Født Fri mener ny rapport inneholder feil

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i dag fattet vedtak om å tilbakeholde andre termin av driftsstøtte i 2020 til stiftelsen Født Fri. – En dyp urett, sier Shabana Rehman.

zKgO

Kunnskapsdepartementet opprettholder avgjørelsen om å frata stiftelsen Født Fri statsstøtten. Her er Shabana Rehman og styreleder Jan Sverre Asker i stiftelsen Født Fri under en pressekonferanse der de tilbakeviste kritikken.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Etter grundige undersøkelser er det godt dokumentert at stiftelsen har hatt dårlig økonomisk styring og at det har vært systematiske brudd på de retningslinjer som eksisterer, sier IMDi-direktør, Libe Rieber- Mohn til NRK.

IMDis vedtak betyr at stiftelsen ikke får utbetalt 3 000 000 kr i 2. termin.

IMDi mottok 11. august et varsel knyttet til flere forhold vedrørende stiftelsen Født Fri. På bakgrunn av varslet ble det igangsatt undersøkelser med vekt på stiftelsens økonomistyring.

I en pressemelding mandag kveld sier stiftelsen at den anser svaret fra Imdi som «misvisende og bygget på et feilaktig grunnlag»:

– Vi mottok i dag et brev fra IMDi som kalles «vedtak om tilbakehold av tilskudd». Brevet oppfattes å være en ny begrunnelse for det tidligere formløse vedtak, står det i meldingen fra Født Fri.

Tilbakeviser kritikk

Født Fri, ledet av Shabana Rehman, fikk hard kritikk i en granskingsrapporten utført av revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) på oppdrag fra IMDi.

EY konkluderte med at stiftelsen manglet god økonomistyring og at deler av tilskuddet ikke var brukt i tråd med formålet.

Født Fri har tidligere avvist kritikken om dårlig økonomistyring og krevd at all pengestøtte for 2020 blir betalt ut. Stiftelsen fortsetter å holde på at økonomistyringen «har vært god», fremgår det i pressemeldingen.

Stiftelsen ba i et tilsvar den 6. oktober IMDi om å omgjøre vedtaket.

I et svar heter det at «vedtaket om å tilbakeholde budsjettmidler er feilaktig», og at «de bevilgede offentlige midler er medgått til forholdet».

– Vi kjenner oss ikke igjen i den beskrivelsen vi er gitt. Vi har levert og har fått gode tilbakemeldinger fra IMDi i de tre årene vi har vært i virksomhet, sa Født Fris styreleder Jan Asker under en pressekonferanse i forrige måned.

I kjølvannet av dette tilsvaret utdypet EY sin opprinnelige rapport, hvor påstanden om dårlig økonomistyring ble holdt fast ved. Født Fri tilbakeviser fortsatt rapporten, og mener den nye rapporten nå inneholder en rekke nye feil:

– Det er i den nye rapporten påberopt helt nye faktiske opplysninger, som stiftelsen må gis anledning til å korrigere. Stiftelsen fastholder at stiftelsen mener at økonomistyring har vært god, heter det i meldingen.

– Ikke skjedd noe ulovlig

NRK var i kontakt med Rehman rett etter at beslutningen om at Født Fri mister støtten resten av året, ble kjent. Hun sa at hun selv nettopp har fått avgjørelsen fra IMDi og ikke hadde rukket å sette seg inn i avgjørelsen.

Hun reagerer på at IMDi sendte sin konluksjon til Født Fri «samtidig som til pressen».

I et intervju med VG senere sier hun at det har ikke vært noe økonomisk rot i Født Fri.

– Det er ikke dårlig økonomistyring, ikke skjedd noe ulovlig, ingen mislighold. En liten stiftelse med to ansatte, som har eksistert i 2 år og 7 måneder med over 30 prosjekter gjennomført, sier Rehman til avisen.

Hun sier videre at hun ikke kommer til å legge ned stiftelsen fordi en «dyp urett har blitt begått».

– Jeg kan ikke gi meg før vi har fått gjenopprettet organisasjonen gode navn og rykte, sier Rehman.

NRK har vært i kontakt med Rehman som sier hun ikke har noen kommentarer utover det hun sa til VG.

Født Fris styreleder Jan Asker sier til NRK at de ikke vil kommentere saken før de har holdt et ekstraordinært styremøte.

Direktør Libe Rieber-Mohn i IMDi

IMDi-direktør Libe Rieber- Mohn sier Født Fri har fått flere muligheter til å imøtegå og gi tilsvar til de funnene som EY har kommet med.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Har fått mange muligheter

Født Fri har også kritisert IMDi for saksbehandlingen - at det ikke har vært nok tid til å gi grundige tilsvar og at stiftelsen ikke har fått «tilstrekkelig innsyn i varselet og EYs mandat».

– Stiftelsen og daglig leder hatt mulighet ved minst fire anledninger å imøtegå og gi tilsvar til de funnene som EY har kommet med. De har blitt intervjuer, har hatt mulighet til å gi tilbakemelding på referater, de har fått utkast til faktadelen av sluttrapporten til gjennomlesning med mulighet for å gi tilbakemelding, og de har også fått mulighet til å gi tilbakemelding og tilsvar på selve rapporten, svarer Rieber- Mohn på kritikken.

Hun sier at IMDi og Født Fri var enige da EY ble engasjert om at en undersøkelse skulle være grundig, men også kortvarig.

– Hvorfor har ikke IMDi uttalt seg i debatten om denne saken tidligere?

– Vi har vært i en intern prosess der det ikke er naturlig å gå offentlig polemikk med en frivillig stiftelse, sier Rieber-Mohn.

– Hvorfor har ikke det vært naturlig?

– Fordi forvaltningsloven setter klare bestemmelser for hvordan man skal saksbehandle slike type saker.

– Må få konsekvenser

22. september varslet IMDi at driftstilskuddet for andre termin 2020 ble vurdert tilbakeholdt. Født Fri ble gitt svarfrist to uker senere og leverte sitt tilsvar 6.oktober. IMDi har nå sluttført sin saksbehandling og bestemt seg for å tilbakeholde støtten for andre termin.

– Det er stor konkurranse om ressurser på frivillighetsfeltet, derfor er det viktig at organisasjoner som mottar støtte bruker fellesskapets midler i tråd med formålet og har god økonomisk styring. Når en organisasjon som har mottatt 14 millioner over statsbudsjettet ikke følger retningslinjene, må det få konsekvenser, sier Rieber- Mohn.

Kunnskapsdepartementet varslet også i kjølvannet av granskingen at regjeringen ikke vil videreføre støtten til Født Fri i 2021.

– Avgjørelsen er basert på en tydelig anbefaling fra IMDi. Den kom på bakgrunn av en ekstern rapport som viser at økonomistyringen i organisasjonen ikke har vært tilfredsstillende og i henhold til myndighetenes krav til god økonomistyring, sa statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland (V), i oktober.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger