Hopp til innhold

Frykter 50 ganger mer smitte før 17. mai

Hvis hver person med korona fortsetter å smitte 1,3, mener Helsedirektoratet at vi kan gange syke, innlagte og døde med 50 snart.

5rPRZ5RhvkI

MØRKT: Skulle smittesituasjonen fortsette, vil det bli svært mange innlagte på sykehus snart, ifølge Espen Rostrup Nakstad.

Foto: Berit Roald / NTB

– Det er en utvikling som vil bære veldig galt av sted veldig fort, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Et R-tall på 1,3 har altså stor betydning for situasjonen Norge står i nå.

– Hvis det skulle fortsette, for eksempel helt frem til 17. mai, da har vi 50 ganger flere smittede i Norge enn vi har i dag, 50 ganger flere på sykehus og sannsynligvis 50 ganger flere dødsfall, sier Nakstad.

R står for reproduksjonstall, og viser hvor mange personer én person med koronasmitte smitter videre. Hvis R er 1, vil hver smittede person i snitt smitte én annen person.

R-tallet har vært på 1,3 siden siste uke i februar.

Det er først i mai og juni at Norge vil få langt flere vaksinedoser, ifølge Nakstad. Vi kan da tåle at R-tallet stiger over 1 uten at sykehusene overbelastes, forklarer helseminister Bent Høie (H).

– Hvis vi går ut av april med en smitte på under 1 og samtidig har vaksinert så mange som vi har planlagt for, kan vi lette på tiltakene og tåle at smitten øker uten å stramme inn igjen. For da er mange nok av de vi må beskytte beskyttet, og samtidig er det så kort tid til at en vesentlig del av den voksne befolkningen vaksinert, sier Høie.

For stor pågang for Ahus

NRK ba tidligere denne uken Helsedirektoratet regne ut et worst case scenario for de neste månedene. Nakstad sa da at det vil bli iverksatt enda kraftige smittebegrensende tiltak lenge før situasjonen blir så ille.

111 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det er seks flere enn dagen før.

VG meldte i dag at Oslo universitetssykehus har overtatt alvorlig syke koronasyke pasienter fra Ahus det siste døgnet fordi pågangen er for stor. Ahus har hatt en tredobling av antall covid-pasienter de siste to ukene.

Studenter ved Universitetet i Oslo kan ta en hurtigtest for å avdekke koronasmitte. De nye testene bidrar til å holde universitetene åpne.

Studenter ved Universitetet i Oslo kan ta en hurtigtest for å avdekke koronasmitte. De nye testene bidrar til å holde universitetene åpne.

Varsler nye nasjonale tiltak

Neste uke innføres nye nasjonale tiltak. Målet er å holde R-tallet under 1. – Vi må ha kontroll på smitten gjennom mars og april, for at vi i mai skal ta steget inn mot en mer normal hverdag, sier helseminister Høie.

Pressekonferanse om koronasituasjonen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier det trengs nye tiltak for å unngå dramatiske konsekvenser i innspurten av kampen mot koronaviruset.

Foto: Berit Roald / NTB

– Nå har vi et R-tall på 1,3. Det betyr at smitten øker veldig raskt. Hvis det får lov til å fortsette gjennom mars og april, så vil det få dramatiske konsekvenser for mange mennesker som blir alvorlig syke og må på sykehus. Helsetjenesten vår vil bli alvorlig overbelastet, sier Høie til NRK.

Han legger til det er svært viktig at Norge nå kommer seg gjennom de to neste månedene uten å havne i denne situasjonen.

De nye tiltakene som nå annonseres vil ikke nødvendigvis være de samme som ble innført da landet ble stengt ned som følge av det første koronautbruddet i fjor mars.

– Vi ser også i større grad på om tiltak kan innføres regionalt og lokalt. Det er noe som har skjedd de siste ukene. Oslo har tatt grep, det samme har Kristiansand. Det gjøres en kjempejobb lokalt. Det jeg har bedt Helsedirektoratet er å se på om dette er nok til å bringe R-tallet under 1, sier Høie og fortsetter:

– Hvis det ikke er det, så kan vi ikke vente for lenge med ytterligere tiltak. Hverken lokalt eller nasjonalt.

– Mai kan bli normal

Koronasmitten økte med 45 prosent i forrige uke, mens antall testede personer holder seg stabilt, viste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet som kom onsdag.

Smittetrenden er økende siden 1. februar, og det såkalte R-tallet var forrige uke på 1,3, viser rapporten. R-tallet sier hvor mange en smittet person smitter videre.

Regjeringen har ikke gitt noen føringer på hvilken type tiltak som må innføres. Dermed er det opp til fagmyndighetene å komme med forslag som de mener er nødvendige for å oppnå målet om et R-tall under 1.

– Det må vi sammen klare gjennom mars og april. Klarer vi det, så vil mai kunne bli den måneden der vi virkelig tar steget tilbake til en mer normal hverdag, sier helseministeren.

Regjeringens vurdering er at det nå trengs et stort krafttak til – som forhåpentligvis vil bli det siste.

– Hvis vi kommer ut av april med kontroll på smitten, kombinert med den betydelige vaksineringen som har skjedd innen da, så vil vi i løpet av mai og juni være i en situasjon der hverdagen er mye tilbake til der vi var før mars i fjor, sier Høie.

– Er du ikke bekymret for at folk er så lei av tiltakene, at de ikke vil følge dem?

– Jo, men undersøkelsene våre viser at det er høy tilslutning til tiltakene. Folk er lei, men jeg tror ikke folk ønsker at vi skal gi opp.

– Mutantviruset i ferd med å overta

Siden januar har det vært strengere regler her til lands etter at den britiske mutasjonen av koronaviruset ble oppdaget. Høie sier vi har hatt god effekt av disse tiltakene.

– De har bidratt til å forsinke spredningen av den mer smittsomme varianten i Norge. Ganske betydelig sammenlignet med en del andre land. Det vil ha stor betydning, sier han.

– Det vi nå ser er at den mer smittsomme varianten er i ferd med å overta og dominere. Da er dessverre ikke de tiltakene tilstrekkelige.

Det britiske mutantviruset smitter raskere. Nylig viste også en studie fra Danmark at det er høyere risiko for å bli lagt inn på sykehus, dersom du er smittet av det muterte viruset.

– Det betyr at dersom vi skal unngå å komme i en situasjon der helsetjenesten vår blir overbelastet i innspurten, så er vi nødt til å få smitten ned, sier Høie.

AKTUELT NÅ