Hopp til innhold

Dansk studie mener britisk mutantvirus er vesentlig farligere

I Danmark har nå virusvarianten fra England tatt over. De danske tallene tyder på at dersom du blir smittet av det muterte viruset, er det større sannsynlighet for at du havner på sykehus.

SARS-CoV-2

Koronavirus i elektronmikroskop. Virusvarianten som ble oppdaget i England sprer seg fra celle til celle i kroppen din bedre. Den kan derfor gi kraftigere sykdom og økt sannsynlighet for død.

Foto: NIAID

Det er det danske Statens Serum Institut (SSI) som har gjennomført beregningene.

De har et stort tallmateriale. Bare i de siste to månedene har over to tusen mennesker blitt lagt inn på sykehus i Danmark med covid-19.

De store tallene gir danskene muligheten til å komme med den dystre konklusjonen:

Du har 64 prosent høyere risiko for å bli lagt inn på sykehus, dersom du er smittet av det muterte viruset som kommer fra England.

– Denne rapporten bekrefter det vi har fått rapportert tidligere fra Storbritannia, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Den danske rapporten er ennå ikke fagfellevurdert eller publisert i et vitenskapelig magasin.

Tyra Grove Krause i Statens Serum Institut

Fungerende faglig direktør ved Statens Serum Institut, Tyra Grove Krause, leder avdelingen som har utført den danske forskningen på dødeligheten til virusvarianten.

Foto: SSI

Kan overbelaste sykehusene

Selv om sykeligheten ser ut til å øke med den nye varianten, havner de aller fleste av de smittede ikke på sykehus.

Likevel har de danske og britiske funnene konsekvenser for både den enkelte smittede, og for samfunnet.

I undersøkelsen ble seks prosent av dem som var smittet av den britiske varianten kalt B.1.1.7 innlagt.

– Hvis risikoen for innleggelse er større for B.1.1.7, kan sykehusene lettere bli overbelastet, når varianten spres mer, sier avdelingssjef ved SSI, Tyra Grove Krause.

Espen Nakstad har det samme synspunktet.

– Dette betyr at det blir det enda viktigere å holde smitten under kontroll til vi har god vaksinedekning i Norge, sier Nakstad.

Pressekonferanse om koronasituasjonen

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad synes det synd at virusvarianten vi nå kommer til å slite med i Norge også ser ut til gi mer alvorlig sykdom. Han poengterer likevel at få av de smittede vil bli alvorlig syke.

Foto: Berit Roald / NTB

Økt fare

Britene har to ganger gått gjennom tilgjengelige studier for å se om varianten gir mer alvorlig sykdom.

Etter den første gjennomgangen konkluderte de med at varianten kunne ha denne effekten. Neste gang de gjennomførte øvelsen, for to uker siden, fikk de et annet resultat.

Britene mener nå at det er sannsynlig at varianten gir mer alvorlig sykdom og økt fare for å dø. Danskene mener nå det samme.

Kanskje også de andre

Det er den britiske varianten som er ansvarlig for flertallet av smittetilfellene i Danmark.

Internasjonalt er det minst to andre som også ser ut til å være mer smittsomme. De kommer fra Sør-Afrika og Brasil. Det er mulig at også disse to kan gi mer alvorlig sykdom.

– Vi har også hatt mistanke om at liknende mutasjoner gir økt sykelighet og behov for innleggelser i Sør-Afrika og Brasil, men dette er ikke like godt dokumentert enda, sier Nakstad.

Gunnveig Grødeland

Virusforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo mener den mulige økte dødeligheten kommer av en kombinasjon av de forskjellige endringene i virusvarianten.

Foto: Øystein Horgmo / UiO

Vet ikke hvorfor

Hva som gjør at virusvarianten kan være mer farlig for den smittede, vet ikke forskerne sikkert.

Den økte smittsomheten behøver ikke nødvendigvis være knyttet til den antatte økte dødeligheten. Det er likevel i det sporet mange av hypotesene går.

– I og med at varianten smitter enklere fra person til person, vil den også spre seg bedre fra celle til celle inne i kroppen din. Det kan bety at du får en raskere og kraftigere utvikling av sykdommen som immunsystemet har problemer med å takle, sier virusforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

SISTE NYTT

Siste nytt