Hopp til innhold

Rehman kan miste millioner etter bruk av omstridte kontrakter

Grunnlaget for å frata halvparten av årets statsstøtte til Shabana Rehmans stiftelse blir nå utvidet.

Shabna Rehman

Daglig leder i Født Fri Shabana Rehman sier taushetsklausulen ble lagt inn fordi de jobber med sårbare barn og ungdommer.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Årsaken er taushetsklausuler i kontrakter som IMDi vurderer bryter med ytringsfriheten.

I dag ble det klart at regjeringen ikke lenger vil gi statsstøtte til stiftelsen Født Fri for neste år.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har tilsynsansvar for Født Fri, har også stoppet utbetaling på 3 millioner som stiftelsen skulle fått for andre halvår i år. Årsaken var mistanken om at statlige midler ikke er brukt til det de skulle gå til.

IMDis vurdering er blant annet basert på en rapport fra konsulentselskapet Ernst & Young. Organisasjonen Født Fri har brukt deler av statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til og mangler god økonomistyring, ifølge rapporten fra Ernst & Young.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har tilsynsansvar for Født Fri.

IMDis vurdering er blant annet basert på den mye omtalte rapporten fra konsulentselskapet Ernst & Young. Ifølge rapporten har Født Fri brukt deler av statsstøtten til andre formål enn de fikk støtte til. Født Fri skal også ifølge rapporten mangle god økonomistyring.

Shabana Rehman, som leder Fødr Fri, har avvist at organisasjonen har gjort alvorlige feil, og avvist at det finnes grunnlag for å fjerne statsstøtte.

Mener det bryter med ytringsfriheten

I et nylig sendt brev til stiftelsen skriver IMDi at tilbakehold av statsstøtte også vurderes på grunnlag av stiftelsens bruk av taushetsklausuler for dem som utfører oppdrag for stiftelsen. NRK skrev om kontraktene forrige uke. Det står i kontrakten at brudd på taushetsplikt kan straffes med 25 000 kroner.

I brevert står det videre at «IMDi vurderer at klausulen er i strid med Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10».

Klausul i kontrakt

IMDi skriver i brev til Født Fri at klausul om taushetsplikt kan være i strid med grunnlovens paragraf 100 om retten til ytringsfrihet.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Bot på 25 000 kroner

Mats Liland var engasjert av Født Fri for å være prosjektassistent og senere prosjektansvarlig for skolerevyen ved Stovner videregående skole i Oslo. Revyen var et av prosjektene til stiftelsen.

– Jeg skrev under kontrakten, men så begynte jeg å stusse på innholdet om taushetsplikt. Den var svært omfattende. Jeg reagerte på at det ikke var vist til noen lovparagrafer, sa Liland til NRK.

I kontrakten står det at oppdragstaker har taushetsplikt under oppdragets varighet og for ettertiden, om forhold vedkommende blir kjent med i forbindelse med oppdraget.

Oppdragsavtalen inneholder også en formulering om erstatning for brudd på taushetsplikt. I avtalen til Mats Liland står det: «Ved brudd på taushetsplikten blir Oppdragstaker uansett erstatningsansvarlig for et beløp på kr 25.000».

Arbeidsrettsekspert kritisk

Advokat Birthe Maria Eriksen som har arbeidsrett som sitt spesialfelt, var kritisk til kontrakten.

– Ja, jeg mener at det ikke går an å avtale en så altomfattende taushetsplikt i et slikt avtaleforhold som det her er tale om. Klausulen, slik den er utformet, er etter min vurdering rettslig ugyldig, i strid med bl.a. Grunnloven § 100 om ytringsfrihet, sa Birthe Maria Eriksen.

Nå går også IMDi inn i denne problemstillingen. De mener kontraktene er enda en grunn til å holde tilbake støtten for andre halvår i år. Dermed går Født Fri glipp av 3 millioner kroner.

IMDi ønsker ikke å utdype overfor NRK hvorfor de mener klausulene gir grunnlag for å holde støtten tilbake. I en e-post til NRK skriver IMDis direktør Libe Rieber-Mohn «IMDi er i ferd med å behandle denne saken på vanlig måte og har ikke ytterligere kommentar».

Arbeidskontrakt Født Fri

Oppdragskontrakten fra Født Fri med en klausul om taushetsplikt og et erstatningsbeløp hvis den brytes.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Rehman: – Ikke for ansatte

NRK ba daglig leder i Født Fri, Shabana Rehman, utdype hvorfor de hadde slike taushetsklausuler.

– Dette har vår advokat utformet, og den er ikke for ansatte, sa hun, og pekte på at stiftelsen har hatt mange prosjektledere og frivillige.

– Vi jobber med barn og ungdom. Advokaten vår så at det var helt nødvendig å ha en taushetsklausul, sa Rehman til NRK. etter gårsdagens pressekonferanse.

Shabna Rehman

Daglig leder i Født Fri Shabana Rehman sier taushetsklausulen ble lagt inn fordi de jobber med sårbare barn og ungdommer.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Født Fri sin advokat, Harald F. Strandenæs, sier han har svært vanskelig for å forstå hvordan IMDi tenker.

–Taushetsklausulen er jo laget for å sikre en konfidensiell behandling av veldig viktige og sårbare opplysninger. Og det er en veldig enkel klausul som kommer i en svært enkel avtale. Dette gjelder for oppdragstakere som ikke er ansatt i stiftelsen. Og dette gjør jo at skal man ha noen mulighet for håndheving av taushetsklausulen, altså ha noe alvor i den, så må det nesten være erstatning som er det eneste virkemiddelet som ligger bak. Og vi valgte da en konvensjonalbot som ligger på 25 000 kroner for å dekke opp dette, sier Strandenæs.

Han mener det ikke er noe kritikkverdig i klausulene, selv om de sikkert kunne vært bedre formulert.

– Men jeg kan ikke se at det er noe forholdsmessighet mellom denne klausulen, og det å holde tilbake midler.

Mister statsstøtte for neste år

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland (V), sier dette om hvorfor Født Fri mister statsstøtten for neste år.

– Avgjørelsen er basert på en tydelig anbefaling fra IMDi. Den kom på bakgrunn av en ekstern rapport som viser at økonomistyringen i organisasjonen ikke har vært tilfredsstillende og i henhold til myndighetenes krav til god økonomistyring, sier Almeland.

I statsbudsjettet går regjeringen inn for at de 6 millioner kronene som skulle gått til Født Fri neste år, nå går til den søknadsbaserte tilskuddsordningen, slik at flere organisasjoner kan søke om midler til arbeidet mot blant annet negativ sosial kontroll.

Det er Stortinget som avgjør endelig om Født Fri skal få støtte for neste år.

Når det gjelder striden om utbetaling av tilskuddet for andre halvår i år så, har Født Fri kommet med et tilsvar på IMDis varsel om tilbakeholdelse. IMDi skal nå behandle tilsvaret, før de fatter et endelig vedtak om støtten for andre halvår.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger