Hopp til innhold

Høyre om KrFs asylbarnforslag: – Tragisk å skyve hendelsen i Trondheim foran seg

Høyre stusser over timingen på KrFs forslag om at enslige, mindreårige asylsøkere skal tas hånd om av barnevernet. Frps Jon Helgheim går enda lenger. – Man kan ikke skylde på samfunnet for slike hendelser, sier Helgheim.

Stort politioppbud utenfor stedet hvor to personer er drept

ÅSTEDET: Alle de fire involverte i mandagens alvorlige voldshendelse i Trondheim kom til Norge som enslige, mindreårige asylsøkere. Flere av de involverte skal ha vært bosatt i regi av kommunen i et bofellesskap i Trondheim sentrum.

Foto: Stein Roar Leite

Alle de fire personene som var involvert i dobbeltdrapet i Trondheim mandag, kom til Norge som mindreårige, enslige asylsøkere fra Afghanistan.

Mannen som er siktet for drapet på 18 år gamle Håvard Pedersen i Vadsø i juli har samme bakgrunn.

Kjell Ingolf Ropstad Pressekonferanse i vandrehallen i Stortinget

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad mener barnevernet må få ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere. Han påpeker at han uttaler seg på generelt grunnlag, uten å kjenne detaljene i mandagens voldshendelse i Trondheim.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NPK

NTNU-forsker Berit Berg er og Redd Barna er svært kritisk til at enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år ikke ivaretas av barnevernet, men Utlendingsdirektoratet.

Berg sa til NRK i går at hun mener de to regelverkene er «på kollisjonskurs».

– For tidlig

Onsdag varslet KrF at de kommer til å fremme forslag om at barnevernet skal ivareta enslige, mindreårige asylsøkere.

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad sa i den forbindelse til NTB at «det er innen barnevernet disse barna kan få den oppfølgingen de virkelig trenger».

Ove Trellevik

Høyres innvandringspolitiske talsperson Ove Trellevik.

Ropstad påpekte videre at han ikke kjente til hendelsen i Trondheim selv, og derfor uttalte seg på generelt grunnlag.

Høyres innvandringspolitiske talsperson Ove Trellevik sier likevel til NRK at han reagerer på timingen på Ropstads utspill.

– Jeg synes det er for tidlig å komme med en konklusjon om dette så kort tid etter en tragisk hendelse, sier Trellevik.

– Tragisk

Trellevik mener det er «sannsynlig at en lignende hendelse kunne skjedd, uavhengig av hvem som har hovedansvaret for nyankomne, mindreårige asylsøkere».

Samtidig sier Høyres innvandringspolitiske talsperson han «for så vidt» kan være enig i at oppfølgingen av mindreårige asylsøkere kunne vært bedre om ansvaret lå hos barnevernet.

– Det kan for så vidt godt være, men det er uansett et gammelt forslag. Mitt poeng er at det er tragisk å skyve denne saken i Trondheim foran seg, fordi det ikke er sikkert at det har en sammenheng.

– UDI har ansvaret for at enslige mindreårige har det bra i mottak, og det er ikke noen grunn til å tro at de ikke har gjort den jobben godt nok her, sier Trellevik.

KrFs nestleder Ropstad sier til NRK at han var tydelig på at han uttalte seg til NTB på et generelt grunnlag, og at Trellevik derfor bommer med kritikken. Han viser også til at KrF også har fremmet lignende forslag tidligere.

– Vi har lenge ment at det bør tilføres ressurser for å gi asylbarna god, faglig oppfølging og kompetanse. I dag tar ikke Arbeiderpartiet og Høyre det ansvaret man har for barn på alvor, noe FNs barnekomité tidligere har påpekt, kontrer Ropstad.

NRK PRESISERER: I en tidligere utgave av denne artikkelen het det: «Helgheim sier regjeringen har gitt etter for politisk press om at enslige, mindreårige skal bosettes mens de venter på asylavklaring, og mener det fungerer dårlig».

Dette er en feil gjengivelse av hva Helgheim faktisk sa til NRK. Det riktige skal være: «Helgheim sier regjeringen har gitt etter for press om at personer med midlertidig opphold skal bosettes, gjerne mens de venter på ID-avklaring, og mener det fungerer dårlig».

