brein-Karlsen.

Artikkelen fortsetter.

Tuva Strøm Johannessen ble voldtatt i 2006. Ett år senere var saken henlagt av politiet.

Tuve Strøm Johannessen ble voldtatt i 2006, men saken ble henlagt etter ett år. Først flere år senere fikk politiet DNA-treff på gjerningsmannen i forbindelse med en annen sak. Sak fra Søndagsrevyen.

Vil vurdere tidsfrister

Statssekretæren sier at ingen voldtektssaker bør bli liggende i et halvt år hos politiet, men ønsker ikke å svare konkret på hvor lang tid det bør ta før politiet kommer med en påtaleavgjørelse.

– Det bør skje raskest mulig, men vi skal samtidig ha respekt for at enkelte slike saker er vanskelige å etterforske. I disse sakene kreves en del informasjon, før man kan ta en ordentlig avgjørelse, sier Brein-Karlsen.

Atle Roll-Matthiesen

Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør i Politidirektoratet, har tidligere fortalt at det er satt i gang flere tiltak for å heve kvaliteten på etterforskningen av voldtekter.

Foto: Per Onsheim / NRK

Riksadvokatens mål er at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for straffesaker ikke skal overstige 120 dager. Dette gjelder imidlertid ikke sedelighetssaker.

Brein-Karlsen mener det er «et godt spørsmål» om det også bør settes en tidsgrense når det gjelder etterforskning av voldtekt.

Det er noe vi må vurdere. Vi skal først og fremst sette trykk på disse sakene, og så får vi komme tilbake til om det er hensiktsmessig å sette et slikt tall, sier statssekretæren.

Riksadvokaten: – Treffer dårlig

Synnøve Ugelvik, Statsadvokat

Synnøve Ugelvik, førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, tror det er en dårlig idé å innføre en generell tidsfrist for voldtektsetterforskning.

Foto: Sturlason

Riksadvokaten har tidligere vurdert om det skal bli aktuelt å sette en tidsfrist for etterforskning av voldtekt, men har kommet til at det ikke er hensiktsmessig.

Førstestatsadvokat Synnøve Ugelvik hos Riksadvokaten forklarer hvorfor.

– En generell frist treffer dårlig for disse sakene, fordi de av så ulik kompleksitet. Noen av dem er svært vanskelig å etterforske. Hvis man skulle sette en tidsfrist, risikerer man at politiet skynder seg i de vanskeligste sakene. Det kan gå på bekostning av gode resultater, sier Ugelvik.

I et skriv til landets politimestre har Riksadvokaten i stedet tatt til orde for at politiet må bli flinkere til å legge en plan for fremdrift i etterforskningen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger