Hopp til innhold

Joakim mener medisinsk cannabis er det eneste som hjelper – blir nektet medisinen i fengsel

Trondheim fengsel nekter Joakim medisinsk cannabis, selv om Bodø fengsel mente han ble for syk uten. Nå vil advokaten klage til Sivilombudet.

cannabis

Joakim bruker cannabis medisinsk. Bildet er et illustrasjonsbilde.

Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

I 2019 ble Joakim dømt til 38 dager i fengsel for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Samme året begynte han å bruke cannabis medisinsk, selv om han i lengre tid hadde brukt rusmiddelet uten legeresept.

Joakim har ADHD og sliter med angst og depresjoner. Han mener cannabis hjelper mot diagnosene.

Da han i fjor skulle sone dommen sin i Bodø fengsel, slet fengselet med å tilrettelegge for at han kunne bruke cannabis som behandling.

Les også – Det er på tide at medisinsk cannabis blir lovlig i Norge

Mohammed foran politistasjonen

Han fikk soningen utsatt flere ganger fordi fengselshelsetjenesten mente han ikke kunne gis forsvarlig legebehandling i fengselet.

– Jeg ble jo bare dårligere og dårligere, fysisk og psykisk, for hver dag som gikk, sier Joakim til NRK.

Etter gjentatte straffavbrudd, ble det bestemt at 34-åringen i stedet skulle sone i Trondheim fengsel.

Men her sier Joakim at han ikke får cannabis. Tvert imot sier han at han har fått tilbud om medisin han allerede prøvd, og vet at ikke funker. Årsaken er at Joakim får sin resept av en lege i Nederland, og ikke i Norge.

– Det jeg reagerer på er at det ikke ble lagt opp til noe alternativ for Joakim, hvor han kunne innta sine nødvendige medisiner, sier hans advokat, Lars Mathias Undheim, til NRK.

NRK omtaler Joakim kun med fornavn av hensyn til hans familie.

Les også Fikk skulderen ut av ledd i basketak med politiet – ble etterlatt uten telefon

Tommy

Mener norsk lege må gi resepten

Hvert år reiser flere nordmenn utenlands for å få cannabis på resept. Man kan også få det i Norge, men det er svært begrenset hvem som får det.

Med erklæring fra lege i Norge, og bevis for at stoffet er kjøpt på apotek, har man lov til å importere cannabis for en måneds bruk. Før Joakim ble innsatt, reiste han en gang i måneden for å kjøpe cannabis i Nederland.

Han har legeerklæring fra den norske legen Aina Mumbi, som NRK har vært i kontakt med for å bekrefte medisinhistorikken hans.

NRK forklarer

Hva er medisinsk cannabis?

Hva er medisinsk cannabis?

Hva er cannabis?

Cannabis er en samlebetegnelse for de narkotiske stoffene som man kan lage av en underart av hamp. Den vanligste inntaksformen er å røyke cannabis som hasj eller marihuana. Cannabis regnes som narkotika, og er ulovlig å bruke i Norge. 

Hva er medisinsk cannabis?

Cannabis er ulovlig - hvem kan bruke det likevel?

I Norge er det veldig få som får lov til å få cannabis medisinsk gjennom det norske helsevesenet. Det finnes cannabisrelaterte legemidler som er godkjent i Norge for bruk ved MS eller sjeldne typer epilepsi. 

 

Leger kan også søke om å bruke cannabislegemidler som ikke er godkjent i Norge. Hvis legemiddelet har mer enn 1 % THC i seg, kan kun spesialister som jobber på sykehus søke om at deres pasienter får det. Da må de begrunne hvorfor deres pasient trenger akkurat dette legemiddelet, og ikke noe som er godkjent i Norge. 

Hva er medisinsk cannabis?

Hva brukes medisinsk cannabis til?

I Norge brukes cannabis stort sett for smerter, plager ved kreft og kreftbehandling, og MS. Det finnes ingen liste over tilstander som det er aktuelt å bruke cannabis i behandlingen av. 

 

I land som Nederland skriver leger også ut resept på cannabis som ledd i behandling for diagnoser som hjerneskader, ADHD og post-traumatisk stress. Medisinsk cannabis kan redusere symptomene disse sykdommene forårsaker, men ikke kurere dem, skriver nederlandske Cannabis Bureau på sine nettsider.

Hva er medisinsk cannabis?

Er det lov å hente medisinsk cannabis i utlandet?

Nordmenn har rett til å velge lege og behandling, også i utlandet. Leger i land hvor cannabis er vanligere i medisinsk behandling, kan skrive resepter til norske borgere. Nordmenn kan ta med seg cannabis, og andre narkotiske legemidler, til Norge dersom de har resept og bevis på at legemiddelet er kjøpt på apotek.

 

Med legeerklæring fra norsk lege kan man importere medisinsk cannabis for en måneds bruk av gangen. Har man ikke det, kan man importere cannabis for en ukes bruk av gangen.

Hva er medisinsk cannabis?

Kilder

Legemiddelverket, Helsedirektoratets veileder, Cannabis Bureau i Nederland, NHI.no, Norsk legemiddelhåndbok, Store medisinske leksikon

Advokat Undheim mener fengselshelsetjenesten i Trondheim ikke ivaretar Joakims rettigheter.

I et rundskriv fra 2016 som Kriminalomsorgen har sendt NRK, står det at medisinsk cannabis kan gis i fengsel, dersom fengselshelsetjenesten «etter en konkret vurdering anser medikamentet for å være lovlig forskrevet».

Fengselet begrunner avslaget blant annet med at Joakim ikke får cannabis gjennom det norske helsevesenet, men det nederlandske.

– Jeg er uenig i at Kriminalomsorgsdirektoratets tolkning av reglene om at en medisin må være foreskrevet av norsk lege for å være «lovlig foreskrevet» er riktig. Det finnes det ikke holdepunkter for i rettskildene som gjelder straffegjennomføringsloven og -forskriften, så her burde de åpna opp for et alternativ, sier Undheim.

Kriminalomsorgen ønsker ikke å kommentere saken til Joakim. Les svar fra regiondirektør Tore Råen lenger nede i saken.

Har du tips i denne saken? Send meg gjerne en e-post, eller kontakt meg på telefon/Signal: 41462909

– Lite dokumentasjon på behandlingen

I Norge er det få leger som bruker cannabis i behandling av psykiske lidelser, ifølge Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

– Det er lite dokumentasjon på at det er god behandling (for psykiske lidelser, journ.anm.), men det er ingen lovmessige hinder for at det brukes, sier han til NRK.

Les også – Terskelen for å prøve er ikke så høy som folk tror

Erlend Grünfeld og Laura Øyen Akerø er begge avgangselever i videregående skole.

Selv om mennesker med psykiske lidelser sjeldent får behandling med cannabis i Norge, mener Hortemo det ikke er gitt at fengselshelsetjenesten ikke skal kunne tilby innsatte dette.

Sigurd Hortemo i Legemiddelverket

Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Foto: Legemiddelverket.

– Det er ikke sånn at en lege er pliktig til å fortsette igangsatt behandling. Den som tar over ansvaret for behandlingen, må gjøre en selvstendig faglig vurdering. Men fengselet kan etter min vurdering ikke si at man i prinsippet ikke kan få medisinsk cannabis i fengselet, sier Hortemo.

Hortemo mener også at argumentet til Kriminalomsorgen om at resepten til Joakim ikke er gyldig fordi den er skrevet av en lege i utlandet, ikke er så relevant.

Les også Merete må betale 12 000 kroner i månaden for smertestillande

Merete Mjelde Johansen og Stein Arne Sørli i stova heime i Valdres. Merete sjekker resepten på telefonen.

– Forholder oss til helsevesenet

– Fengselslegen må uansett vurdere om den behandlingen pasienten har fått tidligere skal videreføres – eller om det er faglige grunner for å velge en annen behandling. Dette gjelder uavhengig av om tidligere lege holder til i Norge eller i utlandet.

Både Joakim og advokaten hans understreker at han har prøvd en rekke medisiner for både angst og ADHD, og at Joakim selv mener cannabis er det eneste som fungerer.

– Det han har fått effekt av er medisinsk cannabis. Da holder det ikke å gi han de medisinene som ikke fungerer for han, sier Undheim.

Les også Her avdekka politiet omfattande cannabisproduksjon

Cannabisplantasje i Høyanger

De har klaget til fengselet, og vil også klage til både Statsforvalteren og Sivilombudet, ifølge Undheim.

Regiondirektør Tore Råen i Kriminalomsorgen ønsker ikke å kommentere fordi fengselet nå behandler klagen til Joakim.

– Generelt kan jeg si at vi forholder oss i stor grad til helsevesenets vurderinger i disse sakene. Avgjørelser tas derfor i samråd med fengselshelsetjenesten, eventuelt domfeltes fastlege, skriver Råen til NRK.

AKTUELT NÅ