Hopp til innhold

Granskere: Brukte penger på privat reise, spa og lønn til familiemedlemmer

Imdi stopper støtten til Født Fri etter gransking. Stiftelsen til Shabana Rehman skal ha brukt penger på familiemedlemmer, spa og en reise av privat karakter til London.

Shabana Rehman

Shabana Rehman er daglig leder i organisasjonen Født Fri som nå ikke lenger får støtte.

Foto: Tore Meek / NTB

Organisasjonen Født Fri har ikke brukt den offentlige støtten de har fått på riktig måte.

Det konkluderer en rapport bestilt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi). Derfor stoppes nå statsstøtten til organisasjonen.

Født fri mener rapporten innholder flere feil og Shabana Rehman er uenig i kritikken.

Imdi ga konsulentselskapet Ernst og Young i oppdrag å undersøke økonomistyringen til stiftelsen Født Fri, etter at de mottok et varsel.

– Rapporten viser at offentlige tildelte midler ikke har blitt brukt i tråd med formålet. Dette er svært alvorlig. I denne saken kommer vi til å følge Imdis anbefaling, og vi vil ikke videreføre støtten til Født Fri i 2021. Imdi vil også holde tilbake utbetalinger ut året.

Det sier statssekretær med ansvar for integreringssaker i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland (V).

NRK omtalte varselet i august. Da var NRK i kontakt med daglig leder Shabana Rehman. Hun sendte dette svaret på e-post:

– Hvis det er slik at Imdi skal granske Født Fri for disse forholdene, så er vi glade for det, slik at de faktiske forholdene rundt de anklagene som har versert i månedsvis, kommer frem.

Fem varslere

Imdi mottok varselet i august. NRK har også sett varselet, og snakket med flere av varslerne.

Nå har Ernst og Young gjennomgått varselet mot Født Fri.

Undersøkelsen avdekker mangler ved stiftelsens økonomistyring, og at deler av midlene ikke er brukt i henhold til retningslinjene. Det kan tyde på at organisasjonens midler har finansiert tiltak det ikke har blitt rapportert om.

Rapporten peker på utgifter til spa-besøk, en tur til London av privat karakter, samt lønnsutbetalinger til familiemedlemmer av Rehman, og anskaffelser fra leverandører i som er nært tilknyttet henne.

Født Fri skriver i en pressemelding at stiftelsen opplever granskingen som høyst utilfredsstillende:

«Intervju med nøkkelpersonell, der det ble tatt lydopptak, er ikke dekkende skriftlig referert og vesentlig bevis er utelatt. Rapporten inneholder en rekke feil og unøyaktigheter, noe vi har påpekt løpende, sist ved brev fra advokat fredag 18.09.21. til Ernst og Yong.»

Shabana Rehman skriver også dette i en SMS til NRK:

– Dette hadde ingenting med spa å gjøre. Vi leide møterom for å jobbe med manus til Stovnerrevyen, manuskriptene er datert, og redegjørelser levert. Vinklingen på dette er bevisst dreid mot å få faglig seriøst arbeid til å fremstå som ekstravagant luksus. Resten av EYs (Ernst og Young) drittpakke er preget av akkurat det samme.

Vurderer politianmeldelse

I rapporten anbefaler Ernst og Young at Imdi vurderer å politianmelde forholdene. Dette for å få en vurdering av hvorvidt det har vært brudd på straffeloven eller annen lovgivning.

På grunn av rapporten anbefaler Imdi at støtten til Født Fri trekkes i forslaget til statsbudsjett for 2021. Kunnskapsdepartementet slutter seg til denne anbefalingen.

Det er Imdi som vil håndtere den videre oppfølgingen av Født Fri og vurdere anbefalingen knyttet til eventuell anmeldelse, skriver departementet i en pressemelding.

Styreleder Jan-Sverre Asker i stiftelsen sier til NRK at han ikke har mottatt rapporten.

– Vi har faktisk ikke mottatt noen rapport enda. Og det er jo svært overraskende, om ikke sjokkerende, at vi skal høre på nyhetssendingen at vi er fratatt bevilgningen uten at hverken Imdi eller departementet har kontaktet styret, sier Asker.

Han skjønner ikke hvorfor det hastet sånn at de ikke har innkalt til et møte først.

– Stemmer det som står i rapporten?

– Hvordan kan jeg vite det? Dette har vært en undersøkelse fra Ernst & Young som administrasjonen har fått et utkast til en rapport på, og så har administrasjonen gitt et svar til det utkastet, svarer Asker.

AKTUELT NÅ