– Ingen unnskyldning for å drepe

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim er på sin side mindre kritisk til KrFs timing, men slakter samtidig selve forslaget.

Jon Helgheim

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.

Foto: Nora Brønseth / NRK

Helgheim sier regjeringen har gitt etter for press om at personer med midlertidig opphold skal bosettes, gjerne mens de venter på ID-avklaring, og mener det fungerer dårlig.

– Man kan ikke skylde på samfunnet for slike hendelser. Det er ingen unnskyldning for å drepe, sier Helgheim, som mener KrF «angriper problemet i feil ende».

Helgheim mener den beste måten å unngå hendelser som mandagens dobbeltdrap i Trondheim, er å ta imot færre, enslige, mindreårige asylsøkere.

– Men hvor skal de som likevel kommer oppholde seg inntil deres situasjon er avklart?

– Mange sitter i asylmottak, men flere blir bosatt i kommunen med tett oppfølging. Det bør holde. Det er ingenting ved den behandlingen asylsøkere får i Norge som tilsier at man skal begå en kriminell handling. Det er en avsporing.

– Det brukes enormt med ressurser på unge asylsøkere. Om vi lurer oss selv til å tro at grunnen til at det skjer slike ting (som den i Trondheim, journ. anm.) er fordi Norge gjør en dårlig jobb, så er det helt feil.

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) Ann-Magrit Austenå er ikke enig i beskrivelsen av at «det brukes enormt med ressurser på unge asylsøkere».

– FAFO kom i år med rapporten «Et trygt sted å vente», om fullstendig manglende omsorg og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 som bor i mottak, skriver Austenå i en epost til NRK.

Jobber med retursenter i Afghanistan

Justisminister Tor Mikkel Wara

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

NRK har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet, for å få en kommentar til hvordan til enslige, mindreårige asylsøkere ivaretas i dag.

Justis-, beredskaps og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) er for tiden på jobbreise i Danmark, men skriver i en e-post at man «skal være veldig forsiktig med å trekke noen konklusjoner ett døgn etter en tragisk hendelse hvor to gutter mistet livet».

– Jeg kjenner ikke disse enkeltsakene, men generelt kan jeg si at regjeringens hovedmål er å hindre at barn legger ut på en farefull reise til Norge og Europa.

– Derfor arbeider vi også med å opprette et eget omsorgssenter i Afghanistan for mindreårige som vi returnerer, sier Wara, som vil understreke at «enslige mindreårige prioriteres i alle ledd i utlendingsforvaltningen; ved registrering, innkvartering, saksbehandling og bosetting».

Ap skeptiske

Masud Gharahkhani

Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani er enig i at det må gjennomføres tiltak for å «sikre stabile boforhold, skole – og helsetilbud og barnefaglig kompetanse til enslige, mindreårige asylsøkere», men lar det skinne gjennom at han er skeptisk til KrFs forslag.

– Om dette skal gjøres av et allerede hardt presset norsk barnevern, eller gjennom å sikre god barnefaglig kompetanse til de som jobber med og har erfaring med barn på flukt vil vi vurdere når vi behandler forslaget, sier Gharahkhani til NRK.

Innvandringspolitisk talsperson Guri Melby i regjeringspartiet Venstre skriver i en SMS at Venstre er «enig at også asylbarn bør behandles som barn», men påpeker at «det ikke er flertall for dette så lenge Ap, Høyre og Frp står sammen imot».

– Like stort behov som norske barn

SVs Karin Andersen vil advare mot å bruke saken i Trondheim som eksempel, men påpeker at hun på generelt grunnlag støtter KrFs forslag om at unge, enslige asylsøkere skal ivaretas av barnevernet i mottaksfasen.

– Vi mener ikke nødvendigvis at de skal være på barnevernsinstitusjoner med norske barn, som har andre utfordringer, men det er barnevernet som må ha ansvaret for kvaliteten på omsorgen.

– Barn på flukt alene har et minst like stort behov for profesjonell oppfølging fra voksne som norske barn, sier Andersen.

Karin Andersen

SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen.

Foto: Stig Weston / SV

AKTUELT NÅ