Hopp til innhold

Dette er Norges verstefallsscenario for koronasmitten

NRK har bedt Helsedirektoratet regne ut et «worst case» for smitten, dersom folk dropper smittevernrådene og muterte virus får spre seg de neste månedene.

SKREKK-TALL: Espen Nakstad foran tallene Helsedirektoratet har regnet på.

SKREKK-TALL: Espen Nakstad foran tallene Helsedirektoratet har regnet på.

Foto: Martin Hansen Bakaas / NRK

– Disse tallene viser hvor viktig det er å unngå en stor, tredje smittebølge, og hvor viktig det er å få vaksinert mange og opprettholde smitteverntiltak, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

De fleste fullvaksinerte i Norge i dag er over 75 år. Noen er helsepersonell.

– Vi må huske at per i dag er mer enn 95 prosent av befolkningen fremdeles mottakelig for smitte, sier Nakstad.

Rundt to prosent av befolkningen har hatt koronasmitte, og rundt tre prosent av befolkningen er fullvaksinert.

NRK har bedt Helsedirektoratet regne på to scenarioer.

Hva vil mye smitte de neste to månedene bety for tallene på innleggelser og død for de under 69 år?

Vi starter med det mest optimistiske og realistiske utfallet. Dette er likevel noe som vil kreve hardt arbeid, ifølge Nakstad.

Scenario 1

Dersom muterte virus sprer seg i en slik grad at to prosent av befolkningen blir smittet de neste månedene, vil antallet innleggelser og dødsfall i uvaksinerte grupper trolig bli tilsvarende det vi så de første 12 månedene av pandemien.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad under en pressekonferanse om koronasituasjonen.

LYS I ENDEN? Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad under en pressekonferanse i februar om koronasituasjonen.

Foto: Berit Roald / NTB

Helsedirektoratet tar altså utgangspunkt i at helsevesen og befolkningen i Norge skal takle smitten like bra nå som vi gjorde første året av pandemien:

Tabell 1 for et tenkt scenario:

Alder

Døde *

Innlagt s.hus**

Innlagt intensiv **

30 - 39

-

221

26

40 - 49

6

391

55

50 - 59

17

543

100

60 - 69

54

493

138

* Tall per uke 4 (kilde: norsk intensiv- og pandemiregister)** Tall per uke 7 (kilde: norsk intensiv- og pandemiregister/Situasjonsrapport covid-19 (fhi.no)

Den største gruppen innlagte på sykehus vil fortsatt være folk i 50-årene.

Det såkalte R-tallet for koronaviruset i Norge, som sier noe om hvor mange én smittet person i snitt smitter videre, steg til 1,3 i forrige uke, ifølge FHI.

Om reproduksjonstallet er over 1, betyr det at smitten øker.

I skrekkscenarioet blir så mange som 30 prosent smittet de neste månedene.

Scenario 2

Dersom muterte virus sprer seg i en slik grad at 30 prosent av befolkningen blir smittet de neste månedene, vil antallet innleggelser og dødsfall i uvaksinerte grupper bli tilsvarende det vi så de 12 første månedene av pandemien, ganger 15.

For å illustrere hvor ille det kan gå, har Helsedirektoratet valgt å gange alle tall i tabellen med 15.

Tabell 2 for et tenkt scenario:

Alder

Døde *

Innlagt s.hus **

Innlagt intensiv **

30 - 39

-

3.315

390

40 - 49

90

5.865

825

50 - 59

255

8.145

1.500

60 - 69

810

7.395

2070

Tallene i tabell 1 ganget med 15.

– At 30 prosent av befolkningen i disse aldersgruppene skal bli smittet, er veldig vanskelig å se for seg. Det vil nok bli iverksatt kraftige smittebegrensende tiltak lenge før man kommer så langt. Men med muterte virus, og hvis vi skulle finne på å droppe alle smittevernregler og leve slik vi gjorde før pandemien, kan det teoretisk selvsagt skje, sier Nakstad.

Enkelte land som har hatt veldig høye smittetall over lang tid, har sett lignende utvikling, hvor det virkelig øker på med innleggelser. Det sier Nakstad er noe av bakgrunnen for regnestykket.

Regneeksempelet viser at over 24.000 blir innlagt på sykehus og 1155 dør av korona.

– Dette er et verstefallsscenario som helsevesenet absolutt ikke vil klare og makte, sier Nakstad.

Tomme gater i Oslo under Korona-viruset

FÅ UTE: Et nedstengt Oslo med tomme gater i mars 2020. Lav mobilitet er fortsatt viktig.

Foto: Olav Njaastad / NRK

– Hva vil konsekvensene være for andre pasienter uten covid-19, hvis det blir en stor sykdomsbyrde?

– En kraftig økning av innleggelser over kort tid vil medføre behov for å redusere eller stanse annen planlagt pasientbehandling. De fleste land i Europa har ikke klart å opprettholde et normalt helsetilbud i sykehusene under pandemien. Norge har klart det i hele høst, sier Nakstad.

Han legger til:

– Vi har alle muligheter til å klare det de neste månedene også, hvis vi unngår en stor tredje smittebølge.

Studenter ved Universitetet i Oslo kan ta en hurtigtest for å avdekke koronasmitte. De nye testene bidrar til å holde universitetene åpne.

AKTUELT NÅ