Jusprofessorer hardt ut mot stortingspolitikere etter ulvedebatt

– Det er ikke lovavdelings oppgave å sørge for løsninger der politisk bekvemmelighet tilsier det, sier jusprofessor Mads Andenæs om ulvedebatten.

NOAH DEMONSTRERER FOR ULV

OMKAMP: Beskjeden fra stortingsflertallet er at klima- og miljøministeren må se på lovanvendelsen på nytt blir ikke godt tatt i mot av jussprofessorer. – De bør og komme til å komme frem til samme konklusjon, sier jusprofessor Mads Andenæs.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

De fire partiene bak rovviltforliket, Høyre, Frp, KrF og Arbeiderpartiet, vil at regjeringen skal be om en bredere tolkning av Naturmangfoldloven. De mener lovverket har blitt tolket for snevert og for strengt.

Derfor la de i dag frem et nytt forlik for å få klimaminister Vidar Helgesen til endre avgjørelsen sin (se faktaboks) slik at flere ulv kan felles enn loven åpner for i dag.

Det får flere jussprofessorer til å reagere.

Mads Andenæs

– Jeg har stor tillit til lovavdelingens uavhengighet, så jeg tror ikke de lar seg påvirke av den politiske prosessen, sier professor Mads Andenæs sammen med flere jurister.

Foto: UiO

– Lovavdelingen skal tolke loven uavhengig, og ikke slik det er politisk behov for at den tolkes, sier jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo.

Han mener en ny vurdering vil ha liten eller ingen innvirkning på resultatet så lenge det samme stortingsflertallet er fast bestemt på at de ikke vil endre Naturmangfoldsloven.

Sammen med han står jussprofessorene Hans Fredrik Marthinussen, Eirik Holmøyvik, Jan Fridthjof Bernt, fra Universitetet i Bergen, og Geir Ulfstein og Inge Lorange Backer ved Universitetet i Oslo.

– Det er en dom i Sverige fra forvaltningshøyesteretten, men jeg kan ikke se at en slik dom skal ha en betydning for hva vi gjør i Norge, sier Andenæs.

Den primære hensikten med loven er å sikre truede arter, ikke å sikre næringsinteresser og friluftsinteresser.

Ragnhild Sollund, professor i krimonologi

Den samme konklusjonen trekker professor emeritus Inge Lorange Backer.

– I Norge er det norsk rett som skal fortolkes, og i Sverige er det svensk rett. Selv om de bygger på det samme kan det være nyanser. Ulvebestanden i Sverige er også av en helt annen størrelse enn i Norge, sier han til NRK.

Ulverabalderet startet da miljøminister Vidar Helgesen (H) kuttet godkjent lisensjakt på ulv fra 47 til 15 ulv på slutten av 2016. Begrunnelsen var at jakten gikk imot norske lover og de internasjonale avtaler Norge har forpliktet seg til.

Ragnhild Sollund er professor i kriminologi ved UIO

Ragnhild Sollund er professor i kriminologi ved UiO.

Foto: Per Jørgen Ystehede / Privat

Professor håper ulvesak blir rettssak

Også professor i kriminologi, Ragnhild Sollund reagerer på dagens ulvedebatt i Stortinget.

– Dette er hårreisende. Politikerne kan ikke endre lover, gjøre vedtak på tvers av loven og sabotere våre nasjonale og internasjonale forpliktelser i å opprettholde naturmangfoldet etter utilbørlig press, sier hun til NRK.

Norge ligger allerede svært tynt an i sine forpliktelser overfor Bernkonvensjonen, og jeg håper denne saken ender i retten

Ragnhild Sollund, professor i kimonologi

– Hensikten med Naturmangfoldloven er å ivareta naturmangfoldet i Norge, og med den loven skal vi oppfylle våre forpliktelser til Bernkonvensjonen, forklarer Sollund.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger