IT-arbeidere i India hadde nødnett-tilgang i 14 måneder

Det tok 14 måneder før noen oppdaget at IT-arbeidere i India hadde tilgang til deler av systemet bak det norske nødnettet. Det overrasker justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Per-Willy Trudvang Amundsen (Frp) blir ny justis- og beredskapsminister.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det bekymrer meg. Det er ikke en situasjon jeg mener er akseptabel. Derfor mener jeg det er god grunn til nå å se gjennom hele nødnettet og måten det er organisert på, sier Amundsen til NRK.

Det sier justisministeren etter at Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) redegjorde for nødnettsaken.

I redegjørelsen kommer det for første gang fram at det fantes fire ulike tilganger til nødnettet fra India. En av disse tilgangene har vært åpen i 14 måneder, ifølge direktoratet.

Underleverandøren Broadnet har ikke villet bekrefte hvor mange IT-arbeidere i India som brukte disse tilgangene. Etter det NRK kjenner til kan så mange som 12-15 indiske IT-arbeidere ha hatt tilgang til nødnett-systemet gjennom disse fire tilgangene.

Overrasket minister

Justisministeren sier han ble overrasket da han leste redegjørelsen i morges og så hvor lenge tilgangen har vart. I ettermiddag satt han i et to timer langt møte med blant andre DNK-sjef Tor Helge Lyngstøl.

NRK avslørte forrige uke at IT-arbeidere i India hadde tilgang til linjer bak nødnettet, til tross for at sikkerhetsloven krever at nettet skal driftes i Norge. Det har skjedd fordi underleverandøren Broadnet hyrte inn i det indiske selskapet Tech Mahindra til å reparere feil på nødnettet.

Broadnet har nå flyttet all sin IT-virksomhet i India hjem til Norge. Nå sier Amundsen at han vil se på om nødnettet kan organiseres på en tryggere måte.

– Det er mange virksomheter som er involvert, og lange leverandørkjeder. I ytterste konsekvens blir også deler av tjenestene outsourcet til utlandet. Det tror jeg de fleste er enig med meg i at ikke er en akseptabel organisering hvis man har sikkerheten i høysetet, sier han.

Blir ikke suspendert

Saken har havnet på bordet til både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) etter NRKs avsløringer.

Amundsen vil ikke svare på om han har tillit til ledelsen i DNK, men ifølge Justisdepartementet er det ikke aktuelt å suspendere noen i ledelsen i påvente av etterforskningen.

– Det er viktig at alle deler av DNK bidrar til at etterforskningen blir så grundig gjennomført som overhodet mulig. Og det skjer best ved at nøkkelpersoner i virksomheten stiller seg til disposisjon under politiets etterforskning, skriver departementet i en e-post til NRK.

De understreker at enkeltpersoner i DNK ikke er under etterforskning i saken.

DNK har tidligere sagt at tilgangen fra India kun gjaldt mindre kritiske systemer. Men etter det NRK forstår kunne IT-arbeiderne i India enkelt ha stengt deler av nødnettet selv med slik tilgang, uten at norske myndigheter hadde hatt muligheter til å hindre det.

Nødetatene er helt avhengig av nødnettet når det skjer ulykker og andre store hendelser.

SISTE NYTT

Siste meldinger