Hopp til innhold

Departementet mer enn halverer boten i nødnettsaken

GlobalConnect må betale et overtredelsesgebyr på fem millioner kroner etter at de driftet deler av driften av it-systemet til nødnettet til India.

Nødetatene er på Lerstadveien i Ålesund
Foto: Remi Sagen / NRK

I februar 2018 konkluderte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) med at GlobalConnect, den gang Broadnet, brøt loven da selskapet driftet deler av nødnetts IT-system fra India.

Selskapet ble den gang ilagt et overtredelsesgebyr på 11 millioner kroner. Dette ble klaget inn, og departementet har nå senket gebyret til fem millioner kroner.

Brudd på regelverk om forsvarlig sikkerhet

Saken ble ansett som alvorlig fordi nødnettet er kritisk infrastruktur som, ifølge sikkerhetsloven, skal driftes fra Norge.

Politi, ambulanse, brannvesen og sykehusene er blant viktige samfunnsfunksjoner som er avhengige av at nødnettet fungerer. Dette skal sørge for rask kommunikasjon ved blant annet store ulykker, naturkatastrofer, politiutrykninger og terroraksjoner.

I en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet heter det blant annet:

«Broadnet (nå GlobalConnect, red.anm) er en stor og profesjonell aktør i markedet, med samfunnskritisk infrastruktur, samt en stor og viktig kundebase. Samfunnsfunksjonene er avhengig av tjenester knyttet til Broadnets infrastruktur. Departementet har konkludert med at Broadnet har brutt sentrale plikter i ekomregelverket og kravet om "forsvarlig sikkerhet", og at det derfor er riktig å ilegge et overtredelsesgebyr.»

Innrømmet feil fra første dag

Da gebyret ble satt til 11 millioner kroner, skrev direktør Torbjørn Krøvel i Broadnet følgende i en epost til NRK:

«Vi har fra første dag vært tydelige på at vi har gjort feil, og tatt konsekvensen av dette ved å umiddelbart flytte driften hjem til Norge for å overta den i egen regi. Vi har hele veien også håndtert dette som en svært alvorlig sak. Hendelsen fikk ingen konsekvenser for våre kunder.»

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger